Genomskinlighet och opacitet

Genomskinlighet och opacitet

Genomskinlighet är en funktion inom digital fotografering där du kan använda genomskinliga områden i en bild eller ett bildlager. Vissa bildformat stöder inte genomskinlighet. Opacitet är den utsträckning i vilken något blockerar ljuset. Du kan ändra opaciteten för lager, filter och effekter så att mer (eller mindre) av den underliggande bilden syns igenom.

"TASTY" blir genomskinligt när opaciteten anges till 50 %. Lägg märke till att opaciteten för "SANDWICHES" är angiven till 100 % vilket innebär att texten är ogenomskinlig.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto