Kullanıcı Kılavuzu İptal

Taranmış PDF'leri düzenleme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Taranmış bir PDF'yi düzenlemek; düşük kaliteli metin veya görüntüler, düzenlenemeyen metin, satır sonları veya karmaşık formatlama içeriyorsa çetrefilli olabilir. Diğer engelleyici faktörler arasında uyumluluk sorunları, güvenlik kısıtlamaları ve taranmış görüntülerden oluşturulan PDF'lerde daha yaygın olan büyük dosya boyutları yer alır.

İşlemi kolaylaştırmak için taranmış bir belgeyi düzenlemeden önce aşağıdaki en iyi uygulamaları ve yönergeleri göz önünde bulundurun:

Optik karakter tanıma (OCR) çıktısının doğruluğunu denetleyin. Taranmış bir belgeyi açtığınızda Acrobat belgeyi düzenlenebilir hale getirmek için arka planda OCR'yi otomatik olarak çalıştırır. Düzenlemeden önce içeriğin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için belgeyi inceleyin. Gerekirse çıktıyı iyileştirmek için Tara ve OCR UygulaMetni Tanı aracını kullanarak belgeyi yeniden tarayın.

Görüntü kalitesini iyileştirin. Taranan PDF düşük kaliteli görüntüler içeriyorsa belgeyi düzenlemeye çalışmadan önce Taranmış dosyayı iyileştir veya Kamera görüntüsünü iyileştir özelliğini kullanarak görüntülerin kalitesini iyileştirin. Daha fazla bilgi için Belgeleri PDF'ye tarama bölümüne bakın.

Doğru fontu ve formatlamayı seçin. Belgeyi düzenlerken düzenlenen metnin fontunun ve formatlamasının orijinal belgeyle mümkün olduğunca yakından eşleştiğinden emin olun. Bilgisayarınızda istediğiniz fontlar yoksa Bilgisayarınıza font ekleme bölümüne bakın.

Güvenlik sınırlamalarını kaldırın. Taranan PDF'de düzenlemeyi engelleyen güvenlik sınırlamaları varsa belgeyi düzenlemeye çalışmadan önce bu kısıtlamaları kaldırın. PDF'den güvenliğin nasıl kaldırılacağını öğrenmek için PDF'nin kilidini açma bölümüne bakın.

Karmaşık öğeleri düzenlemekten kaçının. Taranan PDF'de tablolar, grafikler veya görüntüler varsa bu öğelerin mizanpajını veya formatlamasını değiştirebilecek gereksiz düzenlemelerden kaçının.

Uyumluluk sorunlarını denetleyin. Kullandığınız Adobe Acrobat sürümünün taranan PDF ile uyumlu olduğundan emin olun. Uyumluluk sorunlarıyla karşılaşırsanız Adobe Acrobat'ı güncellemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için Sistem gereksinimleri bölümüne bakın.

Bir yedek kopyasını kaydedin. Herhangi bir düzenleme yapmadan önce her zaman taranan orijinal PDF'nin bir yedek kopyasını kaydedin. Düzenleme işlemi sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa orijinal belgeye geri dönün.

Taranan PDF'deki metni tanıma

Metni tanımak, OCR dilini değiştirmek ve tüm sayfaları tek seferde düzenlenebilir hale getirmek için Tara ve OCR Uygula aracını kullanabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için:

Adobe Acrobat deeplink

Uygulamada deneyin
Birkaç basit adımda, taranmış belgeyi düzenlenebilir hale getirin.

 1. Taranan dosyayı açın ve görüntülenen üst başlıktan Başlarken'i seçin.

  Sol paneldeki Tara ve OCR Uygula aracı seçenekleri açılır

  Acrobat Reader'ı kullanarak taranan dosyalardaki metinleri tanıyın.

 2. Sol paneldeki Metni tanı bölümünde Bu dosyada'yı seçin.

 3. Açılan iletişim kutusunda:

  1. Metin tanıma uygulamak istediğiniz sayfaları ve dili seçin.
  2. Metni tanı'yı seçin.

Taranmış bir belgeyi düzenleme

 1. Taranmış PDF dosyasını Acrobat'ta açın.

 2. Tüm araçlar menüsünden PDF Düzenle'yi seçin.
  Acrobat, otomatik olarak belgenize OCR uygulayarak belgenizi tamamen düzenlenebilir bir PDF kopyasına dönüştürür.

 3. Düzenlemek istediğiniz metin öğesini seçin ve yazmaya başlayın. Yeni metin, taranmış PDF'nizdeki orijinal font ile eşleşir.

 4. Sağ üst köşeden > Farklı kaydet'i seçin ve belgeniz için yeni bir ad yazın.

Başlangıçta dil ayarı, varsayılan yerel dildedir ve diğer seçenekler devre dışıdır. Bu ayarlarda yapılan değişiklikler kalıcıdır ve belgeyi düzenlediğinizde uygulanır.

Geri bildirim verin

Adobe, geribildirimlerinize değer verir. PDF düzenleme deneyiminizden bahsedebilir misiniz?
Geri bildirim verin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi