Photomerge Compose

Skapa helt nya scener genom att dra element från ett foto och placera dem i ett annat. Har du ett gruppfoto där en person saknas? Hämta en bild av den person som saknas från en annan bild och sätt in den i gruppbilden. Se hur funktionen Photomerge Compose automatiskt justerar färgen och ljuset och skapar en scen som ser både realistisk och trovärdig ut. Skapa snygga fotoremixer och korsningar.

<b>(vänster och mitten)</b> Separata bilder, med två barn som leker i karusellen<br/><b>(höger)</b> En separat bild, med ett barn som jagar det andra vid karusellen

För mer information om funktionen Photomerge Compose med vars hjälp du kan extrahera ett objekt från en bild och lägga till en i en annan bild, se ämnet Photomerge Compose (extrahera ett objekt).

Förslag för automatisk beskärning

Det kan vara okomplicerat att beskära ett foto. Men när du inte är så säker kan Photoshop Elements 13 ge dig fyra olika beskärningsalternativ. Få direkt en bra komposition genom att välja ett av de fyra alternativen.

När du väljer beskärningsverktyget föreslår Photoshop Elements automatiskt fyra kompositioner

Mer information om den här funktionen finner du i avsnittet Förslag för automatisk beskärning.

eLive

Elements Live view (eLive) är ett koncept som avser att göra innehåll och resurser tillgängligt för användare, visuellt tilltalande och integrerat direkt i Photoshop Elements Editor och Organizer. I den nya eLive-vyn kan du bland annat se artiklar, videoklipp och självstudier – indelade i kanaler som Learn, Inspire och News. Som användare får du nu tillgång till olika självstudier och artiklar från själva programmet.

Facebook-omslagsfoton

Lägg upp ett Facebook-omslagsfoto som skiljer dig från mängden. Med funktionen Facebook-omslagsfoto i Photoshop Elements 13 kan du skapa en rolig bild som sammanlänkar din Facebook-profil och dina omslagsbilder.

Mer information om funktionen Facebook-omslagsfoto finner du i avsnittet Skapa ett Facebook-omslagsfoto.

Nya guidade redigeringar

Bli retro och se världen på nytt i svartvitt. Eller behåll en dominerande, spektakulär färg och ändra resten av fotot till svartvitt. De nya guidade redigeringarna i Photoshop Elements 13 gör att du kan förvandla det ordinära till konstverk med så få klick och justeringar som möjligt.

Tunna ut alla andra färger och framhäv den blå färgen

Mer information om nya guidade redigeringar i Photoshop Elements 13 finner du i avsnittet Nya guidade redigeringar.

Redigera och förfina markeringar

Markeringar kan vara knepiga, särskilt om de är mycket detaljerade. Om du gör ett felaktigt val kan du i Photoshop Elements 13 finjustera gränserna för den nuvarande markeringen istället för att börja om från början. Knuffa markeringsgränsen för att få ett perfekt resultat.

Mer information om den här funktionen finner du i avsnittet Redigera och förfina markeringar.

Stöd för HiDPI-skärmar

Photoshop Elements 13 har nu inbyggt stöd för Mac-skärmar med hög upplösning (Retina-skärmar). Arbeta med dina bilder i rena och skarpa upplösningar av bästa möjliga kvalitet, med skarpa och klara ikoner, miniatyrbilder och text i användargränssnittet.

Innehållsanpassad fyllning

Ibland kommer oönskade eller onödiga föremål med i fotografierna. Nu kan du ta bort sådana element och Photoshop Elements 13 fyller på ett intelligent sätt i bildens markerade områden med innehåll baserat på de omgivande delarna av fotot.

<b>(Vänster)</b> Bilden av en hand. Den delvis synliga handen utgör en distraktion.<br/><b>(Höger)</b> Den distraherande delen av bilden har tagits bort och området har fyllts i på ett intelligent sätt.

Mer information om intelligent fyllning av valda delar av ett foto finner du i avsnittet Innehållsmedveten fyllning.

Förfina kant

Alternativen för att förfina kanterna av en markering är främst tillgängliga i verktygsalternativfältet.  

Knappen Förfina kant i fältet Verktygsalternativ

När du i läget Expert väljer verktyget Markeringspensel (A) eller verktyget Förfina markeringspensel (A) är alternativen att förfina markeringskanterna tillgängliga genom den tydligt placerade knappen Förfina kant i verktygsalternativfältet.

Adobe Camera Raw 8.6

Den senaste versionen av Adobe Camera Raw (ACR 8.6) är integrerad i Photoshop Elements 13.  

Snabbredigeringseffekter

Effekterna i Snabbläge har omarbetats. Varje effekt visar nu fem möjliga variationer så att du kan välja den som passar dig bäst för din bild.  

Effektgrupp: <b>Årstider</b><br/> (överst, vänster till höger): <b>Original, Sommar, Vår</b><br/> (nederst, vänster till höger): <b>Höst, Vinter, Snö</b>

Mer information om Snabbläget som gör att du kan lägga till effekter, strukturer och ramar finner du i avsnittet Förbättrat snabbläge.

Effekter i expertläge

Piffa upp dina bilder med de nykategoriserade och omarbetade effekterna i effektpanelen (Expertläge). 19 nya effekter har lagts till, och alla miniatyrbilder har förbättrats så att effekten visas tydligare.

(Expertläge) Den nykategoriserade effektpanelen med 19 nya effekter

Förbättringar

Klippboksförinställning

Klippboksförinställningen är nu tillgänglig för alla språk och länder.

Klippboksförinställningen som nu finns för alla språk

Så här använder du förinställningen:

 1. I Photoshop Elements 13 klickar du på Arkiv > Ny > Tom fil.
 2. I dialogrutan Ny väljer du Klippbok från listrutan Förinställning.

Lagerstilar

I dialogrutan för Stilinställningar för Lager har en ny listruta lagts till för penseldragets plats. Listrutan har följande värden: Utsidan, Insidan och Mitten.

Den nya listrutan Position i dialogrutan Stilinställningar

Så här använder du den nya listrutan:

 1. Väl ett lager i Photoshop Elements 13. I menyn Lager klickar du på Lagerstil > Stilinställningar
 2. I dialogrutan Stilinställningar väljer du Linje och använder sedan listrutan Position.

Typverktyg – Tvättskjutreglage

Teckensnittsstorleken har nu en skjutreglagefunktion. Detta gör att du kan ändra teckenstorleken snabbt och bekvämt.

Så här använder du tvättskjutreglaget:

 1. Välj verktyget Text (T).
 2. I området Verktygsalternativ placerar du muspekaren över textetiketten Storlek.
 3. När muspekaren ändrar form, vänsterklicka och dra åt vänster (minskar teckenstorleken) eller åt höger (ökar teckenstorleken).

Nyligen öppnade filer

 • Nyligen öppnade filer visas i listrutan Öppna och i menyn Filer > Öppna nyligen redigerad fil. Båda listorna visar nu endast filnamnet, istället för hela mappen och filnamnet.

Borttaget från Photoshop Elements 13

 • Redigera > Fjärranslutning
 • Förbättra > Photomerge-stilmatchning
 • Beskärningsverktyg: Alternativet gyllene snittet är inte längre tillgängligt
 • Enkelkärniga plattformar kan inte längre användas
 • Operativsystemsupport: Det går inte att använda Mac OS X 10.7

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy