Kullanıcı Kılavuzu İptal

E-imza İsteme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Genel bakış

Adobe Acrobat Sign tarafından sağlanan bulut hizmetlerinden yararlanan Doldur ve İmzala aracını kullanarak belgeleri başkalarına imzalatabilirsiniz. İmzalayanların sözleşmeleri bir web tarayıcısı veya mobil aygıt kullanarak diledikleri yerden imzalamalarını sağlar. İmzalayanların sözleşmeleri imzalamak için herhangi bir Adobe ürününü satın alması gerekmez.

İmza için desteklenen dosya türleri

İmza için PDF'nin yanı sıra Microsoft Office dosyaları, çeşitli görüntü dosyaları, HTML dosyaları ve metin dosyaları gönderebilirsiniz. Desteklenen dosya türleri şunlardır: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG ve PNG.

İmza isteme

Bir sözleşmeyi e-imza için göndermeden önce tamamlamanız gerekir. İmzalanan bir sözleşme Adobe Acrobat Sign tarafından onaylanır ve imzalanan sözleşmede yapılan tüm düzenlemeler sertifikanın kaybedilmesine yol açar.

Bir sözleşmeyi imza için gönderdiğinizde, imza yetkilileri sözleşmeyi imzalamalarını isteyen bir e-posta bildirimi alır. Belge imzalandığında imzalanan PDF size ve imza yetkililerine e-postayla gönderilir. Tüm imzalama sürecini Acrobat veya Acrobat Reader uygulamasında izleyebilirsiniz.

İmza istemek için:

 1. PDF formunu Acrobat veya Acrobat Reader'da açın ve üstteki araçlar çubuğunda İmzala > E-imza iste seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak Tüm araçlarE-imza iste'yi seçin.

  Bunun sonucunda İmzala paneli ve alıcı eklemek için bir iletişim kutusu görüntülenir.

  Sözleşmeye alıcı ekleyin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda:

  1. İmzalayan olarak eklemek istediğiniz bir veya daha fazla alıcının e-posta adresini girin.
  2. İsterseniz sözleşme mesajını değiştirin.
   Gelişmiş ayarlara erişmek ve bunları belirlemek için Daha fazla seçenek öğesini seçin. İşiniz bittiğinde İleri öğesini seçin.
  3. Nerelerin imzalanacağını belirle öğesini seçin.
  request-sign-3

  Not:

  Aşağıda listelendiği gibi gelişmiş seçeneklere erişmek için Daha Fazla Seçenek öğesini seçebilirsiniz:

  • Varsayılan olarak Sırayla Tamamla ayarı açıktır. E-posta adreslerinin yanında görünen rakamlar katılım sırasını belirtir. İmzalama için herhangi bir sıra gözetmek istemiyorsanız Herhangi Bir Sırayla Tamamla seçeneğini belirleyin.
   (İsteğe bağlı) Kendinizi belgeyi imzalayacaklar arasına eklemek istiyorsanız Beni Ekle öğesini tıklatın.
  • Kimlik doğrulama türünü belirleyin: E-posta, Parola, Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama veya Telefon.
  • PDF dosyasına Parola Koruması uygulayın.
  • Son Tamamlanma Tarihi belirleyin.
  • Alıcıların işlem yapması için Hatırlatıcı Ayarla özelliğini kullanın.
  • Gönderilen e-posta için Alıcı Dili seçimini belirleyin. (Yalnızca kurumsal katman hizmetiyle kullanılabilir.)
  Sözleşme imzalama için gelişmiş seçenekleri ayarlayın.

  Not:

  Birden fazla belge eklerseniz belgeler PDF'ye dönüştürülerek tek bir dosyada birleştirilir. Birleştirilen dosya, ilgili alanları eklemeniz için açılır.

 3. Açılan sayfada, Alıcılar açılır menüsünden bir alıcı seçin ve ardından bu alıcı için gereken yerde imza alanlarını sürükleyip bırakın. Benzer şekilde, her alıcı için imza alanları ekleyin.

  İsteğe bağlı olarak başka alanlar da ekleyebilirsiniz.

  İmza alanları ekleyin.

 4. İşiniz bittiğinde Gönder öğesini seçin.

  Bunun sonucunda sözleşme alıcılara gönderilir ve aşağıda gösterildiği gibi bir onay mesajı görüntülenir.

  Sözleşme gönderildi onay mesajı.

İmzalayanın deneyimi

İmzalayan, imzalanacak sözleşmenin bağlantısını içeren bir e-posta alır. Ayrıca imzalayan Acrobat veya Acrobat Reader masaüstü uygulamasını kullanıyorsa imzalaması için bir sözleşme paylaşıldığını belirten bir bildirim görür. Daha fazla bilgi için Sözleşme imzalama bölümüne bakın.

Not:

İmzalayanların sözleşmeleri imzalamak için kaydolması veya herhangi bir Adobe ürünü satın alması gerekmez. Sözleşmeleri bir web tarayıcısı, mobil aygıt veya Acrobat / Acrobat Reader masaüstü uygulamasını kullanarak imzalayabilirler.

Sözleşmeleri İzleme

İmza için gönderilen, imzalanan veya imzalamanızı bekleyen sözleşmeleri izleyebilirsiniz.

Bireysel kullanıcılar ve Ekip kullanıcıları için

Acrobat Ana Sayfası > İmzala > Tüm Sözleşmeler öğesine gidin.

İşletme kullanıcıları için

Acrobat Ana Sayfasına gidin ve ardından Sözleşmeler seçeneğinden Adobe Acrobat Sign öğesini seçin.

Bunun sonucunda, Acrobat Sign Yönet sayfası yeni bir tarayıcı penceresinde açılır.

İmza için gönderilen sözleşmeleri izleme

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi