Lager

Lager är praktiska eftersom de ger dig möjlighet att lägga till komponenter i bilden som du kan arbeta med en i taget, utan att du behöver ändra originalbilden permanent. Du kan ändra färg och intensitet, använda specialeffekter, placera om lagerinnehåll, ange opacitets- och blandningsvärden och mycket mer för varje enskilt lager. Du kan också ändra ordning på lagren, länka lager för att arbeta med dem samtidigt och skapa webbanimeringar med lager.

Lager kan liknas vid staplade, genomskinliga glasskivor som du kan måla bilder på. De underliggande lagren syns igenom de genomskinliga områdena i ett lager. Du kan arbeta med varje lager separat och experimentera för att åstadkomma önskad effekt. De olika lagren fungerar som fristående lager tills du väljer att kombinera (lägga ihop) dem. Det understa lagret i panelen Lager, bakgrundslagret, är alltid låst (skyddat), vilket innebär att det inte går att ändra dess staplingsordning, blandningsläge eller opacitet (om du inte konverterar det till ett vanligt lager).

Lager
Genomskinliga områden i ett lager där de underliggande lagren syns igenom.

Lager är ordnade i panelen Lager. Ha alltid panelen synlig när du arbetar i Adobe Photoshop Elements. Du ser då direkt det aktiva lagret (det markerade lagret som du redigerar). Du kan länka lager så att de flyttas som en enhet, för att underlätta hanteringen. Flera lager i en bild ökar filstorleken, men du kan minska filstorleken genom att sammanfoga lager som du har redigerat färdigt. Panelen Lager är en viktig informationskälla när du redigerar foton. Du kan också använda Lager-menyn när du arbetar med lager.

Vanliga lager är pixelbaserade lager (bildlager). Det finns flera andra typer av lager som du kan använda för att skapa specialeffekter:

Fyllningslager

Innehåller en färgövertoning, en enda färg eller ett mönster.

Justeringslager

Används till att finjustera färg, ljusstyrka och mättnad utan att permanenta ändringar görs i bilden (förrän du lägger samman, eller komprimerar, justeringslagret).

Textlager och formlager

Gör att du kan skapa vektorbaserade former och text.

Du kan inte måla på ett justeringslager, men du kan måla på dess mask. Om du vill måla på fyllnings- eller textlager måste du först konvertera dem till vanliga bildlager.

Panelen Lager

På panelen Lager (Fönster > Lager) visas alla lager i en bild, från det översta lagret till det understa bakgrundslagret. I läget Expert, när du arbetar med en egen arbetsyta, kan du dra ut panelen Lager och förse dem med flikar för andra paneler.

Det aktiva lagret, eller det lager du arbetar med, markeras så att det lätt kan identifieras. När du arbetar med en bild kan du kontrollera vilket lager som är aktivt så att justeringarna och ändringarna görs i rätt lager. Om du t.ex. väljer ett kommando och inget verkar hända kan du lätt kontrollera att det är det aktiva lagret du tittar på.

Med ikonerna i panelen kan du utföra många åtgärder, t.ex. skapa, dölja, länka, låsa eller ta bort lager. Med några få undantag påverkar de ändringar du gör bara det lager som är markerat, eller aktivt.

Panelen Lager
Panelen Lager

A. Blandningsläge-menyn B. Visa/Göm lager C. Lagret är länkat till ett annat lager D. Förhandsvisa ett lager E. Det markerade lagret är det aktiva lagret F. Låst lager G. Lagret använder en stil 

I listan med lager visas en miniatyrbild, en rubrik och en eller flera ikoner som tillhandahåller information om varje lager:

Lagret visas. Klicka på ögat om du vill visa eller dölja ett lager. När lagret är dolt är ikonen . Dolda lager skrivs inte ut.

Lagret är länkat till det aktiva lagret.

Lagret är låst.

Bilden innehåller lagergrupper och är importerad från Adobe Photoshop. Photoshop Elements stöder inte lagergrupper och visar dem i komprimerat läge. Du måste förenkla dem för att skapa en redigerbar bild.

Du använder knapparna i panelen för att utföra åtgärder:

Skapa ett nytt lager.

Skapa en ny grupp.

Skapa ett nytt fyllnings- eller justeringslager.

Ta bort ett lager.

Lås genomskinliga pixlar.

Överst i panelen finns också menyn Blandningsläge (Normal, Lös upp, Mörkare o.s.v.), textrutan Opacitet och knappen Mer som öppnar en meny med lagerkommandon och panelalternativ.

Lägga till lager

Lager som läggs till visas ovanför det markerade lagret i panelen Lager. Du kan lägga till lager i en bild med någon av följande metoder:

 • Genom att skapa nya, tomma lager eller göra om markeringar till lager.

 • Genom att omvandla en bakgrund till ett vanligt lager eller tvärtom.

 • Genom att klistra in markeringar i bilden.

 • Genom att använda textverktyget eller ett formverktyg.

 • Genom att duplicera ett befintligt lager.

  Du kan skapa upp till 8000 lager i en bild, vart och ett med sitt eget blandningsläge och opacitetsvärde. Minneskapaciteten kan emellertid begränsa detta antal.

Skapa och namnge ett nytt tomt lager

 1. Gör något av följande i Photoshop Elements:
  • Om du vill skapa ett lager med standardinställningar och -namn, klickar du på Nytt lager  i panelen Lager. Det lager som skapas använder normalläge med 100 % opacitet, och namnges efter ordningsföljd. (Om du vill ändra namn på det nya lagret dubbelklickar du på det och skriver ett nytt namn.)

  • Om du vill skapa ett nytt lager och ange ett namn och alternativ väljer du Lager > Ny > Lager eller väljer Nytt lager från lagerpanelens meny. Ange ett namn och andra alternativ och klicka sedan på OK.

   Det nya lagret markeras automatiskt och visas i panelen ovanför det lager som var markerat innan.

Skapa ett nytt lager baserat på en del av ett annat lager

Du kan flytta en del av en bild från ett lager till ett nytt lager, utan att det ursprungliga lagret ändras.

 1. Välj ett befintligt lager och gör en markering.
 2. Välj ett av följande alternativ:
  • Lager > Nytt > Lager via Kopiera om du vill kopiera markeringen till ett nytt lager.

  • Lager > Nytt > Lager via Klipp ut om du vill klippa ut markeringen och klistra in den i ett nytt lager.

  Det markerade området visas i ett nytt lager i samma position i förhållande till bildkanterna.

Skapa ett nytt lager genom att kopiera en del av ett annat lager
Skapa ett nytt lager genom att kopiera en del av ett annat lager och klistra in det i ett nytt lager

Konvertera bakgrundslagret till ett vanligt lager

Bakgrundslagret är det understa lagret i en bild. Övriga lager läggs ovanpå bakgrundslagret, vilket vanligtvis (men inte alltid) innehåller själva bildinformationen i ett foto. Bakgrundslagret är alltid låst för att skydda bilden. Om du vill ändra dess staplingsordning, blandningsläge eller opacitet, måste du först konvertera det till ett vanligt lager.

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på bakgrundslagret i panelen Lager.

  • Välj Lager > Ny > Lager från bakgrund.

  • Välj bakgrundslager och välj Duplicera lager på den utfällbara menyn i panelen Lager för att lämna bakgrundslagret oförändrat och skapa en kopia av det som ett nytt lager.

  Obs!

  Du kan duplicera det konverterade bakgrundslagret oavsett hur du konverterar lagret. Markera bara det konverterade bakgrundslagret och välj Duplicera lager på menyn Lager.

 2. Ange ett namn för det nya lagret.

  Obs!

  Om du drar och släpper verktyget Bakgrundssuddgummi på bakgrundslagret, konverteras det automatiskt till ett vanligt lager och de raderade områdena blir genomskinliga.

Göra ett lager till bakgrundslagret

Du kan inte konvertera ett lager till ett bakgrundslager om bilden redan har ett bakgrundslager. I så fall måste du först konvertera det befintliga bakgrundslagret till ett vanligt lager.

 1. Markera ett lager i panelen Lager.
 2. Välj Lager > Ny > Bakgrund från lager.

  Alla genomskinliga områden i det ursprungliga lagret fylls med bakgrundsfärgen.

Hantera lager

Skapa en ny grupp

Du kan skapa en ny grupp för att förhindra oreda och ordna lagren. Gör något av följande:

 • Om du vill skapa en ny grupp med standardinställningar skapar du en ny ikon för Klicka på en ny grupp i panelen Lager i läget Expert.
 • Så här skapar du en ny grupp med anpassade inställningar genom att följa de här stegen:
  • Välj Lager > Ny > Grupp.
  • I dialogrutan anger du ett namn och andra alternativ och klickar på OK.

Tilldela en färg till ett lager eller en grupp

Genom att färgkoda lager och grupper kan du enkelt identifiera relaterade lager i panelen Lager. Om du vill göra det högerklickar du helt enkelt på lagret eller gruppen och väljer en färg.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy