Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'de güvenlik riski olarak ekli dosyalar

Not:

Güvenlikle ilgili makalelerin tam listesi için, bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Ekli dosyalar, kötü amaçlı içerikler barındırabileceği, başka tehlikeli dosyalar açabileceği veya uygulamalar başlatabileceği için potansiyel bir güvenlik riski oluşturur. Acrobat ve Acrobat Reader , PDF ve FDF dosya eklerini açmanıza ve kaydetmenize her zaman izin verir. Acrobat ve Acrobat Reader, adları .bin, .exe ve .bat ile bitenler gibi belirli dosyaları tehdit olarak algılar. Bu dosyaları iliştiremezsiniz. Acrobat, ZIP dosyaları gibi Acrobat'a kaydedilemeyen veya Acrobat'ta açılmayan dosyaları iliştirmenize izin verir. Ancak bu uygulama önerilmez.

Acrobat ve Acrobat Reader, açılabilen veya kaydedilebilen dosya türlerini içeren bir beyaz liste; kaydedilemeyen veya açılamayan dosyaları içeren bir kara liste tutar. İki listede de bulunmayan dosyaları iliştirmenize izin verilir. Ancak “tanınmayan” türde bir dosyayı açtığınızda veya kaydettiğinizde dosya türüne güvenip güvenmediğinizi soran bir iletişim kutusu görürsünüz.

Ayrıntılı bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr adresindeki Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine bakın.

Kara veya beyaz listeye manuel olarak dosya ekleme

Yöneticiler kara veya beyaz listeyi kayıt defteri aracılığıyla değiştirebilir. Kullanıcılar, dosyayı iliştirip açmayı deneyerek kara veya beyaz listeye manuel olarak yeni bir dosya türü ekleyebilir.

 1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla Dosya Ekle'yi seçin.

 2. Kara veya beyaz listede olmayan bir dosya türü ekleyin.

  Yürütülebilir bir dosya (.exe), .bin dosyası veya .bat dosyası eklerseniz şu uyarı iletişim kutusunu alırsınız:

 3. Soldaki Ekler bölmesinde dosyayı sağ tıklatın ve Eki Aç'ı seçin.

 4. Eki Başlat iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Eki başlat iletişim kutusu

  Bu Dosyayı Aç:

  Dosyayı kayıt defteri listesini değiştirmeden açar.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver:

  Dosya türünü beyaz listeye ekler ve gelecekteki uyarıları önler.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına İzin Verme:

  Dosya türünü kara listeye ekler ve dosyayı açmaz. Bir PDF'ye bu tür bir dosyayı iliştirebilirsiniz, ancak dosyayı açamazsınız.

  Yürütülebilir bir dosya (.exe), .bin dosyası veya .bat dosyası eklediyseniz şu uyarı iletişim kutusunu alırsınız:

  Not:

  Geçmişte izin verdiğiniz bir dosyayı sınırlamak için, Güvenlik Yöneticisi Tercihleri'nde ek izinlerini sıfırlayın (geri yükleyin).

Acrobat Reader'da dosya ekleyemezsiniz. PDF'nin mevcut eklerini kara veya beyaz listeye eklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Soldaki Ekler bölmesinde dosyayı sağ tıklatın ve Eki Aç'ı seçin.

 2. Eki Başlat iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Eki başlat iletişim kutusu

  Bu Dosyayı Aç:

  Dosyayı kayıt defteri listesini değiştirmeden açar.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver:

  Dosya türünü beyaz listeye ekler ve gelecekteki uyarıları önler.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına İzin Verme:

  Dosya türünü kara listeye ekler ve dosyayı açmaz. Bir PDF'ye bu tür bir dosyayı iliştirebilirsiniz, ancak dosyayı açamazsınız.

  Yürütülebilir bir dosya (.exe), .bin dosyası veya .bat dosyası eklediyseniz şu uyarı iletişim kutusunu alırsınız:

  Not:

  Geçmişte izin verdiğiniz bir dosyayı sınırlamak için, Güvenlik Yöneticisi Tercihleri'nde ek izinlerini sıfırlayın (geri yükleyin).

Ek izinlerini sıfırlama (geri yükleme)

İzin verilen ve izin verilmeyen dosya eki türleri listesi zaman içinde büyüyebileceğinden, listeleri orijinal durumlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu durum, bazen en yüksek güvenlik düzeyini sağlayabilir.

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat / Acrobat Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

 3. PDF Dosyası Ekleri bölümünde Geri Yükle'yi tıklatın. Geri Yükle düğmesi, yalnızca ek varsayılanlarını değiştirdiğinizde kullanılabilir.

Eklerin uygulamaları başlatmasına izin verme

Güvenlik Yöneticisi, PDF olmayan eklerin ilgili uygulamaları başlatıp başlatmamasını denetlemenizi sağlar.

 1. Tercihler iletişim kutusunda soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

 2. PDF Olmayan Dosya Eklerinin Dış Uygulamalarda Açılmasına İzin Ver'i seçin. Dosyaları açmak için harici uygulamalarınızın olması gerekir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın