Användarhandbok Avbryt

Justera färg, mättnad och nyans

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Justera mättnad och nyans

Med kommandot Nyans/mättnad kan du justera nyansen (färgen), mättnaden (renheten) och intensiteten (ljusstyrkan) för hela bilden eller för enskilda färgkomponenter i bilden.

Använd Nyansreglaget för specialeffekter om du vill ge en svartvit bild färg (t.ex. en sepiaeffekt) eller ändra färgomfånget i en del av bilden.

Ändra färger i en bild med kommandot Nyans/mättnad

A. Original B. Hela bilden har ändrats till sepia med alternativet Färga C. Magentafärger angivna på menyn Redigera och ändrade med skjutreglaget Nyans 

Använd Mättnadsreglaget om du vill göra färgerna klarare eller mer dämpade. Du kan t.ex. lägga till färg i ett landskap genom att mätta färgerna. Du kan också tona ned en färg, t.ex. en intensiv röd tröja i ett porträtt.

Före och efter justering av färgmättnad

Använd skjutreglaget Ljushet tillsammans med andra justeringar om du vill göra en del av bilden ljusare eller mörkare. Använd det inte på hela bilden eftersom justeringen minskar det totala tonomfånget.

Ändra färgmättnad eller nyans

 1. Gör något av följande:

  • Välj Förbättra > Justera färg > Justera nyans/mättnad.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad eller öppna ett befintligt justeringslager för nyans/mättnad.
  • De två färgfälten i dialogrutan motsvarar färgerna i den ordning de har i färghjulet. Det övre färgfältet visar färgen före justeringen, och det nedre fältet visar hur justeringen påverkar alla nyanser vid full mättnad.
 2. Välj de färger som ska justeras på menyn Redigera:
  • Välj Master om du vill justera alla färger samtidigt.
  • Välj något av de övriga förinställda färgomfången som visas för den färg du vill justera. Med skjutreglaget som visas mellan färgfälten kan du redigera ett valfritt nyansområde.
 3. Ange ett värde under Nyans eller dra reglaget tills den färg du vill använda visas.

  De värden som visas i textrutan motsvarar rotationen i grader i färgcirkeln i förhållande till pixlarnas ursprungsfärg. Ett positivt värde motsvarar en rotation medurs och ett negativt värde motsvarar en rotation moturs. Du kan ange värden mellan –180 och +180.

 4. Ange ett värde under Mättnad eller dra skjutreglaget åt höger om du vill öka mättnaden och åt vänster om du vill minska den. Du kan ange värden mellan –100 och +100.

 5. Ange ett värde under Ljushet eller dra skjutreglaget åt höger om du vill öka ljusheten och åt vänster om du vill minska den. Du kan ange värden mellan –100 och +100. Var försiktig när du använder det här skjutreglaget på en hel bild. Det minskar tonomfånget på hela bilden.

 6. Klicka på OK. Du kan även hålla ned Alt och klicka på Återställ om du vill avbryta ändringarna och börja om.

Ändra omfånget för nyans-/mättnadsreglagen

 1. Gör något av följande:

  • Välj Förbättra > Justera färg > Justera nyans/mättnad.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad eller öppna ett befintligt justeringslager för nyans/mättnad.
 2. Välj en enskild färg på menyn Redigera.
 3. Gör något av följande med reglaget:
  • Dra någon av trianglarna om du vill ändra mängden färgreducering utan att påverka omfånget.
  • Dra något av de ljusgrå fälten om du vill ändra omfånget utan att påverka mängden färgreducering.
  • Dra i det mörkgrå avsnittet i mitten om du vill flytta hela skjutreglaget så att det påverkar ett annat färgområde.
  • Dra något av de vertikala vita fälten bredvid det mörkgrå mittenpartiet om du vill ändra färgkomponentens omfång. När du ökar omfånget minskar färgreduceringen och vice versa.
  • Håll Ctrl nedtryckt och dra i färgfältet om du vill flytta färgfältet och skjutreglaget tillsammans.
  Skjutreglage

  A. Justerar färgreducering utan att påverka området B. Justerar området utan att påverka färgreducering C. Justerar omfånget för färgkomponenten D. Flyttar hela skjutreglaget 

  • Om du ändrar justeringsreglaget så att det påverkar ett annat färgområde, visas detta genom att namnet ändras. Om du till exempel väljer Gul och ändrar färgens område så att den hamnar i den röda delen av färgfältet, ändras namnet till Röd 2. Du kan konvertera högst sex av de enskilda färgområdena till varianter av samma färgområde (till exempel Röd 1 till och med Röd 6).
  Obs!

  Som standard är färgomfånget när du väljer en färgkomponent 30° brett med 30° färgreducering åt båda håll. Ett för lågt reduceringsvärde kan skapa ränder i bilden.

 4. Om du vill redigera omfånget genom att välja färger från bilden markerar du färgväljaren och klickar i bilden. Använd färgväljaren + om du vill utöka omfånget och färgväljaren - om du vill minska det.

  När färgväljaren är vald kan du även lägga till genom att hålla ned Skift eller dra ifrån genom att hålla ned Alt.

Justera färg för hudton

Kommandot Justera färg för hudton justerar den övergripande färgen i ett foto så att naturligare hudtoner skapas. Photoshop Elements justerar hudtonen samt alla andra färger i fotot när du klickar på ett hudområde i fotot. Du kan manuellt justera bruna och röda färger separat för att uppnå det resultat som du vill ha.

Originalbild (överst) och efter det att hudtonen justerats (underst)

 1. Öppna fotot och markera lagret som ska korrigeras.

 2. Välj Förbättra > Justera färg > Justera färg för hudton.
 3. Klicka på ett hudområde.

  Photoshop Elements justerar färgerna i bilden automatiskt. Ändringarna kan vara subtila.

  Obs!

  Kontrollera att Förhandsvisa är valt så att du kan se färgändringarna allt eftersom de utförs.

 4. (Valfritt) Dra i ett av följande skjutreglage om du vill finjustera korrigeringen:

  Mellanbrun

  Ökar eller minskar mängden brunt i hudtoner.

  Rodnad

  Ökar eller minskar mängden rött i hudtoner.

  Temperatur

  Ändrar den övergripande färgen för hudtoner.

 5. Klicka på OK när du är klar. Du kan även klicka på Återställ om du vill avbryta ändringarna och börja om på nytt.

Justera mättnad för enskilda områden

Med svampverktyget kan du ändra färgmättnaden i ett område.

Öka mättnaden genom att gnugga med verktyget Svamp

 1. Välj verktyget Svamp.

 2. Ange verktygsalternativ i alternativfältet:

  Läge

  Ökar eller minskar färgmättnaden. Välj Mätta om du vill öka färgens mättnad. Mätta ökar kontrasten i gråskala. Välj Tunna ut om du vill minska färgens mättnad. Tunna ut minskar kontrasten i gråskala.

  Pensel

  Ange penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori på snabbmenyn för penslar och välj en penselminiatyrbild.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Flöde

  Anger graden av mättnadsändring. Dra popup-reglaget för Flöde eller ange ett värde i textrutan.

 3. Dra över den del av bilden som du vill ändra.

Ändra färgen på ett objekt

Kommandot Ersätt färg ersätter en viss färg på en bild. Du kan ange nyansen, mättnaden och ljusheten för ersättningsfärgen.

 1. Välj Förbättra > Justera färg > Ersätt färg.

 2. Välj ett visningsalternativ under miniatyrbilden:

  Markering

  Visar masken som en svartvit version av bilden i förhandsvisningsrutan.

  Bild

  Visar bilden i förhandsvisningsrutan. Det här alternativet är användbart när du arbetar med en förstorad bild eller har begränsat utrymme på skärmen.

 3. Klicka på färgväljaren och klicka på färgen du vill ändra i bilden eller i förhandsvisningsrutan. Använd färgväljaren + om du vill lägga till färger eller färgväljaren - om du vill ta bort färger för att förhindra att de ändras.

 4. Dra i överstrålningsreglaget när du vill reglera i vilken grad närliggande färger tas med i markeringen.
 5. Skapa en ny färg på något av följande sätt:
  • Flytta reglagen för Nyans, Mättnad och Ljusstyrka (eller ange värden i textrutorna).
  • Klicka på resultatrutan, ange en ny färg i Färgväljaren och klicka på OK.
 6. Du kan hålla ned Alt och klicka på Återställ om du vill avbryta ändringarna och börja om.

Konvertera till svartvitt

Med kommandot Konvertera till svartvitt kan du välja vilken konverteringsstil som ska användas på bilden. Detta skiljer sig från kommandot Ta bort färg, som automatiskt konverterar till svartvitt.

I dialogrutan Konvertera till svartvitt använder du tillgängliga bildstilar för att jämföra och välja bland olika konverteringsförinställningar. Välj en stil och använd sedan de tillgängliga skjutreglagen för att finjustera konverteringen.

Konvertera till svartvitt

A. Visar bilden före och efter konvertering B. Välj en stil C. Justera intensitet 

 1. Öppna en bild och välj ett område eller ett lager som ska konverteras. Om du inte väljer ett område eller lager konverteras hela bilden.

  Obs!

  För att experimentera med svartvit konvertering och samtidigt behålla originalfotot konverterar du ett duplicerat lager.

 2. Välj Förbättra > Konvertera till svartvitt.
 3. Välj ett stilalternativ som motsvarar innehållet i bilden (t.ex. Porträtt eller Landskap).
 4. Dra skjutreglaget Justeringsintensitet för att justera rött, grönt, blått, eller kontrast.
  Obs!

  Skjutreglagen Justeringsintensitet för rött, grönt och blått färgar inte bilden, de inkluderar bara mer eller mindre data från originalfärgkanalerna i den nya svartvita bilden.

 5. Klicka på OK för att konvertera din bild. Du kan även klicka på Återställ om du vill avbryta ändringarna och börja om på nytt. För att stänga dialogrutan Konvertera till svartvitt klickar du på Avbryt.

Konvertera till svartvitt automatiskt

Med kommandot Ta bort färger konverterar du till svartvitt genom att tilldela alla pixlar i en RGB-bild samma värden för rött, grönt och blått. Den generella intensiteten för varje pixel är konstant. Det här kommandot har samma effekt som när du anger värdet –100 för Mättnad i dialogrutan Nyans/mättnad.

 1. Om du bara vill justera ett visst område i bilden markerar du det med något av markeringsverktygen. Om du inte markerat ett visst område justeras hela bilden.
 2. Välj Förbättra > Justera färg > Ta bort färg.

Lägga till anpassade förinställningar för Konvertera till svartvitt

Du kan lägga till anpassade förinställningar till svartvittkonverteraren genom att redigera en textfil.

Obs!

Att lägga till anpassade förinställningar för konvertering till svartvitt är en uppgift för avancerade användare.

 1. Stäng Photoshop Elements och navigera till den mapp som innehåller filen bwconvert.txt:

  • Windows: [Photoshop Elements installationskatalog]\Required\bwconvert.txt
  • OS X: /Applications/Adobe Photoshop Elements/Support Files/Adobe Photoshop Elements Editor.app/Contents/Required/bwconvert.txt. Kommando-klicka på Adobe Photoshop Elements och välj Show Package Contents. Bläddra till mappen Contents/Required.
 2. Öppna filen bwconvert.txt i en textredigerare (t.ex. Anteckningar).
 3. Följ samma filnamnsformat som förinställningarna som redan finns i filen har, lägg till din nya förinställning och ge den ett unikt namn.
 4. Spara filen (behåll det ursprungliga filnamnet).
 5. Starta Photoshop Elements och välj Förbättra > Konvertera till svartvitt för att visa förinställningarna.

Lägga till färg i en gråskalebild

Du kan färga en hel gråskalebild eller välja områden som ska färgas med olika färger. Du kan t.ex. markera håret på en person och färga det brunt och sedan göra en ny markering och lägga till rosa på kinderna.

Obs!

Om bilden du färgar är i gråskaleläge konverterar du den till RGB genom att välja Bild > Läge > RGB.

 1. Välj Förbättra > Justera färg > Justera nyans/mättnad eller Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad om du vill arbeta med ett justeringslager.

 2. Välj Färga. Om förgrundsfärgen inte är svart eller vitt konverterar Photoshop Elements bilden till den aktuella förgrundsfärgens nyans. Ljushetsvärdet för varje pixel ändras inte.
 3. Om du vill kan du välja en ny färg med hjälp av reglaget Nyans. Använd mättnadsreglaget när du vill justera mättnaden. Klicka sedan på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online