Lagerformat

Med lagerstilar kan du snabbt använda effekter på ett helt lager. I panelen Effekter kan du visa flera fördefinierade lagerstilar och enkelt använda en stil genom att klicka på den.

Tre exempel på lagerformat
Text med tre olika lagerstilar

Effektens gränser uppdateras automatiskt när du redigerar lagret. Om du t.ex. använder en skuggstil på ett textlager, ändras skuggan automatiskt när du redigerar texten.

Du kan använda flera lagerstilar, vilket innebär att du kan skapa en komplicerad effekt genom att tillämpa flera stilar på ett enda lager. Du kan använda en stil från varje stilbibliotek per lager. Du kan också ändra ett lagers stilinställningar för att justera slutresultatet.

När du använder en stil på ett lager visas en stjärnexplosionsikon till höger om lagrets namn i panelen Lager. Lagerstilar är länkade till lagerinnehållet. När du flyttar eller redigerar innehållet för lagret, modifieras motsvarande effekterna.

När du väljer Lager > Lagerlagerformat > Formatinställningar kan du redigera inställningarna för formatet för ett lager eller använda andra formatinställningar eller -attribut som är tillgängliga i dialogrutan.

Ljussättningsvinkel

Ange den ljussättningsvinkel som ska användas när effekten används på lagret.

Skugga

Anger avståndet för en skugga från lagrets innehåll. Du kan också ange storleken och opaciteten med skjutreglagen.

Glöd (yttre)

Anger glödens storlek som härrör från kanterna utanför lagrets innehåll. Du kan också ange opaciteten med skjutreglaget.

Glöd (inre)

Anger glödens storlek som härrör från insidan av kanterna för lagerinnehållet. Du kan också ange opaciteten med skjutreglaget.

Avfasningsstorlek

Ange storleken på avfasningen längs insidan av kanterna av lagerinnehållet.

Avfasningsriktning

Ange riktningen för avfasningen, antingen upp eller ned.

Linjestorlek

Ange storleken på linjen.

Linjeopacitet

Ange opaciteten för linjen.

Arbeta med lagerstilar

Du kan använda specialeffekter på ett lager, dölja eller visa stilar för ett lager och även ändra skalan på en lagerstil (t.ex. minska eller öka storleken på en glödeffekt). Det är enkelt att kopiera en stil från ett lager till ett annat.

Använda ett lagerformat

 1. Markera ett lager i panelen Lager.
 2. Välj Lagerstilar i kategorimenyn i panelen Effekter.
 3. Gör något av följande:
  • Markera en stil och klicka på Använd.

  • Dubbelklicka på ett format.

  • Dra ett format till ett lager.

Formatikon
En stilikon anger att en lagerstil används i lagret.

Om du inte är nöjd med resultatet trycker du på Ctrl+Z (Kommando+Z i Mac OS) och tar bort stilen, eller väljer Redigera > Ångra.

Obs!

Du kan också dra formatet bilden där det används på det markerade lagret.

Visa eller dölj alla lagerformat i en bild

 1. Välj ett av följande alternativ:
  • Lager > Lagerstil > Göm alla effekter.

  • Lager > Lagerformat > Visa alla effekter.

Redigera formatinställningar för ett lager

Du kan redigera ett lagers stilinställningar om du vill justera resultatet. Du kan även kopiera stilinställningar mellan lager och ta bort en stil från ett lager.

 1. Välj Lager > Lagerstil > Stilinställningar.
 2. Markera Förhandsvisa om du vill förhandsvisa ändringarna i bilden.
 3. Justera en eller flera av lagerstilinställningarna eller lägg till nya. Klicka därefter på OK.

Ändra skalan på en lagerstil

 1. I panelen Lager väljer du lagret med de stileffekter som du vill ändra skala på.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Skaleffekt.
 3. Markera Förhandsvisa om du vill förhandsvisa ändringarna i bilden.
 4. Ange hur mycket du vill skala effekterna. Om du till exempel ökar storleken på en yttre glöd och 100 % är den nuvarande skalan, dubblerar 200 % glödens storlek. Klicka sedan på OK.

Kopiera stilinställningar mellan lager

 1. Markera lagret med den stilinställning du vill kopiera i panelen Lager.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Kopiera lagerstil.
 3. Markera mållagret i panelen Lager och välj Lager > Lagerstil > Klistra in lagerstil.

Ta bort en lagerstil

 1. Markera i panelen Lager det lager som innehåller stilen som ska tas bort.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Radera lagerstil.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy