Tüm kullanıcıların yorumlarını otomatik olarak tek bir PDF dosyasında toplayın. İlerleme durumunu takip edin ve yorumları birleştirin.

Not:

Adobe, Acrobat DC'de yeni bir PDF paylaşma deneyimi test etmektedir. Bu belgede listelenen adımlar Acrobat sürümüze uygun değilse bkz. PDF incelemesi başlatma | Yeni deneyim.

Adobe Document Cloud inceleme hizmetini kullanarak incelenmek üzere PDF paylaşma

Acrobat DC'de kullanılabilir

Acrobat DC masaüstü uygulaması, Document Cloud web uygulaması veya Acrobat Reader mobil uygulamasından PDF dosyalarını incelenmek üzere kolayca paylaşmak için Adobe Document Cloud inceleme hizmetini kullanın. İnceleyenler, e-posta davetindeki URL'ye kendi bilgisayarlarından tıkladıklarında, herhangi bir ek yazılımda oturum açmaya veya kurmaya gerek kalmadan geri bildirimlerini bir tarayıcıda kolayca sağlayabilirler.

PDF dosyalarını incelenmek üzere paylaşma hizmetini aşağıdaki yöntemlerden biriyle kullanabilirsiniz:

Document Cloud Paylaşma seçeneğini kullanarak kişiselleştirilmiş davetler gönderme

 1. Acrobat'ta bir PDF belgesi açıkken sağ üst köşedeki Paylaş düğmesini tıklatın. Alternatif olarak Araçlar > Paylaş'ı seçin ve ardından PDF'yi bulup seçin. Paylaşım seçenekleri sağ bölmede görüntülenir.

  PDF'leri incelenmek üzere paylaşma

  Not:

  • Acrobat'ta paylaşılan inceleme başlatmak için bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.
  • Paylaşılan incelemeleri, Microsoft Word gibi PDFMaker kullanan diğer uygulamalardan da doğrudan başlatabilirsiniz. Acrobat > Oluştur ve İnceleme için Gönder'i seçin.

 2. Kişileri Davet Et bölümünde dosyayı incelemesini istediğiniz kişinin e-posta adresini girin veya seçin. E-posta adreslerini seçmek için Adres Defteri'ni de kullanabilirsiniz. Dosyayı İncele'yi seçin.

 3. Ad ve İleti alanları e-posta göndermek için kullandıklarınızla aynıdır ve alıcılarınıza aynı şekilde görünür. İstediğiniz bilgileri girin.

 4. İnceleme teslim tarihini ayarlamak isterseniz Teslim Tarihini Belirle'yi seçin. Saati belirtin, tarihi seçin ve Bitti'yi tıklatın. Davetlilere yönelik hatırlatıcı ayarlamak için Hatırlatıcı Ayarla'yı seçin. Saati belirtin, tarihi seçin ve Bitti'yi tıklatın.

  İnceleme son tarihini ve hatırlatıcıyı ayarlama
 5. Gönder'i tıklatın.

İnceleyen deneyimi

İnceleyenler, inceleme PDF'sine giden bağlantıyı içeren bir e-posta daveti alırlar. Davetteki bağlantıyı veya İncele düğmesini tıklattıklarında PDF, bir web tarayıcısında açılır. İnceleyenler, yorum ekleme araçlarını kullanarak PDF'ye yorum ekleyebilirler. Yorum eklemek için Acrobat Reader DC veya Acrobat DC masaüstü uygulamalarını da kullanabilirler.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF incelemesine katılma.

Bir e-postada anonim veya herkese açık bir bağlantı gönderme

Anonim veya herkese açık bir bağlantı ile bağlantıyı tıklatan herkes dosyalara erişebilir. Bir inceleme bağlantısı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin ve bu bağlantıyı e-posta istemcinizi kullanarak paylaşın.

 1. Acrobat'ta bir PDF belgesi açıkken sağ üst köşedeki Paylaş düğmesini tıklatın. Alternatif olarak Araçlar > Paylaş'ı seçin ve ardından PDF'yi bulup seçin. Paylaşım seçenekleri sağ bölmede görüntülenir.

  PDF'leri incelenmek üzere paylaşma

  Not:

  • Acrobat'ta paylaşılan inceleme başlatmak için bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.
  • Paylaşılan incelemeleri, Microsoft Word gibi PDFMaker kullanan diğer uygulamalardan da doğrudan başlatabilirsiniz. Acrobat > Oluştur ve İnceleme için Gönder'i seçin.

 2. Bağlantı Al'ı tıklatın.

  Bağlantı al
 3. Bağlantı Al bölümünde, Dosyayı İncele öğesini seçin ve Bağlantı Oluştur'u tıklatın. Seçilen dosya Document Cloud'a yüklenir ve genel bir bağlantı oluşturulur.

  Not:

  Genel bir bağlantı oluşturduğunuzda ve dosyayı incelenmek üzere paylaştığınızda bir son tarih veya hatırlatıcı ayarlayamazsınız.

 4. İnceleme bağlantısını kopyalamak için Bağlantıyı Kopyala'yı tıklatın. İnceleme bağlantısını bir e-postada inceleyenlerle paylaşın.

İnceleyen deneyimi

İnceleyenler, inceleme PDF'sine giden bağlantıyı içeren bir e-posta daveti alırlar. Davetteki bağlantıyı veya İncele düğmesini tıklattıklarında PDF, bir web tarayıcısında açılır. İnceleyenler, yorum ekleme araçlarını kullanarak PDF'ye yorum ekleyebilirler. Yorum eklemek için Acrobat Reader DC veya Acrobat DC masaüstü uygulamalarını da kullanabilirler.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF incelemesine katılma.

İnceleyenlerin belge üzerindeki etkinliğini izleme hakkında bilgi için bkz. PDF incelemelerini izleme ve yönetme.

Sharepoint'te, WebDAV sunucusunda veya bir ağ klasöründe barındırarak PDF'yi incelenmek üzere paylaşma

Acrobat DC, Acrobat 2017 ve Acrobat DC 2015 (Classic) ile kullanılabilir

İncelenmek üzere PDF gönderme adımları

 1. Acrobat 2017 veya Acrobat DC 2015 (Classic) kullanıyorsanız sonraki adıma geçin. Acrobat DC kullanıyorsanız incelemeyi başlatmadan önce aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirin:

  1. Düzenle > Tercihler'e gidin. Tercihler iletişim kutusu görüntülenir.
  2. Sol bölmede İnceleme'yi tıklatın. Paylaşılan İnceleme Seçenekleri bölümünde Adobe Document Cloud'u Kullanarak İnceleme İçin Paylaş onay kutusunun seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Araçlarİnceleme İçin Gönder'i seçin. Yorumlar İçin Gönder araç seti ikinci araç çubuğunda görüntülenir.

  Not:

  Paylaşılan incelemeleri, Microsoft Word gibi PDFMaker kullanan diğer uygulamalardan da doğrudan başlatabilirsiniz. Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin. Office 2010 uygulamaları için Acrobat > Oluştur ve Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin.

 3. İkinci araç çubuğunda, Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin.

  Not:

  İstendiğinde, paylaşılan inceleme için göndermek istediğiniz PDF dosyasını seçin.

 4. İnceleyen kişiden yorum almak istediğiniz yöntemi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Paylaşılan inceleme dosyasını nasıl barındırmak istediğinizi seçin ve bir konum belirtin.

  • Ağ klasörleri: Tüm kullanıcılar yerel ağdaysa ağ klasörleri ve SharePoint sunucuları ortak sunucu için en iyi seçimlerdir. Ağ klasörleri genel olarak en ucuz ve en güvenilir olanlardır.
  • SharePoint/Office 365 alt siteleri: Alıcılarınız güvenlik duvarının arkasında çalışıyorsa ve ortak sunucuya erişimleri varsa Microsoft SharePoint sitesi gibi kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan incelemeleri SharePoint veya Office 365 sitelerinde barındırma.
  • WebDAV sunucuları: WebDAV sunucularının (WebDAV protokolünü kullanan web sunucularının) kullanımı, inceleyen kullanıcılar yalnızca güvenlik duvarı veya yerel ağ dışında olduğunda önerilir. Acrobat'ı bir WebDAV hizmeti kullanacak şekilde yapılandırmaya yönelik daha fazla bilgi için bkz. Hosting a Shared Review: An Alternative to Acrobat.com (Paylaşılan bir İnceleme Barındırma: Acrobat.com'a bir Alternatif).
 6. Bir teslim etme ve toplama yöntemi seçin. İleri seçeneğini tıklatın.

 7. Yeni bir profil adı girin ve İleri'yi tıklatın ya da varsayılanı kullanmak için İleri'yi tıklatın.

 8. E-posta ekranında gerektiğinde şu ayarları belirtin:

  Teslim Yöntemi

  Geçerli olarak seçili olandan farklı bir teslim ve toplama yöntemi belirtmek için tıklatın.

  Kime, Bilgi

  İnceleyenlerinizin e-posta adreslerini girin. Her adresten sonra noktalı virgül veya satır başı ekleyin. E-posta uygulamasının adres defterinden e-posta adresi seçmek için Kime veya Bilgi düğmesini tıklatın.

  Konu, Mesaj

  Gerektiğinde e-posta konusunun ve mesajının önizlemesine bakıp düzenleyin. Acrobat yaptığınız tüm değişiklikleri kaydeder ve daha sonra inceleme için bir belge gönderdiğinizde bu değişiklikleri görüntüler. Varsayılan e-posta mesajını kullanmak için Varsayılan Mesajı Sıfırla'yı tıklatın.

  İnceleme Son Tarihi

  Farklı tarih veya son tarih olmamasını belirtmek için tıklatın. İnceleme son tarihi geçtikten sonra inceleyen yorum yayınlayamaz.

  Not:

  İnceleyen kullanıcının Acrobat'ta belgeyi açık tutarken inceleme son tarihinin geçmesi durumunda, inceleyen kullanıcı belgeyi kapatmadan önce yorum yayınlayabilir.

 9. Gönder'i tıklatın.

Gönderdiğiniz paylaşılan PDF'deki belge mesaj çubuğunda Ek Açıklama ve Çizim İşaretleyicileri panelleri ile talimatlar yer alır.

Acrobat, paylaşılan inceleme dosyasının bir kopyasını ([orijinal dosya adı]_review.pdf adlı) inceleme için belirttiğiniz orijinal dosyayla aynı klasörde oluşturur.

E-posta tabanlı inceleme başlatma

Acrobat DC, Acrobat 2017 ve Acrobat DC 2015 (Classic) ile kullanılabilir

E-posta tabanlı inceleme başlattığınızda, PDF'nin izlenen bir kopyasını dışarı gönderirsiniz ve böylece aldığınız yorumları kolayca birleştirebilirsiniz. (PDF'deki form alanları inceleme sırasında doldurulamaz.) Paylaşılan inceleme başlatıldıktan sonra aynı PDF'yle e-posta tabanlı inceleme de başlatabilirsiniz.

E-posta tabanlı inceleme başlatmadan önce e-posta uygulamanızın veya web postası hesabınızın Acrobat ile çalışacak şekilde yapılandırıldığından emin olun.

E-posta tabanlı inceleme başlatma adımları

 1. Acrobat 2017 veya Acrobat DC 2015 (Classic) kullanıyorsanız sonraki adıma geçin. Acrobat DC kullanıyorsanız incelemeyi başlatmadan önce aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirin:

  1. Düzenle > Tercihler'e gidin. Tercihler iletişim kutusu görüntülenir.
  2. Sol bölmede İnceleme'yi tıklatın. Paylaşılan İnceleme Seçenekleri bölümünde Adobe Document Cloud'u Kullanarak İnceleme İçin Paylaş onay kutusunun seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Araçİnceleme İçin Gönder'i seçin.

  Yorumlar İçin Gönder araç seti ikinci araç çubuğunda görüntülenir.

 3. Yorumlar için E-posta ile Gönder'i tıklatın.

 4. Sorulduğunda, Kimlik Ayarlama iletişim kutusuna e-posta adresinizi girin.

 5. Açık PDF yoksa bir PDF belirtin ve İleri'yi tıklatın. Belirttiğiniz PDF ana dosya olur. İnceleyenlerden aldığınız yorumları bu dosyada birleştirin.

 6. İnceleyenleri e-posta adreslerini yazarak belirtin. Her adres arasına noktalı virgül veya satır başı ekleyin. E-posta uygulamanızın veya web postanızın adres defterinden e-posta adresi seçmek için Adres Defteri'ni tıklatın.

 7. Gerektiğinde e-posta davetinin önizlemesini görüntüleyip düzenleyin ve Davet Gönder'i tıklatın.

 8. Daveti göndermek için bir e-posta istemcisi seçin ve Devam'ı tıklatın.

  PDF'nin bir kopyası inceleyenlere ek olarak gönderilir. Bu PDF eki açık olduğunda yorum ekleme araçlarına ve yönergelere sahiptir.

Yorumları birleştirme adımları

İnceleyenlerden yorum aldıkça, bu yorumları ana PDF'de birleştirebilirsiniz.

 1. İnceleyen size yorumlarını gönderdiğinde, ekteki dosyayı e-posta uygulamanızda açın. E-posta uygulaması PDF'nin orijinal sürümünü bulamıyorsa, sizden bu dosyanın konumuna gözatmanızı ister.

  Not:

  İncelemeyi siz başlatmadıysanız, yorumları başlatana iletmeniz de mümkündür. İlk olarak bu yorumları PDF kopyanızda birleştirin. Ardından yorumları gönderin; bkz. Yorumları e-postayla gönderme. Yorumlarınızı daha önce gönderdiyseniz, başlatan yalnızca yeni yorumları alır. Birleştirilmiş yorumlar ilk yazar adını korur.

 2. İncelemeyi siz başlattıysanız Yorumları Birleştir iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Evet

  PDF'nin kalıp kopyasını açar ve tüm yorumları bu dosyada birleştirir. Yorumlar birleştirildikten sonra kalıp PDF'yi kaydedin.

  Hayır, Yalnızca Bu Kopyayı Aç

  İnceleyenin yorumlarını içeren PDF kopyasını açar. Bu seçeneği belirlerseniz, Yorumlar > Yorumları Kalıp PDF'de Birleştir'i seçerek yorumları yine de birleştirebilirsiniz.

  İptal

  İnceleyenin yorumlarını içeren PDF'yi kapatır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi