Creative Cloud for education -laitelisenssien ostaminen

Laitelisenssien avulla Value Incentive Plan (VIP) -ohjelmaan rekisteröityneet oppilaitokset voivat lisensoida ohjelmiston tiettyyn tietokoneeseen, ja käyttäjien ei tarvitse kirjautua sisään tai antaa sarjanumeroa sovellusten käyttöä varten. Oppilaitokset voivat ostaa Creative Cloud for education -laitelisenssejä liittymällä VIP-ohjelmaan Adoben valtuuttamalla oppilaitosjälleenmyyjällä tai Adobe Business Directin kautta.

Kirjautuminen Admin Consoleen

 1. Kirjaudu sisään osoitteessa adobe.com valitsemalla ylimmästä yleisestä navigointipalkista Kirjaudu sisään ja antamalla VIP-jäsenyyteesi liittyvän Adobe ID:n ja salasanan.

  Valitse Kirjaudu sisään

  Jos olet jo kirjautunut sisään joltakin muulta adobe.com-sivulta, napsauta nimeä ylimmässä navigointipalkissa.

  Napsauta ylimmässä navigointipalkissa olevaa nimeä
 2. Valitse navigointiruudusta tai ponnahdusvalikosta Ryhmän hallinta ja avaa Admin Console, jossa voit hallita käyttöoikeuksia.

  Creative Cloud for education -laitelisenssien ostamisen jälkeen VIP-järjestelmänvalvoja avaa Admin Consolen laitteiden käyttöoikeuksien hallintaa ja Creative Cloud Packagerin lataamista varten.

  Huomautus: 

  Admin Console toimii parhaiten seuraavissa selaimissa:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 tai uudemmat
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 tai uudemmat
  • Win 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 tai uudemmat

Laitteiden käyttöoikeuksien hallinta

Voit näyttää laitteiden käyttöoikeudet valitsemalla vasemman siirtymispalkin Laitteiden käyttöoikeudet -kohdasta Kaikki. Ostettujen, aktiivisten ja käytettävissä olevien käyttöoikeuksien määrä näytetään tuotteiden käyttöönottovarantojen mukaan. Käyttöönottovaranto muodostuu tietyn tuotteen ostetuista käyttöoikeuksista. Jos ostat esimerkiksi Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑käyttöoikeuksia ja Photoshop CC – Yksi sovellus ‑käyttöoikeuksia, niille kummallekin luodaan oma käyttöönottovaranto.

Käyttöönottovaranto

Laitteiden käyttöoikeuksien pakkaaminen ja käyttöönotto

Lataa Creative Cloud Packager siirtymällä Käyttöönottotyökalut-kohtaan. Packagerin avulla järjestelmänvalvoja voi luoda asennuspaketteja käyttöönottoa varten. Asennuspaketin luonnin jälkeen järjestelmänvalvoja asentaa tuotepaketin luokissa tai laboratorioissa oleviin tietokoneisiin yrityskäyttöön tarkoitetulla käyttöönottotyökalulla, kuten Microsoft System Center Configuration Managerilla (SCCM), Apple Remote Desktopilla tai JAMF Casper Suitella. Lisätietoja on artikkeleissa Adobe-pakettien käyttöönotto ARD:llä ja Adobe-pakettien käyttöönotto SCCM:llä. Lisätietoja laitteiden käyttöoikeuksien paketoinnista ja käyttöönotosta on artikkelissa Laitteiden käyttöoikeuksia sisältävien pakettien luominen.

Varoitus:

Adobe suosittelee, että Creative Cloud ‑tietokonesovellusta ei asenneta järjestelmiin, joissa käytetään laitelisenssiä. Tietyn tyyppisillä tileillä ilmenee tunnettu ongelma, jonka vuoksi lisenssi poistetaan käyttöjärjestelmästä, kun käyttäjä kirjautuu ulos Creative Cloud ‑tietokonesovelluksesta. Sovellus voi toimia odottamattomalla tavalla, jos käyttäjä kirjautuu sisään ja sitten taas ulos, vaikka tätä ei edellytetä.

Käyttöoikeuden aktivoiminen laitteessa

Ylläpitäjät eivät voi määrittää käyttöoikeutta laitteeseen suoraan Admin Consolesta. Laitteiden käyttöoikeudet aktivoidaan ensimmäisen käynnistyksen ja ensimmäisen käyttöoikeuden periaatteen mukaan: kun ensimmäinen sovellus (esimerkiksi Photoshop tai Dreamweaver) käynnistetään laitteessa, laitteessa luodaan ja aktivoidaan käyttöoikeustiedosto. Prosessia jatketaan, kunnes kaikki ostetut käyttöoikeudet on käytetty.

Laitteiden on muodostettava yhteys Adoben palvelimiin ensimmäistä aktivointia varten ja sitten vähintään 99 päivän välein aina tilauksen voimassaoloajan päättymiseen asti.

Kun käyttöoikeus on aktivoitu laitteessa, laitteen nimi ilmestyy aktivointiin käytettävissä olevien käyttöoikeuksien lisäksi Admin Consolen käyttöönottovarantoon.

Käyttöönottovarannot – Creative Cloud – Kaikki sovellukset

Laitteen käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen

Kun poistat käyttöoikeuden aktivoinnin, tuotteen käyttöönottovarantoa ei enää voi käyttää tietyssä laitteessa.

Kaikki käyttöoikeudet ovat vasemman siirtymispalkin Laitekohtaiset käyttöoikeudet -kohdan alla. Valitse haluamasi käyttöönottovaranto aktivoinnin poistoprosessin aloittamista varten.

Voit poistaa käyttöoikeuden aktivoinnin valitsemalla laitteen vierestä Poista aktivointi. Näyttöön ilmestyy ponnahdusvalikko, jossa vahvistetaan aktivoinnin poisto.

Kun olet poistanut laitteen käyttöoikeuden aktivoinnin, käyttöoikeus näkyy tuotteen käyttöönottovarannossa käytettävissä olevana käyttöoikeutena, ja se voidaan aktivoida toisessa laitteessa. Kun seuraava lisensoimaton laite käynnistää sovelluksen kyseisestä käyttöönottovarannosta, käytettävissä oleva käyttöoikeus käytetään.

Laitteet, joiden aktivointi on poistettu -loki

Kun järjestelmänvalvoja poistaa laitteen käyttöoikeuden aktivoinnin, Laitteet, joiden aktivointi on poistettu -lokiin ilmestyy lokimerkintä, joka sisältää tuotteen ja laitteen nimen sekä käyttöoikeuden aktivoinnin poistopäivän. Jos laitteita, joiden aktivointi on poistettu, ei ole, tämä loki on tyhjä.

Käyttöoikeuden uudelleenaktivointi

Voit uudelleenaktivoida laitteen, jonka aktivointi on aikaisemmin poistettu, kahdella tavalla.

 1. Ota käyttöoikeus uudelleen käyttöön toimimalla edellä olevassa kohdassa Laitelisenssien pakkaus ja käyttöönotto annettujen ohjeiden mukaan (varmista, että Creative Cloud Packagerista on asennettu uusin versio). Käytä tätä prosessia, jos

    a. Creative Cloud for education on poistettu tai sen asennus on poistettu laitteesta

    b. järjestelmänvalvoja haluaa asentaa laitteeseen muita sovelluksia kuin mitä siinä on ennestään

    c. tuotetta ei ole hiljattain päivitetty.

 2. Uuden käyttöoikeustiedoston luominen. Tämä on ihanteellinen tapa korvata asennettu tuote saman tuotteen uudella käyttöoikeustiedostolla. Jos laitteessa käytettiin esimerkiksi Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑versiota ennen käyttöoikeuden aktivoinnin poistamista, luo laitteeseen uusi Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑käyttöoikeustiedosto, niin laitteen käyttöönottoa ei tarvitse suorittaa kokonaan alusta.

Varoitus:

SLCache- ja SLStore-kansioissa olevia tiedostoja ei pidä poistaa. Tämä voi johtaa isäntätietokoneessa lisensointitietojen ristiriitaan.

Kun käyttöoikeus on otettu uudelleen käyttöön, aktivoi käyttöoikeus käynnistämällä laitteessa oleva sovellus. Kun käyttöoikeus on aktivoitu, laite ja sen tila näkyvät Admin Consolessa olevassa tuotteen käyttöönottovarannossa.

Huomautus:

Jos kohtaat uudelleenaktivointiin liittyviä ongelmia, perehdy artikkeliin Arkistoitujen laitteiden uudelleenaktivointi laitteita lisensoitaessa.

Tilapäiset käyttöoikeudet

Jos aktiivisella käyttöoikeudella varustettujen laitteiden määrä ylittää ostettujen käyttöoikeuksien määrän, Aktiiviset käyttöoikeudet ‑kohdan alle ilmestyy Tilapäinen-tilan ja viimeisen voimassaolopäivän sisältävä varoitus. Järjestelmänvalvojilla on käyttöoikeuden aktivoinnista laskettuna 60 päivää aikaa muuntaa tilapäiset käyttöoikeudet ostetuiksi käyttöoikeuksiksi jättämällä tilaus Adoben edustajalle. Järjestelmänvalvoja voi myös poistaa tilapäisten käyttöoikeuksien aktivoinnin toimimalla edellä olevassa kohdassa Laitelisenssin aktivoinnin poistaminen annettujen ohjeiden mukaan. Jos lisäkäyttöoikeuksia ei osteta tai tilapäisten käyttöoikeuksien aktivointia ei poisteta viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, käyttäjät eivät pysty käyttämään kyseiseen käyttöoikeuteen liittyviä sovelluksia.

Lisäkäyttöoikeuksien ostaminen

Tällä hetkellä järjestelmänvalvoja ei pysty lisäämään (ostamaan) laitteiden lisäkäyttöoikeuksia Admin Consolen kautta. Jos haluat ostaa laitteiden lisäkäyttöoikeuksia, soita Adobe Business Directin numeroon 800-443-8158 tai ota yhteyttä Adoben valtuutettuun oppilaitosjälleenmyyjään.

Huomautus:

Admin Consolen Lisää käyttöoikeuksia -painike on tarkoitettu vain nimettyjen käyttäjien käyttöoikeuksien lisäämiseen. Nämä käyttöoikeudet määritetään yksittäisille käyttäjille, toisin kuin laitteiden käyttöoikeudet, jotka määritetään tietyille laitteille.

Laitteen hakeminen

 1. Valitse vasemman siirtymisruudun Laitteiden käyttöoikeudet -kohdasta Kaikki.

 2. Kirjoita laitteen nimi ylimmällä työkalurivillä olevaan hakuruutuun. Sitä vastaavat tulokset ilmestyvät oikeaan ruutuun.

Järjestelmänvalvojien hallinta

 1. Avaa Järjestelmänvalvojat-välilehti valitsemalla vasemmasta siirtymisruudusta Järjestelmänvalvojat.

 2. Napsauta taulukon alaosassa olevaa + Lisää vielä ‑linkkiä.

 3. Anna järjestelmänvalvojaksi kutsuttavan henkilön sähköpostiosoite ja nimi.

 4. Valitse Lisää järjestelmänvalvoja.

 5. Tilaksi muuttuu odottava, ja henkilölle lähetetään sähköpostikutsu. Kutsu on hyväksyttävä prosessin viimeistelemiseksi.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö