Redigera markeringar

Markeringar är en viktig del av redigeringsarbetet. Det finns ett nytt penselverktyg i Photoshop Elements: Förfina markering. Det här verktyget hjälper dig att lägga till eller ta bort områden till och från en markering genom automatisk detektering av kanterna.

Verktygets markör består av två koncentriska cirklar. När den inre cirkeln är av samma storlek som penseln indikerar den yttre cirkeln området inom vilket du ska söka efter en kant.

Verktygslådan Redigera markering innehåller verktyg för att finjustera urvalet:

Verktygslådan Redigera markering

Lägga till i markering (A)

Lägga till den aktuella markeringen manuellt

Subtrahera från markeringen (B)

Subtrahera manuellt aktuell markering

Skjutmarkering (C)

 

 • När du placerar pekaren i en markering expanderar markeringen inom den yttre cirkeln så att den fäster vid den första bildkanten som hittas
 • När du placerar pekaren i markeringen dras markeringen ihop inom den yttre cirkeln så att den fäster vid den första bildkanten som hittas

Utjämna markering (D)

Jämna ut den aktuella markeringen

Storlek (E)

Ange storlek för markeringspekaren

Fästningsstyrka (F)

Ange fästning av markeringsgränsen mot kanterna

Markeringskant (G)

Ange markeringskantradien

Visa (H)

Alternativ för att visa markeringen som gjorts. Välj alternativet om du vill ha övertäckningsfärg med en opacitet som du kan ange, eller hårt svart eller vitt.

Opacitet (I)

Ange opacitet för övertäckning som är markerad i visningsalternativet.

Så här förfinar du en bildmarkering:

 1. Öppna en bild i läget Snabb/Expert.

  Öppna en bild i läget Snabb/Expert
  Markera en bild som har exakta och detaljerade kanter

 2. Välj verktyget Förfina markeringspensel (A).

 3. Välj lägg till läge från de fyra olika lägena (lägg till, subtrahera, mata ut).

  Markeringspekaren i läget Lägg till
  Markeringspekaren i läget Lägg till

 4. Tryck och håll in pekaren på bilden du vill göra exakta och förbättrade markeringar i. Markeringen i de koncentriska cirklarna kring pekaren börjar utvidgas. Lägg märke till en yta med ljusare färg i den yttre kanten av den utvidgande markeringen. Det är markeringskanten som hjälper dig att göra en korrekt markering.

  Kontur (områden som omges mellan områden B och C i den under bilden)

  Storleken på markeringskanten bestäms av markeringskantreglaget. Experimentera med hårdhet och mjukhet för den här inställningen för att få rätt effekt.

  Pekare för penseln Förfina markering
  En utvidgande markering i pekaren för Förfina markeringspensel (läget Lägg till)

  • A - en inre cirkel i pekaren, där markeringsområdet börjar utvidgas. Område inom väljs automatiskt.
  • B- yttre kanten av markeringskanten.
  • C- inre kanten av markeringskanten
  • D- den yttre cirkeln av pekaren där det markerade området slutar att växa, om du håller musknappen nedtryckt.

  Obs!

  Du kan också använda pekaren till att "måla" det område som du vill markera.

 5. Strukturer som päls, hårstrån och gräs i markeringskantområdet visas med fina detaljer.

  Håll pekaren över kanten på markeringen tills den ändras till markeringskantpekarläget för att få med mer av de fina detaljerna. Klicka och måla områden som innehåller små detaljer med verktyget i det här läget.

  Markeringskantspekare (G)
  Markeringskantspekare (G)

  Obs!

  Pekaren ändras till det här läget när du håller musen över den inre mörka grå delen av pekaren över en markerings kant. Storleken på den mörkare delen av pekaren bestäms också av inställningen för markeringskantreglaget. Större inställningar för flera områden målas över.

 6. Fortsätt att välja fler områden och finjustera de markerade kanterna tills de områden du vill markera har valts. Använd ett annat övertäckningsalternativ för att visa informationen som du kan hämta.

  Använda pekaren för markeringskanter
  Markera de exakta detaljerna som fångats på din bild med hjälp av markeringskantverktyget.

 7. Fortsätt och experimentera och utför steg 6, ändra dina markeringar och använd lägena Ta bort, Skjut och Utjämna i penselverktyget Förfina markering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy