A dokumentum vagy könyv exportálható az Adobe Digital Editions és egyéb olvasószoftverek EPUB formátumát követő, újrafolyatható eBook fájlba.

  1. Tegye a következők egyikét:

    • Nyissa meg a dokumentumot, majd válassza a Fájl > Exportálás menüelemet.

    • Nyisson meg egy könyvet, majd a Könyv panelmenüből válassza a Könyv exportálása EPUB fájlba elemet.

  2. Adjon meg egy fájlnevet és egy helyet.

  3. A fájltípuslistából válassza az EPUB elemet, majd kattintson a Mentés elemre.

  4. Az „EPUB exportálási beállításai” párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Kép és Tartalom területen.

Az InDesign egy darab .epub fájlt állít elő, amely tartalmazza az XHTML-alapú tartalmat. Ha meg van adva ilyen, akkor az exportált fájlnak lehet borítóképe. A borítóképet képfájlból lehet létrehozni vagy létrehozható a meghatározott dokumentum első oldalának raszterizálásából (illetve könyv kijelölése esetén a stílusforrás dokumentum). A program ezzel a bélyegképpel jeleníti meg a könyvet az EPUB olvasókban és a Digital Editions olvasó könyvtárnézetében. A fájl megtekintéséhez EPUB-olvasóra van szükség. Használható a Digital Editions szoftver is, amely ingyenesen letölthető az Adobe webhelyéről.

Megjegyzés:

Az .epub fájl lényegében egy .zip fájl. Az .epub fájl tartalmának megtekintéséhez és szerkesztéséhez írja át az .epub kiterjesztést .zip kiterjesztésre, majd csomagolja ki a fájlt. Ez különösen CSS fájl szerkesztése esetén hasznos.

Megjegyzés:

Az InDesign objektumait – a kép- és szövegkereteket és az elhelyezett képeket tartalmazó objektumokat – a szoftver mindig exportálja, ha az Oldalelrendezés szerint rendezési sorrendet állítja be. Az üres objektumokat a szoftver csak akkor exportálja, ha a felhasználó az InDesign-objektumra olyan beállítást alkalmazott az Objektum exportálási beállításaiban, amely szerint azt JPEG, GIF vagy PNG formátumban exportálni kell.

EPUB-anyagok

Az alábbi internetcímeken megismerkedhet az EPUB formátummal.

EPUB általános exportálási beállítások

Az EPUB exportálásának beállításai párbeszédpanel Általános része az alábbi beállításokat tartalmazza.

Dokumentum metaadatokkal együtt

A dokumentumból (illetve könyv kijelölése esetén a stílusforrás dokumentumból) származó metaadatok az exportált fájl részévé válnak.

Kiadói bejegyzések hozzáadása

Megadja a kiadónak az eBook metaadataiban megjelenő adatait. Megadhatja a kiadó URL címét, így az eBook olvasója ellátogathat a kiadó weboldalára.

Egyedi azonosító

Minden EPUB dokumentumnak egyedi azonosítót kell adni. Az egyedi azonosító megadható. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor az egyedi azonosítót a szoftver automatikusan létrehozza.

Az EPUB borítója

Megadható az eBook fedlapja. Válassza az alábbiak egyikét:

Fedlapkép nélkül

Ilyen beállítás mellett az eBook fedlap nélkül fog elkészülni.

Első oldal raszterezése

Ilyen beállítás mellett a szoftver képfájlt készít az eBook első oldalát raszterizálva, és azt használja fedlapként.

Meglévő képfájl használata

Ilyen beállítás mellett a felhasználó megadhat egy képet fedlapkénti használatra a számítógépéről.

A Sorrend

alatt beállítható, hogy a szoftver milyen sorrendben exportálja az oldalelemeket.

Oldalelrendezés szerint

Az elemeknek az oldalon elfoglalt helye határozza meg az olvasási sorrendet.

Ha Oldalelrendezés alapján beállítást választ, akkor az InDesign az oldal objektumainak balról jobbra és fentről lefelé pásztázásával állapítja meg az olvasási sorrendet. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, a tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

(Csak ázsiai verziók) Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign a dokumentum kötésének (balról jobbra vagy jobbról balra) alapján állapítja meg az oldal objektumainak olvasási sorrendjét. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, az exportált tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

XML-struktúrával megegyező

A Struktúra nézet címkesorrendje határozza meg az olvasási sorrendet. Lásd: Oldalelemek címkézése

Cikkek panellel megegyező

A Cikkek panel elemeinek sorrendje határozza meg az olvasási sorrendet. Csak a bejelölt cikkeket exportálja a szoftver. Lásd: Cikkek előjegyzése exportálásra.

Könyvmargó

Egyszerű margót ad meg kvirtben vagy képpontban. A különféle képernyőkön való egységes megjelenítés miatt jobb az értéket kvirtben megadni. Minden margó értéke megegyezik: felső, alsó, bal és jobb.

Felsorolás

Jelölje be a Hozzárendelés rendezetlen listához lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, amelyeket a HTML kódban <ul> címkék jeleznek. Válassza az Átalakítás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a <p> címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni. Ha eredeti InDesign automatikus felsorolást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni.

Számok

Meghatározza a számok átalakítását a HTML fájl számára. Ha eredeti InDesign automatikus számozást használt, abba az alfelsorolások is bele fognak kerülni.

Hozzárendelés rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, amelyek a HTML kódban <ol> címkével vannak formázva.

Hozzárendelés statikus rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, de az aktuális bekezdés számának megfelelő <value> attribútum hozzárendelésével adja vissza a sorrendet az InDesign alkalmazásban.

Átalakítás szöveggé

A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

EPUB megjelenítése exportálás után

Elindítja az Adobe Digital Editions olvasót, ha az telepítve van.

EPUB képek beállításai

A Digital Editions exportálási beállítások párbeszédpanel Képek része az alábbi beállításokat tartalmazza. A Képátalakítás menüből meghatározza a képek HTML formátumba exportálásának módját.

Elrendezés megjelenésének megőrzése

Ennek bejelölésekor a szoftver az elrendezésből örökíti tovább a képobjektumok tulajdonságait.

Felbontás (ppi)

Megadható a képek felbontása képpont/hüvelykben (ppi). Az operációs rendszerek szabványos beállítása mindig 72 ppi (pixel/hüvelyk) vagy 96 ppi, viszont a mobile szközök esetén ez 132 ppi (iPad) és 172 ppi (Sony Reader) értéktől több mint 300 ppi (iPhone 4) értékig terjed. Minden kijelölt objektumhoz hozzárendelhető egy felbontás képpont/hüvelykben (ppi). Az értékek lehetnek 72, 96, 150 (az összes mai eBook eszköz esetén ez az általános), és 300.

Képméret

Megadható, hogy a képméret rögzített maradjon-e, vagy az oldal szerint átméreteződjön. Az Oldalhoz viszonyított beállítás egy relatív százalékérték, mely a képméretnek az InDesign-dokumentum oldalszélességéhez viszonyított arányán alapul. Ilyen beállítás mellett a képek az olvasáskor rendelkezésre álló terület mérete szerint arányosan átméreteződnek.

Képigazítás és képtérköz

Megadható a kép igazítása – balra, középre, jobbra – és az alsó és felső belső margó.

Oldaltörés beillesztése

Ennek bekapcsolásakor a képekhez a szoftver oldaltörést illeszt be. Az oldaltörés beilleszthető a kép előtt, a kép után, valamint előtte és utána is.

Beállítások alkalmazása a rögzített objektumokra

Ennek bekapcsolása esetén a szoftver alkalmazza ezeket a beállításokat az összes rögzített objektumra.

Képátalakítás

Kiválasztható, hogy a szoftver a dokumentum optimalizált képeit GIF, JPEG vagy PNG formátumba alakítsa-e át. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben. Ha PNG formátumot választ, akkor nem állíthatók be képtömörítési beállítások.; a PNG formátumot akkor alkalmazza, ha veszteségmentes vagy átlátszóságot tartalmazó képre van szüksége.

GIF-beállítások (Paletta)

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat.

Az Adaptív lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ennek a lehetőségnek a használata váratlan eredményekhez vezethet.

Váltott soros beállítás esetén a képeket a szoftver folyamatosan feltöltődő csíkonként tölti be. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

JPEG-beállítások (Képminőség)

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer)

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Objektumok átalakítási beállításainak figyelmen kívül hagyása

Az egyes képekre alkalmazott objektumexportálási beállításokat figyelmen kívül hagyja. Lásd: Objektum exportálási beállításainak alkalmazása

EPUB tartalmak beállításai

Az EPUB exportálásának beállításait tartalmazó párbeszédpanel Tartalom része az alábbi beállításokat kínálja.

FormátumEPUB-tartalomhoz

megadhatja, hogy az XHTML vagy a DTBook formátumot kívánja-e használni. A DTBook látássérült olvasók számára kifejlesztett, speciális formátum.

InDesign tartalomjegyzék-stílus használata

Jelölje be ezt a beállítást, ha a kijelölt tartalomjegyzék-stílus alapján kíván tartalomjegyzéket előállítani. A Tartalomjegyzék-stílus menüben megadható a könyvben használni kívánt tartalomjegyzék stílusa. Az Elrendezés menü Tartalomjegyzék-stílusok parancsával speciális tartalomjegyzék-stílust hozhat létre az eBookhoz.

Dokumentum felosztása bekezdésstílusok alapján

Az eBook felosztható a megadott bekezdésstílus mentén. A felosztás több HTML fájlt eredményez az EPUB csomagban, de hasznos lehet, amikor a hosszú fájlokat felszabdalva növeli az EPUB-olvasók hatékonyságát.

Lábjegyzet elhelyezése a bekezdés után

Bekapcsolásakor a szoftver a lábjegyzeteket a bekezdések után helyezi. Kikapcsolása esetén a lábjegyzeteket a szoftver végjegyzetekké alakítja át.

Szándékos sortörés eltávolítása

Bekapcsolása esetén a szoftver eltávolítja az összes lágy soremelést az exportált eBook könyvből.

CSS generálása

A CSS stíluslapok olyan formázási szabályok gyűjteményei, amelyek a weblapok tartalmának megjelenését határozzák meg. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól.

Stílusdefiníciók beágyazása

EPUB exportálásakor létrehozható egy szerkeszthető lista a CSS stílusokkal.

Helyi felülírások megőrzése

Ha ez a beállítás ki van választva, akkor a helyi formázásokat (pl. dőlt, félkövér) a szoftver beágyazza.

Beágyazott betűtípusok felvétele

Tartalmaz minden betűtípust, amely beágyazható az eBook alatt. A betűtípusok beágyazási biteket tartalmaznak, melyek meghatározzák, hogy engedélyezett-e a betűtípus beágyazása.

Csak a stílusnevek

Csak a definiálatlan stílusneveket tartalmazza az EPUB stíluslapján.

Meglévő CSS fájl használata

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi le, hogy a CSS létezik-e és érvényes-e, tehát a CSS beállítását a felhasználónak kell ellenőriznie.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat