Filigran, belge görüntülenirken, varolan içeriğin önünde veya ardında görünen damgaya benzeri metin veya bir görüntüdür. Örneğin, önemli bilgilerin bulunduğu sayfalara "Gizli" filigranı uygulayabilirsiniz. Bir veya daha fazla PDF'ye birden çok filigran ekleyebilirsiniz; ancak her bir filigranı ayrı ayrı eklemeniz gerekir. Filigranların görüntüleneceği sayfa veya sayfa aralığını belirtin.

Not:

Damgadan farklı olarak filigran PDF sayfalarına sabit öğe olarak bütünleşir. Damga, PDF'yi okuyan diğer kişilerin metin açıklamasını görüntülemek, taşımak, değiştirmek veya silmek için açabileceği bir tür PDF yorumudur.

Acrobat'ta Filigranı Eklemeden Önce veya Ekledikten Sonra
Filigranı eklemeden önce veya ekledikten sonra

Açık belgeye filigran ekleme veya değiştirme

 1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Filigranı yalnızca belirli sayfalara uygulamak için Sayfa Aralığı Seçenekleri'ni tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme seçeneğini belirleyin.

 3. Filigranı belirtin:
  • Önceki oturumlarınızda kaydettiğiniz filigranı veya filigran seçeneklerini Kaydedilen Ayarlar menüsünden seçerek yeniden kullanabilirsiniz.

  • Metin filigranı oluşturmak için Metin'i seçip kutuya metni yazın. Metin formatlama seçeneklerini gerektiği gibi ayarlayın.

  • Bir görüntüyü filigran olarak kullanmak için Dosya'yı seçin. Ardından Gözat'ı tıklatıp görüntü dosyasını seçin. Dosyada görüntü içeren birden çok sayfa varsa istediğiniz Sayfa Numarası'nı belirtin.

  Not:

  Yalnızca PDF, JPEG ve BMP görüntüleri filigran olarak kullanılabilir.

 4. Görüntü filigranının boyutunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filigranı, orijinal görüntü dosyasının boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için Mutlak Ölçek seçeneğine bir yüzde girin (iletişim kutusunun Kaynak alanına).

  • Filigranı, PDF sayfası boyutlarına göre yeniden boyutlandırmak için Hedef Sayfaya Göre Ölçekle (iletişim kutusunun Görünüm alanında bulunur) seçeneğine bir yüzde girin.

 5. Filigranın görünümünü ve konumunu gereken şekilde ayarlayın.
 6. (İsteğe bağlı) Görünüm Seçenekleri'ni tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

  • Filigranın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için Yazdırırken Göster ve Ekranda Görüntülenirken Göster seçeneklerini işaretleyin ya da işareti kaldırın.

  • Çeşitli boyutlarda sayfaları olan PDF'lerdeki değişiklikleri kontrol etmek için Farklı Boyutlardaki Sayfalara Yazdırırken Filigran Metninin Konumunu ve Boyutunu Sabit Tut'u işaretleyin veya işareti kaldırın.

 7. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları başka PDF'lere de uygulamak için Birden Fazla Öğeye Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyip dosyaları seçin. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Belge açık değilken filigran ekleme veya değiştirme (yalnızca Windows)

 1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

 2. İletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyin, ardından dosyaları seçin.

  Not:

  Dosyaları ya da klasörleri iletişim kutusuna sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

 3. Filigran Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 4. Belge açıkken filigran ekleme veya değiştirme için prosedürün 2 - 6 arası adımlarını uygulayın. Filigranı ayarlamayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 5. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

PDF Portföyündeki bileşen PDF'lerine filigran ekleme veya değiştirme

 1. PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin.
 2. Açık belge olarak filigran ekleme veya değiştirme için prosedürdeki adımları uygulayın.

Filigranı güncelleme

 1. Tek bir PDF açın.
 2. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Güncelle'yi seçin.

 3. Filigranda değişiklikler yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

PDF'de birden fazla filigran varsa bu prosedür yalnızca ilk eklediğiniz filigranı güncelleştirir ve diğer tüm filigranları siler. Bu işlemi tamamladıktan sonra filigranları güncellemekten vazgeçerseniz hemen Düzen > Filigranı Geri Al'ı seçin.

Filigranları kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF açın ya da PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin.

  • Farklı PDF'lerdeki filigranları kaldırmak için açık PDF'leri kapatın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin. Açılan iletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle'yi seçtikten sonra dosyaları seçin. Tamam'ı tıklatın, ardından Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörü ve dosya adı tercihlerinizi belirtin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi