Photoshop Elements stöder följande Windows 7-kortkommandon:

Resultat

Genväg

Aktivera Aero Peek

Windows+Blanksteg

Aktivera Aero Shake

Windows+Home

Maximera

Windows+Uppåtpil

Återställ eller minimera

Windows+Nedåtpil

Maximera det aktuella fönstret lodrätt

Windows+Skift+Uppåtpil

Fäst det aktuella fönstret på den vänstra eller högra halvan av skärmen

Obs! Om du använder flera skärmar kan du flytta fönstret till andra skärmar genom att upprepa kommandot.

Windows+Vänsterpil

Windows+Högerpil

Flytta det aktuella fönstret till vänster eller höger skärm

Windows+Skift+Vänsterpil

Windows+Skift+Högerpil

Zooma in Skrivbordet

Windows++

Zooma ut från Skrivbordet

Windows+- (minus)

Navigera mellan fönstren (eller flikarna) för en grupperad ikon i Aktivitetsfältet

Ctrl-klicka