Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF incelemesi için hazırlık

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Yönetilen PDF incelemeleri hakkında

Yönetilen incelemede incelemenizi ayarlamak için sihirbaz kullanır, belge konumunu belirtir ve katılımcıları davet edersiniz. Yorumları içe aktarmanız, Reader kullanıcıları için yorum oluşturmayı etkinleştirmeniz veya gözden geçiren yanıtlarını elle izlemeniz gerekmez.

Not:

Yönetilen incelemelerde, Acrobat Reader kullanıcılarının yorumları kullanmasını sağlamak için Acrobat Pro'yu yüklemiş olmanız gerekir. Acrobat Standard'ı kullanarak yorumları Acrobat Reader kullanıcıları için etkinleştiremezsiniz.

Acrobat'ta iki tür yönetilen inceleme vardır: paylaşılan ve e-posta tabanlı incelemeler. Her inceleme türü, PDF'yi özel araçlar ve yönergelerle gözden geçirenlere dağıtmanıza yardım eden birer sihirbaza sahiptir.

İzleyici tüm yönetilen incelemeleri izler. İzleyici, PDF dosyasına erişim, inceleme ve katılımcılar hakkında da bilgi sağlar. İnceleme başlatanlar İzleyici'den inceleme son tarihini değiştirebilir, gözden geçiren ekleyebilir ve incelemeyi sonlandırabilir. İzleyici, Acrobat kapalı olduğunda bile katılımcıların yeni yorumların ne zaman kullanılabilir olacağını, son tarihin ne zaman değiştiğini, gözden geçirenlerin ne zaman eklendiğini bilmesini sağlar. Sunucu hata durumları hakkında bilgiler de sağlar.

Not:

PDF Portföyleri için yönetilen incelemeler yürütülemez.

Paylaşılan incelemeler

Paylaşılan incelemeler, katılımcıların diğer katılımcıların yorumlarını okuyup yanıtlamasını sağlaması nedeniyle işbirliğine en uygun inceleme biçimidir. Katılımcılara ait yorumlar dahili bir sunucudaki havuzda saklanır. Acrobat, en son değişikliklerin indirilmesi için düzenli aralıklarda yorumları senkronize eder. Yorumlar eklendiğinde inceleyenler bilgilendirilir ve diğer inceleyenlerin yorumlarını görüp yanıtlayabilir.

Acrobat'ta paylaşılan inceleme
Paylaşılan incelemede alıcılar incelemeye kolayca katılabilir, yorumlarını paylaşabilir, kendi incelemelerini izleyebilir ve düzenli güncellemeler alabilirler.

Not:

Paylaşılan incelemeler için gözden geçirenlerin diğer gözden geçirenlerin yorumlarını görüntülemek üzere Acrobat 8 veya sonraki sürümünü ya da Reader 8 veya sonraki sürümünü yüklemesi gerekir. Acrobat'ın önceki sürümlerini kullanan gözden geçirenlerin yorumları e-postayla göndermesi gerekir.

E-posta tabanlı incelemeler

E-posta tabanlı incelemeler, gözden geçirenlerin ortak sunucuya erişimi olmadığında veya belge incelemek için işbirliğine dayalı bir yaklaşıma gerek duymadıklarında idealdir.

E-posta tabanlı incelemeyi başlatan kişi, gözden geçirenlere PDF'yi e-posta eki olarak gönderir. Gözden geçirenler yorumlarını ekler ve belgeyi mesaj çubuğundaki Yorumları Gönder düğmesini kullanarak geri gönderirler. Başlatan kişi bu yorumları aldığında bunları kendisindeki PDF kopyasıyla birleştirebilir.

E-posta tabanlı incelemelerdeki başlıca kısıtlama, katılımcıların inceleme sırasında diğerlerinin yorumlarını görememesidir. Başlatanlar yorumları ancak aldıktan sonra görebilir.

Not:

E-posta tabanlı incelemelerde katılımcıların Acrobat 6.0 veya sonraki ya da Reader 7.0 veya sonraki sürümlere sahip olması gerekir.

e-posta tabanlı inceleme
E-posta tabanlı incelemelerde katılımcılar, yorumlarını bunları PDF'nin kalıp kopyasıyla birleştiren başlatana gönderir.

İncelemeler ve formlar için bir dağıtım seçeneği belirleme

Acrobat Paylaşılan İnceleme İçin Gönder ve Form Dağıt sihirbazında birçok dağıtım seçeneği sunar. Bir seçenek belirlerken, dağıtılan dosya için güvenlik gerekliliklerini, dosya indirmek için alıcılarınızın hangi sunucuları veya web sitelerini kullanabileceğini ve yorumları veya form verilerini nasıl almak istediğinizi göz önüne alarak karar verin.

Dahili sunucu

Alıcılarınız güvenlik duvarı ardında çalışıyor ve tümünün ortak sunucuya erişimi varsa kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz. Sunucu, bir ağ klasörü, bir Microsoft SharePoint çalışma alanı (yalnızca Windows) veya bir web sunucu klasörü olabilir. Dağıtılan PDF'nize bağlantı ekleyebilir veya e-posta mesajı eki olarak gönderebilirsiniz. Acrobat, incelemeler için, yayınlanan yorumları sunucuya yükler. Acrobat, formlar için, yanıtlar geldikçe sabit sürücünüzde saklar.

Not:

Web sunucusu klasörleri form dağıtımı için kullanılamaz.

Kendi sunucunuzu belirttiğinizde, sihirbaz seçtiğiniz sunucu konumunun ve dağıtım seçeneklerinin bulunduğu bir profili kaydetmenizi ister. PDF'yi bir sonraki dağıtışınızda kaydedilen profil sihirbazda bir seçenek olarak bulunur.

E-posta

Form Dağıt sihirbazında formun e-posta eki olarak gönderilmesi için bir seçenek vardır. Formu kendi e-posta istemcinizi veya web postasını kullanarak gönderebilirsiniz. Form dosyasının ekleneceği e-posta mesajını oluşturmak için sihirbazı da kullanabilirsiniz. Alıcılarınız formu doldurup gönderdikten sonra yanıtlar posta kutunuza döner. Her yanıt, düzenleyebileceğiniz ve elektronik tabloya dışa aktarabileceğiniz bir PDF Portföyü yanıt dosyasına kopyalanır.

Paylaşılan İnceleme için Gönder sihirbazı, e-posta ile PDF'ye yönlendirilen bir bağlantı göndermenize veya PDF'yi e-postaya eklemenize olanak sağlar.

Reader kullanıcıları için yorumlamayı etkinleştirme (Acrobat Pro)

PDF'de yorum oluşturma haklarını etkinleştirerek, Reader 8 veya sonraki sürümlerin kullanıcıları bu PDF'nin incelemelerine katılabilir. Reader uygulamasında yorum oluşturma haklarına sahip bir PDF açıldığında bu PDF, bir belge mesaj çubuğu ve diğer durumlarda kullanılamayan yorum oluşturma araçları içerir.

Yönetilen inceleme başlattığınızda yorum oluşturma hakları otomatik olarak etkinleşir. Yönetilen bir inceleme kullanmasanız da (örneğin, PDF'yi doğrudan e-postayla gönderiyorsanız) yorum haklarını etkinleştirebilirsiniz.

 • PDF'yi açın ve Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Yorum Oluşturma ve Ölçmeyi Etkinleştir'i seçin.
Not:

Dijital olarak imzalanan belgede Reader için yorum oluşturmayı etkinleştirirseniz imza geçersiz kılınır.

İncelemeler için e-posta uygulaması seçme

E-posta tabanlı incelemeler ve yorum gönderilmesi için e-posta uygulamanız ve posta sunucu bağlantınız veya web postası hesabınızın olması gerekir. Acrobat çoğu e-posta uygulamasını destekler. Yüklü birden fazla e-posta uygulamanız varsa Acrobat bir PDF gönderdiğinde hangi uygulamanın başlayacağını belirtebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • (Windows) Denetim Masası'nda Internet Seçenekleri'ni tıklatın. İnternet Özellikleri iletişim kutusunda Programlar sekmesini, ardından da tercih ettiğiniz e-posta uygulamasını seçin. Değişikliği etkinleştirmek için Acrobat'ı yeniden başlatın.

 • (Windows) E-posta uygulamanızın MAPI ayarlarını değiştirin. Acrobat ve Reader e-posta uygulamanızla iletişim kurmak için Messaging Application Program Interface (MAPI) arabirimini kullanır. Çoğu e-posta uygulaması bu iletişimin kurulabilmesini sağlayacak MAPI ayarlarına sahiptir. E-posta uygulamalarınızı yapılandırma hakkında ek bilgi için e-posta uygulamasının Yardım bölümüne bakın.

 • (Mac OS) Posta seçeneğinde Posta > Tercihler ve Genel'i seçin, ardından Varsayılan E-posta Okuyucu menüsünden tercih ettiğiniz e-posta uygulamasını belirleyin. Değişikliği etkinleştirmek için Acrobat'ı yeniden başlatın. İstediğiniz uygulama listede yoksa menüden Seç'i belirleyin ve uygulamanın bulunduğu konuma gidin. Varsayılan E-posta Okuyucusu menüsünde bulunmayan bir uygulama seçerseniz Acrobat bunu desteklemeyebilir.

Sunucu belirtme

Bir PDF'yi kendi sunucu konumunuzu kullanarak dağıtıyorsanız, bir ağ klasörü, Microsoft SharePoint Hizmetlerini çalıştıran bir Windows sunucusu veya bir web sunucusu klasörü belirtebilirsiniz. Katılımcıların belirlediğiniz sunucuya hem okuma hem de yazma erişimlerinin olması gerekir. Ağ yöneticinizden, yorumların depolanması için uygun bir konum sağlamasını isteyin. sunucuyu ayarlamak için başka bir sunucu yazılımı gerekmez.

Not:

Web sunucusu klasörleri form dağıtımı için kullanılamaz.

Ağ klasörleri

Tüm kullanıcılar yerel ağdaysa ağ klasörleri ve SharePoint sunucuları ortak sunucu için en iyi seçimlerdir. Ağ klasörleri genel olarak en uygun maliyetli ve en güvenilir olanlardır.

SharePoint siteleri

Alıcılarınız güvenlik duvarının arkasında çalışıyorsa ve ortak sunucuya erişimleri varsa Microsoft SharePoint sitesi gibi kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan incelemeleri SharePoint'te barındırma.

WebDAV sunucuları

WebDAV sunucularının (WebDAV protokolünü kullanan web sunucularının) kullanımı, inceleyen kullanıcılar yalnızca güvenlik duvarı veya yerel ağ dışında olduğunda önerilir. Acrobat'ı bir WebDAV hizmeti kullanacak şekilde yapılandırmaya yönelik daha fazla bilgi için bkz. Hosting a Shared Review: An Alternative to Acrobat.com (Paylaşılan bir İnceleme Barındırma: Acrobat.com'a bir Alternatif).

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın