Användarhandbok Avbryt

Redigera och förfina markeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Redigera markeringar

Markeringar är en viktig del av redigeringsarbetet. Det finns ett nytt penselverktyg i Photoshop Elements: Förfina markering. Det här verktyget hjälper dig att lägga till eller ta bort områden till och från en markering genom automatisk detektering av kanterna.

Verktygets markör består av två koncentriska cirklar. När den inre cirkeln är av samma storlek som penseln indikerar den yttre cirkeln området inom vilket du ska söka efter en kant.

Verktygslådan Redigera markering innehåller verktyg för att finjustera urvalet:

Lägga till i markering (A)

Lägga till den aktuella markeringen manuellt

Subtrahera från markeringen (B)

Subtrahera manuellt aktuell markering

Skjutmarkering (C)

 

 • När du placerar pekaren i en markering expanderar markeringen inom den yttre cirkeln så att den fäster vid den första bildkanten som hittas
 • När du placerar pekaren i markeringen dras markeringen ihop inom den yttre cirkeln så att den fäster vid den första bildkanten som hittas

Utjämna markering (D)

Jämna ut den aktuella markeringen

Storlek (E)

Ange storlek för markeringspekaren

Fästningsstyrka (F)

Ange fästning av markeringsgränsen mot kanterna

Markeringskant (G)

Ange markeringskantradien

Visa (H)

Alternativ för att visa markeringen som gjorts. Välj alternativet om du vill ha övertäckningsfärg med en opacitet som du kan ange, eller hårt svart eller vitt.

Opacitet (I)

Ange opacitet för övertäckning som är markerad i visningsalternativet.

Så här förfinar du en bildmarkering:

 1. Öppna en bild i läget Snabb/Expert.

  Markera en bild som har exakta och detaljerade kanter

 2. Välj verktyget Förfina markeringspensel (A).

 3. Välj lägg till läge från de fyra olika lägena (lägg till, subtrahera, mata ut).

  Markeringspekaren i läget Lägg till

 4. Tryck och håll in pekaren på bilden du vill göra exakta och förbättrade markeringar i. Markeringen i de koncentriska cirklarna kring pekaren börjar utvidgas. Lägg märke till en yta med ljusare färg i den yttre kanten av den utvidgande markeringen. Det är markeringskanten som hjälper dig att göra en korrekt markering.

  Kontur (områden som omges mellan områden B och C i den under bilden)

  Storleken på markeringskanten bestäms av markeringskantreglaget. Experimentera med hårdhet och mjukhet för den här inställningen för att få rätt effekt.

  En utvidgande markering i pekaren för Förfina markeringspensel (läget Lägg till)

  • A - en inre cirkel i pekaren, där markeringsområdet börjar utvidgas. Område inom väljs automatiskt.
  • B- yttre kanten av markeringskanten.
  • C- inre kanten av markeringskanten
  • D- den yttre cirkeln av pekaren där det markerade området slutar att växa, om du håller musknappen nedtryckt.
  Obs!

  Du kan också använda pekaren till att "måla" det område som du vill markera.

 5. Strukturer som päls, hårstrån och gräs i markeringskantområdet visas med fina detaljer.

  Håll pekaren över kanten på markeringen tills den ändras till markeringskantpekarläget för att få med mer av de fina detaljerna. Klicka och måla områden som innehåller små detaljer med verktyget i det här läget.

  Markeringskantspekare (G)

  Obs!

  Pekaren ändras till det här läget när du håller musen över den inre mörka grå delen av pekaren över en markerings kant. Storleken på den mörkare delen av pekaren bestäms också av inställningen för markeringskantreglaget. Större inställningar för flera områden målas över.

 6. Fortsätt att välja fler områden och finjustera de markerade kanterna tills de områden du vill markera har valts. Använd ett annat övertäckningsalternativ för att visa informationen som du kan hämta.

  Markera de exakta detaljerna som fångats på din bild med hjälp av markeringskantverktyget.

 7. Fortsätt och experimentera och utför steg 6, ändra dina markeringar och använd lägena Ta bort, Skjut och Utjämna i penselverktyget Förfina markering.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?