Fel: Kan inte öppna teckningen... | Öppna fil | Illustrator CS4 och tidigare

Fråga

När du försöker öppna en fil i Illustrator CS4 eller tidigare visas följande felmeddelande:

"Kan inte öppna teckningen. Teckningen innehåller en ofullständig eller oläslig objektbeskrivning. Operatör som orsakar problem: '%%End Setup.''

Felmeddelandet radar därefter upp det innehåll som innehåller ett tilde-tecken med ett större än-tecken:~>. 

Detta fel indikerar att dokumentet innehåller en eller flera felaktiga binära inmatningar.

Lösningar

Lösning 1: Uppgradera till Illustrator CS5 eller senare.

Illustrator CS5 har implementerat en lösning för det här problemet som åtgärdar problemen i de dokument som påverkas när de öppnas.

Lösning 2: Ta bort de felaktiga, binära inmatningarna med innehållsåterställningsläget i Illustrator.

 1. Aktivera innehållsåterställningsläget och kör sedan återställning på filerna och konvertera dem till ett format som kan ändras i en textredigerare. En fullständig förklaring finns i Så här aktiverar du innehållsåterställningsläget i Illustrator CS2 och senare.

 2. Öppna den återställda kopian av filen i en textredigerare, till exempel TextEdit (Mac OS) eller Word Pad (Windows). Använd ett mer traditionellt ordbehandlingsprogram och spara filen som oformaterad text utan att tillåta att ett gömt .txt-filnamnstillägg läggs till.

 3. Sök efter följande sträng:

  %_/Binary: /ASCII85Decode

  Den här strängen följs därefter av text som innehåller ett tilde-tecken följt av ett större än-tecken:
  ~>

  Följande rad är i form av:

  %_; (hItem) ,

  där hItem kan vara olika ordlistenyckelnamn.

 4. Markera texten som börjar med %_/Binary till och med %_; (hItem) ,
 5. Ta bort den markerade texten.
 6. Upprepa sökningen för att hitta ytterligare förekomster och, om de finns, upprepar du borttagningen.
 7. Spara filen.
 8. Öppna filen i Illustrator och välj Arkiv > Spara som och spara den med ett nytt namn.
 9. Stäng filen.

  Obs!: Det sista steget är nödvändigt.

Ytterligare information

Frånvaron av tecken mellan tilde-tecknet ~ och större än-tecknet > visar att data saknas. Plugin-program från tredje part eller annan programvara orsakar "hitem" eftersom inmatningen inte är standard för Illustrator. Om du hittar ett annat namn istället för "hitem" rapporterar du det till Adobes felrapporteringssida online:

http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto