Användarhandbok Avbryt

Översikt över målning

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Med målningsverktygen ändrar du färgen på pixlarna i en bild. Penseln och pennan fungerar som traditionella ritverktyg genom att färgen läggs till vid varje drag med penseln eller pennan. Verktyget Övertoning, kommandot Fyll och verktyget Färgpyts använder du när du vill lägga till en färg på stora områden. Verktyg som Suddgummi, Oskärpa och Smeta ut används till att ändra de befintliga färgerna i bilden.

Fördelen med att måla i Adobe Photoshop Elements är alternativen som du använder till att ange hur färger ska användas och ändras för verktygen. Du kan lägga till färger gradvis, med mjuka kanter, med stora penseldrag, med varierande penseldynamik, med olika blandningsegenskaper och med penslar av olika former. Med sprutpistolen kan du dessutom spreja färg.

Målningsverktygen

Photoshop Elements har olika verktyg för att använda och redigera färg. När du väljer ett målningsverktyg visas i fältet Verktygsalternativ ett antal förinställda penselspetsar och inställningar för penselstorlek, blandning, opacitet och airbrusheffekter. Du kan skapa nya förinställningar för penslar och spara dem i penselbibliotek. Du kan anpassa penslar och inställningar för något av målnings- och redigeringsverktygen och hantera dem med hjälp av Förinställningshanteraren.

Penselalternativ i verktygsalternativfältet

A. Skjutreglage och textruta för penslar B. Panel och miniatyrbild för penslar C. Menyn Mer 

Med penselverktyget målar du mjuka kantutjämnade linjer. Övriga målningsverktyg är pennverktyget för att dra linjer med skarpa kanter och suddgummiverktyget för suddning av pixlar på lager. Med färgpytsverktyget och kommandot Fyll fyller du områden på bilden med färger eller mönster. Med mönsterstämpelverktyget målar du med något av de fördefinierade mönstret eller ett mönster som du själv skapar.

Med impressionistpenselverktyget påverkar du befintliga färger genom att använda stiliserade penseldrag. Med utsmetningsverktyget påverkas också befintliga färger på bilden genom att effekten när du drar ett finger genom våt färg simuleras.

Med verktyget Smart detaljpensel skapas automatiskt ett justeringslager när du målar. Originallagret förändras inte. Du kan måla och ändra justeringarna så många gånger du vill utan att originalfotot förstörs eller ändras. Se Justera färg och färgton med Smarta penslar.

För- och bakgrundsfärger

Du använder förgrundsfärgen när du målar med pensel- eller pennverktyget och när du fyller områden med hjälp av verktyget Färgpyts. Den färg som du använder för bakgrundslagret med hjälp av verktyget Suddgummi kallas bakgrundsfärgen. Du kan visa och ändra för- och bakgrundsfärgerna i de två överlappande rutorna längst ned i verktygslådan. I den övre rutan visas förgrundsfärgen och i den nedre rutan bakgrundsfärgen. För- och bakgrundsfärgerna används också tillsammans av verktyget Övertoning och av vissa filter för specialeffekter.

För- och bakgrundsfärgrutorna i verktygslådan

A. Förgrundsfärgruta B. Klicka för att använda standardfärger (svart och vitt) C. Klicka för att byta plats på för- och bakgrundsfärgen D. Ruta för bakgrundsfärg 

Du kan ändra för- eller bakgrundsfärgen i verktygslådan med hjälp av pipettverktyget, panelen Färgrutor eller färgväljaren.

Blandningslägen

Blandningslägen styr hur pixlarna i en bild påverkas av ett målar- eller redigeringsverktyg. Det underlättar om du utgår från följande färgmodell när du vill föreställa dig ett blandningsläges effekt:

 • Basfärgen är bildens ursprungliga färg.

 • Blandningsfärgen är den färg som används med målnings- eller redigeringsverktyget.

 • Resultatfärgen är den färg som uppkommer vid blandningen.

Blandningsläget Multiplicera (överst), blandningsläget Raster (mitten) och blandningsläget Luminans (nederst) används för sjöstjärnelagret.

Du kan välja något av följande blandningslägen på menyn Läge i fältet Verktygsalternativ:

Normal

Redigera eller måla varje bildpunkt så att den får resultatfärgen. Det här är standardläget. (Normalläge kallas Tröskelvärde när du arbetar med bitmappsbilder eller indexerade färgbilder.)

Lös upp

Redigera eller måla varje bildpunkt så att den får resultatfärgen. Resultatfärgen är dock en slumpmässig ersättning av pixlarna med bas- eller blandningsfärgen, beroende på den aktuella pixelns opacitet. Det här läget fungerar bäst med penselverktyget och en stor pensel.

Lägg bakom

Redigerar eller målar endast genomskinliga delar av ett lager. Det här läget fungerar endast i lager där alternativet för att låsa genomskinlighet är avmarkerat och ger samma effekt som när du målar på genomskinliga delar av glas.

Radera

Redigerar eller målar varje pixel så att den blir genomskinlig. Det här läget kan endast användas för lager med inaktiverat alternativ i panelen Lager för att låsa genomskinlighet.

Mörkare

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och definierar bas- eller blandningsfärgen (beroende på vilken som är mörkast) som resultatfärg. Pixlar som är ljusare än blandningsfärgen ersätts, och pixlar som är mörkare än blandningsfärgen behålls oförändrade.

Multiplicera

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och multiplicerar basfärgen med blandningsfärgen. Resultatfärgen är alltid en mörkare färg. Multiplicering av en färg med svart resulterar alltid i svart färg. Multiplicering med vitt resulterar i oförändrad färg. När du målar med någon annan färg än svart eller vitt, blir färgen mörkare för varje nytt penseldrag. Effekten påminner om den du erhåller när du ritar på bilden med en tuschpenna.

Efterbelys med färg

Utgår från färginformationen för varje kanal och gör basfärgen mörkare för att återspegla blandningsfärgen. Blandning med vit färg medför inte någon förändring.

Linjär efterbelysning

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och gör basfärgen mörkare för att återge blandningsfärgen genom att minska intensiteten. Blandning med vit färg medför inte någon förändring.

Mörkare färg

Jämför summan av alla kanalvärden för blandnings- och basfärgen och visar färgen med det lägre värdet. Med Mörkare färg skapas ingen tredje färg, vilket är möjligt med blandningen Mörkare, eftersom de lägsta kanalvärdena från både bas- och blandningsfärgen används för att skapa resultatfärgen.

Gör ljusare

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och definierar bas- eller blandningsfärgen (beroende på vilken som är ljusast) som resultatfärg. Pixlar som är mörkare än blandningsfärgen ersätts medan pixlar som är ljusare än blandningsfärgen behålls oförändrade.

Raster

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och multiplicerar det inverterade värdet av blandnings- och basfärgerna. Resultatfärgen är alltid en ljusare färg. Rastrering med svart resulterar i oförändrad färg. Rastrering med vitt resulterar i vit färg. Effekten påminner om den du erhåller när du projicerar flera diabilder över varandra.

Färgskugga

Utgår från färginformationen för varje kanal och gör basfärgen ljusare för att återspegla blandningsfärgen. Blandning med svart färg medför inte någon förändring.

Linjär skugga (lägg till)

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och gör basfärgen ljusare för att återge blandningsfärgen genom att öka intensiteten. Blandning med svart färg medför inte någon förändring.

Ljusare färg

Jämför det totala värdet för alla kanalvärden för blandnings- och basfärgerna och visar färgen med de högre värdet. Skapar ingen tredje färg, vilket kan vara resultatet av den ljusare blandningen, eftersom den väljer det högsta kanalvärdet för både bas- och blandningsfärgen för att skapa den resulterande färgen.

Täck över

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på basfärgen. Mönster eller färger täcker befintliga pixlar samtidigt som högdagrar och skuggor i basfärgen bevaras. Basfärgen blandas med blandningsfärgen så att ursprungsfärgens ljus- eller mörkhet återspeglas.

Mjukt ljus

Gör färgerna mörkare eller ljusare beroende på blandningsfärgen. Effekten påminner om den du erhåller när du belyser bilden med en strålkastare. Om blandningsfärgen är ljusare än 50 % grått blir bilden ljusare. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått blir bilden mörkare. Om du målar med svart eller vitt blir färgen i området betydligt mörkare eller ljusare, men inte rent svart eller vitt.

Skarpt ljus

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på blandningsfärgen. Effekten påminner om den du erhåller när du belyser bilden med en skarp strålkastare. Om blandningsfärgen är ljusare än 50 % grått, blir bilden ljusare. Detta är användbart när du vill skapa högdagrar på en bild. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, blir bilden mörkare. Detta är användbart när du vill skapa skuggor på en bild. När du målar med ren svart eller vit färg erhåller du också ren svart eller vit färg.

Klart ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska kontrasten beroende på blandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått, görs bilden ljusare genom att kontrasten minskas. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, blir bilden mörkare genom att kontrasten ökas.

Linjärt ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska intensiteten beroende på blandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått, görs bilden ljusare genom att intensiteten ökas. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, blir bilden mörkare genom att intensiteten minskas.

Strålljus

Ersätter färgerna beroende på underblandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått, ersätts pixlar som är mörkare än blandningsfärgen. Pixlar som är ljusare än blandningsfärgen förändras inte. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, ersätts pixlar som är ljusare än blandningsfärgen. Pixlar som är mörkare än blandningsfärgen förändras inte. Det här läget är användbart när du vill lägga till specialeffekter på en bild.

Hård blandning

Färgerna reduceras till vitt, svart, rött, grönt, blått, gult, cyan och magenta, beroende på basfärgen och blandningsfärgen.

Differens

Kontrollerar färginformationen i varje kanal och subtraherar blandningsfärgen från basfärgen eller tvärtom, beroende på vilken färg som har högst intensitetsvärde. Blandning med vitt innebär att basfärgens värden inverteras medan blandning med svart inte medför någon förändring.

Uteslutning

Resulterar i en effekt som påminner om läget Differens men med lägre kontrast. Blandning med vitt innebär att basfärgens värden inverteras. Blandning med svart färg medför inte någon förändring.

Nyans

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och mättnad och blandningsfärgens nyans.

Mättnad

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och nyans och blandningsfärgens mättnad. Om du använder det här läget för ett område utan mättnad (värdet 0 för grått) sker inte någon förändring.

Färg

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och blandningsfärgens nyans och mättnad. Detta innebär att bildens gråtoner bevaras vilket är användbart vid färgläggning av monokroma bilder och vid kolorering av färgbilder.

Använd blandningsläget Färg om du vill ändra färgen på en skjorta

Luminans

Ger en resultatfärg med basfärgens nyans och mättnad och blandningsfärgens luminans. Det här läget medför en inverterad effekt i förhållande till läget Färg.

Webbsäkra färger

Webbsäkra färger är de 216 färger som används i webbläsare på både Windows- och Mac OS-plattformar. Genom att bara använda dessa färger försäkrar du dig om att bilder som ska publiceras på webben kommer att visas korrekt i alla webbläsare.

Du kan identifiera webbsäkra färger i Adobes färgväljare med någon av följande metoder:

 • Välj Bara webbfärger i färgväljarens nedre vänstra hörn och välj sedan en färg i färgväljaren. När det här alternativet är markerat är alla färger som du väljer webbsäkra.

 • Välj en färg i färgväljaren. Om du väljer en färg som inte är webbsäker visas en kub bredvid färgrektangeln uppe till höger i färgväljaren. Klicka på varningskuben om du vill välja den närmaste webbsäkra färgen. (Om ingen kub visas är färgen webbsäker.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online