Részletes tudnivalókért és útmutatókért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Színkezelés használata nyomtatáskor

Amikor színkezelt dokumentumot nyomtat, további színkezelési beállításokat is megadhat, hogy a kimeneten a megfelelő színt kapja. Vegyünk például egy olyan dokumentumot, amely nyomdai előkészítőhöz készült profilt tartalmaz, de amelynek színeit asztali nyomtatón szeretné ellenőrizni. A Nyomtatás párbeszédpanelen konvertálhatja a dokumentum színeit az asztali nyomtató színterére. Az aktuális dokumentumprofil helyett a nyomtató profilja lesz használatban. Ha a Levonat színteret választja, és RGB-nyomtatóra nyomtat, az InDesign a színadatokat RGB-értékekre konvertálja a kijelölt színprofillal.

Ha PostScript-nyomtatóra nyomtat, használhat PostScript színkezelést is. Ebben az esetben az InDesign a dokumentum színadatait az eredeti színtér kalibrált változatára küldi a dokumentumprofillal együtt, közvetlenül a PostScript-nyomtatóra, amely konvertálja a dokumentumot a nyomtató színterére. A nyomtató színtere az eszközön színleképezési szótárként van tárolva, így lehetővé válik az eszközfüggetlen kimenet. A színleképezési szótárak a színprofilok PostScript-megfelelői. A színkonvertálás pontos eredménye a nyomtatótól függően változó lehet. A PostScript színkezelés használatához a nyomtatón 2-es vagy újabb verziójú PostScript nyelv szükséges, viszont a rendszeren nem szükséges telepíteni ICC profilt a nyomtatóhoz.

Megjegyzés:

Ha színkezelt dokumentummal dolgozik, az Ellenőrzés panelen ellenőrizheti, hogy a színek megfelelnek-e a megadott irányelveknek.

 1. Győződjön meg arról, hogy telepítette a nyomtatóhoz tartozó megfelelő illesztőprogramot és PPD-fájlt.
 2. Kattintson a Fájl menü > Nyomtatás pontjára.
 3. Ha valamelyik nyomtatási készlet megfelel Önnek, jelölje ki azt a Nyomtatási készlet menüben a Nyomtatás párbeszédpanel tetején.
 4. Adja meg a beállításokat az aktuális dokumentumhoz.
 5. Kattintson a Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán lévő Színkezelés elemre.
 6. A Nyomtatás szakaszban kattintson a Dokumentum elemre.
 7. A Színkezelés szakaszban kattintson Az InDesign határozza meg a színeket beállításra.
 8. A Nyomtatóprofil beállításban jelölje ki a profilt a kimeneti eszközhöz.

  Minél pontosabban írja le a profil egy kimeneti eszköz működését és nyomtatási körülményeit (például papírtípus), annál pontosabban tudja lefordítani a színkezelő rendszer a dokumentum tényleges színeinek számértékeit.

 9. Kattintson az RGB számok megőrzése vagy a CMYK számok megőrzése beállításra.

  Ez a beállítás megadja, hogyan kezeli az InDesign azokat a színeket, amelyeknek nincs színprofiljuk (például beágyazott profil nélküli importált képek). Ha ez a beállítás meg van adva, az InDesign közvetlenül a kimeneti eszközre küldi a színszámokat. Ha nincs megadva a beállítás, az InDesign először konvertálja a színszámokat a kimeneti eszköz színterére.

  Biztonságos CMYK-munkafolyamat követésekor ajánlott a számok megtartása. A számok megtartása nem ajánlott RGB-dokumentumok nyomtatásakor.

 10. A nyomtatóillesztő párbeszédpanelének megjelenítéséhez kattintson a Beállítás (Windows) vagy a Nyomtató (Mac OS) elemre.
 11. Kapcsolja ki a nyomtató színkezelését, és kattintson a Nyomtatás elemre az InDesign Nyomtatás párbeszédpanelére való visszatéréshez.

  Minden nyomtatóillesztő más színkezelési beállításokkal rendelkezik. Ha nem tudja, hogyan kell kikapcsolni a színkezelést, nézze meg a nyomtató dokumentációjában.

 12. Kattintson a Nyomtatás parancsra.

Színes kimeneti beállítások kompozitokhoz

A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet területén megadhatja, hogy a dokumentum kompozit színe hogyan legyen a nyomtatóra küldve. Ha engedélyezve van a színkezelés (alapértelmezett), a Szín beállítás alapértelmezése kalibrált kimeneti színt eredményez. A direktszínekkel kapcsolatos információk megőrződnek a színek átalakítása során; csak a nyomdai alapszínes megfelelőik konvertálódnak a megadott színtérre. Ha nem tudja, melyik színbeállítást kell használni, forduljon a nyomdai előkészítést szolgáltató céghez.

A kompozit módok csak az InDesign alkalmazásban létrehozott raszterizált képekre és objektumokra vannak hatással. A beillesztett grafikus elemekre (például EPS- és Adobe PDF-fájlok) nincsenek hatással, csak ha azok áttetsző objektumokat fednek át.

A kompozit nyomtatással kapcsolatos további tudnivalókat az Adobe Print Resource Center webhelyen, a www.adobe.com/go/print_resource_hu címen tekintheti meg.

Megjegyzés:

A nem PostScript-nyomtatáshoz elérhető beállításokat a nyomtató által használt színmodell határozza meg, amely általában az RGB modell.

Kompozitként történő nyomtatáskor az automatikus túltöltés le van tiltva, de a Felülnyomás szimulálása beállítás megadható a szöveg, körvonalak vagy kitöltések felülnyomásának próbanyomatához.

A Nyomtatás párbeszédpanel Kimenet területén az alábbi színbeállítások találhatók. A nyomtatótól függően más beállítások is elérhetők lehetnek.

Kompozit változatlanul hagyott

A megadott oldalak összes színt tartalmazó változatát küldi a nyomtatóra, megtartva az eredeti dokumentum minden színértékét. Ha ez a beállítás meg van adva, a Felülnyomás szimulálása beállítás le van tiltva.

Kompozit szürke

A megadott oldalak szürkeárnyalatos változatát küldi a nyomtatóra, amikor például monokróm nyomtatóra nyomtat színbontás nélkül.

Kompozit RGB

A megadott oldalak összes színt tartalmazó változatát küldi a nyomtatóra, amikor például RGB-nyomtatóra nyomtat színbontás nélkül.

Kompozit CMYK

A megadott oldalak összes színt tartalmazó változatát küldi a nyomtatóra, amikor például CMYK-nyomtatóra nyomtat színbontás nélkül. (Ez a beállítás csak PostScript-nyomtatók esetén érhető el.)

Színbontások

A dokumentumhoz szükséges valamennyi színkivonat PostScript-adatainak létrehozása és küldése a kimeneti eszközre. (Ez a beállítás csak PostScript-nyomtatók esetén érhető el.)

In-RIP színbontások

Színbontási adatok küldése a kimeneti eszköz raszteres képfeldolgozójára. (Ez a beállítás csak PostScript-nyomtatók esetén érhető el.)

Szöveg feketével

Ezzel a beállítással az InDesign alkalmazásban létrehozott minden olyan szöveget feketével nyomtathat, amelynek színe nem Nincs, Papír vagy fehérrel megegyező értékű. Ez a beállítás akkor hasznos, ha nyomtatásban és PDF-ben is terjeszthető tartalmat hoz létre. Ha például a hivatkozások kékek a PDF-verzióban, akkor a szürkeárnyalatos nyomtatón feketék lesznek a nehezen olvasható szürkeárnyalatos helyett.

A próbanyomat (amelyet néha próbanyomtatásnak vagy kromalinnak is neveznek) egy nyomtatott minta, amely azt hivatott megmutatni, hogyan fog kinézni a végső, nyomdagépen létrehozott termék. A próbanyomat a kereskedelmi nyomdánál olcsóbb kimeneti eszközön készül. Az utóbbi években egyes tintasugaras nyomtatók elérték az olcsó próbanyomatokhoz megfelelő felbontást.

 1. Válassza a Nézet > Nyomatszimuláció beállítása > Egyéni parancsot.
 2. A Próbanyomás feltételeinek testreszabása párbeszédpanelen jelölje ki a szimulálni kívánt eszközt, és kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson az RGB számok megőrzése vagy a CMYK számok megőrzése beállításra, majd az OK gombra.

  Ez a beállítás megadja, hogyan kezeli az InDesign azokat a színeket, amelyeknek nincs színprofiljuk (például beágyazott profil nélküli importált képek). Ha ez a beállítás meg van adva, az InDesign közvetlenül a kimeneti eszközre küldi a színszámokat. Ha nincs megadva a beállítás, az InDesign először konvertálja a színszámokat a kimeneti eszköz színterére.

  Biztonságos CMYK-munkafolyamat követésekor ajánlott a számok megtartása. A számok megtartása nem ajánlott RGB-dokumentumok nyomtatásakor.

 4. Kattintson a Fájl menü > Nyomtatás pontjára.
 5. Ha valamelyik nyomtatási készlet megfelel Önnek, jelölje ki azt a Nyomtatási készlet menüben a Nyomtatás párbeszédpanel tetején.
 6. Adja meg a beállításokat az aktuális dokumentumhoz.
 7. Kattintson a Nyomtatás párbeszédpanel bal oldalán lévő Színkezelés elemre.
 8. A Nyomtatás szakaszban kattintson a Próbanyomat elemre. A profilnak meg kell egyeznie a megadott próbanyomat-beállítással.
 9. A Színkezelés szakaszban kattintson Az InDesign határozza meg a színeket beállításra.
 10. A Papírszín szimulálása beállítással szimulálhatja a nyomtatási médiára jellemző fehér árnyalatát a dokumentumprofilban megadottak alapján (abszolút kolorimetrikus leképezési mód). Ez a beállítás nem minden profilhoz érhető el.
 11. A nyomtatóillesztő párbeszédpanelének megjelenítéséhez kattintson a Beállítás (Windows) vagy a Nyomtató (Mac OS) elemre.
 12. Kapcsolja ki a nyomtató színkezelését, és kattintson a Nyomtatás elemre az InDesign Nyomtatás párbeszédpanelére való visszatéréshez.

  Minden nyomtatóillesztő más színkezelési beállításokkal rendelkezik. Ha nem tudja, hogyan kell kikapcsolni a színkezelést, nézze meg a nyomtató dokumentációjában.

 13. Kattintson a Nyomtatás parancsra.

A színátmenetek és a színkeverés fejlesztése nyomtatáshoz

A 2-es vagy 3-as PostScript szintű kimeneti eszközök 256 szürkeárnyalat nyomtatására képesek, a legtöbb PostScript asztali lézernyomtató pedig körülbelül 32–64 árnyalatot tud nyomtatni az eszköz felbontásától, a megadott rácssűrűségtől és a raszterezés módjától függően. Sávosodás akkor jelentkezik, ha minden elérhető árnyalat olyan nagy területet fed, hogy az egyes árnyalatok láthatók. Ha két olyan százalékos érték megadásával ad meg átmenetet, amelyek különbsége kisebb 50%-nál, akkor a megadott szűk árnyalattartomány nagyobb valószínűséggel okoz sávosodást. Ha az egyenletes átmenetek nyomtatása nem sikerül sávosodás nélkül, próbálkozzon az alábbi módszerekkel:

 • Használjon olyan átmenetet, amely legalább 50%-kal változik két vagy több nyomdai alapszínes összetevő között.

 • Adjon meg világosabb színeket, vagy rövidítse a sötét átmeneteket. A sávosodás leginkább a nagyon sötét színek és a fehér között jelenhet meg.

 • Növelje az átmenetben a változás százalékos arányát.

 • Csökkentse a rácssűrűséget a dokumentumban (csak PostScript kimeneti eszközök esetén).

 • Ha egy importált grafikában (például Adobe Illustrator®-fájlban) sávosodás tapasztalható, az eredeti grafika módosítására is szükség lehet.

 • Nyomtasson 3-as szintű PostScript® 3 kimeneti eszközre, amely egyenletesebb átmeneteket nyomtat.

 • Használjon rövidebb átmeneteket. Az optimális hossz az átmenet színeitől függ, de lehetőleg tartsa 7,5 hüvelyk (19 cm) alatt a hosszt.

Raszterpontok és nyomtatópontok

A legtöbb nyomtató úgy szimulálja a szürkét, hogy raszterpontokat nyomtat rácselrendezésben, a rács celláit rácscelláknak és a rácssorokat soroknak vagy vonalsűrűségnek hívjuk. Minden raszterpont nyomtatópontokból áll. Ha a rasztercellába több nyomtatópont kerül, a raszterpont nagyobb lesz, ami sötétebb szürkeárnyalatot eredményez.

A nyomtató felbontása határozza meg, hogy hány pont áll rendelkezésre a raszterpont létrehozására. A kisebb pontokkal rendelkező nyomtatók többféle raszterpontméretet tudnak létrehozni, azaz több szürkeárnyalatot képesek nyomtatni. A rácssűrűségnek is szerepe van. A rácssűrűség növekedésével a rasztercella kisebb lesz, kevesebb nyomtatópont fér bele, ami kevesebb lehetséges szürkeárnyalatot eredményez. Így a lehetséges szürkeárnyalatok száma és a kép finomsága között fordított a kapcsolat.

Folytonos árnyalat szimulálása nyomtatópontokkal
Folytonos árnyalat szimulálása nyomtatópontokkal

A. Folytonos árnyalat szimulálása rasztersorokkal B. Sorokba rendezett raszterpontokból álló rasztersor C. Nyomtatópontokból álló raszterpontok 

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat