Guidade svartvita redigeringar

Guidad svartvit redigering

Använd den guidade svartvita redigeringen på dina foton för att skapa svartvita bilder av färgbilder. Du kan välja bland ett antal svartvita förinställningar för att skapa skarpa svartvita foton eller lägga till en diffus glöd för att få ett surrealistiskt drömlikt resultat. 

 1. Öppna ett foto i läget Guidad och välj Svartvit.

  Originalbild

 2. Välj en förinställning du vill arbeta med på det markerade fotot.

  Obs!

  Om du inte är nöjd med förinställningens effekt så väljer du en annan förinställning. I det här steget använder Photoshop Elements inte en förinställning på en annan. Varje gång du väljer en förinställning så återställs det markerade fotot till sitt ursprungliga läge och förinställningen används på ursprungsbilden.

  Använda en förinställning på ett foto

 3. (Valfritt) Om du har ett centralt föremål eller vill markera en aspekt av fotot kan du använda en diffus glöd. Klicka på Diffus glöd för att använda en liten mängd glöd på fotot. Om du vill ändra effekten med diffus glöd till vissa delar av fotot:

  1. Klicka på Lägg till (om du vill använda utbrett glöd) eller Tar bort (för att ta bort effekten).
  2. Välj storleken på penseln som ska användas för att använda åtgärden.
  3. Välj hur hård eller mjuk glöden ska vara genom att dra i opacitetsreglaget.
  4. Måla på delar av fotot.
  Använd det valfria alternativet Diffus glöd

 4. (Valfritt) Klicka på Öka kontrast om du vill öka kontrasten mellan de markerade områdena och andra delar av fotot.

  Obs!

  Klicka på Öka kontrast flera gånger för att öka kontrasten.

  Öka kontrasten för att göra effekten mer dramatisk

 5. Klicka på nästa för att gå till panelen Dela.

  Eller klicka på Avbryt om du vill ta bort alla aktuella ändringar.

 6. I panelen Dela väljer du bland följande alternativ:

  • Spara Spara som: spara det nya panoramat i något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I snabbläget / I expertläget: välj var du vill fortsätta arbeta med panoramat: i snabb- eller expertläget.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera panoramat online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Slutligen klickar du på Stäng för att använda effekten.

Guidad redigering: Snabbmeny för svartvitt

Använd den guidade redigeringen Snabbmeny för svartvitt till att välja en färg i en bild och tunna ut de andra färgerna. Du kan välja en standardfärg (röd, gul, blå eller grön) eller använd de tillgängliga alternativen för att förfina effekten.

 1. Välj Snabbmeny för svartvitt när du har ett fotografi öppet i läget Guidad.

  Ursprunglig bild

 2. Välj en färg som du vill behålla i bilden. Om du ser flera toner av färgen på bilden så klickar du på Välj egen färg och använder sedan färgväljaren för att klicka på ett färgen i fotot.

  Isolera en ton av blått på jeansen

  När du avslutar det här steget visas de områden av bilden som har samma färg som den valda färgen som mättade. Resten av fotot liknar ett svartvitt foto.

 3. Om du vill inkludera fler eller färre toner av den valda färgen så flyttar du reglaget Överstrålning till höger eller vänster.

  Använd överstrålningsreglaget för att välja fler toner och nyanser av blått i bilden

 4. (Valfritt) Klicka på Förfina effekt och lägg sedan till eller minska effekten av Snabbmeny för svartvitt i delar av fotot. Med storleksreglaget för kan du ändra penselns storlek och med opacitetsreglaget bestämmer du effektens styrka.

  Använd knappen Förfina effekt för alternativ för att visa delar av bilden i sina ursprungliga färger. I det här fallet har hjulen återställts med knappen Lägg till och opaciteten inställd till 100 %.

 5. Klicka på Öka mättnad för att få den valda färgen att sticka ut. Det gör att föremål med den färgen sticker ut från det jämförelsevis platta svartvita fotot.

  Klicka på Öka mättnad för att få den valda färgen att sticka ut.

 6. Klicka på nästa för att gå till panelen Dela.

  Eller klicka på Avbryt om du vill ta bort alla aktuella ändringar.

 7. I panelen Dela väljer du bland följande alternativ:

  • Spara/Spara som: spara den redigerade bilden i något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera > I snabbläget/I expertläget: välj var du vill fortsätta arbeta med den redigerade bilden: i snabb- eller expertläget.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera den redigerade bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Klicka slutligen på Stäng för att gå till markeringsskärmen.

Guidad redigering: Svartvit markering

Använd den guidade redigeringen Svartvit markering till att tunna ut färgerna i de delar av fotot som du markerar. När du tunnar ut delar av ett foto så sticker de andra delarna av fotot ut. När du har gjort markeringar kan du finjustera dem.

 1. Välj svartvit markering när du har ett fotografi öppet i läget Guidad.

  Originalbild

 2. Klicka på Svartvit markering-penseln. Bland de tillgängliga alternativen väljer du att antingen lägga till eller ta bort områden som du vill göra om till svartvita. Använd reglaget för penselstorlek för att avgöra hur stora områden i fotot som påverkas av penseldrag.

  Obs!

  Om du använder den här effekten runt ett objekt som har flera små kanter, till exempel hårstrån, så kan du klicka på Förfina kant för att funjustera din markering.

  Välj den del du vill göra om till svartvitt

 3. Om du vill lägga till eller ta bort den svartvita effekten selektivt på flera delar av fotot, så klickar du på penseln för svartvit markering, väljer en åtgärd och penselstorlek och målar på effekten.

   

  Finjustera markeringen för att se till att rätt delar inte görs om till svartvitt

 4. Klicka på Invertera effekt för att skapa en motsatt version av den effekt du skapat hittills.

  Samma bild med effekten inverterad

 5. Klicka på nästa för att gå till panelen Dela.

  Eller klicka på Avbryt om du vill ta bort alla aktuella ändringar.

 6. I panelen Dela väljer du bland följande alternativ:

  • Spara Spara som: spara det nya panoramat i något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I snabbläget / I expertläget: välj var du vill fortsätta arbeta med panoramat: i snabb- eller expertläget.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera panoramat online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

  Slutligen klickar du på Stäng för att använda effekten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto