Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lere filigran ekleme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Filigran, belge görüntülenirken, varolan içeriğin önünde veya ardında görünen damgaya benzeri metin veya bir görüntüdür. Örneğin, önemli bilgilerin bulunduğu sayfalara "Gizli" filigranı uygulayabilirsiniz. Bir veya daha fazla PDF'ye birden çok filigran ekleyebilirsiniz; ancak her bir filigranı ayrı ayrı eklemeniz gerekir. Filigranların görüntüleneceği sayfa veya sayfa aralığını belirtin.

Not:

Damgadan farklı olarak filigran PDF sayfalarına sabit öğe olarak bütünleşir. Damga, PDF'yi okuyan diğer kişilerin metin açıklamasını görüntülemek, taşımak, değiştirmek veya silmek için açabileceği bir tür PDF yorumudur.

Acrobat'ta Filigranı Eklemeden Önce veya Ekledikten Sonra
Filigranı eklemeden önce veya ekledikten sonra

Açık belgeye filigran ekleme veya değiştirmeveya değiştirme

 1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Filigranı yalnızca belirli sayfalara uygulamak için Sayfa Aralığı Seçenekleri'ni tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme seçeneğini belirleyin.

 3. Filigranı belirtin:
  • Önceki oturumlarınızda kaydettiğiniz filigranı veya filigran seçeneklerini Kaydedilen Ayarlar menüsünden seçerek yeniden kullanabilirsiniz.

  • Metin filigranı oluşturmak için Metin'i seçip kutuya metni yazın. Metin formatlama seçeneklerini gerektiği gibi ayarlayın.

  • Bir görüntüyü filigran olarak kullanmak için Dosya'yı seçin. Ardından Gözat'ı tıklatıp görüntü dosyasını seçin. Dosyada görüntü içeren birden çok sayfa varsa istediğiniz Sayfa Numarası'nı belirtin.

  Not:

  Yalnızca PDF, JPEG ve BMP görüntüleri filigran olarak kullanılabilir.

 4. Görüntü filigranının boyutunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filigranı, orijinal görüntü dosyasının boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için Mutlak Ölçek seçeneğine bir yüzde girin (iletişim kutusunun Kaynak alanına).

  • Filigranı, PDF sayfası boyutlarına göre yeniden boyutlandırmak için Hedef Sayfaya Göre Ölçekle (iletişim kutusunun Görünüm alanında bulunur) seçeneğine bir yüzde girin.

 5. Filigranın görünümünü ve konumunu gereken şekilde ayarlayın.
 6. (İsteğe bağlı) Görünüm Seçenekleri'ni tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

  • Filigranın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için Yazdırırken Göster ve Ekranda Görüntülenirken Göster seçeneklerini işaretleyin ya da işareti kaldırın.

  • Çeşitli boyutlarda sayfaları olan PDF'lerdeki değişiklikleri kontrol etmek için Farklı Boyutlardaki Sayfalara Yazdırırken Filigran Metninin Konumunu ve Boyutunu Sabit Tut'u işaretleyin veya işareti kaldırın.

 7. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları başka PDF'lere de uygulamak için Birden Fazla Öğeye Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyip dosyaları seçin. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Belge açık değilken filigran ekleme veya değiştirme (yalnızca Windows)

 1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

 2. İletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyin, ardından dosyaları seçin.

  Not:

  Dosyaları ya da klasörleri iletişim kutusuna sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

 3. Filigran Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 4. Belge açıkken filigran ekleme veya değiştirme için prosedürün 2 - 6 arası adımlarını uygulayın. Filigranı ayarlamayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 5. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

PDF Portföyündeki bileşen PDF'lerine filigran ekleme veya değiştirme

 1. PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin.
 2. Açık belge olarak filigran ekleme veya değiştirme için prosedürdeki adımları uygulayın.

Filigranı güncelleme

 1. Tek bir PDF açın.
 2. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Güncelle'yi seçin.

 3. Filigranda değişiklikler yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

PDF'de birden fazla filigran varsa bu prosedür yalnızca ilk eklediğiniz filigranı güncelleştirir ve diğer tüm filigranları siler. Bu işlemi tamamladıktan sonra filigranları güncellemekten vazgeçerseniz hemen Düzen > Filigranı Geri Al'ı seçin.

Filigranları kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF açın ya da PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin.

  • Farklı PDF'lerdeki filigranları kaldırmak için açık PDF'leri kapatın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin. Açılan iletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyin, ardından da dosyaları seçin. Tamam'ı tıklatın, ardından Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörü ve dosya adı tercihlerinizi belirtin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın