Käyttöopas Peruuta

Hyväksymisen työnkulut

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja hyväksymisen työnkuluista

Acrobatissa (kun kielenä on perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani tai korea) on mahdollista lähettää PDF-tiedostoja sähköpostin liitteinä muiden hyväksyttäväksi. Kun osallistuja avaa hyväksyntäpyynnön Acrobatilla (kaikki kielet), hän voi hyväksyä PDF-tiedoston lisäämällä digitaalisen henkilöllisyysleiman. Sitten hän voi lähettää PDF-tiedoston muille hyväksyjille tai palauttaa sen tarkistuksen aloittajalle ja muille osallistujille. Aloittaja voi seurata tarkistuksen etenemistä ottamalla käyttöön ilmoitusmenettelyn, jolla hän saa tiedon joka kerta, kun PDF-tiedosto hyväksytään. Työnkulku päättyy, kun viimeinen osallistuja on lisännyt viimeisen hyväksynnän. Jos PDF-tiedostoa ei hyväksytty, hyväksynnän työnkulku on aloitettava alusta.

Huomautus:

Jos aloitat työnkulun Acrobat Prolla, voit kutsua Reader 9:n tai uudemman käyttäjiä osallistumaan ottamalla kommentoinnin käyttöön PDF-tiedostossa.


Ohjattu toiminto määrittää hyväksymisen työnkulut (vasemmalla); Leimat-paletissa on leimoja dokumenttien hyväksymistä varten (oikealla).

 

PDF-tiedoston lähettäminen hyväksyttäväksi

Kun lähetät PDF-tiedoston hyväksyttäväksi sähköpostitse (vain perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani ja korea), hyväksyjät vastaanottavat sen liitteenä. Kun vastaanottajat avaavat PDF-liitteen, he voivat käyttää leimasinpaletista saatavaa digitaalista henkilöllisyysleimaa ja tehdä sitten asianmukaisen valinnan dokumentin viestiriviltä.

PDF-tiedosto voidaan lähettää hyväksyttäväksi Acrobatin ohjatulla toiminnolla. Toiminto näyttää vaiheittaiset ohjeet, joilla kutsutaan hyväksyjät, mukautetaan ohjeita ja lähetetään PDF-tiedosto.

Acrobat Prossa ohjattu toiminto mahdollistaa PDF-tiedoston kommentoinnin, jotta Acrobat Readerin käyttäjät voivat osallistua hyväksynnän työnkulkuun.

Tarkista ennen sähköpostipohjaisen hyväksynnän aloittamista, että sähköpostisovelluksesi on määritetty toimimaan Acrobatin kanssa.

 1. Voit aloittaa hyväksynnän työnkulun valitsemalla Jaa > Lähetä sähköpostitse hyväksyttäväksi.

 2. Pyydettäessä kirjoita sähköpostiosoitteesi Henkilöllisyysasetukset-valintaikkunaan.
 3. Määritä PDF-tiedosto ja valitse sitten Seuraava.

 4. Kirjoita ensimmäisen hyväksyjän sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään.
 5. (Acrobat Pro) Jos haluat antaa Readerin käyttäjille mahdollisuuden osallistua tai haluat ilmoituksen kunkin osallistujan hyväksynnän tilasta, määritä vastaavat asetukset.

 6. (Acrobat Standard) Jos haluat ilmoituksen kunkin osallistujan hyväksynnän tilasta, määritä vastaavat asetukset.

 7. (Valinnainen) Kirjoita ensimmäiselle hyväksyjälle lisäohjeita sähköpostiviestin alkuun.

  Seuraaville hyväksyjille lähetetään vain oletustekstiviesti ja -ohjeet.

  Huomautus:

  Kutsusähköpostiviesti sisältää ohjeet, joiden avulla osanottajat voivat suorittaa hyväksyntäprosessin. Vältä tämän tekstin muuttamista tai poistamista.

 8. Napsauta Lähetä kutsu.

Osallistu hyväksynnän työnkulkuun

Jos sinut kutsutaan osallistumaan hyväksynnän työnkulkuun, saat sähköpostiviestin mukana vaiheittaiset ohjeet, joiden mukaan liitetiedostona oleva PDF-tiedosto hyväksytään. Kun avaat PDF-tiedoston, leimasinpaletti avautuu ja PDF-tiedostoikkunan yläreunaan avautuu dokumentin viestirivi. Jos käyttämäsi Acrobat-versio on vanhempi kuin versio 7.0, sinua kehotetaan lataamaan Readerin uusin versio.

Voit hyväksyä dokumentin valitsemalla leimasinpaletista digitaalisen henkilöllisyysleiman. Digitaalinen tunnisteleima sisältää antamasi tunnistustiedot, kuten nimen, aseman, organisaation ja sähköpostiosoitteen. Voit käyttää tunnisteleimaa allekirjoituksen sijasta. Kun lisäät leiman, se muuttuu dokumentin sivun osaksi. Voit poistaa oman leimasi hyväksynnän aikana. Kun hyväksyntä on saatu päätökseen, leima jää kuitenkin lukituksi. Et voi siirtää etkä poistaa muiden osallistujien leimoja.

Voit myös hylätä dokumentit, jotka eivät vastaa vaatimuksiasi.

Voit lisätä PDF-tiedostoon digitaalisten leimojen lisäksi muunlaisia kommentteja, esimerkiksi huomautuskommentteja, tekstimuutoksia, mukautettuja leimoja ja tiedostoliitteitä.

Hyväksy PDF

 1. Avaa sähköpostisovelluksen mukana tullut hyväksyntäkutsun PDF-liitetiedosto.
  Huomautus:

  Jos et ole vielä lisännyt henkilötietojasi leimasimeen, ohjelma kehottaa sinua tekemään niin.

 2. Valitse Leimat-paletista leimasin (Työkalut > LeimaLeimasinpaletti). (Jos haluat nähdä kaikki leimasimet, vieritä palettia tai muuta ikkunan kokoa vetämällä kulmaa.)

 3. Lisää hyväksyntäleimasi napsauttamalla dokumenttia.
  Huomautus:

  Jos haluat poistaa lisäämäsi digitaalisen henkilöllisyysleiman, valitse se ja paina Delete-näppäintä. Jos valitset hyväksynnän aikana Tulosta, Tallenna kopio tai Sähköposti, et voi poistaa leimaa.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat lähettää dokumentin seuraavalle hyväksyjälle, napsauta dokumentin viestirivin Hyväksy-painiketta. Kirjoita Lähetä seuraavalle hyväksyjälle -valintaikkunan Vastaanottaja-ruutuun seuraavan hyväksyjän sähköpostiosoite, lisää muiden vastaanottajien osoitteet tarpeen mukaan ja napsauta Lähetä.

  • Lopeta hyväksyntäprosessi napsauttamalla dokumentin viestirivin Lopullinen hyväksyntä -painiketta. Valitse Viimeistele lopullinen hyväksyntä -valintaikkunan Lopullinen hyväksymis menetelmä -valikosta, lähetetäänkö hyväksymisilmoitus. Jos lähetät ilmoituksen, kirjoita sähköpostiosoite Vastaanottaja-ruutuun, lisää muiden vastaanottajien osoitteet tarpeen mukaan ja napsauta Lähetä. Jos et lähetä ilmoitusta, napsauta Valmis.

   Jos Ilmoita aloittajalle hyväksynnän tilasta sähköpostitse -asetus on valittu, näyttöön tulee erillinen sähköposti-ilmoitus, joka on osoitettu aloittajalle. Lähetä tämä ilmoitus napsauttamalla Lähetä.

 5. Tallenna PDF-tiedosto.
  Huomautus:

  Jos lähetät PDF-tiedoston työkalurivin sähköpostipainikkeella , se ei ole enää osa työnkulkua ja sähköpostiviestin vastaanottaja ei voi käyttää hyväksyntätoimintoja.

Hylkää PDF

Jos hyväksyntäpyynnön yhteydessä saamasi PDF-tiedosto ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, voit hylätä ja palauttaa tiedoston tarkistuksen aloittajalle käyttäen viestirivin toimintoja. Jos PDF-tiedostoa ei hyväksytty, hyväksynnän työnkulku on aloitettava alusta.

 1. Avaa sähköpostisovelluksen mukana tullut hyväksyntäkutsun PDF-liitetiedosto.
 2. Napsauta dokumentin sanomarivin Hylkää-painiketta.

 3. Kirjoita aloittajan sähköpostiosoite Hylkää ja lähetä ilmoitus -valintaikkunan Vastaanottaja-ruutuun. Jos Ilmoita aloittajalle hyväksynnän tilasta sähköpostitse -asetus on valittu, erillinen sähköpostiviesti lähetetään hyväksynnän aloittajalle. Napsauta Lähetä.

 4. Kun sähköpostiviesti tulee näkyviin, napsauta Lähetä.

Digitaalisen leiman henkilöllisyystietojen lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse Työkalut > Leimat > Leimasinpaletti.

 2. Valitse leimasinpaletista Digitaaliset henkilöllisyysleimat, napsauta leimaa hiiren kakkospainikkeella leimaa ja valitse Muokkaa henkilöllisyyttä.

 3. Kun Henkilöllisyysasetukset-valintaikkuna avautuu, kirjoita tai muokkaa nimeä, työnimikettä, yrityksen nimeä, osastoa ja sähköpostiosoitetta ja napsauta Valmis.

Huomautus:

Voit muuttaa tunnistustietojasi myös Oletusarvot-valintaikkunassa. Valitse Luokat-kohdasta Identiteetti.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?