Karta Balíčky v konzoli Admin Console umožňuje vytvářet vlastní balíčky. Postup vytváření poskytuje dokonalou kontrolu nad tím, které aplikace budou součástí balíčku. Můžete také zvolit nastavení, jako je cílová platforma a jazyk.

Na kartě Balíčky můžete vytvořit následující typy balíčků:

Samoobslužný balíček:

Nainstaluje aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače na počítačích uživatelů s oprávněním správce. Navštivte stránku Vytvoření samoobslužného balíčku.

Spravovaný balíček:

Umožňuje řízení instalací a aktualizací aplikací, které jsou nainstalovány v počítači uživatele. Navštivte stránku Vytvoření spravovaného balíčku.

Balíček pouze pro aplikaci Acrobat:

Pokud má vaše organizace oprávnění používat službu Document Cloud z konzole Admin Console, můžete vytvářet balíčky pouze pro aplikaci Acrobat.

Poznámka:

Pokud budete chtít vytvořit balíčky pro produkty mimo služby Creative Cloud a Document Cloud, jako jsou Adobe Captivate nebo Presenter, budete muset přizpůsobit dostupné Šablony Adobe. Není možné používat postupy popsané v tomto dokumentu.

Vytvoření samoobslužného balíčku

Tento balíček použijte, chcete-li dát uživatelům úplnou kontrolu nad aplikacemi a aktualizacemi Adobe, které mohou stáhnout a nainstalovat. Pokud uživatelé nemají oprávnění správce pro správu aplikací a aktualizací, můžete jim vytvořit samoobslužný balíček.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte na kartu Balíčky > Balíčky.

  Zobrazí se seznam dostupných balíčků.

  Seznam balíčků
 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit balíček.

  Zobrazí se dialogové okno pro výběr metody nasazení.

  choose-self-service-package
 3. Vyberte možnost Samoobslužný balíček a klikněte na tlačítko Vybrat.

  Vyberte možnost balíčku
 4. Zadejte název balíčku a vyberte požadované možnosti:

  Platforma: Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32 bitů nebo 64 bitů). Je nutné vytvořit samostatné balíčky pro instalaci v 32bitovém a 64bitovém systému. Balíček pro 32bitový systém nebude možné spustit v zařízení s 64bitovým systémem.

  Jazyk: Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.

  Použít místní nastavení OS: Umožňuje vytvořit balíček, který se nasadí v jazyce operačního systému klientského počítače. V takovém případě je jazyk operačního systému výchozím záložním jazykem, ve kterém je balíček nasazen.

  Vytvořit složku pro rozšíření a použít nástroj s příkazovým řádkem Extension Manager: Vytvoří ve složce balíčku podsložku, do níž můžete přidat doplňky, které je třeba nainstalovat s balíčkem. Další informace naleznete v tématu Správa doplňků v balíčcích.

  Přesměrovávat na interní aktualizační server: Přesměruje všechny aktualizace pro tento balíček na interní aktualizační server. Podrobnosti o interním serveru jsou uvedeny v XML pro přepsání v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

 5. Klikněte na tlačítko Sestavit balíček.

  Zobrazí se stránka Balíčky. Průběh sestavení můžete zkontrolovat v seznamu balíčků.

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud je balíček vytvořen úspěšně, zpráva bude obsahovat také časové období, během kterého je balíček možné z konzole Admin Console stáhnout.

  Platnost samoobslužného balíčku

  Podle potřeby můžete také zjistit dobu, po kterou bude balíček v konzoli Admin Console k dispozici, kliknutím na název balíčku na řádku v podokně s podrobnostmi.

 6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění v počítači, kam chcete balíček uložit.

 7. Chcete-li stáhnout a distribuovat balíček později, klikněte na název balíčku v seznamu balíčků a v pravém podokně klikněte na tlačítko Stáhnout.

Vytvoření spravovaného balíčku

Tento balíček použijte, chcete-li zachovat větší kontrolu nad aplikacemi a aktualizacemi Adobe, které mohou uživatelé nainstalovat.

Poznámka:

Pokud budete chtít vytvořit balíčky pro produkty mimo služby Creative Cloud a Document Cloud, jako jsou Adobe Captivate nebo Presenter, budete muset přizpůsobit dostupné Šablony Adobe. Není možné použít následující postup.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte na kartu Balíčky > Balíčky.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit balíček.

  Zobrazí se dialogové okno pro výběr metody nasazení.

  Vyberte spravovaný balíček
 3. Vyberte možnost Spravovaný balíček a klikněte na tlačítko Vybrat.

  Nakonfigurujte balíček
 4. Vyberte požadované možnosti:

  Platforma: Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32bitový nebo 64bitový). Je nutné vytvořit samostatné balíčky pro instalaci v 32bitovém a 64bitovém systému. Balíček pro 32bitový systém nebude možné spustit v zařízení s 64bitovým systémem.

  Jazyk: Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.

  Použít místní nastavení OS: Umožňuje vytvořit balíček, který se nasadí v jazyce operačního systému klientského počítače. V takovém případě je jazyk operačního systému výchozím záložním jazykem, ve kterém je balíček nasazen.

  Zobrazit panel s aplikacemi: Umožňuje koncovým uživatelům zobrazit/skrýt panel aplikací v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Zobrazení/skrytí panelu aplikací automaticky zapíná/vypíná aktualizace v klientských zařízeních.

  Povolit uživatelům, kteří nejsou správci, aktualizovat a instalovat aplikace: Umožňuje koncovým uživatelům, kteří se obsluhují sami a nemají oprávnění správce, instalovat a spravovat aplikace a aktualizace.

  Povolit nástroj Remote Update Manager: Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit použití nástroje Remote Update Manager. Nástroj Remote Update Manager společnosti Adobe umožňuje vzdáleně spouštět aktualizační program na straně klienta spuštěný s oprávněním správce. Další informace naleznete v tématu Remote Update Manager.

  Vytvořit složku pro rozšíření a použít nástroj s příkazovým řádkem Extension Manager: Vytvoří ve složce balíčku podsložku, do níž můžete přidat doplňky, které je třeba nainstalovat s balíčkem. Další informace naleznete v tématu Správa doplňků v balíčcích.

  Přesměrovávat na interní aktualizační server: Přesměruje všechny aktualizace pro tento balíček na interní aktualizační server. Podrobnosti o interním serveru jsou uvedeny v XML pro přepsání v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

  Instalovat do vlastního adresáře: Aplikace v tomto balíčku se nainstalují do vlastního adresáře. Adresář je definován v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

  Zakázat synchronizaci souborů: Potlačí automatickou synchronizaci souborů s klientskými systémy. To se hodí, když instalujete balíčky v testovacím prostředí a chcete potlačit synchronizaci souborů. K dispozici pouze pro vzdělávací instituce.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se obrazovka umožňující zvolit aplikace, které je třeba přidat do balíčku.

  Vyberte aplikace

  Poznámka:

  Pokud přidáte produkt, který má závislé produkty, automaticky se přidá i závislý produkt. Například pokud přidáte aplikaci Photoshop CC, automaticky se přidá i aplikace Camera Raw CC a Adobe Preview CC. Závislé produkty ale můžete podle potřeby odstranit.

 6. Klepnutím na ikony Plus vedle odpovídajících aplikací je zahrnete do balíčku. Potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Na obrazovce Dokončit zadejte název balíčku, který vytváříte.

  Můžete také znovu zkontrolovat zahrnuté aplikace a konfiguraci pro tento balíček před vytvořením balíčku.

 8. Klikněte na tlačítko Sestavit balíček.

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud je balíček vytvořen úspěšně, zpráva bude obsahovat také časové období, během kterého je balíček možné z konzole Admin Console stáhnout.

  Platnost spravovaného balíčku

  Podle potřeby můžete také zjistit dobu, po kterou bude balíček v konzoli Admin Console k dispozici, kliknutím na název balíčku na řádku v podokně s podrobnostmi.

 9. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění v počítači, kam chcete balíček uložit.

 10. Budete-li chtít stáhnout a distribuovat balíček později, klikněte kamkoli na řádek požadovaného balíčku a poté na tlačítko Stáhnout v nabídce s podrobnostmi o balíčku.

Vytvoření balíčku pouze pro aplikaci Acrobat

Pokud má vaše organizace oprávnění používat službu Document Cloud z konzole Admin Console, můžete vytvářet balíčky pouze pro aplikaci Acrobat.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte na kartu Balíčky > Balíčky.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit balíček.

 3. Zadejte název balíčku a vyberte požadované možnosti.

  create-acrobat-only-package

  Platforma:

  Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32 bitů nebo 64 bitů). Je nutné vytvořit samostatné balíčky pro instalaci v 32bitovém a 64bitovém systému. Balíček pro 32bitový systém nebude možné spustit v zařízení s 64bitovým systémem.

  Jazyk:

  Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.

  Povolit nástroj Remote Update Manager:

  Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit použití nástroje Remote Update Manager. Nástroj Remote Update Manager společnosti Adobe umožňuje vzdáleně spouštět aktualizační program na straně klienta spuštěný s oprávněním správce. Další informace naleznete v tématu Remote Update Manager.

 4. Klikněte na tlačítko Sestavit balíček.

  Zobrazí se stránka Balíčky. Průběh sestavení můžete zkontrolovat v seznamu balíčků.

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud je balíček vytvořen úspěšně, zpráva bude obsahovat také časové období, během kterého je balíček možné z konzole Admin Console stáhnout.

  Platnost balíčku pouze pro aplikaci Acrobat
 5. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění v počítači, kam chcete balíček uložit.

 6. Chcete-li stáhnout a distribuovat balíček později, klikněte na název balíčku v seznamu balíčků a v pravém podokně klikněte na tlačítko Stáhnout.

Vytvoření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager

Nástroj Creative Cloud Packager můžete využít k vytvoření vlastních balíčků, pokud plánujete licencování jiné než na uživatele (například podle sériového čísla).

Nástroj Creative Cloud Packager stáhnete tak, že se přihlásíte ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Balíčky > Nástroje a oznámení.

Vyberte položku Creative Cloud Packager

Klepněte na možnost stažení v dlaždici Creative Cloud Packager na základě operačního systému.

Balíčky vytvořené v nástroji Creative Cloud Packager nejsou na kartě Balíčky v konzoli Admin Console.

Před stažením a instalací nástroje Creative Cloud Packager si nezapomeňte prohlédnout také systémové požadavky.

Další informace o vytváření a nasazení balíčků naleznete v tématu Příručka uživatele k vytváření balíčků.

Použijte Průvodce přizpůsobením produktů Acrobat

Jakmile podle pokynů uvedených v tomto dokumentu vytvoříte balíčky pouze pro aplikaci Acrobat nebo balíčky obsahující produkty, mezi kterými je i aplikace Acrobat, můžete balíček dále přizpůsobit pomocí Průvodce přizpůsobením produktů Adobe.

Průvodce umožňuje zjednodušit přizpůsobení nebo konfiguraci funkcí aplikace Acrobat nebo samotné aplikace, které jsou součástí instalačního programu, před jejich uplatněním v celé organizaci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online