Redigering av fotoprojekt

I Photoshop Elements kan du redigera fotokollage, gratulationskort samt fodral och etiketter för cd/dvd-skivor. Använd panelen Skapa för att lägga till olika bildrutor, strukturer, bakgrunder och grafik i projektet. Du kan också använda texteffekter. Du kan ändra storlek på, rotera och flytta bilder.

Lägga till bilder i ett fotoprojekt

Du kan lägga till bilder i ett fotoprojekt och sedan ordna om, ändra eller ersätta dem.

Photoshop Elements lägger till alla bilder i ett projekt i din standardkatalog.

Fotoprojekt (Projekt) sparas som .pse-filer. När du sparar ett fotoprojekt sparas alla osparade bilder som har lagts till i projektet. Photoshop Elements sparar bilden som en kopia av originalbilden på samma plats.

Obs! Om platsen inte är skrivbar sparar Photoshop Elements bilden i %Mina dokument%Adobe\Photo Creations.

Om du flyttar bilderna som används i en fotobok visas ikoner för saknade bilder i fotoboken i stället för själva bilderna. Importera om bilderna genom att klicka på ? eller genom att återansluta alla saknade filer i Organiseraren. När du har återanslutit filerna stänger du projektet och öppnar det igen.

Gör på något av följande sätt om du vill lägga till foton i ett projekt:

 • Klicka på en tom fotoplatshållare och markera ett foto eller högerklicka på ett befintligt foto och klicka på Ersätt foto.
 • Dra ett foto till en tom fotoplatshållare.
 • Välj Arkiv > Öppna. Markera fotot som du vill lägga till. Om du inte ser bilderna navigerar du till platsen där du har dem och klickar sedan på Öppna, vilket leder till att bilderna placeras i fotobehållaren. Dra foton till ditt fotoprojekt från fotobehållaren.

Redigera bilder i läget Snabb

 1. Högerklicka på fotot och välj Snabbredigering.

 2. Använd kontrollerna på höger sida för att ändra bilderna.

 3. Klicka på Tillbaka till projekt om du vill återgå till panelen Skapa.

Lägga till nya sidor i ett fotoprojekt (endast fotoböcker)

 1. I panelen Sidor markerar du sidan som ska ligga före den nya sidan.

 2. Längst upp i panelen Sidor klickar du i panelen Lägg till sida för att lägga till en ny sida efter den aktuella sidan.

Ändra plats eller storlek på foton i ett fotoprojekt

 1. Klicka på fotot en gång om du vill anpassa foto och ram till varandra. Om du vill anpassa fotot inom en ram dubbelklickar du på fotot.

  En markeringsram visar kanterna på fotot, även om kanterna är maskerade av ramen.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra plats på fotot klickar du någonstans inom markeringsramen och drar sedan fotot.
  • Om du vill ändra storlek på fotot drar du skjutreglaget som visas ovanför den valda bilden. Du kan också placera flyttverktyget över ett hörn, längst upp, längst ned eller på sidan, när den diagonala dubbelpilen visas, och sedan dra det.
 3. När du har ändrat plats eller storlek på fotot i ramen, klickar du på någon av knapparna Genomför  eller Avbryt  när du är klar.
  Ändra storlek på ett foto
  Ändra storlek på ett foto

  A. Dra i ett hörn av fotot för att ändra storlek på det B. Flytta skjutreglaget för att ändra storlek C. Områden utanför fotoramarna är dolda 

Ersätta eller ta bort foton i ett fotoprojekt

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på fotot och klicka sedan på 
  • Dra ett nytt foto från fotobehållaren till en fotoplatshållare.
  • Om du vill placera ett foto på en sida högerklickar du på fotot och väljer Ersätt foto.
  • Om du vill ta bort ett foto från en sida högerklickar du på fotot och väljer Radera foto.

Rotera foton i ett fotoprojekt

 1. Klicka på fotot en gång om du vill rotera foto och ram samtidigt. Om du vill rotera fotot inom en ram dubbelklickar du på det.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka någonstans inom markeringsramen. Du ser nu en cirkel under markeringen. Placera markören över cirkeln. När den böjda fyrhövdade pilen  visas, drar du i styrkulehandtaget för att rotera bilden.
  • Placera flyttverktyget över ett hörn. När den böjda dubbelpilen  visas drar du i den för att rotera fotot. Ju längre bort markören är från hörnet, desto större möjligheter har du att göra mer exakta ändringar.
  • Dubbelklicka på fotot och klicka sedan på roteringsknappen intill skjutreglaget (endast roteringen i steg om 90°).
 3. När du är klar klickar du antingen på Genomför  eller på Avbryt .

Redigera sidor i fotoprojekt i Photoshop

Om du har Adobe® Photoshop® och Photoshop Elements installerade på samma dator kan du skicka JPEG-, GIF- och andra ensidiga fotofiler till Photoshop. I Elements Organizer väljer du Redigera > Redigera med Photoshop. I Photoshop finns inget stöd för det flersidiga PSE-filformatet, så du kan inte redigera hela fotoprojekt. I Photoshop kan du emellertid redigera enskilda sidor i ett fotoprojekt som har det enkelsidiga PSD-formatet.

Med Photoshop får du direktkontroll över mycket med avseende på fotoprojekt, bland annat kan du utföra direktredigering av fotolager (kallas smarta objekt i Photoshop) och ramar. Dessa funktioner är begränsade i Photoshop Elements för att du ska få ett enkelt och automatiskt bildredigeringsflöde.

 1. Högerklicka på fotoprojektet i Elements Organizer.

 2. Välj Visa filinformation.

 3. I avsnittet Allmänt klickar du på placeringslänken bredvid projektets sökväg.

 4. Leta reda på och öppna mappen med samma namn som PSE-filen.
 5. Högerklicka på PSD-filen för sidan som du vill redigera och välj sedan Öppna med > Adobe Photoshop.

 6. Gör ändringarna med hjälp av Photoshop och välj sedan Arkiv > Spara. När du i Photoshop tillfrågas om du vill ersätta den befintliga filen klickar du på Ja.

  Obs!

  Sortera inte om eller ändra namn på lager i PSD-filen. Om du gör det kan det leda till att den automatiska redigeringsfunktionen i Photoshop Elements inte fungerar som förväntat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy