Användarhandbok Avbryt

Effekter

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Använda panelen Effekter

Via panelen Effekter kan du välja olika fotoeffekter. Panelen Effekter visas som standard i åtgärdsfältet i läget Snabb och Expert. Den visar miniatyrexempel på innehåll eller effekter som du kan lägga till eller använda för en bild. I de flesta avsnitten finns en meny med olika kategorialternativ och motsvarande underkategorier. Du kan välja mellan två effektkategorier: konstnärlig och Klassisk.

Använda panelen Grafik

Panelen Grafik är en plats där du kan välja teckningar, temadekorationer och textstilar att använda på dina bilder. Välj Fönster > Grafik om du vill visa panelen Grafik.

I grafikpanelen finns följande avsnitt som du använder för att förbättra dina bilder. Du kan till exempel välja flera olika ramar, bakgrunder, grafik, former och text. Under varje flik finns en listruta där du kan välja rätt ramar, bakgrunder, grafik, former eller befintlig text.

I varje avsnitt visas miniatyrexempel på innehåll eller effekter som du kan lägga till eller använda på en bild. I de flesta avsnitten finns en meny med olika kategorialternativ och motsvarande underkategorier.

Lägga till stiliserade former eller stiliserad grafik till en bild

När du lägger till en form eller grafik till en bild, utgör formen eller grafiken ett nytt lager och påverkar på så sätt inte originalbilden.

 1. I grafikpanelen väljer du en kategori (till exempel Efter händelse eller Efter aktivitet) och en underkategori (till exempel Baby eller Matlagning).

 2. Därefter väljer du en färg för formen i verktygslådan.
 3. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till bilden.

 4. Använd flyttverktyget för att flytta och ändra storlek på formen eller grafiken.

Lägga till en konstnärlig bakgrund till en bild

När du lägger till en konstnärlig bakgrund till en bild, ersätter du det befintliga bakgrundslagret. Du kan t.ex. använda väljarverktyget för att skapa ett lager som separerar familjemedlemmar från en köksbakgrund, och sedan ersätta köket med en naturbakgrund.

 1. Om bilden bara har ett bakgrundslager markerar du det och väljer Lager > Duplicera lager. Namnge det duplicerade lagret och klicka på OK.
 2. Välj bakgrundslagret i panelen Lager.
 3. Välj bakgrunder från listrutan i grafikpanelen.
 4. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till bilden.

Lägga till en ram eller ett tema till en bild

När du lägger till en ram eller ett fotoprojekt visas ramar med ett tomt (grått) område för bilden. Klicka och dra en bild från Fotobehållaren till det tomma området.

 1. Välj Ramar från listrutan i grafikpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Markera en miniatyr och klicka på Använd.

  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till en tom bakgrund.

 3. Dra en bild från Fotobehållaren till ramen.
 4. Använd reglaget för att ändra storleken på bilden i ramen eller temaramen, och klicka sedan på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller klicka på ikonen Avbryt  .
 5. Använd verktyget Flytta för att centrera bilden, och klicka sedan på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller klicka på ikonen Avbryt  .

Fotoeffekter

Med fotoeffekter kan du snabbt skapa ett annat utseende på dina bilder. Välj en av underkategorierna solblekt foto, paneler, entonig färg, texturer eller vintagefoton i panelen Effekter.

Ram

Använd ett antal effekter på kanterna i ett markerat lager eller på en del av ett lager. En ram skapar även en nedsläppszon där du enkelt kan lägga till eller ändra innehållet.

Bildeffekter

Använd effekter på en kopia av ett markerat lager. Om du lägger till snöstormseffekt till en bild kommer det att se ut som om det snöar. Med effekten Neonljus får bilden ett dramatiskt neonljusutseende. Du kan använda bildeffekter som Oljepastell och Mjukt fokus för att få mjuka färger eller för att göra en bild oskarp. Du kan också kombinera olika bildeffekter, men du måste kanske först förenkla lagren.

Strukturer

Använd strukturlager på en bild. Du kan lägga till en struktur till en ny tom bild eller lägga till en struktur till en befintlig bild. Genom att ordna lagren och arbeta med opaciteten och andra lagerverktyg, kan du skapa intressanta och attraktiva bilder.

Obs!

För många fotoeffekter används filter med modifierade värden.

Använda en effekt

Obs!

Om du vill experimentera med en effekt ändrar du ett kopierat lager och sparar originalbilden.

Panelen Effekter
Panelen Effekter i Photoshop Elements

Konstnärliga effekter

Det räcker med ett klick för att förvandla dina foton med effekter som har hämtat inspiration från kända konstverk eller populära konststilar. Välj mellan fantastiska konstnärliga effekter som du kan tillämpa på hela eller delar av ditt foto och justera enkelt resultaten för att få exakt det utseende du vill ha. Du kan använda konstnärliga effekter i lägena Snabb och Expert.

Gör så här om du vill använda en konstnärlig effekt på ditt foto:

 1. Klicka på Öppna för att lägga till önskat foto i något av lägena Snabb eller Expert.

 2. Klicka på Effekter och välj Konstnärlig i den högra panelen. Där kan du välja mellan 30 konstnärliga effekter.

 3. Klicka på valfri konstnärlig effekt för att tillämpa den på fotot.

 4. Gör så här:

  • Definiera Intensitet.
  • Behåll fotots originalfärger genom att välja Behåll ursprungliga färger i fotot.
  • Du kan välja att ta bort den konstnärliga effekten från motivet och/eller bakgrunden på fotot.
  • Om du vill komponera om fotot eller delar av fotot klickar du på Expert. Du kan använda en Pensel från Verktygsalternativ för att markera delar av fotot som du vill komponera om. Du kan också definiera Storlek och Tröskelvärde.
 5. Klicka på Arkiv > Spara som för att spara fotot eller klicka på Dela för att dela det på sociala plattformar.

Klassiska effekter

Förbättra dina foton i Photoshop Elements med klassiska effekter. Välj din favoriteffekt bland 11 klassiska effekter i lägena Snabb och Expert.

Gör så här om du vill använda en klassisk effekt på ditt foto:

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. I läget Snabb klickar du på Effekter > Klassisk för att välja bland 11 klassiska effekter.

  I läget Expert klickar du på Effekter > Klassisk för att välja bland över 30 klassiska effekter.

 3. Klicka på den klassiska effekt du vill använda för att tillämpa den på fotot.

 4. Om du vill komponera om fotot eller delar av fotot klickar du på Expert. Du kan använda en Pensel från Verktygsalternativ för att markera delar av fotot som du vill komponera om. Du kan också definiera Storlek och Opacitet.

 5. Klicka på Arkiv > Spara som för att spara fotot eller klicka på Dela för att dela det på sociala plattformar.

Obs!

Om du vill återställa effekterna klickar du på ikonen Återställ längst upp till höger i panelen.

Lägga till stiliserad text till en bild

När du lägger in text i en bild läggs ett textlager till så att du kan ändra texten utan att påverka originalbilden.

 1. I panelen Grafik väljer du Text från listrutan och gör sedan något av följande:
  • Markera en miniatyr och klicka på Använd.

  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra en miniatyr till bilden.

 2. En textram visas över bilden och textverktyget aktiveras. Skriv in den nya texten.
 3. När du är klar med ändring av texten klickar du antingen på ikonen Genomför  för att använda ändringen eller på ikonen Avbryt .

 4. Använd verktyget Flytta för att flytta på eller ändra storleken på textramen.
 5. (Valfritt) Lägg till färg till texten med snabbpanelen Färg i alternativfältet.
 6. När du är klar med justering av texten klickar du endera på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller på ikonen Avbryt  .
 7. (Valfritt) För att experimentera med olika texteffekter kan du dra en annan miniatyr över textramen.

Lägga till bilder eller effekter till Favoriter

När du ser bilder eller effekter som du snabbt vill komma åt i framtiden lägger du till dem i avsnittet Favoriter i panelen Effekter.

 1. Högerklicka på miniatyrbilden i effekt- eller grafikpanelen och välj Lägg till i Favoriter.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto