Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF incelemelerini izleme ve yönetme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Adobe Document Cloud kullanılarak paylaşılan PDF'lere yönelik incelemeleri izleyin

Acrobat ile kullanılabilir

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak incelemeleri izleyebilir ve yönetebilirsiniz:

Yorumları incelemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. E-postanızdaki yorum bağlantısını tıklatın.

 2. İnceleme PDF'si bir tarayıcıda açılır. İncelemeye katılmak ve yorumları görüntülemek için Adobe ID'nizle oturum açın.

Başlatan

İnceleyenler PDF'ye herhangi bir yorum eklediğinde Acrobat'ta bir bildirim alırsınız. Bildirim simgesini () ve ardından bildirim mesajını tıklatın. Acrobat, inceleme PDF'sini açar.

İnceleyen

Acrobat'ta bir bildirim alırsınız. İnceleme PDF'sini Acrobat'ta açmak için bildirim mesajında İncele'yi tıklatın. İncelenmek üzere sizinle paylaşılan PDF'ler Acrobat > Ana Sayfa > Son Kullanılanlar menüsü altında da listelenir. Acrobat'ta açmak için PDF'yi çift tıklatın.

Not:

Paylaşılan bir dosyanın adının yanındaki yorum simgesi () bunun bir inceleme dosyası olduğunu gösterir. Paylaşılan bir dosyanın yanında yorum simgesi () yoksa dosya yalnızca görüntülenmek üzere paylaşılmıştır. 

İncelenmek üzere paylaşılan tüm PDF'leri görüntülemek ve izlemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 1. Ana Sayfa'yı tıklatın.

 2. Paylaşılan bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İnceleme için gönderdiğiniz dosyaları görüntülemek için Sizin Tarafınızdan Paylaşılan seçeneğini tıklatın.
  • İnceleme için alınan dosyaları görüntülemek için Başkaları Tarafından Paylaşılan seçeneğini tıklatın.

  Paylaşılan bir dosyanın adının yanındaki yorum simgesi () bunun bir inceleme dosyası olduğunu gösterir.

  Acrobat'ta dosyaları inceleme

  İncelenmek üzere paylaşılan tüm PDF'ler aşağıdaki bilgilerle birlikte görüntülenir:

  • Ad: İncelenmek üzere paylaşılan PDF'nin adı
  • Durum: Dosyada yorum yapmış olan kişilerin sayısını gösterir.
  • Son Etkinlik: PDF'de gerçekleştirilen son etkinliğin zaman damgası.
 3. PDF'nin ayrıntılarını görmek için PDF'yi seçin. PDF'nin minik resmi sağ bölmede görüntülenir. İnceleme durumunu ve inceleyenlerin listesini görüntülemek için ok tuşunu tıklatarak listeyi genişletin ().

  Bir başlatan veya inceleyen olmanıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

 4. Yorumları görüntülemek için dosyayı çift tıklatın. İnceleme PDF'si açılır. Yorumlar listesi sağ bölmede görüntülenir.
  Sağ üst köşede,  yorumları yanındaki  simgesini  görüntüleme ve incelemeyi yönetme işlevleri arasında geçiş yapmak için tıklatın.

  Bir başlatan veya inceleyen olmanıza bağlı olarak Paylaş seçeneğinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'lere yönelik incelemeleri izleme

Acrobat, Acrobat 2017 ve Acrobat 2015 (Classic) ile kullanılabilir

Not:

(Yalnızca Acrobat)

Bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'leri izlemek ve yönetmek için Acrobat'ta aşağıdaki tercihi kapattığınızdan emin olun:

 1. Düzenle > Tercihler'e gidin. Tercihler iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Sol bölmede İnceleme'yi tıklatın. Paylaşılan İnceleme Seçenekleri bölümünde Adobe Document Cloud'u Kullanarak İnceleme İçin Paylaş onay kutusunun seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Belge incelemelerini ve dağıtılan formları yönetmek, inceleme ve form sunucularının durumunu görüntülemek, web yayını aboneliğini (RSS beslemeleri olarak bilinir) yönetmek için İzleyici'yi kullanın. İzleyiciyi açmak için Görünüm > İzleyici'yi seçin.

İzleyiciye genel bakış
İncelemeleri, formları ve web yayını aboneliklerini (RSS beslemeleri) yönetmek için İzleyici'yi kullanın. Sol panelde dosyaları, formları, sunucu durumu mesajlarını ve RSS beslemelerini incelemek için bağlantılar bulunur. Sağ panelde, sol panelde seçili öğeyle ilgili ayrıntılar gösterilir.

Not:

RSS düğmesi İzleyici'de görüntülenmezse Acrobat'ta Tercihler iletişim kutusunu açıp İzleyici'yi seçin. İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir'i seçip Tamam'ı tıklatın. Ardından İzleyici'yi kapatıp yeniden açın.

Haber akışları veya müzik kanalları gibi RSS (Really Simple Syndication) formatını kullanan web içeriğine abone olmak için İzleyici'yi kullanabilirsiniz. RSS formatı XML ve RDF formatlarıyla uyumludur.

Sunucu Durumu, incelemeler ve dağıtılan formlar için kullanılan tüm sunucuların durumunu gösterir. Sunucu adının yanındaki onay işareti simgesi , son senkronizasyon girişiminin başarılı olduğunu gösterir. Uyarı simgesi , son senkronizasyon girişiminin başarısız olduğunu gösterir. Uyarı simgesi sunucunun ağla bağlantısının kesik olduğunu, diske veri yazma sorunu olduğunu veya başka sorunlar olduğunu belirtir. Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

RSS

Sunucu Durumu

Dağıttığınız veya aldığınız formları yönetmek için İzleyici'yi kullanın. İzleyici yanıt dosyasının konumunu görüntülemenizi ve düzenlemenizi ve hangi alıcının yanıtladığını izlemenizi sağlar. Daha fazla alıcı ekleyebilir, tüm alıcılara e-posta gönderebilir ve formla ilgili yanıtları görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Form İzleyici hakkında.

Formlar

İzleyici paylaşılan incelemeye kimin katıldığını ve ne kadar yorum yayınladığını gösterir. İzleyici'den incelemeye yeniden katılabilir ve katılımcılara e-posta gönderebilirsiniz. İncelemeleri başlattıysanız son tarih ekleyebilir veya değiştirebilir, inceleyen ekleyebilir, incelemeyi bitirebilir ve varolan inceleyenlerle yeni inceleme başlatabilirsiniz.

İzleyici'nin sol tarafında yönetilen incelemelerde tüm PDF belgeleri gösterilir. Sağdaki bilgi bölmesinde PDF'nin gönderildiği tarih ve saat listelenir ve davet edilen inceleyenlerin listesi görüntülenir. Paylaşılan PDF'lere olan bağlantılar, bitiş tarihini (ayarlanmışsa) inceleyen başına gönderilen yorum sayısını da içeren ek bilgiler sağlar. İzleyici'de bir bağlantıyı silmek, PDF ve tüm incelemeleri sunucudan siler ve incelemeyi kalıcı olarak bitirir.

İncelemeler

En Son Güncelleştirmeler paneli paylaşılan incelemeler, form dosyaları ve sunuculardaki en son değişikliklerin özetini verir. Etkin inceleme veya formunuz yoksa bu panel yönetilen incelemeler oluşturma, form oluşturma ve form dağıtmayla ilgili yönergeler ve bağlantılar sağlar. Ayrıca En Son Güncelleştirmeler panelinde Acrobat'ın içinden (yalnızca Windows için, sistem tepsisinden) İzleyici bildirimlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

En Son Güncelleştirmeler

 1. İzleyici'de uygun klasörü genişletin:

  Gönderildi

  Başlattığınız incelemelerdeki PDF'leri listeler. (Reader'da yoktur.)

  Katıldı

  Aldığınız incelemelerdeki PDF'leri içerir. PDF'ler bu listede ancak siz bunları açtıktan sonra görünür. E-posta ekinden PDF açarsanız ve PDF'yi kaydetmezseniz, dosyayı kapattığınızda giriş İzleyici'den kaldırılır.

  Not:

  Koyu listelenen PDF'lerde şu güncelleştirmelerden biri veya daha fazlası vardır: henüz okumadığınız yorumlar, inceleme başlatıcısına ait son tarih güncelleştirmesi ve incelemeye katılan gözden geçirenler.

 2. PDF seçin.

  Seçilen PDF incelemesine özgü bilgiler sağda görüntülenir. Paylaşımlı incelemeler son tarih bilgilerini, katılan inceleyenleri ve yorum sayısını listeler.

Tüm gözden geçirenlerin yayınladığı veya sizin içe aktardığınız (birleştirdiğiniz) tüm yorumları içeren inceleme PDF'sinin bir kopyasını kaydedebilirsiniz.

PDF, paylaşılan bir incelemedeyse, arşiv kopyasını kaydedebilirsiniz. Kopya artık paylaşılan incelemeye dahil değildir ve hem içeriğini hem de içindeki yorumları düzenleyebilirsiniz.

Not:

Başkalarına dağıtmak için paylaşılan PDF'nin bir kopyasını oluşturmak istiyorsanız, Farklı Kaydet komutunu kullanın. Oluşturulan dosya, o aşamaya kadar yayınlanmış tüm yorumları içerir. İnceleyenle veya yorum sunucusuyla bağlantısı etkilenmeden taşınabilir, kopyalanabilir veya yeniden adlandırılabilir.

 1. İnceleme PDF'sinin kopyasının tüm yorumlarla birlikte kaydetmek için dosyayı açın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paylaşılan bir inceleme için Dosya > Arşiv Kopyası Olarak Kaydet'i seçin. Alternatif olarak, belge mesaj çubuğundaki Durum düğmesini tıklatın ve Arşiv Kopyası Olarak Kaydet'i seçin.

  • E-posta tabanlı incelemelerde PDF'nin yeni bir kopyasını kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Artık bu en son kaydedilen sürüm, izlenen PDF haline gelir. Eski sürüm, arşiv kopyasıdır.

İncelemeyi başlatan sizseniz incelemeye katılmak üzere başkalarını davet edebilirsiniz. Bir inceleyenseniz ve başka kişilerin katılmasını istiyorsanız incelemeyi başlatandan bu kişileri davet etmesini isteyin. Böylece, başlatan otomatik olarak tüm katılımcıları izleyebilir ve bu kişilerin yorumları alındığında bildirim alabilir.

 1. İzleyici'de Gönderilenler altından PDF'yi seçin ve sağ tarafta İnceleyen Ekle'yi tıklatın.

 2. Eklemek istediğiniz inceleyenlerin e-posta adreslerini belirtin. Mesajı gerektiği gibi değiştirin ve gönderin.

  İnceleyenler, İzleyici'nin sağ bölmesinde diğer katılımcılarla birlikte görünür.

İnceleme başlatıcısı varolan incelemede son tarih ekleyebilir veya değiştirebilir.

 1. İzleyici'de PDF'yi seçip şunlardan birini yapın:
  • İncelemede son tarih yoksa Son Tarih Ekle'yi tıklatın.

  • İncelemenin son tarihi varsa Son Tarihi Değiştir'i tıklatın.

 2. İnceleme Son Tarihi'ni tıklatın, son tarihi gerektiği gibi değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

 3. E-posta alıcılarını, konuyu ve mesajı gerekli şekilde değiştirip Gönder'i tıklatın.

İncelemeyi başlatan kişi, varolan incelemeyi sonlandırabilir. İnceleme sona erdiğinde katılımcılar sunucuya yorum yayınlayamaz. İncelemeyi yeniden başlatmak isterseniz inceleme son tarihini daha sonra da değiştirebilirsiniz.

 1. İzleyici'de PDF'yi seçip İncelemeyi Bitir'i tıklatın.

 1. İzleyici'de PDF'yi seçin ve Aynı İnceleyenlerle Yeni İnceleme Başlat'ı seçin.

 2. Paylaşılan incelemenin başlatılması için adımları uygulayın.

Bazen inceleme sırasında başka inceleyenlerle iletişim kurmak veya yaklaşan bitiş tarihlerine dair kendilerine bir anımsatıcı göndermek isteyebilirsiniz.

 1. İzleyici'de PDF'yi seçin ve Tüm İnceleyenlere E-Posta Gönder'i tıklatın.

 2. E-posta mesajında, Kime ve Konu kutularını veya e-posta mesajını gerektiği gibi değiştirip Gönder'i tıklatın.

Yorumlarınız, adınızı (incelemeye katıldığınızda veya inceleme başlattığınızda verdiğiniz adı) veya sistem oturum açma adınızı görüntüleyerek sizi yazar olarak tanımlar. Yazar adını ve diğer profil bilgilerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Değiştirirseniz, güncelleştirilen profiliniz sadece yeni yorumlarda görünür; eski yorumlar etkilenmez.

İnceleme profilini güncelleme

 1. Tercihler iletişim kutusunda (Düzenle > Tercihler) Kategoriler altında, Yorum Ekleme'yi seçin.

 2. Yazar Adı İçin Daima Sisteme Giriş Adını Sor'un işaretini kaldırın.

 3. Soldaki listeden Kimlik'i seçin.

 4. Profilinizi düzenleyin ve incelemelerde kullanacağınız e-posta adresini eklediğinizden emin olun. Tamam'ı tıklatın.

Paylaşılan inceleme için profil güncelleme

 1. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Kimlik'i seçin.

 2. Profilinizi düzenleyin, geçerli bir e-posta adresi eklediğinizden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

 1. İzleyici penceresinin sol tarafındaki RSS düğmesini tıklatın.

  Not:

  RSS düğmesi İzleyici'de görüntülenmezse Acrobat'ta Tercihler iletişim kutusunu açıp İzleyici'yi seçin. İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir'i seçip Tamam'ı tıklatın. Ardından İzleyici'yi kapatıp yeniden açın.

 2. RSS Beslemesine Abone Ol'u tıklatıp URL kutusuna web adresini girin.

İzleyici ayarlarını belirtmek için Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında İzleyici'yi seçin.

Otomatik Olarak Yeni Yorumları ve Form Verilerini Kontrol Et

Yorumların ne sıklıkta senkronize edileceğini belirtir. Otomatik senkronizasyonu devre dışı bırakmak için Hiçbir Zaman değeri görüntülenene kadar kaydırıcıyı sağa taşıyın.

Otomatik Olarak Yeni Yorumları ve Form Verilerini Beklet

Yorumların ve yeni form verilerinin kontrolünün durdurulması için inceleme ve form hareketsizliğinin ne sürede olacağını belirtir.

Özel Sunucu Konumlarını Kaldır

Sunucu profilini kaldırmak için listeden bu seçeneği belirleyip Sunucu Profilini Kaldır'ı tıklatın.

Bildirimler

İzleyici bildirimlerinin nerede görüntüleneceğini belirtir.

İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir

Bu seçenek seçili olduğunda, İzleyici'nin sol tarafında bir RSS kategorisi görünür. RSS beslemelerine bu İzleyici içinden abone olabilirsiniz.

Tüm Saklanan Kimlik Bilgilerini Temizle

Paylaşılan incelemeler için kullanılan tüm saklanan kimlik bilgilerini kaldırmak için tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın