Bir PDF dosyasındaki sayfaları döndürmeyi, taşımayı, silmeyi, çıkarmayı veya yeniden numaralandırmayı öğrenin.

PDF'deki sayfaları dilediğiniz şekilde kullanmak için PDF'yi düzenleme izniniz olması gerekir. Kontrol etmek için Dosya > Özellikler konumuna gidin ve Güvenlik sekmesini tıklatın. İzinler, Belge Kısıtlamaları Özeti kısmında görünür.

PDF'deki sayfaları döndürme

Belgedeki tüm veya seçili sayfaları döndürebilirsiniz. Döndürme 90° derecelik artışları temel alır. Sayfa Minik Resimleri bölmesindeki araçları ya da Döndür seçeneğini kullanarak sayfaları döndürebilirsiniz (aşağıda açıklanmaktadır).

 1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından AraçlarSayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

  Araçlar, Sayfaları Organize Et'i seçin
  İkincil araç çubuğundaki Sayfaları Organize Et araç seti.
 2. İkincil araç çubuğunda, döndürme işlemini uygulamak istediğiniz sayfa aralığını belirtin.

  Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

 3. Sayfa aralığını belirttikten sonra, Yön için saat yönünün tersine 90 derece veya saat yönünde 90 dereceyi seçin.

 4. Ayrıca, sayfa minik resmi görünümünde görüntülenen saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürme düğmelerini tıklatarak sayfa döndürme işlemini belirli bir sayfaya uygulayabilirsiniz.

  Sayfa Minik Resmi Görünümü
  Sayfa minik resmi görünümünde sayfa döndürme.

  Not:

  Bir sayfanın görünümü yönünü geçici olarak değiştirmek için Görünüm > Görünümü Döndür > Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine seçeneğini belirleyin. Orijinal sayfa yönlendirmesi PDF'yi bir sonraki açmanızda, geri yüklenir.

PDF'den sayfa çıkarma

Ayıklama, bir PDF'nin seçilen sayfalarını farklı bir PDF'de yeniden kullanma işlemidir. Ayıklanmış sayfalar yalnızca içeriği değil, aynı zamanda orijinal sayfa içeriğiyle ilişkilendirilen tüm form alanlarını, yorumları ve bağlantıları da içerir.

Orijinal belgede ayıklanan sayfaları bırakabilir veya çıkartma işlemi sırasında bunları kaldırabilirsiniz; kesme ve yapıştırma veya kopyalama ve yapıştırma işlemleriyle karşılaştırılabilir; bu işlem sayfa düzeyindedir.

Not:

Sayfalarla ilişkilendirilen herhangi bir yer imi veya makale akışı ayıklanamaz.

 1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından AraçlarSayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatın.

  İkincil araç çubuğunun altında, Ayıklama işlemine özel komutları içeren yeni bir araç çubuğu belirir.

  İkincil araç çubuğunda sayfaları ayıklama
  PDF dosyasından bir veya daha fazla sayfa çekmek için yeni araç çubuğundan Ayıkla'yı seçin.
 3. Ayıklanacak sayfa aralığını belirleyin.

  Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

 4. Yeni araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın:

  • Orijinal belgeden ayıklanan sayfaları kaldırmak için Ayıkladıktan Sonra Sayfaları Sil'i seçin.
  • Ayıklanan her sayfa için tek sayfalık PDF oluşturmak üzere Sayfaları Ayrı Dosyalar Olarak Ayıkla'yı seçin.
  • Orijinal sayfaları belgede bırakmak ve ayıklanan tüm sayfaları içeren tek bir PDF oluşturmak için her iki onay kutusunu da işaretlemeden bırakın.

Ayıklanan sayfalar yeni bir belgeye yerleştirilir.

Not:

PDF belgesinin oluşturucusu, sayfaların ayıklanmasını engellemek için güvenlik ayarlayabilir. Belgenin güvenlik ayarlarını görmek için Dosya > Özellikler'i, ardından da Güvenlik sekmesini seçin.

PDF'leri birden fazla belgeye bölme

Bir veya daha fazla PDF'yi daha küçük birden fazla PDF'ye bölebilirsiniz. PDF bölünürken bölme işlemini maksimum sayfa sayısı, maksimum dosya boyutu veya üst düzey yer imleriyle belirtebilirsiniz.

 1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından AraçlarSayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda, Böl'ü tıklatın.

  İkincil araç çubuğunun altında, Bölme işlemine özel komutları içeren yeni bir araç çubuğu belirir.

  Sayfa Bölme İkincil Araç Çubuğu
  Belge bölme seçeneklerini görmek için ikincil araç çubuğunda Böl'ü seçin.
 3. Bölme Ölçütü açılır listesinde, belgeyi bölme kriterlerini seçin:

  Sayfa Sayısı

  Bölmedeki her belge için maksimum sayfa sayısını belirtin.

  Dosya Boyutu

  Bölmedeki her belge için maksimum dosya boyutunu belirtin.

  Üst Düzey Yer İmleri

  Belgede yer imleri varsa, her üst düzey yer imi için tek belge oluşturun.

 4. Bölünen dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

 5. (İsteğe bağlı) Aynı bölmeyi birden çok belgeye uygulamak için Birden Fazla Dosyayı Böl'ü tıklatın. Belgeyi Böl iletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle, Klasörleri Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam'ı tıklatın.

PDF'deki sayfaları taşıma veya kopyalama

Bir belge içerisinde sayfaları kopyalamak veya taşımak ya da belgeler arasında sayfaları kopyalamak için Gezinme bölmesindeki veya Belge alanındaki sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak PDF içindeki bir sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda, sayfa küçük resimleri ise Belge alanında görünür.

  Sayfa minik resmi görünümü
  Belge alanı değişerek sayfa minik resimlerini görüntüler.
 2. Bir veya daha fazla sayfa minik resmi seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir sayfayı taşımak için ilgili sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunu veya sayfa minik resminin kendisini yeni konuma sürükleyin. Sayfa minik resminin yeni konumunu göstermek için bir çubuk görüntülenir. Sayfalar yeniden numaralandırılır.
  • Sayfa kesmek veya kopyalamak için sağ tıklatın ve Kes veya Kopyala'yı seçin. Sayfayı yapıştırmak istediğiniz yerde bulunan küçük resimlerin arasını tıklatın. Mavi renkli yatay bir işaretçi, yapıştırmak istediğiniz seçili konumu gösterir. Sağ tıklatın ve Yapıştır'ı seçin. Sayfaları başka bir PDF'ye de yapıştırabilirsiniz.
  Sayfayı sağ tıklatın ve kopyalayın

  Not:

  Yukarıdaki işlemleri Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak soldaki gezinme bölmesinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak iki PDF arasında sayfa kopyalama

 1. İki PDF'yi de açın ve yan yana görüntüleyin.

  Not:

  PDF'leri yan yana görüntülemek için Pencere > Döşe > Dikey'i seçin.  

 2. Her iki PDF için de Sayfa Minik Resimleri panellerini açın. Alternatif olarak, her iki PDF'de de Araçlar > Sayfaları Organize Et'e gidin.

  Not:

  Sayfa Minik Resimleri panelini açmak için soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.  

 3. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfayı seçin. Birden fazla sayfa seçmek istiyorsanız Ctrl tuşuna basın ve ardından sayfaları seçin. Sayfanın küçük resmini sağ tıklatın ve Kopyala'yı seçin.

  Sayfayı sağ tıklatın ve kopyalayın
 4. Hedef PDF'nin sayfa küçük resimlerinde, sayfayı yapıştırmak istediğiniz yerdeki sayfa küçük resimlerinin arasını tıklatın. Mavi renkli yatay bir işaretçi, yapıştırmak istediğiniz seçili konumu gösterir. Sağ tıklatın ve Yapıştır'ı seçin. Sayfa belgeye kopyalanır ve sayfalar yeniden numaralandırılır. Sayfaları başka bir PDF'ye de yapıştırabilirsiniz.

  Sayfa küçük resmini hedef PDF'nin Sayfa Küçük Resimleri paneline sürükleyin.

  Sağ tıklatın ve sayfayı yapıştırın

PDF'deki sayfaları silme veya değiştirme

Bir PDF sayfasının tümünü başka bir PDF sayfasıyla değiştirebilirsiniz. Yalnızca orijinal sayfadaki metin ve görüntüler değiştirilebilir. Orijinal sayfayla ilişkilendirilen bağlantılar ve yer imleri gibi etkileşimli öğeler etkilenmez. Aynı biçimde, değiştirilen sayfayla daha önceden ilişkilendirilmiş olabilecek yer imleri ve bağlantılar da taşınmaz. Bununla birlikte yorumlar taşınır ve belgedeki mevcut yorumlarla birleştirilir.

Sayfaları sildikten veya yenisiyle değiştirdikten sonra yeniden yapılandırılan dosyayı yeniden adlandırmak ve olası en küçük dosya boyutuna getirmek için kaydetmek üzere Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanmak iyi bir yöntemdir.

Sayfa değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra
Değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra sayfa. Sayfanın yer imleri ve bağlantıları aynı konumlarda kalır.

Sil komutunu kullanarak sayfaları silme

Not:

Sil komutunu geri alamazsınız.

 1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda, sayfa küçük resimleri ise Belge alanında görünür.

 2. Silinecek sayfa aralığını belirtin.

  Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir veya silmek istediğiniz sayfa numaralarını girebilirsiniz.

 3. İkincil araç çubuğunda, Sayfaları Sil'i ve onaylamak için Tamam'ı tıklatın.

  Bütün sayfaları silemezsiniz; belgede en az bir sayfa kalmalıdır.

  Not:

  Tercihler iletişim kutusunun Sayfa Görüntüle panelinde Mantıksal Sayfa Numaralarını Kullan seçeneğini belirlediyseniz, sayfa numarasının mantıksal eşdeğerini silmek için parantez içine sayfa numarasını girebilirsiniz. Örneğin, belgenin ilk sayfası i olarak numaralandırılmışsa Sayfa Aralığı Gir açılır listesine (1) girerek sayfayı silebilirsiniz.

Sayfa küçük resimlerini kullanarak sayfaları silme

 1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda, sayfa küçük resimleri ise Belge alanında görünür.

 2. Silmek istediğiniz bir sayfa minik resmini seçin ve sayfayı silmek için  simgesini tıklatın.

 3. Alternatif olarak, soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatıp Sayfa Minik Resmi panelini açın ve ardından silmek istediğiniz sayfayı veya sayfa grubunu seçin.

 4. Sayfa Minik Resimleri panelinin en üstündeki Sayfaları Sil 'i tıklatın.

PDF'deki bir sayfanın içeriğini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF belgesini açın.
 2. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

  Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 3. İkincil araç çubuğunda, Değiştir'i tıklatın.

  Yeni Sayfalı Dosyaları Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Değiştirilecek sayfaları içeren belgeyi seçin ve 'ı tıklatın.

 5. Orijinal alanında, orijinal belgedeki değiştirilecek sayfaları girin.

 6. Değiştirme alanında, değiştirilecek sayfa aralığının ilk sayfasını girin. Son sayfa, orijinal belgede değiştirilecek sayfa sayısına göre hesaplanır.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfa küçük resimlerini kullanarak sayfaları değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF'yi açın, ardından da değiştirilecek sayfaları içeren PDF'yi açın.
 2. Değiştirilecek sayfaları içeren PDF'nin Sayfa Minik Resimleri panelinde, bir sayfa veya sayfa grubu seçin:
  • Değiştirme sayfaları olarak kullanmak istediğiniz sayfa minik resimlerinin sayfa numarası kutularını seçin.
  • Birden fazla sayfa minik resmini seçmek için üst karakter tuşuyla birlikte tıklatın. Ctrl tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.
  • Sayfa minik resimleri grubunun çevresine bir dikdörtgen sürükleyin.
 3. Seçilen sayfa minik resimlerini Ctrl ve Alt tuşlarına basılı tutarak hedef belgenin Sayfalar paneline sürükleyin. İşaretçi, değiştirmek istediğiniz ilk sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunun hemen üzerinde olduğunda fare düğmesini serbest bırakın, böylece bu sayfalar vurgulanır.

  İlk belgede seçtiğiniz sayfalar, yeni sayfaları bırakmayı seçtiğiniz sayfa numarasından başlayarak ikinci belgedeki aynı sayfa numaralarının yerini alır.

PDF'deki sayfaları yeniden numaralandırma

Belge sayfalarındaki sayfa numaraları, her zaman sayfa minik resimlerindeki ve Sayfada Gezinme araç çubuğundaki sayfa numaralarıyla eşleşmez. Sayfalar, belgenin ilk sayfası için 1'den başlayarak tam sayılarla numaralandırılır. Bazı PDF'ler telif hakkı sayfası veya içindekiler tablosu gibi ön bölümde yer alması gereken içeriklere sahip olabileceğinden, gövde sayfaları Sayfada Gezinme araç çubuğunda gösterilen sayfalandırmayı takip etmeyebilir.

Sayfada gezinme minik resimleri
Mantıksal sayfa numaralandırmasıyla (alt) karşılaştırıldığında basılı sayfa numaralandırması (üst)

Belgenizdeki sayfaları çeşitli yöntemlerle numaralandırabilirsiniz. Sayfa grupları için 1, 2, 3 veya i, i, iii veya a, b, c gibi farklı numaralandırma stilleri belirleyebilirsiniz. Önek ekleyerek de numaralandırma sistemini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bölüm 1 için numaralandırma 1-1, 1-2, 1-3 vb.; bölüm 2 için 2-1, 2-2, 2-3 vb. olabilir.

Not:

Sayfaları Numaralandır komutunu kullanmak yalnızca Sayfalar panelindeki minik resimleri etkiler. Üstbilgiler ve altbilgiler özelliğini kullanarak PDF'ye fiziksel olarak yeni sayfa numaraları ekleyebiliriz.

 1. Soldaki gezinme bölmesinde, Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak Sayfa Minik Resimleri panelini açın.

 2. Seçenekler menüsünden Sayfa Etiketleri'ni seçin.

  Sayfa Etiketleri'ni seçin
  Numara Etiketleri komutu, Sayfa Minik Resimleri panelinin seçenekler menüsünde bulunur.
 3. Bir sayfa aralığı belirtin. (Seçili alanında Sayfa Minik Resimleri panelinde seçili sayfalar belirtilir.)
 4. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Yeni Bölüme Başla

  Yeni numaralandırma dizisini başlatır. Açılan menüden bir stil seçin ve bölümün başlangıç sayfa numarasını girin. İstiyorsanız bir Önek belirtin.

  Önceki Bölümde Kullanılan Numaralandırmayı Seçili Sayfalara Genişlet

  Numara sırasına önceki sayfadan başlayarak kesinti olmadan devam eder.

PDF'deki sayfaları organize ederken sorun mu yaşıyorsunuz? Facebook'ta bizimle bire bir sohbet edin.