Använda panelen Effekter

Panelen Effekter är en plats varifrån du kan använda olika fotoeffekter. Panelen visas som standard i åtgärdsfältet i läget Snabb och Expert. Den visar miniatyrexempel på innehåll eller effekter som du kan lägga till eller använda för en bild. I de flesta avsnitten finns en meny med olika kategorialternativ och motsvarande underkategorier.

Använda panelen Grafik

Panelen Grafik är en plats där du kan välja teckningar, temadekorationer och textstilar att använda på dina bilder. Välj Fönster > Grafik om du vill visa panelen Grafik.

I grafikpanelen finns följande avsnitt som du använder för att förbättra dina bilder. Du kan till exempel välja flera olika ramar, bakgrunder, grafik, former och text. Under varje flik finns en listruta där du kan välja rätt ramar, bakgrunder, grafik, former eller befintlig text.

I varje avsnitt visas miniatyrexempel på innehåll eller effekter som du kan lägga till eller använda på en bild. I de flesta avsnitten finns en meny med olika kategorialternativ och motsvarande underkategorier.

Lägga till stiliserade former eller stiliserad grafik till en bild

När du lägger till en form eller grafik till en bild, utgör formen eller grafiken ett nytt lager och påverkar på så sätt inte originalbilden.

 1. I grafikpanelen kan du välja en kategori (till exempel Händelse eller Aktivitet) och en underkategori (till exempel Baby eller Matlagning).

 2. Därefter väljer du en färg för formen i verktygslådan.
 3. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till bilden.

 4. Använd flyttverktyget för att flytta och ändra storlek på formen eller grafiken.

Lägga till en konstnärlig bakgrund till en bild

När du lägger till en konstnärlig bakgrund till en bild, ersätter du det befintliga bakgrundslagret. Du kan t.ex. använda väljarverktyget för att skapa ett lager som separerar familjemedlemmar från en köksbakgrund, och sedan ersätta köket med en naturbakgrund.

 1. Om bilden bara har ett bakgrundslager markerar du det och väljer Lager > Duplicera lager. Namnge det duplicerade lagret och klicka på OK.
 2. Välj bakgrundslagret i panelen Lager.
 3. Välj bakgrunder från listrutan i grafikpanelen.
 4. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till bilden.

Lägga till en ram eller ett tema till en bild

När du lägger till en ram eller ett fotoprojekt visas ramar med ett tomt (grått) område för bilden. Klicka och dra en bild från Fotobehållaren till det tomma området.

 1. Välj Ramar från listrutan i grafikpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Markera en miniatyr och klicka på Använd.

  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra miniatyren till en tom bakgrund.

 3. Dra en bild från Fotobehållaren till ramen.
 4. Använd skjutreglaget för att ändra storleken på bilden i ramen eller temaramen, och klicka sedan på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller klicka på ikonen Avbryt .
 5. Använd verktyget Flytta för att centrera bilden, och klicka sedan på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller klicka på ikonen Avbryt .

Fotoeffekter

Med fotoeffekter kan du snabbt skapa ett annat utseende på dina bilder. Välj en av underkategorierna solblekt foto, paneler, entonig färg, texturer eller vintagefoton i panelen Effekter.

Ram

Använd ett antal effekter på kanterna i ett markerat lager eller på en del av ett lager. En ram skapar även en nedsläppszon där du enkelt kan lägga till eller ändra innehållet.

Bildeffekter

Använd effekter på en kopia av ett markerat lager. Om du lägger till snöstormseffekt till en bild kommer det att se ut som om det snöar. Med effekten Neonljus får bilden ett dramatiskt neonljusutseende. Du kan använda bildeffekter som Oljepastell och Mjukt fokus för att få mjuka färger eller för att göra en bild oskarp. Du kan också kombinera olika bildeffekter, men du måste kanske först förenkla lagren.

Strukturer

Använd strukturlager på en bild. Du kan lägga till en struktur till en ny tom bild eller lägga till en struktur till en befintlig bild. Genom att ordna lagren och arbeta med opaciteten och andra lagerverktyg, kan du skapa intressanta och attraktiva bilder.

Obs!

För många fotoeffekter används filter med modifierade värden.

Använda en effekt

Obs!

Om du vill experimentera med en effekt ändrar du ett kopierat lager och sparar originalbilden.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda en effekt på ett helt lager avmarkerar du eventuella markeringar i bilden och markerar sedan lagret i panelen Lager.

  • Om du vill ha en effekt på bara en del av ett lager använder du markeringsverktyget för att markera området.

  • Om du vill använda en effekt på en text väljer eller skapar du först en text och använder sedan någon av texteffekterna i panelen Grafik.

 2. Välj en kategori med fotoeffekter i panelen Effekter och gör sedan något av följande:
  • Dubbelklicka på en effekt.

  • Dra en effekt till en bild.

  • Markera en effekt och klicka på Använda.

Obs!

I vissa fall får du ett meddelande om att du först förenkla lagren innan du kan använda en effekt.

Dra en bildeffekt till ett foto
Dra en bildeffekt till ett foto

Lägga till stiliserad text till en bild

När du lägger in text i en bild läggs ett textlager till så att du kan ändra texten utan att påverka originalbilden.

 1. I panelen Grafik väljer du Text från listrutan och gör sedan något av följande:
  • Markera en miniatyr och klicka på Använd.

  • Dubbelklicka på en miniatyr.

  • Dra en miniatyr till bilden.

 2. En textram visas över bilden och textverktyget aktiveras. Skriv in den nya texten.
 3. När du är klar med ändring av texten klickar du antingen på ikonen Genomför  för att använda ändringen eller på ikonen Avbryt .

 4. Använd verktyget Flytta för att flytta på eller ändra storleken på textramen.
 5. (Valfritt) Lägg till färg till texten med snabbpanelen Färg i alternativfältet.
 6. När du är klar med justering av texten klickar du endera på ikonen Genomför  för att utföra ändringen, eller på ikonen Avbryt .
 7. (Valfritt) För att experimentera med olika texteffekter kan du dra en annan miniatyr över textramen.

Lägga till bilder eller effekter till Favoriter

När du ser bilder eller effekter som du snabbt vill komma åt i framtiden lägger du till dem i avsnittet Favoriter i panelen Effekter.

 1. Högerklicka på miniatyrbilden i effekt- eller grafikpanelen och välj Lägg till i Favoriter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy