Linjaler, stödraster och stödlinjer

Linjaler och stödraster

I läget Expert kan du med hjälp av linjaler, stödlinjer och stödraster placera objekt (t.ex. markeringar, lager och former) på en exakt höjd eller bredd. I läget Snabb är bara stödraster tillgängliga.

När linjalerna är synliga visas de överst och till vänster i det aktiva fönstret. Markörer på linjalen visar pekarens position när du flyttar den. Om du vill mäta från en viss punkt på bilden kan du ändra linjalens nollpunkt (markeringen (0, 0) på den övre och den vänstra linjalen). Linjalens nollpunkt bestämmer också stödrastrets nollpunkt.

Med alternativen på menyn Visa kan du visa eller dölja linjalerna (endast läget Expert), stödlinjerna och stödrastret. Med alternativen på menyn Visa kan du även aktivera eller avaktivera fästning av objekt mot stödlinjern eller stödraster.

Ändra nollpunkt och inställningar för linjaler

 1. Gör något av följande i läget Expert:
  • Placera pekaren över korsningen mellan linjalerna i fönstrets övre vänstra hörn och dra diagonalt ned till bilden om du vill ändra linjalernas nollpunkt. Linjalens nya nollpunkt visas med ett hårkors. Den nya nollpunkten anges där du släpper musknappen.

  Obs!

  Om du vill återställa nollpunkten för linjalen till dess ursprungliga läge dubbelklickar du på linjalens övre vänstra hörn.

  Dra för att skapa en ny nollpunkt

  • Om du vill ändra linjalens inställningar dubbelklickar du på en linjal eller väljer Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler. Välj en måttenhet för linjaler. Klicka på OK.
  Obs!

  När du ändrar enheter i panelen Information ändras automatiskt enheterna på linjalerna.

Ändra inställningar för stödlinjer och stödraster

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer och stödraster.
 2. I området Stödlinjer eller Stödraster:
  • Välj en förinställd färg eller klicka på färgrutan för att välja en egen färg.

  • Välj en stil för stödrastret. Välj Linjer för heldragna linjer, eller Streckade linjer eller Prickar för prickade linjer.

 3. Ange ett värde på alternativet Rasterlinje varje och välj sedan en måttenhet för att definiera avståndet mellan huvudrasterlinjerna.
 4. Ange ett värde på alternativet Rutindelning för att definiera hur tätt delrasterlinjerna ska visas och klicka därefter på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto