Användarhandbok Avbryt

Linjaler, stödraster och stödlinjer

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Linjaler och stödraster

I läget Expert kan du med hjälp av linjaler, stödlinjer och stödraster placera objekt (t.ex. markeringar, lager och former) på en exakt höjd eller bredd. I läget Snabb är bara stödraster tillgängliga.

När linjalerna är synliga visas de överst och till vänster i det aktiva fönstret. Markörer på linjalen visar pekarens position när du flyttar den. Om du vill mäta från en viss punkt på bilden kan du ändra linjalens nollpunkt (markeringen (0, 0) på den övre och den vänstra linjalen). Linjalens nollpunkt bestämmer också stödrastrets nollpunkt.

Med alternativen på menyn Visa kan du visa eller dölja linjalerna (endast läget Expert), stödlinjerna och stödrastret. Med alternativen på menyn Visa kan du även aktivera eller avaktivera fästning av objekt mot stödlinjern eller stödraster.

Ändra nollpunkt och inställningar för linjaler

 1. Gör något av följande i läget Expert:
  • Placera pekaren över korsningen mellan linjalerna i fönstrets övre vänstra hörn och dra diagonalt ned till bilden om du vill ändra linjalernas nollpunkt. Linjalens nya nollpunkt visas med ett hårkors. Den nya nollpunkten anges där du släpper musknappen.

  Obs!

  Om du vill återställa nollpunkten för linjalen till dess ursprungliga läge dubbelklickar du på linjalens övre vänstra hörn.

  Dra för att skapa en ny nollpunkt

  • Om du vill ändra linjalens inställningar dubbelklickar du på en linjal eller väljer Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler. Välj en måttenhet för linjaler. Klicka på OK.
  Obs!

  När du ändrar enheter i panelen Information ändras automatiskt enheterna på linjalerna.

Ändra inställningar för stödlinjer och stödraster

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer och stödraster.
 2. I området Stödlinjer eller Stödraster:
  • Välj en förinställd färg eller klicka på färgrutan för att välja en egen färg.

  • Välj en stil för stödrastret. Välj Linjer för heldragna linjer, eller Streckade linjer eller Prickar för prickade linjer.

 3. Ange ett värde på alternativet Rasterlinje varje och välj sedan en måttenhet för att definiera avståndet mellan huvudrasterlinjerna.
 4. Ange ett värde på alternativet Rutindelning för att definiera hur tätt delrasterlinjerna ska visas och klicka därefter på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?