Du använder två färgmodeller till att ändra färger i Adobe Photoshop Elements. Den ena modellen bygger på hur det mänskliga ögat uppfattar färger - nyans, mättnad och intensitet (NMI). Den andra modellen baseras på hur färger visas på datorns bildskärm i mängder av rött, grönt och blått (RGB). Färghjulet är ytterligare ett verktyg som hjälper dig förstå hur färger är relaterade till varandra. Det finns fyra färglägen i Photoshop Elements som anger hur många färger som ska visas i en bild: RGB, bitmapp, gråskala och indexerad färg.

Färg

Nyans, mättnad och intensitet (NMI) är tre egenskaper som beskriver hur det mänskliga ögat uppfattar färger. På en datorskärm visas däremot färger genom att olika mängder rött, grönt och blått ljus (RGB) genereras. Du använder färgmodellerna NMI och RGB till att välja och hantera färger i Photoshop Elements. Färghjulet hjälper dig att förstå förhållandet mellan olika färger.

NMI-modellen

NMI-modellen bygger på hur det mänskliga ögat uppfattar färger och beskriver tre av färgernas grundläggande egenskaper:

Nyans

Den färg som reflekteras från eller som sprids genom ett föremål. Nyansen motsvaras av en plats i standardfärghjulet och uttrycks som en gradangivelse mellan 0 och 360. I dagligt tal identifieras nyansen med färgens namn, t.ex. rött, orange eller grönt.

Mättnad

Färgens styrka eller renhet. Mättnaden, som ibland kallas chroma, motsvarar mängden grått i förhållande till nyansen, och den uttrycks som en procentandel från 0 (grått) till 100 (helt mättad). I standardfärgcirkeln ökar mättnaden från centrum och ut mot kanterna.

Intensitet

Färgens relativa ljus eller mörker, som vanligen uttrycks som ett procentvärde från 0 (svart) till 100 (vitt).

Du kan använda NMI-modellen i Photoshop Elements till att definiera en färg i dialogrutan Färgväljare, men du kan inte använda NMI-läget till att skapa eller redigera bilder.

NMI-vy i Adobes färgväljare
NMI-vy i Adobes färgväljare

A. Mättnad B. Nyans C. Intensitet 

RGB-modellen

En stor andel av det synliga färgspektrumet kan återges genom att rött, grönt och blått ljus (RGB) blandas i olika proportioner och intensiteter. Dessa tre färger kallas för de additiva primärfärgerna. Om du lägger ihop rött, grönt och blått ljus resulterar det i vitt ljus. Om två färger överlappar varandra bildas cyan, magenta eller gult.

Additiva primärfärger används för ljussättning, video och bildskärmar. Din bildskärm skapar t.ex. färger genom att skicka ljus genom röda, gröna och blå fosforfärger.

Additiva färger (RGB)
Additiva färger (RGB).

A. Röd B. Grön C. Blå D. Gul E. Magenta F. Cyan 

Färghjul

Färghjulet hjälper dig att förstå och komma ihåg hur de olika färgerna förhåller sig till varandra. Rött, grönt och blått kallas för de additiva primärfärgerna. Cyan, magenta och gult kallas för de subtraktiva primärfärgerna. Mitt emot varje additiv primärfärg finns dess komplementfärg: rött-cyan, grönt-magenta och blått-gult.

Varje subtraktiv primärfärg består av upp till två additiva primärfärger, men inte primärfärgens komplementfärg. Om du ökar mängden av en viss primärfärg i en bild minskar du alltså mängden av primärfärgens komplementfärg. Gult består exempelvis av grönt och rött ljus, men det finns inget blått ljus i färgen gul. När du justerar gult i Photoshop Elements ändrar du färgvärdena i den blå färgkanalen. Genom att lägga till blått i bilden tar du bort gult.

Färghjul
Färghjul.

A. Magenta B. Röd C. Gul D. Grön E. Cyan F. Blå 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy