Jämna ut kanterna i en markering med kantutjämning

Du kan jämna till hårda kanter på en markering genom att använda funktionerna för kantutjämning eller ludd. Kantutjämning jämnar till ojämna kanter i en markering genom att mjuka upp färgövergångarna mellan kantpixlar och bakgrundspixlar. Eftersom endast kantpixlarna påverkas går inga detaljer förlorade. Kantutjämning är användbart när du skapar sammansatta bilder genom att klippa ut, kopiera eller klistra in markeringar.

Du kan markera kantutjämning med verktygen Lasso, Lassopolygon, Magnetlasso, Oval markeringsram och Trollstav. Om du vill kantutjämna måste du markera alternativet Kantutjämning innan du gör markeringen, eftersom det inte går att lägga till kantutjämning i en befintlig markering.

 1. Välj verktyget Lasso, Lassopolygon, Magnetlasso, Oval markeringsram eller Trollstav i Redigeraren.
 2. Välj Kantutjämning i alternativfältet.
 3. Gör en markering i bildfönstret.

Göra kanterna på en markering oskarpa med ludd

 1. Du kan utjämna de hårda kanterna i en markering med ludd. Ludd gör kanterna suddiga genom att skapa en övergång mellan markeringen och de omgivande pixlarna. Funktionen kan orsaka en del detaljförluster vid markeringens kant.

  Du kan skapa en luddig markering med den ovala markeringsramen, den rektangulära markeringsramen, lasson, lassopolygonen eller magnetlasson. Du kan också ludda en befintlig markering via Markera-menyn. Luddeffekter är märkbara när du flyttar, klipper ut, kopierar eller fyller markeringen.

  Oskärpeeffekter
  Originalbild (vänster) och när en luddig markering skapats med kommandot Omvänd och fyllts med vitt (höger)

Definiera en luddad kant för ett markeringsverktyg

 1. Gör något av följande i Redigeraren:
  • Välj något av lasso- eller markeringsverktygen i verktygslådan och definiera luddbredden genom att ange ett luddvärde i alternativfältet. Luddeffekten börjar vid markeringsramen.

  • Välj markeringspenseln och välj sedan en mjuk pensel på snabbpanelen för penslar i alternativfältet.

 2. Gör en markering i bildfönstret.

Definiera en luddad kant för en befintlig markering

 1. Gör en markering med ett markeringsverktyg i verktygslådan i Editor.
 2. Välj Markera > Ludd.
 3. Ange ett värde mellan 0,2 och 250 i textrutan Radie på ludd och klicka på OK. Det här värdet anger bredden på den luddade kanten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy