Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Bu belgede, Acrobat ile bir PDF'de nasıl görüntü ve nesne ekleyebileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz, taşıyabileceğiniz ya da değiştirebileceğiniz açıklanmaktadır. (Bir PDF metnini düzenleme veya formatlama ya da taranmış bir PDF'yi düzenleme hakkında bilgi almak istiyorsanız yukarıda yer alan uygun bağlantıya tıklayın.)

PDF'ye görüntü veya nesne yerleştirme

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Görüntü Ekle'yi seçin.

  Metni ve görüntüyü düzenleme aracı

 2. iletişim kutusunda yerleştirmek istediğiniz görüntü dosyasını tıklatın.

 3. Görüntü dosyasını seçip 'ı tıklatın.

 4. Görüntüyü yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın veya yerleştirdiğinizde görüntüyü boyutlandırmak için tıklatarak sürükleyin.

  Görüntü dosyasının bir kopyası, sayfada, orijinal dosyayla aynı çözünürlükte görüntülenir.

 5. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için sınırlayıcı kutu tutamaçlarını veya Nesneler'in altında sağ taraftaki panelde bulunan görüntüyü Çevirme, Döndürme veya Kırpma araçlarını kullanın.

Bir görüntüyü veya nesneyi taşıma veya yeniden boyutlandırma

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve taşımak istediğiniz öğeye bağlı olarak uygun aracı seçin:

  Görüntü: Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin. Düzenleyebileceğiniz bir görüntünün üzerine geldiğinizde, sol üst köşede görüntü simgesi görünür.

  Etkileşimli Nesneler: Form alanlarını, düğmeleri veya diğer etkileşimli nesneleri düzenlemek için Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntüyü veya nesneyi taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin. Görüntüleri veya nesneleri başka bir sayfaya sürükleyemezsiniz (bunun yerine, kesip yeni bir sayfaya yapıştırabilirsiniz). Taşımayı yukarı veya aşağı ya da sağ veya sol yönle sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutarak nesneyi sürükleyin.
  • Görüntüyü veya nesneyi yeniden boyutlandırmak için görüntü veya nesneyi seçip tutamaçlardan birini sürükleyin. Orijinal en boy oranını korumak için Shift tuşunu basılı tutarak tutamacı sürükleyin.
  Not:

  Birden çok nesne seçerseniz bu nesneleri birlikte taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Birden çok nesne seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak nesnelerin üzerine tek tek tıklatın.

Görüntüyü döndürme, çevirme, kırpma (kesme) veya değiştirme

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin.

 2. Görüntüyü (veya görüntüleri) seçin. Görüntüyü seçmek için üzerine tıklatın.

 3. Sağ taraftaki panelde bulunan Nesneler'in altında aşağıdaki araçlardan birini tıklatın:

  Dikey Çevir Görüntüyü yatay eksende dikey olarak çevirir.

  Yatay Çevir Görüntüyü dikey eksende yatay olarak çevirir.

  Saat Yönünün Tersine Döndür Seçilen görüntüyü saat yönünün tersinde doksan derece döndürür.

  Saat Yönünde Döndür Seçilen görüntüyü saat yönünde doksan derece döndürür.

  Görüntüyü Kırp Seçilen görüntüyü kırpar veya keser. Görüntüyü kırpmak için seçim tutamaçlarından birini sürükleyin.

  Görüntüyü Değiştir İşaretli görüntüyü seçtiğiniz görüntüyle değiştirir. Aç iletişim kutusunda görüntünün yerine yerleştirilecek görüntüyü bulun ve 'ı tıklatın.

Not:

Seçili görüntüyü el ile döndürmek için işaretçiyi seçim tutamaçlarından birinin hemen dışına yerleştirin. İmleç, dönüş işaretçisi,  döndürmek istediğiniz yönde sürükleyin.

Bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşıma

Yerleştir seçenekleri, bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşımanızı sağlar. Bir öğeyi bir düzey ileriye veya geriye itebilir ya da sayfadaki öğe yığınlama sırasının önüne veya arkasına gönderebilirsiniz.

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin.

 2. Nesneyi (veya nesneleri) seçin. Nesneyi seçmek için üzerine tıklatın.

 3. Sağdaki panelde bulunan Nesneler'in altında, Yerleştir'i tıklatıp ilgili seçeneği işaretleyin.

  Dilerseniz nesneyi (veya nesneleri) sağ tıklatıp Yerleştir'i seçtikten sonra da ilgili seçeneği işaretleyebilirsiniz.

  Not:

  Nesne seçmenin zor olduğu karmaşık sayfalarda, sırayı İçerik sekmesini kullanarak değiştirmek daha kolay olacaktır. (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin.)

Görüntü veya nesneleri hizalama

Sağdaki panelde bulunan Nesneleri Hizalama    seçenekleri birden çok nesneyi sol, dikey orta, sağ, üst, yatay orta ve alt olmak üzere¬tek bir tarafta hizalamanızı sağlar.

Nesneleri kenarlarına göre birbirine göreli olarak hizaladığınızda nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, sol seçeneğiyle seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına göre hizalanır. En soldaki nesne sabit kalır, diğerleri buna göre hizalanır.

Yatay orta seçeneğiyle seçilen nesneler, nesnelerin orta kısmına doğru yatay şekilde hizalanır; dikey orta seçeneğiyle ise seçilen nesneler, nesnelerin orta kısmına doğru dikey şekilde hizalanır. Nesneler, orijinal konumlarının ortalamasını yansıtan bir yatay veya dikey çizgi boyunca hizalanırlar. Bir nesne daha önce yatay veya dikey çizgi üzerinde hizalanmışsa sabit kalabilir.

Nesneler, seçtiğiniz hizalama seçeneğine göre düz bir hat üzerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket edebilir ya da daha önce bu konumda bulunan bir başka nesnenin üzerine bindirilebilirler. Bindirme olduğu takdirde hizalamayı geri alabilirsiniz.

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin.

 2. Nesneyi (veya nesneleri) seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak nesnelerin üzerine tek tek tıklatın.

 3. Sağdaki panelde bulunan Nesneler'in altında, Nesneleri Hizala'yı tıklatıp ilgili hizalama seçeneğini işaretleyin.

  Dilerseniz nesneyi (veya nesneleri) sağ tıklatıp bağlam menüsünden Nesneleri Hizala'yı seçtikten sonra alt menüden istediğiniz hizalama seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Bir görüntüyü Acrobat dışında düzenleme

Bir görüntüyü veya grafiği Photoshop, Illustrator veya Microsoft Paint gibi başka bir uygulama kullanarak düzenleyebilirsiniz. Görüntüyü veya grafiği kaydettiğinizde, Acrobat değişiklikleri uygulayarak PDF'yi otomatik olarak günceller. Birlikte Düzenle menüsünde görünen uygulamalar, bilgisayarınızda yüklü olan uygulamalara ve seçtiğiniz görüntü veya grafik türüne göre değişir. İsteğe bağlı olarak, kullanmak istediğiniz uygulamayı belirtebilirsiniz.

 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin.

 2. Görüntüyü veya nesneyi seçin.
  Not:

  Aynı dosyada birlikte düzenlemek istiyorsanız birden çok öğe seçebilirsiniz. Sayfadaki bütün görüntüleri düzenlemek için sayfayı sağ tıklatın ve Tümünü Seç'i seçin.

 3. Sağ paneldeki Nesneler'in altında, Şunu Kullanarak Düzenle'yi tıklatıp bir düzenleyici seçin.

  Menüde sunulanlardan farklı bir düzenleyici seçmek için Birlikte Aç'ı seçin, uygulamayı bulun ve 'ı tıklatın.

  Not:

  ICC profillerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir mesaj görüntülendiğinde, Dönüştürme'yi seçin. Görüntü penceresi açıldığında damalı bir desen görüntülenirse görüntü okunamamış demektir.

 4. Harici düzenleme uygulamasında istenen değişiklikleri yapın. Aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurun:
  • Görüntünün boyutlarını değiştirirseniz görüntü PDF'de düzgün şekilde hizalanamayabilir.
  • Saydamlık bilgileri sadece dizine alınmış bir renk uzayında dizin değerleri olarak belirtilmiş maskeler için korunur.
  • Photoshop'ta çalışıyorsanız görüntüyü düzleştirin.
  • Görüntü maskeleri desteklenmez.
  • Görüntüyü düzenlerken görüntü modlarını değiştirirseniz sadece orijinal modda uygulanabilecek değerli bilgileri kaybedebilirsiniz.
 5. Düzenleme uygulamasında, Dosya > Kaydet'i seçin. Acrobat'ı ön plana getirdiğinizde, nesne otomatik olarak güncellenir ve PDF'de görüntülenir.

  Not:

  Photoshop için görüntü Photoshop 6.0 veya daha sonraki bir sürümü tarafından desteklenen bir formattaysa düzenlenmiş olan görüntünüz PDF'ye geri kaydedilir. Ancak, görüntü desteklenmeyen bir formattaysa Photoshop görüntüyü genel PDF görüntüsü olarak işler ve düzenlenen görüntü PDF'nin içine geri kaydedilmek yerine diske kaydedilir.

Bir PDF'deki görüntüleri başka bir formatta dışa aktarma

Dosya > Dışa Aktarma Hedefi > Görüntü > [Görüntü Türü] komutunu kullanarak her sayfayı (sayfadaki tüm metinler, görüntüler ve vektör nesneleri) bir görüntü formatında kaydedebilirsiniz. Ayrıca, PDF'deki her bir görüntüyü ayrı bir görüntü dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF'leri diğer dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın