Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Yorumları görüntüleme

Yorumlar listesi belge penceresinin sağ bölmesinde görüntülenir. Yorumlar listesi PDF'deki tüm yorumları gösterir; ayrıca, sıralama ve filtreleme gibi genel seçeneklerin yanı sıra yorumlarla çalışırken kullanılan diğer seçenekleri içeren bir araç çubuğu da içerir.

Yorumlar listesi (Acrobat'ta)
Yorumlar listesi

 1. Araçlar > Yorum'u seçin.

  Yorumlar araç seti ikincil araç çubuğunda; Yorumlar listesi ise sağdaki bölmede görüntülenir.

 2. Yorumlar listesinin sağ üst köşesindeki Seçenekler menüsünü kullanarak aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Yorumları genişletin veya daraltın. Yorumlar Listesi'nin seçenekler menüsünden Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt'ı tıklatın. Tek bir yorumu genişletmek için yorumu veya yorumdaki () bağlantısını tıklatın. Tek bir yorumu daraltmak için yorumdaki () bağlantısını tıklatın.
  • Yorum Özeti Oluşturma veya Yazdırma.
  • Yorumları İçe ve Dışa Aktarma.
  • Word veya AutoCAD'e Dışa Aktarma.
  • Yorumlama Tercihlerini Belirtme.

Uzun yorumların daha iyi okunabilmesi için Yorum listesini genişletebilirsiniz.

 • Bölmeyi yeniden ölçeklendirmek için imlecinizi bölmenin sol sınırına hizalayın ve sola veya sağa doğru sürükleyin.

Yorumları Yorumlar listesinde sayfa, yazar, tarih, tür, okunma durumu veya renge göre sıralayabilirsiniz. Yanıt akışında yalnızca ilk mesaj sıralanır ve yanıt mesajları akıştaki ilk mesajla aynı kategoride sıralanır.

 1. Araçlar > Yorum'u seçin.

 2. Yorum listesinde, Yorumları Sırala alanından bir menü seçeneği belirleyin.

Duruma, inceleyene (yazara), türe veya renge göre yorumları gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz. Filtreleme, yorumların hem belge penceresindeki, hem de Yorumlar listesindeki görünümünü etkiler. Yorumları yazdırırken veya özetlerken, gizli yorumların yazdırılıp yazdırılmayacağını veya özetlenip özetlenmeyeceğini belirtebilirsiniz. Yanıtlanan bir not yorumunu gizlediğinizde, akıştaki diğer tüm yanıtlar da gizlenir.

Not:

E-posta tabanlı incelemelerde yorumları başlatana gönderdiğinizde, gizli yorumlar dahil edilmez.

 1. Yorumlar listesindeki Yorumları filtrele menüsünde  aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Tüm filtreleri temizlemek için Tümünü Temizle'yi seçin. Alternatif olarak Ctrl+8 (Windows) veya Command+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Tüm yorumları göstermek veya gizlemek için düğmeyi kullanın. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+8 (Windows) veya Command+Shift+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Yorumları filtrelemek için görüntülenmesini istediğiniz kategorileri seçin. Örneğin, belgenizde yalnızca çözümlenmemiş durumda bıraktığınız yapışkan not yorumlarının görünmesini istiyorsanız sadece yapışkan not yorumlarının görüntülenmesi için > Tür > Yapışkan Notları'ı seçin, ardından da sadece çözümlenmemiş yapışkan not yorumlarının görüntülenmesi için > Durum > Çözümlenmemiş seçeneğini belirleyin.

  • Tüm açılır notları açmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları Aç'ı seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

  • Tüm açılır notları kapatmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları Simge Durumuna Küçült'ü seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

Yorumlara yanıt verme

Not:

Acrobat Reader'da, yorum özellikleri yalnızca yorum ekleme özelliğinin etkin olduğu PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Yorumları yanıtlama genellikle katılımcılardiğerkişilerin yorumlarını okuyabildiklerinde paylaşılan incelemelerde kullanışlıdır. Ayrıca inceleyenlerin önerilerinin nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak için inceleme başlatıcıları tarafından da kullanılabilirler. Bir yoruma bir veya daha çok inceleyen yanıt verdiğinde, yanıtlardan oluşan kümeye dizi denir. Yorumlar listesinde, tüm yanıtlar gösterilir. Yanıtlar orijinal yorumun altında girintili olarak görülür.

 1. Yorum için açılır notu açın.
 2. Açılır notun sağ üst köşesindeki Yanıtla'yı tıklatın.

 3. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.
 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin.
 2. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.

 1. Bir yorum seçin ve belgeyi inceleyen kullanıcının dikkatini çekmek için @bahsetme özelliğini kullanın.

 2. Yanıtınızı gösterilen kutuya yazın.

Bir PDF'deki yorumlarınızı silebilirsiniz. Ancak diğer inceleyenlerin yorumlarını silemezsiniz.

 1. Açılır notta, yanıtı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Yorumların yazar adını değiştirme

Bir PDF dosyasının yorumlarında görüntülenen adınızı değiştirebilirsiniz. Şu işlemleri yapın:

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac) bölümüne gidin. Yorum Ekleme kategorisinde, Yazar Adı Olarak Her Zaman Sisteme Giriş Adını Kullan seçeneğinin onayını kaldırıp Tamam
  'ı tıklatın.

 2. Yorumlar listesinden bir yorum seçin. Seçenekler menüsünden () Özellikler'i seçin.

  Yorum özellikleri

 3. Yorum özellikleri iletişim kutusunda Genel sekmesine giderek Yazar alanından adınızı belirtin.

  Yazar adını değiştirme

 4. Özellikleri Varsayılan Yap seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Durumu ayarlama

Adobe Document Cloud kullanılarak paylaşılan PDF'ler için

Durum, okuduğunuz, çözümlediğiniz veya ek işlem yapılması gereken yorumları izlemek bakımından kullanışlıdır. İnceleme durumunu ayarlayarak katılımcılara yorumu nasıl ele alacağınızı bildirebilirsiniz.

Yorumu Yorumlar listesinden seçin ve sağ tıklatın. Alternatif olarak seçili yorum için Seçenekler menüsünü () tıklatarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Yorumu çözümlendi olarak işaretlemek için Çözümle seçeneğini belirleyin.
 • Yorumu okunmadı olarak işaretlemek için Okunmadı Olarak İşaretle seçeneğini belirleyin.

Bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için

Durum veya onay işareti ayarlama

 Windows'da hangi yorumları Word belgesine aktaracağınızı belirtmek için bir durum veya onay işareti kullanabilirsiniz. İnceleme durumunu ayarlayarak, bir grup yorumu gösterebilir ya da gizleyebilir ve katılımcılara yorumu nasıl işleyeceklerini bildirebilirsiniz. İnceleme durumu bir kez ayarlandığında, inceleme durumunu Yok olarak değiştirseniz bile, Yorumlar listesinde inceleme durumu görünümünü yorumdan kaldıramazsınız. Onay işaretleri kişisel kullanımınıza yöneliktir ve yorumların durumunu değiştirmediğiniz sürece başkaları PDF'yi görüntülediğinde görünmez.

 1. Yorumlar listesinden yorumu seçin ve Seçenekler menüsünün gösterilmesi için sağ tıklatın. Ardından Durumu Ayarla menüsünden bir seçenek belirleyin.

  İnceleme durumu, yorumda, inceleme durumunu ayarlayan kişinin adı ile birlikte görüntülenir. Söz konusu yorumun inceleme durumu başka bir inceleyen tarafından da ayarlanırsa Yorumlar listesinde her iki inceleyenin de adları ve inceleme durumları görüntülenir.

 2. Yorumun değişiklik geçmişini görüntülemek için not simgesini, işaretlemeyi veya açılır notun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. İnceleme Geçmişi sekmesini tıklatın.

Yorumları onay işareti ile işaretleme

 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin. Seçenekler menüsünden () Onay İşareti Ekle'yi seçin. Ayrıca yorumu sağ tıklatarak Onay İşareti Ekle'yi de seçebilirsiniz. Yorumda bir onay işareti simgesi () görünür.

Not:

Onay kutusu, varsayılan olarak gizlidir. Onay kutularını birden çok belgede kullanırsanız Acrobat, tüm belgeler için onay kutularını etkinleştirmenizi ister.

Onay kutusunu tüm yorumlarda göstermek için aşağıdakileri yapın:

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (macOS) seçeneğine gidin. Tercihler iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Yorum Ekleme kategorisinde, Yorum Yapma bölümünün altındaki Onay Kutusunu Göster seçeneğini belirleyin.

  Onay kutusunu göster

 3. Tamam'ı tıklatın.

Onay kutusu, artık tüm yorumlarda kullanılabilir. Onay işareti eklemek için yorumun yanındaki onay kutusunu seçin.

Yorumları özetlemek, PDF'yle ilişkilendirilmiş tüm yorumların genel bir özetini almak için kullanışlı bir yoldur. Yorumları özetlediğinizde, yorumlar içeren ve yazdırabileceğiniz bir PDF oluşturursunuz veya doğrudan özeti yazdırabilirsiniz. Özet, yorumların türetildiği PDF ile ilişkili veya bu PDF'e bağlı değildir.

Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri
Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri

A. Tek sayfada bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar B. Ayrı sayfalarda bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar C. Yalnızca yorumlar D. Sıra numaraları içeren belge ve yorumlar 

Acrobat, varsayılan değer olarak, PDF'leri uygulanan damgalarla birlikte yazdırır. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için Yorumlar listesinden  > Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin.

 1. Yorumları, sadece özette yer almasını istediğiniz yorumlar gösterilecek şekilde filtreleyin. (Yorumlar listesinde Yorumları Filtrele'yi tıklatın ve gösterilmesini istediğiniz yorum kategorilerini seçin.)

  Filtre kategorisi

 2. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için  > Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin. Alternatif olarak, yorumların ayrı bir PDF'sini oluşturmak için  > Yorum Özeti Oluştur'u seçin.

 3. Yorum Özeti Oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Belge ve yorumlar için bir mizanpaj seçin. Mizanpaj, kullanılabilir seçenekleri belirler.

  • Yorumların nasıl sıralanacağını seçin.

  • Sayfa aralığını belirtin ve yorum içermeyen sayfaların dahil edilip edilmeyeceğini seçin.

  • Özette tüm yorumların mı yoksa yalnızca görüntülenmekte olan yorumların mı görüneceğini seçin.

 4. Yorum Özeti Oluştur'u tıklatın.

Yorum bulma

Belirli bir sözcüğü veya sözcük grubunu arayarak Yorumlar listesinde yorumu bulun.

 1. Yorumlar listesini görüntülemek için Araçlar > Yorum'u tıklatın.

 2. öğesini tıklatın. Yorumlarda Ara alanında, aramak istediğiniz kelime veya kelime grubunu belirtin.

Yorumlar Listesi, arama ölçütleriyle eşleşen yorumları gösterir; yorumların sayısı panel üstbilgisinde gösterilir.

Yorumları silme

Paylaşımlı incelemede ne diğer inceleyenlerin yorumlarını, ne de kilitli yorumları silebilirsiniz.

Not:

Bir PDF'deki yorumların tümünü silmek için Araçlar > Redaksiyon > Gizli Bilgileri Kaldır'ı seçin. Ardından Sonuçlar bölmesinden Yorumlar ve işaretlemeler seçeneğini işaretleyin. Bu özellik Reader uygulamasında kullanılamaz.

Yorum silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorumu seçin ve Delete (Sil) tuşuna basın.

  • Yorumlar listesinde, silmek istediğiniz yorumu sağ tıklatın ve içerik menüsünden Sil'i seçin.

   Not: Delete tuşuna basmadan önce yorumun seçili olduğundan emin olun.

Yorumun kilidini açma

Yalnızca bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için mevcuttur

Not:

Yalnızca bir ağ klasörü kullanılarak paylaşılan PDF'ler için mevcuttur

 1. Yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 2. Kilitli seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yorumlardaki tüm metne yazım denetimi yapma

Not yorumlarına ve form alanlarına eklediğiniz metinde yazım denetimi yapabilirsiniz. Ancak ilgili Adobe PDF'deki metinde yazım denetimi yapamazsınız.

 1. Yorumu seçin. Seçenekler menüsünden Düzenle'yi seçin.

 2. Metni sağ tıklatın ve Yazımı Denetle'yi seçin.

 3. Başlat'ı tıklatın. Sözcük değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili sözcüğü düzenleyin. Değişikliklerinizi geri almak için Düzenlemeyi Geri Al 'ı tıklatın. Yaptığınız değişikliği kabul etmek için Değiştir'i tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi çift tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi seçin ve Değiştir'i tıklatın. Tanınmayan bir sözcüğün her örneğini önerilen düzeltmeyle değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi