Acrobat Distiller'a genel bakış

Acrobat Distiller'da belgeleri PDF'ye dönüştürmek için kullanılan ayarları, güvenlik seçeneklerini ve font bilgilerini seçebilirsiniz. Acrobat Distiller penceresini PDF dönüştürme için sıraya aldığınız işleri izlemek için de kullanabilirsiniz.

Acrobat Distiller penceresi
Acrobat Distiller ana penceresi (Windows)

A. Menüler B. Adobe PDF ayarları dosyası C. İş kuyruğundaki dosyalar D. Başarısız işler E. Bağlam menüsü F. Durum penceresi 

Not:

Acrobat Pro'da PostScript dosyaları otomatik olarak dönüştürmek için Distiller'da izlenen bir klasör oluşturun.

Acrobat Distiller'ı (Windows) başlatmak için Tüm Programlar > Adobe Acrobat Distiller DC'yi seçin.

Dönüştürme kuyruğunu yönetme

Distiller, yazma uygulamalarında oluşturduğunuz PostScript dosyaları kuyruğa almanıza ve PDF dönüştürme işlemi sırasında izlemenize olanak sağlar.

PostScript dosyasını kuyruğa alma

 1. Distiller'da Varsayılan Ayarlar açılır menüsünden bir Adobe PDF ayarları dosyası seçin.
 2. (İsteğe bağlı) Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirledikten sonra bir şifreleme düzeyi seçin.
 3. PostScript dosyasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak dönüştürme işlemine başlayın:
  • Dosya > 'ı seçtikten sonra PostScript dosyasını belirleyip Aç'ı tıklatın.

  • Bir veya daha fazla PostScript dosyasını masaüstünden Acrobat Distiller penceresine sürükleyin.

Not:

Distiller dosyaları dönüştürmeye başlamadan önce kuyruktaki dosyaları incelemek istiyorsanız 3. adımı gerçekleştirmeden önce Duraklat düğmesini tıklatın.

İşlem sırasında kuyruğu değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Geçerli işi geçici olarak durdurmak için Duraklat'ı tıklatın.
 • Geçerli işe devam etmek için Sürdür'ü tıklatın.
 • Dosyaları kuyruktan silmek için İşleri İptal Et'i tıklatın. İşleri İptal Et komutu, kuyrukta bulunan ve henüz başarıyla tamamlanmamış olan tüm dosyaları siler. Veya (yalnızca Windows) iş kuyruğundaki dosyaları tek tek seçip sağ tıklattıktan sonra, yalnızca bu dosyaları silmek için İşleri İptal Et'i de seçebilirsiniz.
 • (Yalnızca Windows) Seçili dosyaların bulunduğu klasörü açmak için iş kuyruğunu sağ tıklatın ve İncele'yi seçin.
 • (Yalnızca Windows) Seçili PDF'yi Acrobat'ta, bir tarayıcıda veya Reader'da açmak için iş kuyruğunu sağ tıklatın ve Görüntüle'yi seçin. Ayrıca, Acrobat'ta açmak için PDF'yi çift tıklatın.

İş kuyruğunun geçmişini kaydetme (Windows)

 1. İş kuyruğunu sağ tıklattıktan sonra Listeyi Kaydet'i seçin.

Distiller, geçmişi kaydeder ve PDF olarak açar.

Kuyruğu temizleme

Tüm duraklatılan ve başarıyla dönüştürülen dosyaları listeden kaldırır:

 • (Windows) İş kuyruğunu sağ tıklattıktan sonra Geçmişi Temizle'yi seçin.
 • (Mac OS) Kuyruğun üzerindeki Listeyi Temizle düğmesini tıklatın.

Distiller tercihleri

Distiller tercihleri genel Distiller ayarlarını denetler. Distiller tercihlerini Dosya > Tercihler (Windows) veya Distiller > Tercihler (Mac OS) seçeneklerini belirleyerek ayarlayabilirsiniz.

İzlenen Klasörler Kullanılamadığında Bildir (Acrobat Pro)

İzlenen klasör kullanılamadığında veya bulunamadığında bir mesaj görüntüler.

(Windows) Windows TEMP Klasörü Dolmak Üzereyken Bildir

Kullanılabilir sabit disk alanı 1 MB'dan az olduğunda sizi uyarır. Gerekli sabit disk alanı genellikle işlenen PostScript dosasının iki katı büyüklüğündedir.

PDF Dosyası Hedefini Sor

Sürükle ve bırak özelliğini veya Yazdır komutunu kullanırken dosyaların adını ve konumunu belirtmenizi sağlar.

Mevcut PDF Dosyasının Değiştirilip Değiştirilmeyeceğini Sor

Mevcut PDF dosyasının üzerine yazmak üzereyken sizi uyarır.

Distiller Kullanırken PDF’yi Görüntüle

Dönüştürülen PDF'yi otomatik olarak açar.

Başarılı İşlerin Günlük Dosyalarını Sil

Yalnızca PostScript dosyasını yorumlamadan gelen mesajlar veya PostScript hatası olursa, günlük dosyası (messages.log adında) oluşturur. (Başarısız işlerin günlük dosyaları her zaman oluşturulur.)

PostScript dosyaları oluşturma kılavuzu

PDF dosyasının oluşturulması sırasında Distiller parametreleri veya pdfmark işleçleriyle hassas ayar yapmak istiyorsanız, önce bir PostScript dosyası oluşturun ve bu dosyayı PDF'ye dönüştürün. Adobe Acrobat DC SDK hakkında daha fazla bilgi için bkz.Acrobat Developer Center(Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümü (www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr) (yalnızca İngilizce).

Adobe InDesign gibi yazma uygulamalarında dosyayı PostScript'e dönüştürmek için Adobe PDF yazıcısıyla Yazdır komutunu kullanın. Yazdır iletişim kutuları uygulamaya göre değişebilir. Özel uygulamanızdan PostScript dosyası oluşturmayla ilgili yönergeler için uygulamanın belgelerine bakın.

PostScript dosyaları oluşturulurken şunları unutmayın:

 • PostScript'in birçok gelişmiş özelliğinden yararlanmak için mümkünse PostScript Dil Düzeyi 3'ü kullanın.

 • PostScript yazıcısı olarak Adobe PDF yazıcısını kullanın.

 • (Windows) Belgede kullanılan fontları gönderin.

 • PostScript dosyasına orijinal belgenin adını verin ancak dosya uzantısı .ps olmalıdır. (Bazı uygulamalar bunun yerine .prn dosya uzantısını kullanır.)

 • Acrobat Distiller DC PPD dosyasıyla kullanılabilen renkleri ve özel sayfa boyutlarını kullanın. Diğer PPD dosyaları PDF'de uygun olmayan renk, font veya sayfa boyutlarına neden olabilir.

 • Dosyaları bilgisayarlar arasında aktarmak için FTP kullanılırken (özellikle de platformlar farklıysa) PostScript dosyaları 8 bit ikili veri olarak gönderin. Bu eylem satır beslemelerin satır başlarına (veya tersi) dönüşmesini engeller.

İzlenen klasörler hakkında (Acrobat Pro)

Distiller'ı izlenen klasörler adlı belirli dosyalarda PostScript dosyaları arayacak biçimde yapılandırabilirsiniz. Distiller en fazla 100 izlenen klasörü izleyebilir. Distiller, izlenen klasörün Giriş klasöründe yer alan bir PostScript dosyası bulduğunda, dosyayı PDF'ye dönüştürür ve PDF'yi (ve genellikler PostScript dosyası ile ilişkili günlük dosyasını) Çıkış klasörüne taşır. İzlenen klasörün, bu klasörden işlenen tüm dosyalara uygulanan kendine ait Adobe PDF ayarları ve güvenlik ayarları olabilir. İzlenen klasörün güvenlik ayarlarının Distiller'ın güvenlik ayarlarına göre önceliği vardır. Örneğin, dosya salt okunur izni ile işaretlenmişse, Distiller izlenen klasördeki PostScript dosyasını dönüştürmez.

(Windows) Ayarlar ve tercihler her kullanıcı için benzersizdir. NT Dışı Dosya Sistemi'nde (NTFS) bu ayarlar klasöründe depolanan özel ayarlar dosyaları, sistemdeki her kullanıcı için okuma ve yazma erişimi sağlar. NTFS sistemde, yalnızca ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulan dosyaların okuma ve yazma erişimi vardır. Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ayarlar dosyaları salt okunurdur. (Adobe Acrobat Distiller DC ile yüklenen varsayılan ayarlar dosyaları Salt Okunur ve Gizli'dir.)

(Mac OS) Distiller için her kullanıcının ayarlarına ve tercihlerine normalde diğer kullanıcılar erişemez. Diğer kullanıcılarla izlenen klasörü paylaşmak amacıyla klasörün oluşturucusu Giriş ve Çıkış klasörleri için uygun izinleri ayarlamalıdır. Paylaşım diğer kullanıcıların Giriş klasörüne dosyaları kopyalamasına ve Çıkış klasöründen dosyaları almasına olanak sağlar. Oluşturucu sisteme oturum açmalı ve Distiller'ı çalıştırmalıdır. Diğer kullanıcılar etkin izleme klasörünü açmak ve dosyalarını işlemek için uzaktan oturum açmalıdır.

Not:

İzlenen klasörleri diğer kullanıcılar için ağ servisi olarak ayarlayamazsınız. PDF oluşturan her kullanıcının Acrobat Pro lisansı bulunmalıdır.

İzlenen klasörleri ayarlama (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Distiller DC'de, Ayarlar > İzlenen Klasörler'i seçin.

 2. Klasör Ekle'yi tıklatın ve hedef klasörü seçin. Distiller otomatik olarak hedef klasörde bir Giriş klasörü ve bir de Çıkış klasörü oluşturur. Disk sürücüsünün herhangi bir düzeyine Giriş ve Çıkış klasörleri yerleştirebilirsiniz.
 3. Klasörün güvenlik seçeneklerini tanımlamak için klasörü seçin ve Güvenliği Düzenle'yi tıklatın. İzlenen Klasörler iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Güvenlik ayarlanan her klasör adının önüne bir güvenlik simgesi yerleştirilir. Distiller penceresinde seçili klasörü orijinal seçeneklerine döndürmek için klasörü seçin ve Güvenliği Temizle'yi tıklatın.

 4. Klasörler için Adobe PDF dönüştürme ayarlarını belirleyin:
  • Klasöre uygulanacak Adobe PDF ayarlarını düzenlemek için klasörü seçin, Ayarları Düzenle'yi tıklatın ve Adobe PDF ayarlarını düzenleyin. Bunu izlenen klasöre folder.joboptions olarak kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

  • Farklı bir Adobe PDF ayarları kümesi kullanmak için klasörü seçin ve Ayarları Yükle'yi tıklatın. Tanımladığınız, adlandırdığınız ve kaydettiğiniz ayarları kullanın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Dosyaları işlemeyi yönetmek için seçenekleri ayarlayın:
  • Klasörlerin hangi sıklıkla denetleneceğini belirlemek için saniye sayısını girin. En fazla 9999 saniye girebilirsiniz. (Örneğin, 120 iki dakikaya eşittir ve 9999 yaklaşık 2 saat 45 dakikaya eşittir.)

  • İşlendikten sonra PostScript dosyası ile ne yapılacağını seçin. Dosya, PDF dosyasıyla birlikte Çıkış klasörüne taşınabilir veya silinebilir. Günlük dosyası da otomatik olarak Çıkış klasörüne kopyalanır.

  • Belirli bir sürenin sonunda PDF'leri silmek için en fazla 999 olmak üzere gün sayısını girin. Bu seçenek aynı zamanda silmeyi seçtiyseniz, PostScript ve günlük dosyalarını da siler.

 6. Bir klasörü kaldırmak istiyorsanız, klasörü seçin ve Klasörü Kaldır'ı tıklatın. Dosyaları kaldırmadan önce Distiller'ın klasördeki tüm dosyaları işlemeyi bitirdiğinden emin olun.

  Not:

  İzlenen klasörü kaldırdığınızda Distiller, Giriş ve Çıkış klasörlerini, içeriklerini veya klasör.joboptions dosyasını silmez. Bunları, uygun olduğunda manuel olarak silebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi