Nyheter i Photoshop Elements 12

Obs!

Information om de nya funktionerna i Elements Organizer finns i Nyheter i Elements Organizer 12.

Innehållsmedveten flyttning

Nu kan du flytta objekt i ditt foto och automatiskt låta bakgrunden fyllas i med en intelligent, innehållsmedveten fyllning. Utöver att ta bort något med lagningspenseln kan du nu välja ett objekt i ditt foto och flytta det till ett annat ställe.

Mer information och en videofilm finns i artikeln om hur du flyttar och placerar objekt.

Automatisk smart ton

Ändra automatiskt tonvärdet på ditt foto. Låt Photoshop Elements göra en rekommendation baserad på en unik algoritm som även lär sig från dina tidigare åtgärder. Du kan även du flytta runt spaken på verktyget Automatisk smart ton(Förbättra > Automatisk smart ton) på fotot för att se effekten av olika tonvärden när de appliceras på fotot.

Mer information och en videofilm finns i artikeln om verktyget Automatisk smart ton.

Förbättrat snabbredigeringsläge (ramar, strukturer och effekter)

Använd ramar, effekter och strukturer utan att vara en avancerad Photoshop-användare. Ta vilket foto som helst och gör det till konst. Alla tre sätt att försköna – ramar, effekter och strukturer – är tillgängliga i Snabbläget.

Mer information och en videosjälvstudiekurs finns i artikeln om det förbättrade läget Snabb.

Trycka gratulationskort | USA, Kanada och Japan

I tidigare versioner av Photoshop Elements har vikbara kortlayouter bara kunnat beställas online (med onlinetjänster som Shutterfly). Med Photoshop Elements 12 kan du nu skriva ut vikbara gratulationskort med en lokalt tillgänglig skrivare.

Obs!

Funktionen att skriva ut vikbara gratulationskort på en lokal skrivare är bara tillgänglig för användare i USA, Kanada och Japan.

Nya guidade redigeringar

En guidad redigering är instruktioner steg för steg som ger en effekt som ser avancerad ut, men bara kräver några få val och musklick. I Photoshop Elements 12 har tre nya guidade redigeringar lagts till.

Guidad redigering: Zoomexplosion

Den guidade redigeringen Zoomexplosion simulerar en teknik som används i manuell fotografering där man zoomar in på ett motiv med kamerans slutare öppen.

Mer information om hur du använder den här effekten finns i avsnittet Guidad redigering: Zoomexplosion.

Guidad redigering: Pusseleffekt

Den guidade redigeringen Pusseleffekt simulerar en effekt av att ett foto har satts ihop av pusselbitar. Du kan välja olika alternativ som låter dig bestämma de individuella pusselbitarnas storlek. Flytta bort några av pusselbitarna för att göra effekten ännu mer realistisk.

Mer information finns i avsnittet Guidad redigering: Pusseleffekt.

Guidad redigering: Återställ gammalt foto

Den guidade redigeringen Återställ gammalt foto ger dig alla verktyg du behöver för att retuschera ett foto, på en och samma plats. Verktygen som är tillgängliga i den här guidade redigeringen är de som oftast används av professionella retuschörer och ger dig avsevärd, noggrann kontroll. Använd den verktygen för guidade redigeringen till att ta bort missfärgningar, reparera skavanker och återställa dina gamla foton.

Mer information finns i avsnittet Guidad redigering: Återställ gammalt foto.

Innehållsmedveten fyllning för upprätade fotons kanter

När du rätar upp ett foto bildas luckor längs med fotots kanter när fotots innehåll roteras. Det händer när du väljer att behålla fotots originalstorlek, eller förstorar/krymper ett foto samtidigt som du behåller bakgrunden som genomskinliga pixlar.

När du väljer det nya alternativet Fyll kanter automatiskt i Verktyget räta upp, så fyller intelligent innehållsmedveten teknik luckorna med relevant bilddata.

Mer information finns i avsnittet om hur du fyller tomma kanter automatiskt när du rätar upp en bild.

Borttagning av djurögaeffekten

Ta bort den förfärliga djurögaeffekten från bilder av dina husdjur. Blixten i din kamera är en av de främsta orsakerna till djurögaeffekten. Men ofta är det inte ett alternativ att ta bilder utan blixt inomhus eller i miljöer med dåligt ljus. Nu kan du använda alternativet Djuröga som finns i Verktyg för borttagning av röda ögon för att få dina husdjurs ögon att se mer naturliga ut.

Mer information och en video finns i avsnittet om hur du tar bort djurögoneffekter.

Skriva ut och dela foton från Editor

I Photoshop Elements 12 kan du använda Editor till att snabbt och enkelt dela och skriva ut bilder online. Sociala webbplatser som du kan dela bilder på är Revel, Flickr och Twitter. Företag du kan använda för att skriva ut dina foton och skapelser inkluderar Shutterfly, Costco, Photoworld, och fler.

Vilka tjänster för att dela online och skriva ut som är tillgängliga beror på var du befinner dig. En beskrivning av tjänster och deras tillgänglighet finns i artikeln om hur du skriver ut och delar foton online.

Revel-album i Editor

Obs!

Adobe Revel är inte längre tillgängligt. Mer information finns på www.adoberevel.com.

Integration med Revels onlinetjänst har utökats även till Photoshop Elements Editor. Nu kan du komma åt alla Revel-foton i redigeraren med hjälp av fotobehållarens listruta. Däremot går det bara att logga in i Revel från organiseraren. Några viktiga funktioner i redigeraren:

  • Om du är inloggad i Revel (genom organiseraren) så visas alla dina Revel-mappar i redigeraren (i listrutan för fotobehållaren)
  • Foton från Revel-baserade album som du har hämtat till Organizer kan använda i Redigeraren (i listrutan för fotobehållaren).
  • Dialogrutor som visar mappar som redan finns i Organizer (och alternativ för att välja foton från mappar) visar dina Revel-baserade mappar och hämtade foton. Till exempel kan du i dialogrutan Skriv ut i redigeraren välja att lägga till foton från dina Revel-album genom att klicka på plusknappen.
  • Alla ändringar du gör i Revel-foton, eller versioner av Revel-foton som du skapar, synkroniseras automatiskt tillbaka till ditt Revel-konto online. En Revel-agent som körs på din dator ser över dina Revel-baserade mappar och håller dem synkroniserade hela tiden
  • Om du gör ändringar på Revel-foton som finns online med hjälp av andra program så uppdateras automatiskt bilderna på din dator genom Photoshop Elements Organizer.

Öppna i Camera Raw

Menyalternativet Öppna har ersatts med alternativet Öppna i Camera Raw. Du kan du öppna filer direkt i Adobe Camera Raw-dialogrutan och bearbeta dem innan du öppnar dem för att jobba vidare med dem i Photoshop Elements Editor. Du kan använda ACR-dialogrutan för att öppna filer av typen:

  • Photoshop,
  • Camera Raw,
  • JPEG och
  • TIFF.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto