Kullanıcı Kılavuzu İptal

Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Web sayfaları ve PDF'ler

Web sayfasının çekirdeği, Köprü Metni İşaretleme Dili'nde (HTML) yazılmış dosyadır. Genellikle HTML dosyası Web sayfasında görüntülenen diğer dosyalarla ilişkileri içerir veya bunların nasıl göründüğünü veya çalıştığını yönetir.

Web sayfasını PDF'ye dönüştürdüğünüzde, dönüştürme işlemine HTML dosyası ve tüm ilişkili dosyalar, JPEG görüntüleri, Adobe FLA dosyaları, basamakla stil sayfaları, metin dosyaları, görüntü eşleştirmeleri ve formlar dahil edilir.

Elde edilen PDF orijinal Web sayfasına çok benzer biçimde davranır. Örneğin, görüntüler, bağlantılar, görüntü eşleştirmeleri ve birçok ortam dosyası PDF içinde normal olarak görüntülenir ve çalışır. (Animasyonlu GID dosyaları animasyonun son karesiyle durağan görüntüler gibi görüntülenir.)

Ayrıca, PDF diğer PDF'ler gibi çalışır. Örneğin, kayarak veya yer imlerini kullanarak dosyada gezinebilirsiniz; kullanıcılar dosyaya yorumlar ekleyebilir; dosyayı geliştiren güvenlik, form alanları ve diğer özellikleri ekleyebilirsiniz.

Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme hazırlığında dönüştürme işlemine yaklaşımınızı etkileyen aşağıdaki etkenlere dikkat edin:

 • Ne kadar dönüştürmek istiyorsunuz?

  Açık olan Web sayfasının yalnızca seçili alanlarını dönüştürmek istiyorsanız Internet Explorer'ın içinden PDFMaker'ı kullanın. Birden fazla düzeyi veya çok sayfalı web sitesinin tümünü PDF'ye dönüştürmek istiyorsanız Acrobat içinde çalışın.

 • Web sayfalarından yeni bir PDF mi oluşturmak istiyorsunuz yoksa dönüştürülen sayfaları mevcut PDF'ye eklemek mi istiyorsunuz?

  Acrobat veya Internet Explorer'da her ikisini de yapabilirsiniz; ancak bu işlemleri tamamlamak için farklı düğmeleri veya komutları seçmeniz gerekir.

Not:

Çince, Japonca ve Korece (CJK) dilindeki Web sayfalarını Windows'ta Roman (Batı) sisteminde PDF'ye dönüştürmek için Acrobat'ı yüklerken CJK dili desteğini yüklemiş olmalısınız. (Ayrıca, HTML dönüştürme ayarlarından uygun kodlamanın seçilmesi tercih edilir.)

Internet Explorer, Google Chrome ve Firefox'ta web sayfalarını PDF'ye dönüştürme (Windows)

Acrobat, Internet Explorer (sürüm 8.0 veya üzeri), Google Chrome ve Firefox tarayıcılarına bir Adobe PDF araç çubuğu yükler. Bu araç çubuğundaki komutları kullanarak o an görüntülenmekte olan web sayfasını çeşitli yollarla PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Örneğin, web sayfasının tamamını ya da seçilen bir alanını dönüştürebilirsiniz. Ya da, bir PDF oluşturabilir veya dönüştürülen web sayfasını varolan bir PDF'ye ekleyebilirsiniz. Araç çubuğu menüsü yeni PDF'yi e-posta mesajına ekleme veya yazdırma gibi dönüştürme sonrasında diğer eylemleri başlatan ek komutlar içerir.

PDF araç çubuğu
PDF araç çubuğundaki menü kolay dönüştürme ve yazdırma becerileri sağlar.

Web sayfasını PDF'ye dönüştürme

Bir web sayfasını PDF'ye dönüştürmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Web sayfasına gidin.
  • Windows'ta, Internet Explorer, Firefox veya Chrome'u kullanın.

  • Mac'te, Firefox'u kullanın.

 2. Adobe PDF araç çubuğunda Dönüştür menüsünü kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Açık Web sayfasından PDF oluşturmak için Web Sayfasını PDF'ye Dönüştür'ü seçin. Bir konum seçin, bir dosya adı yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  • Açık Web sayfasının PDF'sini başka bir PDF'ye eklemek için Web Sayfasını Mevcut PDF’ye Ekle'yi seçin. Ardından varolan PDF'yi bulup seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  • (Yalnızca Internet Explorer ve Firefox) Açık Web sayfasından PDF oluşturmak ve yazdırmak için Web Sayfasını Yazdır'ı seçin. Dönüştürme tamamlandığında, Yazdır iletişim kutusu açılır; seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  • (Yalnızca Internet Explorer ve Firefox) Açık Web sayfasından PDF oluşturmak ve bunu boş e-posta mesajına eklemek için Web Sayfasını Dönüştür ve E-postayla Gönder'i seçin. PDF için dosya adı ve konum seçip Kaydet'i tıklatın. Dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra açılan e-posta mesajına ilgili bilgileri yazın.

  • Bu seçeneklerin tümünde, dönüştürmeden sonra çıktı PDF'yi açmak için Adobe PDF Sonucunu Görüntüle'yi seçin.

Not:

Acrobat'ı yüklediğinizde desteklenen tarayıcılara Adobe PDF Oluştur simgesi eklenir. PDF Oluştur simgesini göremiyorsanız aşağıdakileri yapın:

Web sayfasının bir bölümünü PDF'ye dönüştürme (Internet Explorer ve Firefox)

 1. İşaretçiyi Web sayfasındaki metni ve görüntüleri seçmek için sürükleyin.
 2. Seçili içeriği sağ tıklatıp şunlardan birini seçin:
  • Yeni bir PDF oluşturmak için Adobe PDF'ye Dönüştür veya Web Sayfasını Adobe PDF'ye Dönüştür'ü (Internet Explorer) ya da Seçimi Adobe PDF'ye Dönüştür'ü (Firefox) seçin. Ardından PDF için bir ad ve konum seçin.

  • Seçilen içeriği başka bir PDF'ye eklemek için Mevcut PDF'ye Ekle (Internet Explorer) veya Seçimi Mevcut PDF'ye Ekle (Firefox) seçeneğini belirleyin. Ardından seçimin ekleneceği PDF'yi bulun ve seçin.

Web sayfasında seçili alanları PDF'ye dönüştürme (Yalnızca Internet Explorer)

Dönüştürmek amacıyla web sayfasındaki belirli alanları seçmek için Seç seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği web sayfasındaki anlamlı içeriği dönüştürmek ve reklam gibi istenmeyin içeriği atmak için kullanın.

 1. Adobe PDF araç çubuğunda, Seç'i tıklatın (bu seçenek Dönüştür seçeneğinin yanında bulunur).

 2. İşaretçiyi web sayfası çevresinde hareket ettirdiğinizde kesikli kırmızı çizgi seçebileceğiniz web sayfası alanlarını belirtir. Dönüştürülecek alanları tıklatın. Seçili alanlar mavi kutu içinde görüntülenir. Alanın seçimini kaldırmak için bir kez daha tıklatın.
 3. Dönüştürmeye her zamanki gibi devam edin.
 4. Tüm alanların işaretini kaldırıp Seçim modundan çıkmak için bir kez daha Seç'i tıklatın.

Bağlı Web Sayfasını PDF'ye Dönüştürme

 1. Açık web sayfasında, bağlantılı metni sağ tıklatın ve aşağıdakilerden birini seçin:
  • Bağlı Web sayfasını varolan bir PDF'ye eklemek için Bağlantı Hedefini PDF’ye Ekle'yi seçin. Ardından varolan PDF'yi bulup seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  • Bağlantılı Web sayfasını yeni bir PDF'ye dönüştürmek için Bağlantı Hedefini Adobe PDF’ye Dönüştür'ü seçin.

Not:

Sağ tıklatma menüsünde Varolan PDF'ye Ekle ve Adobe PDF'ye Dönüştür seçenekleri de vardır. Bu seçeneklerden herhangi birini seçerseniz seçili bağlantı değil, o anda açık olan web sayfası dönüştürülür.

Acrobat'ta Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme

Açık web sayfasını Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'tan PDF'ye dönüştürebilirsiniz; ancak dönüştürme işlemini Acrobat uygulamasından yaptığınızda ek seçenekler sunulur. Örneğin, PDF'ye web sitesinin tamamını ya da yalnızca bazı düzeylerini ekleyebilirsiniz.

Web sayfasını PDF’ye dönüştürme

 1. Acrobat'ı açın ve Araçlar > PDF Oluştur > Web Sayfası öğesini seçin.

 2. Web sayfasının eksiksiz yolunu girin veya Gözat'ı tıklatın ve HTML dosyasını bulun.

 3. Dönüştürülecek web sitesindeki düzeylerin sayısını değiştirmek için Birden Çok Düzey Yakala'yı tıklatın. Düzey sayısını girin veya Web sitesindeki tüm düzeyleri katmak için Tüm Siteyi Al seçeneğini işaretleyin.

  Not:

  Bazı Web sitelerinin yüzlerce, hatta binlerce sayfası vardır. Büyük bir web sitesinin dönüştürülmesi sisteminizin yavaşlamasına ve yanıt vermemesine neden olabilir; hatta kullanılabilir sabit disk alanı ve belleği tüketerek sistemin çökmesine neden olabilir. Tek düzeyli sayfayı karşıdan yüklemekle başlamak ve yüklemek için belirli bağlantıları bulmak üzere ilerlemeyi seçmek yararlı olabilir.

 4. Yalnızca Bunu Al: N Düzey seçiliyse aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini birden seçin:

  Aynı Yolda Kal

  Yalnızca belirtilen URL'nin alt Web sayfalarını yükler.

  Aynı Sunucuda Kal

  Yalnızca aynı sunucuda depolanan Web sayfalarını yükler.

 5. Ayarlar/Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın, gerekiyorsa Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunda belirlenmiş seçenekleri değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Oluştur'u tıklatın.

  Not:

  Yüklenirken PDF sayfalarını görebilirsiniz; ancak yükleme işlemi tamamlanana kadar sayfayı değiştiremezsiniz.

Başka istekler eklemek için dönüştürme işleminin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur. Dönüştürme işlemi sürerken başka bir sayfayı PDF'ye dönüştürdüğünüzde bu işlem kuyruğa eklenir. Kuyruktaki istek sayısı İndirme Durumu iletişim kutusunda Bekleyen Dönüştürmeler alanında gösterilir.

Bağlı olmayan web sayfasını mevcut PDF dosyasına ekleme

Sayfaları, yazılabilir PDF'ye eklemek için bu yordamı kullanın. Orijinal PDF salt okunursa sonuç, mevcut PDF'deki yeni sayfalar yerine yeni bir PDF olacaktır.

 1. Acrobat'ta varolan PDF'yi (Web sayfasını eklemek istediğiniz PDF) açın.
 2. Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ekle > Web Sayfasından Ekle'yi seçin.

 3. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme konusunda açıklandığı gibi, eklemek istediğiniz Web sayfasının URL'sini girin ve seçenekleri belirleyin, ardından Ekle'yi tıklatın.

 4. Web sayfası PDF'ye dönüştürüldükten sonra Sayfa Ekle iletişim kutusu görünür. Bu sayfayı mevcut PDF'de tam olarak nereye eklemek istediğinizi seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bağlı web sayfasını mevcut PDF dosyasına ekleme

 1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa eklemek istediğiniz sayfalara bağlantılar içeren sayfaya gidin.
 2. Web bağlantısını sağ tıklatın ve Belgeye Ekle'yi seçin.

  Not:

  Sayfalar dönüştürüldükten sonra, bu sayfalara olan bağlantılar dahili bağlantılara dönüşür ve bir bağlantıyı tıklatmak sizi, Web üzerindeki orijinal HTML sayfasının yerine PDF sayfasına götürür.

Bağlantılı web sayfasını yeni PDF dosyasına dönüştürme

 1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa dönüştürmek istediğiniz Web bağlantılarını içeren sayfaya gidin.
 2. Web bağlantısını sağ tıklatın ve Web Bağlantısını Yeni Belge Olarak Aç'ı seçin.

Not:

Windows'ta, benzer bir sağ tıklatma komutunu kullanarak Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'ta görüntülenen Web sayfasından bağlantılı bir sayfayı da dönüştürebilirsiniz.

Bu yordamı, başka amaçlar için kullanmak üzere Web bağlantısına olan yolu panoya kopyalamak için kullanın.

 1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa kopyalamak istediğiniz sayfalara bağlantılar içeren sayfaya gidin.
 2. Web bağlantısını sağ tıklatın veya ve Bağlantı Konumunu Kopyala'yı seçin.

Web sayfası dönüştürme seçeneklerini değiştirme

Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme ayarları dönüştürme işlemine uygulanır. Ayar değişiklikleri mevcut PDF'leri etkilemez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'ta, Adobe PDF araç çubuğundan Dönüştür > Tercihler'i seçin.
  • Acrobat'ta, Dosya > Oluştur > Web Sayfasından PDF'yi seçin ve Ayarlar'ı tıklatın.
  • Acrobat'ta, Araçlar > PDF Oluştur > Web Sayfası'nı seçin ve Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
 2. Genel sekmesinde, Dönüştürme Ayarları ve PDF Ayarları altında seçenekleri gerekli şekilde belirleyin. Seçili Dosya Türü için ek seçenekleri görmek amacıyla Ayarlar düğmesini tıklatın.

 3. Sayfa Mizanpajı sekmesinde dosya boyutu, yönlendirmesi ve boyutlandırması için gereken seçenekleri belirleyin.

Web sayfası dönüştürme seçenekleri

Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusu Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ve Acrobat'ın içinden kullanılabilir.

Genel sekmesi

Dönüştürme Ayarları

HTML ve Metin için dönüştürme ayarlarını belirtir. Dosya türü seçip font özelliklerini ve diğer özellikleri değiştirmek için Ayarlar'ı tıklatın.

Yer İmleri Oluştur

Yer imi adı olarak sayfanın başlığını (HMTL Başlık öğesi) kullanarak dönüştürülen her Web sayfası için etiketli yer imi oluşturur. Sayfanın başlığı yoksa URL yer imi adı olarak kullanılır.

PDF Etiketleri Oluştur

PDF'de web sayfalarının HTML yapısına karşılık gelen bir yapı saklar. Bu yapı paragraflar, liste öğeleri ve HTML öğelerini kullanan diğer öğeler için etiketli yer imleri oluşturmanızı sağlar.

Üstbilgilerle Altbilgileri Yeni Sayfaya Yerleştir

Her sayfaya üstbilgi ve altbilgi yerleştirir. Üstbilgiler web sayfası başlığını gösterir; başlık olmadığında da web sayfası URL'si veya dosya yolunu gösterir. Altbilgiler web sayfası URL'si veya dosya yolunu, indirme tarihi ve saatini gösterir.

Sayfa Mizanpajı sekmesi

Sayfa Mizanpajı seçenekleri, sayfa boyutları seçeneklerinin yanı sıra genişlik, yükseklik, kenar boşluğu ölçüleri ve sayfa yönlendirme için seçenekler belirtir.

Ölçekleme seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Geniş İçeriği Sayfaya Sığdırmak İçin Ölçekle

Gerekirse sayfa genişliğine sığdırmak için sayfa içeriğini yeniden ölçekler. Bu seçenek seçili değilse, gerekiyorsa kağıt boyutu sayfa içeriğine uyacak biçimde ayarlanır.

Şundan Daha Küçük Ölçeklendirilmişse Yatay Duruma Geç

Sayfanın yeni sürümü orijinal boyutun belirtilen yüzdesinden küçükse sayfa yönlendirmesini yatay görünüm olarak değiştirir. Yalnızca dikey yönlendirmeyi seçtiyseniz kullanılabilir.

HTML Dönüştürme Ayarları

Bu iletişim kutusu, Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunun Genel sekmesinde HTML'yi seçtiyseniz açılır; ardından Ayarlar düğmesini tıklatın.

Varsayılan Kodlama

Şu seçenekleri belirtmenizi sağlar:

Varsayılan Kodlama

İşletim sistemleri ve alfabelere ait menüden dosya metni giriş kodlamasını ayarlar.

Her Zaman

HTML kaynak dosyasında belirtilen kodlamaları yok sayar ve Varsayılan Kodlama seçeneğinde görüntülenen seçimi kullanır.

Sayfada Kodlama Belirtilmediğinde

Yalnızca HTML kaynak dosyasında kodlama türü belirtilmediğinde Varsayılan Kodlama seçeneğinde görüntülenen seçimi kullanır.

Dile Özel Font Ayarları

Dil komut dosyasını, gövde metni yazı tipini ve temel yazı tipi boyutunu değiştirmek için bu ayarları kullanın.

Varsayılan Renkler

Metin, sayfa arka planı ve web bağlantıları için varsayılan renkleri ayarlar. Paleti açmak için renk düğmesini tıklatın ve rengi seçin. PDF'de renkleri kullanmak için Bu Ayarları Bütün Sayfalar için Geçerli Kıl'ı seçin. Bu seçenek seçili olmadığında, varsayılan renkler yalnızca belirli renk şeması olmayan sayfalara uygulanır.

Multimedya İçeriği

Multimedya yakalama geçersiz kılınacak mı, yapılabildiğinde multimedya dosyaları gömülecek mi, yoksa URL ile multimedyaya bağlanılacak mı (SWF dosyaları gibi) saptamasında bulunur.

Sayfa Arka Planını Koru

Sayfa arka planlarında görüntü renklerinin ve döşeli görüntülerin ve tablo hücrelerinde renklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Bu seçeneklerin seçimi kaldırılmışsa dönüştürülen Web sayfaları bazen Web tarayıcısında görüntülenenden farklı görünür ancak yazdırıldıklarında okuması daha kolay olur.

Görüntüleri Dönüştür

PDF'ye dönüştürmede görüntüleri ekler.

Bağlantıların Altı Çizili

Sayfalardaki metinsel Web bağlantılarının altını çizer.

Kaydırılabilir Blokları Genişlet

Kaydırılabilir blokları, dönüştürülen PDF'deki tüm bilgileri içerecek şekilde genişletir.

Metin Ayarları

Giriş Kodlaması

Dosya için metin giriş kodlamasını ayarlar.

Dile Özel Font Ayarları

Dil komut dosyasını, gövde metni yazı tipini ve temel yazı tipi boyutunu değiştirmek için bu ayarları kullanın.

Varsayılan Renkler

Metin ve sayfa arka planı için varsayılan renkleri ayarlar. Paleti açmak için renk düğmesini tıklatın ve rengi seçin.

Kenar Boşluğundaki Satırları Çevrele

Metin, sayfadaki metin alanının kenarına geldiğinde yumuşak bir dönüş ekler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın