Funktionsmakron – översikt

Ett funktionsmakro är en serie steg (uppgifter) som du spelar upp på ett foto. De här stegen kan vara menykommandon, panelalternativ, verktygsåtgärder osv. Exempel: Ett funktionsmakro som skapar effekten ögonblicksbild är en serie steg som ändrar storlek på bilden, använder en effekt på bilden, skapar en kant som sträcker sig under bilden och sedan sparar filen i önskat format.

Det finns en uppsättning åtgärder tillgänglig i Photoshop Elements, på panelen Funktionsmakron (Fönster > Funktionsmakron). Du kan spela upp ett eller flera funktionsmakron på ett foto. Det går inte att skapa funktionsmakrofiler i Photoshop Elements. Men du kan läsa in fler funktionsmakrofiler (.atn-filer) som har skapats i Adobe Photoshop.

Funktionsmakron som delar samma tema grupperas i funktionsmakrouppsättningar.

Obs!

Funktionsmakron i Photoshop som innehåller steg som inte kan hanteras i Photoshop Elements går inte att spela upp. Inte alla funktionsmakron som har skapats Photoshop går att spela upp i Photoshop Elements.

Spela upp en funktionsmakrofil på en bild

  1. Öppna en bild som du vill bearbeta med ett funktionsmakro.
  2. Om panelen Funktionsmakron inte är öppen klickar du på Fönster > Funktionsmakron.
  3. På panelen Funktionsmakron klickar du på ett funktionsmakro eller på triangeln bredvid en funktionsmakrouppsättning.
  4. Klicka på Spela upp om du vill använda funktionsmakrot på bilden, eller klicka på panelen Funktionsmakron och sedan på Spela upp.

Hantera funktionsmakrofiler

Lägga till funktionsmakron

På panelen Funktionsmakron klickar du på panelens menyiokon och väljer Läs in makron. Ange en .atn-fil och visa de tillagda makrona på panelen Funktionsmakron.

Ta bort funktionsmakron

På panelen Funktionsmakron väljer du ett funktionsmakro eller en funktionsmakrouppsättning och klickar på Ta bort. Klicka på OK för att bekräfta att funktionsmakrot ska tas bort.

Återställ funktionsmakron

På panelen Funktionsmakron klickar du på panelens menyikon och väljer Återställ funktionsmakron. Alla funktionsmakron som är tillgängliga som standard i Photoshop Elements återställs.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy