Du kan förbättra foton att lägga till oskärpa, byta ut färger eller klona delar av fotona. Använd verktyget Oskärpa till att lägga till oskärpa i bilden, verktyget Pensel till att ersätta färger och verktyget Klona till att klona delar av bilden. Du kan välja de här verktygen i verktygslådan. Mer information om verktygslådan finns i Verktyg.

Jämna till kanter och göra dem oskarpa

Verktyget Oskärpa använder du till att mjuka upp hårda kanter eller områden i en bild och på så sätt minska detaljerna. Om du gör en rörig bakgrund oskarp kan du öka fokus på det intressanta i bilden. Du kan även använda oskärpefiltren till det. Mer information om oskärpefiltren finns i Oskärpefilter.

Jämna till kanter och göra dem oskarpa
Ursprungligt foto (vänster) och fotot när bakgrunden har gjorts oskarp (höger).

 1. Välj verktyget Oskärpa () i avsnittet Förbättra i verktygslådan i läget Expert eller tryck på R.

 2. Ange alternativ i alternativfältet:

  Läge

  Ange hur pixlarna blandas med andra pixlar i en bild för att skapa oskärpa.

  Pensel

  Ange penselspetsen på snabbmenyn Pensel. Om du vill visa fler penselformer klickar du i listrutan Pensel i rutan och väljer sedan en penselminiatyrbild.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Styrka

  Ange hur mycket oskärpa som ska visas för varje drag.

  Ta prov på alla lager

  Gör alla synliga lager oskarpa. Om du avmarkerar det här alternativet blir endast det aktuella lagret oskarpt.

 3. Dra över den del av bilden som du vill minska skärpan i.

Ersätta färger i en bild

Färgersättningsverktyget gör det enklare att ersätta speciella färger i bilden. Du kan måla över en angiven färg, t.ex. en gul blomma i en bild, med en annan färg, exempelvis röd. Du kan också använda färgersättningsverktyget för att korrigera färger.

Ersätta färger i en bild
Ersätta färger

 1. Välj verktyget Pensel i avsnittet Rita i verktygslådan i läget Expert eller tryck på B.

 2. Välj Färgersättningspensel () i verktygsalternativfält.

 3. Välj en penselstorlek på menyn Pensel i alternativfältet.

 4. I Tolerans anger du ett lågt procentvärde om du vill ersätta färger som liknar färgen i den pixel du klickade på, om du vill ersätta ett större färgområde ökar du procentvärdet.

 5. Behåll blandningsläget Färg i Läget.

 6. Välj något av följande vid Gränser:

  Åtskilda

  Ersätter provfärgen när den finns under pekaren.

  Angränsande

  Ersätter färger som är omedelbart angränsande till färgen under pekaren.

 7. Välj en av följande provmetoder:

  Kontinuerligt

  Provar kontinuerligt färger när du drar med färgersättningsverktyget.

  En gång

  Provar bara färgen en gång när du börjar dra med färgersättningsverktyget.

  Bakgrundsruta

  Ersätter området som innehåller bakgrundsfärgen när du drar med färgersättningsverktyget över det.

 8. Om du vill använda en mjuk kan för de områden du korrigerar väljer du Kantutjämning.

 9. Välj en förgrundsfärg på något av följande sätt:

  • Välj en förgrundsfärg med verktyget Pipett:
   • Windows: Alt-klicka på färgen.
   • macOS: Alt-klicka på färgen.
  • Ange färg i verktygslådan med hjälp av verktyget Färgväljare.
 10. Ersätt målfärgen genom att dra i bilden.

Klona bilder eller områden i en bild

Du använder verktyget Klonstämpel till att måla med ett bildprov. Du kan använda det här verktyget till att duplicera objekt, ta bort defekter eller måla över objekt. Du kan även klona en del av ett foto till ett annat foto.

Klona bilder eller områden i en bild
Ursprungligt fotot (överst), när du lagt till en sjöstjärna med hjälp av verktyget Klonstämpel (mitten) och när du tagit bort en person med hjälp av verktyget Klonstämpel (längst ned).

 1. Välj verktyget Klonstämpel () under Förbättra i verktygslådan i läget Expert eller tryck på S.

 2. (Valfritt) Ange alternativ i alternativfältet.

  Pensel

  Ange penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori på snabbmenyn för penslar och välj en miniatyrpensel.

  Prova alla lager

  Välj Prova alla lager när du vill kopiera data från alla synliga lager. Om du bara vill ta provdata från det aktiva lagret avmarkerar du alternativet.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Opacitet

  Anger opaciteten för den färg som du använder. Om du väljer en låg opacitetsinställning syns pixlarna under penseldraget igenom. Dra skjutreglaget eller ange ett opacitetsvärde.

  Läge

  Bestämmer hur källan eller mönstret blandas med befintliga pixlar. I normalläget läggs nya pixlar över originalpixlarna.

  Justerad

  Flytta området med provdata med pekaren när du börjar måla, oberoende av hur många gånger du stoppar och återupptar målningen. Du kan välja det här alternativet om du vill ta bort oönskade delar, som telefonledningar tvärs över himlen eller revor i skannade foton. Om du avmarkerar Justerad klonas provområdet från startpunkten varje gång du stoppar och återupptar målningen. Om du vill använda flera kopior av samma del av bilden på olika ställen i samma bild eller på en annan bild avmarkerar du alternativet.

 3. Klicka på Klona övertäckning och ange följande alternativ:

  Visa överdrag

  Välj Visa övertäckning om du vill att att övertäckningen ska vara synlig i penselstorleken.

  Opacitet

  Om du vill ange övertäckningens opacitet anger du ett procentvärde i textrutan Opacitet.

  Beskuren

  Om du vill klippa övertäckningen till penselstorlek aktiverar du alternativet Klippt.

  Dölj automatiskt

  Om du vill dölja övertäckningen när du skapar penseldragen markerar du kryssrutan Dölj automatiskt.

  Invertera övertäckning

  Om du vill invertera färgerna i övertäckningen markerar du kryssrutan Invertera.

 4. Placera pekaren i den del av bilden där du vill ta dataprov och Alt-klicka. Med verktyget kopieras pixlarna från provpunkten till bilden när du målar.
 5. Gör något av följande:

  • Dra eller klicka för att måla med verktyget på samma bild.
  • Dra eller klicka för att måla med verktyget på den andra målbilden.

Photomerge-stilmatchning

Inte tillgängligt i Photoshop Elements 13 och senare

Om du gillar stilen på en bild kan du använda stilegenskaperna på en annan bild. Du kan arbeta med en uppsättning bilder, använda stilar och välja att uppdatera bilden med den stil som ger bästa resultat.

Obs!

När du använder stilar flera gånger är effekten inte kumulativ. Endast den senast använda stilen sparas.

Photomerge-stilmatchning
Bild när du har använt stilen från exempelbilden

 1. Öppna bilden och välj Förbättra > Photomerge > Photomerge-stilmatchning

 2. Lägg till de bilder som du vill överföra stilen från i stilbehållaren. Välj bilder som är stilistiska och har tydliga detaljer.

  Obs!

  Du kan även välja en bild från de standardstilbilder som visas i Stilbehållaren.

 3. Om du vill använda stilen för en bild dubbelklickar du på bilden i stilbehållaren eller drar bilden från stilbehållaren till bildplatshållaren.

 4. Förfina bilden genom att använda alternativen i panelen Redigera.

  Intensitet

  Styr stilens mängd eller intensitet som ska överföras. Det maximala värdet anger att du vill överföra 100 % stil av stilbilden.

  Skärpa

  Förbättra den lokala kontrasten i en stiliserad bild. Kontrasten ökar i områden med svagt varierad intensitet, och skarpa detaljer tas fram i mörkare områden.

  Detaljer

  Ökar den övergripande kontrasten i bilden.

  Stilraderare

  Tar bort den använda stilen från bildområden.

  Stilmålare

  Lägger tillbaka stilen på områden där du har tagit bort den använda stilen.

  Jämna till linjekanter

  Jämnar till hårda kanter som orsakats av radering och målning av stilar.

  Överföra toner

  Överför stilbildens toner. Exempel: om stilbilden är svart/vit eller sepia och den bild som du vill använda Photomerge-stilöverföring på är i färg och du väljer Överför toner, överförs stiltonen (svart/vit eller sepia) till färgbilden.

  Panelen Överför toner
  Ursprunglig färgbild ändrad till svartvitt genom Överför toner

 5. Klicka på Klar för att uppdatera bilden med den använda stilen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy