När du arbetar i arbetsytan Photoshop Elements Editor har du två alternativ för arbete med filer. Du kan ange alternativ för att öppna, spara och exportera filer efter typ, filstorlek och upplösning. Du kan också bearbeta och spara Camera Raw-filer. Med verktygen är det enklare att kombinera filtyper och att optimera dem i Adobe Photoshop Elements.

När du använder arbetsytan Redigeraren kan du bl.a. skapa en tom fil, öppna en nyligen använd fil och ange vilka filtyper som ska öppnas med Photoshop Elements.

När du arbetar med arbetsytan Redigeraren har du dessutom tillgång till funktionen Guidad redigering. Med guidade redigeringar kan du få hjälp när du är osäker på arbetsflödet eller inte vet hur du utför en uppgift. Med hjälp av dem kan du utföra komplicerade redigeringsarbetsflöden med några få enkla steg.

Skapa en ny tom fil

Om du vill skapa webbgrafik, en banderoll eller ett brevhuvud med logotyp, måste du börja från en ny tom fil.

 1. Välj Arkiv > Nytt > Tom fil.
 2. Ange alternativ för den nya bilden och klicka på OK.

  Namn

  Anger namnet på den nya bildfilen.

  Förinställning

  Tillhandahåller alternativ för bredden, höjden och upplösningen på bilder som ska skrivas ut eller visas på skärmen. Välj Urklipp om du vill använda samma storlek och upplösning som för den information som du har kopierat till Urklipp. Du kan också basera en ny bild på storleken och upplösningen för en öppen bild genom att välja bildens namn längst ned på menyn Förinställning.

  Storlek

  Välj från en lista med standardstorlekar som är tillgängliga för den markerade förinställningen.

  Bredd, Höjd och Upplösning

  Alternativen visas separat. Standardvärdena baseras på den senaste bilden du skapade, såvida du inte kopierat information till Urklipp.

  Färgläge

  Definierar färgläget för en bild: RGB-färg, gråskala eller bitmapp (1-bitsläge).

  Bakgrundsinnehåll

  Definierar färgen på bildens bakgrundslager. Vitt är standard. Välj Bakgrundsfärg om du vill använda den aktuella bakgrundsfärgen (visas i verktygslådan). Välj Genomskinligt om du vill att standardlagret ska vara genomskinligt utan några färgvärden (den nya bilden kommer att ha Lager 1 i stället för ett bakgrundslager).

  Obs!

  Du kan även högerklicka på bakgrunden i en bild för att välja en bakgrundsbild (grå, svart eller en egen färg).  

Öppna en fil

Du kan öppna och importera bilder i flera olika filformat. De tillgängliga formaten visas i dialogrutan Öppna, i dialogrutan Öppna som och på undermenyn Importera.

Obs!

Om du vill öppna en fil från Elements Organizer markerar du den och klickar på Redigeraren i åtgärdsfältet.

 1. Gör något av följande
  • Välj Arkiv > Öppna. Sök och markera den fil som du vill öppna. Om filen inte visas väljer du Alla format på menyn Filformat. Klicka på Öppna.

  • Klicka på listrutan Öppna (ovanför verktygslådan). Listrutan Öppna är en lista över de senast öppnade filerna.

  • Dra en bild från en mapp på datorn eller lagringsenheten och släpp den i Redigeraren.

 2. I dialogrutan som visas anger du formatspecifika alternativ och fortsätter att öppna filen.

  Ibland kan det vara svårt för Photoshop Elements att identifiera rätt format för en fil. Det kan till exempel hända att formatet inte identifieras om du överför en fil mellan Mac OS® och Windows. I sådana fall måste du ange det format som filen ska öppnas som.

Öppna en fil i en programram (OS X)

 1. Dra filen från datorn till programramen. Du kan även dra foton från Fotoläsaren och lagringsenheter som är anslutna till datorn.
 2. Om du vill dra ytterligare bilder till programramen för att öppna dem aktiverar du flytande dokumentfönster (se Visa och ordna flera fönster). Om du vill visa programramen konverterar du de öppna bilderna till flytande dokumentfönster.

Öppna en fil som har redigerats nyligen

 1. Välj Arkiv > Öppna den senast redigerade filen och välj en fil på undermenyn.

  Obs!

  Du kan ange hur många filer som ska visas på undermenyn Öppna nyligen redigerad fil genom att välja Redigera > Inställningar > Sparar filer och ange ett antal i textrutan Listan med senaste filer innehåller.

Ange vilket filformat som du vill öppna en fil i

 1. Välj Arkiv > Öppna som och markera den fil som du vill öppna. Välj sedan önskat format på menyn Öppna som och klicka på Öppna.

  Obs!

  Om filen inte öppnas kanske det valda formatet inte stämmer överens med filens verkliga format, eller också kan filen vara skadad.

Öppna en PDF-fil

PDF (Portable Document Format) är ett mångsidigt filformat som kan återge både vektor- och punktinformation. PDF kan även innehålla sök- och navigeringsfunktioner. PDF är det primära formatet för Adobe® Acrobat®.

Med dialogrutan Importera PDF kan du förhandsvisa sidor och bilder i en flersidig PDF-fil, och sedan bestämma om du vill öppna dem Photoshop Editor. Du kan välja mellan att importera fullständiga sidor (inklusive text och grafik), eller bara importera bilderna från en PDF-fil. Om du bara importerar bilderna förblir deras upplösning, storlek och färgläge oförändrade. Om du importerar sidor kan du ändra deras upplösning och färgläge.

Importera sidor från en PDF-fil
Importera sidor från en PDF-fil

Varje sida visas som en miniatyrbild. Om du vill öka storleken väljer du ett alternativ på menyn Storlek på miniatyrbild.

 1. Välj Arkiv > Öppna.
 2. Välj en PDF-fil och klicka på Öppna. Du kan ändra vilka filformat som visas genom att välja ett alternativ på menyn Filformat.
 3. Om du bara vill importera bilderna från en PDF-fil väljer du Bilder i avsnittet Markera i dialogrutan Importera PDF. Markera den bild eller de bilder du vill öppna. (Om du vill markera flera bilder håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klickar på varje bild). Om du inte vill importera sidor, hoppa till 5.
 4. För att importera från en PDF-fil väljer du alternativet Sidor i avsnittet Markera i dialogrutan Importera PDF och gör sedan något av följande:
  • Om filen innehåller flera sidor markerar du den sida eller de sidor du vill öppna och klickar på OK. (Om du vill markera flera sidor håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klickar på varje sida.)

  • Under Sidalternativ kan du godkänna det befintliga namnet, eller skriva ett nytt filnamn i textrutan Namn.

  • Markera Kantutjämning om du vill jämna ut taggiga kanter i bilden när den rastreras.

  • Ange bredd och höjd. Aktivera Bevara proportioner om du vill undvika bildförvrängning på grund av ändrat format.

  • Under Upplösning kan du godkänna standardinställningen (300 ppi) eller ange ett nytt värde. En högre upplösning ökar filens storlek.

  • Välj ett alternativ på menyn Läge (RGB om du vill behålla fotona i färg, eller Gråskala om du automatiskt vill göra dem svartvita). Om filen innehåller en inbäddad ICC-profil (International Color Consortium) kan du välja profilen på menyn.

 5. Markera Utelämna varningsmeddelanden om du vill dölja eventuella felmeddelanden under importen.
 6. Öppna filen genom att klicka på OK.

Montera en PDF-fil i ett nytt lager

Du kan montera sidor eller bilder från PDF-filer i ett nytt lager i en bild. Eftersom de monterade bilderna rastreras kan du inte redigera text eller vektorinformation i monterade bilder. Bilden rastreras med samma upplösning som den fil som den monteras i.

 1. Gå till Photoshop Elements och öppna den bild som du vill montera bilden i.
 2. Välj Arkiv > Montera, markera den fil som du vill montera och klicka på Montera.
 3. Om du monterar en PDF-fil som innehåller flera sidor markerar du den sida du vill montera i dialogrutan och klickar på OK.

  Den monterade bilden visas i en markeringsram mitt i Photoshop Elements-bilden. Bilden behåller de ursprungliga proportionerna, men om bilden är större än Photoshop Elements-bilden ändras den monterade bildens storlek så att den får plats.

 4. (Valfritt) Om du vill byta plats på den monterade bilden placerar du pekaren i markeringsramen för den monterade bilden och drar.
 5. (Valfritt) Om du vill skala den monterade bilden gör du något av följande:
  • Dra ett av handtagen vid hörnen eller sidorna på markeringsramen.

  • Ange bildens bredd och höjd genom att ange värden för B och H i fältet Verktygsalternativ. Som standard anges skalan som ett procentvärde. Om du vill kan du använda en annan måttenhet (tum, cm eller pixlar). Om du vill begränsa proportionerna hos bilden klickar du på rutan Bibehåll proportioner. Detta alternativ är På när ikonen har en vit bakgrund.

 6. (Valfritt) Om du vill rotera den monterade bilden gör du något av följande:
  • Peka inuti den monterade bildens markeringsram (pekaren blir en böjd pil) och dra.

  • I fältet Verktygsalternativ klickar du och drar pekaren i alternativet Vinkel.

 7. (Valfritt) Om du vill snedställa den monterade bilden håller du ned Ctrl (Kommando i Mac OS) och drar ett av markeringsramens sidhandtag.
 8. Om du vill tona kantpixlarna vid rastreringen markerar du alternativet Kantutjämning. Om du vill skapa en skarp övergång mellan kantpixlarna vid rastreringen avmarkerar du alternativet Kantutjämning.
 9. Om du vill bekräfta den monterade teckningen i ett nytt lager väljer du Genomför .

Bearbeta flera filer

Kommandot Bearbeta flera filer tillämpar inställningar i en mapp med filer. Om du har tillgång till en digitalkamera eller en skanner med dokumentmatare kan du även importera och bearbeta flera bilder. (Du kan behöva ett plugin-program för inhämtning med funktioner som är anpassade till drivrutinen för skannern eller digitalkameran.)

När du bearbetar filer kan du låta alla filer vara öppna, stänga och spara ändringarna i de ursprungliga filerna eller spara ändrade versioner av filerna på en ny plats (så att originalfilerna inte ändras). Om du sparar de bearbetade filerna på en ny plats kan det vara praktiskt att skapa en ny mapp för de bearbetade filerna innan du påbörjar gruppbearbetningen.

Obs!

Kommandot Bearbeta flera filer fungerar inte på filer med flera sidor.

 1. Välj Arkiv > Bearbeta flera filer.
 2. Välj de filer som ska bearbetas på popup-menyn Bearbeta filer från:

  Mapp

  Filerna bearbetas i en mapp som du anger. Leta rätt på och markera en mapp genom att klicka på Bläddra.

  Importera

  Bearbetar bilder från en digitalkamera eller en skanner.

  Öppnade filer

  Alla öppnade filer bearbetas.

 3. Markera Sök i undermappar om du vill bearbeta filer i undermapparna till den angivna mappen.
 4. Under Mål klickar du på Bläddra och markerar en mapp för de bearbetade filerna.
 5. Om du väljer Mapp som mål, anger du även en filnamnskonvention och väljer filkompatibilitetsalternativ för de bearbetade filerna:
  • Under Byt namn på filer väljer du alternativ på popup-menyerna eller skriver text i fälten som sedan kombineras till standardnamn för alla filer. I fälten kan du ändra ordning på och formatering av filnamnets komponenter. För varje fil måste du ta med minst ett fält som gör den unik (exempelvis filnamn, serienummer eller seriebokstav), så att inte filerna skriver över varandra. I fältet Startserienummer anges startnumret för serienummerfälten. Om du väljer Löpande bokstäver på popup-menyn inleds fälten alltid med bokstaven ”A” för den första filen.

  • Under Kompatibilitet väljer du Windows, Mac OS och UNIX så att filnamnen blir kompatibla med operativsystemen Windows, OS X och UNIX.

 6. Under Bildstorlek markerar du Ändra bildstorlek om du vill att alla bearbetade filer ska ändras till samma enhetliga storlek. Skriv sedan bredd och höjd för fotona och välj ett alternativ på menyn Upplösning. Markera Bibehåll proportioner om du vill att bredden och höjden ska vara i proportion till varandra.
 7. Markera ett alternativ på panelen Snabbkorrigering om du vill justera bilderna automatiskt.
 8. Om du vill lägga till en etikett till bilderna väljer du ett alternativ på menyn Etiketter, och anpassar sedan texten, textens position, teckensnitt, storlek, opacitet och färg. (Om du vill ändra textens färg klickar du på färgrutan och väljer en ny färg i Färgväljaren.)

  Obs!

  Med vattenstämplar kan du lägga till ett permanent synligt vattenmärke till bilden. Mer information finns i Lägga till permanenta vattenstämplar till en grupp med foton.

 9. Markera Logga fel från filbearbetning om du vill registrera alla fel i en fil utan att stoppa åtgärden. Om fel sparas i en loggfil, visas ett meddelande när bearbetningen är klar. Om du vill granska felloggen kan du öppna den med en textredigerare när kommandot Gruppera har körts.
 10. Klicka på OK för att bearbeta och spara filerna.

Stänga en fil

 1. Gör något av följande i Photoshop Elements:
  • Välj Arkiv > Stäng.

  • Välj Arkiv > Stäng alla.

 2. Ange om du vill spara filen eller inte:
  • Klicka på Ja om du vill spara filen.

  • Klicka på Nej om du vill stänga filen utan att spara den.

  Obs!

  Välj alternativet Använd för alla om du vill använda den aktuella åtgärden på alla filer som stängs. Om du till exempel väljer Använd för alla och klickar på Ja för att spara den första filen kommer alla andra öppna filer att sparas och sedan stängas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy