Bu belgede, Acrobat DC'deki PDF barkod form alanları açıklanmaktadır. (Sıfırdan form oluşturma, form dağıtma, form izleme veya form doldurma ve imzalama hakkında bilgi almak istiyorsanız yukarıdaki uygun bağlantıyı tıklatın. Formlarla ilgili sık sorulan soruları keşfetmek için Formlar SSS bağlantısını tıklatın.)

 

Barkodlar hakkında

Barkod alanları kullanıcının form girişlerini taranabilir, yorumlanabilir ve veritabanına eklenebilir görsel bir desene çevirir. Kullanıcılar formu basılı halde veya faksla gönderdiklerinde barkodlar kullanışlıdır.

Barkod kullanmanın yararları zamandan tasarruf, okunacak ve manuel olarak kaydedilecek yanıtları eleme gerekliliği, oluşabilecek veri girişi hataları atlama şeklinde sıralanabilir.

Normal bir barkod iş akışı aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Formun yazarı form tercihlerinde Alan Değerlerini Otomatik Hesapla seçeneğinin işaretlendiğinden emin olur ve ardından tüm diğer alanları he zaman olduğu gibi ayarlayarak formu Acrobat'ta oluşturur.

 • Formun yazarı barkodu gerekli verileri yakalayacak şekilde ayarlayarak barkod alanını forma ekler.

 • Form yazarı formu Acrobat Reader kullanıcıları için etkinleştirir (yazar, kullanıcıların doldurulmuş formun bir kopyasını kaydetmelerine izin vermek istiyorsa veya form belirli barkod alanları içeriyorsa).

 • Form yazarı, formu diğer kullanıcılara dağıtır.

 • Kullanıcılar formu kendi bilgisayarlarında doldurup elektronik olarak gönderir veya bir kopyasını yazdırır ve kopyayı formu dağıtan kişiye teslim eder.

 • Alınan barkod verileri aşağıdaki yollardan biri kullanılarak yorumlanır ve ardından incelenebilir, sıralanabilir ve formun alıcısı tarafından kullanılabilir:

  Faks sunucusuna fakslanan formlar

  Formun alıcısı, bu ürünlerde birine sahipse Adobe Acrobat Capture® uygulamasını kullanarak TIFF görüntülerini faks sunucusundan alabilir ve Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder izlenen klasörüne yerleştirebilir.

  Basılı olarak gönderilen formlar

  Formun alıcısı basılı formları tarayabilir ve bu formlardaki barkod kodlarını çözmek için LiveCycle Barcoded Forms Decoder gibi bir uygulama kullanabilir.

Not:

Acrobat Capture ve LiveCycle Barcoded Forms Decoder, işletme iş akışları için uygun, bağımsız ürünlerdir ve Acrobat'tan ayrı olarak satılır.

Barkodlar için tasarım ipuçları

Barkodları nasıl tasarlayacağınızı ve yerleştireceğinizi etkileyen noktalar kullanılabilirlik ve alanı içerir. Örnek olarak barkod boyutu kodlanacak veri miktarını da sınırlayabilir. En iyi sonucu almak için bu yönergeleri izleyin.

 • Barkodları form zarfa konulduğunda katlanmayacak şekilde ve yazdırma ya da fakslama sırasında kırpılmamaları için sayfanın kenarlarından yeterli uzaklıkta yerleştirin.

 • Kolayca görünebilecek ve taranabilecek şekilde yerleştirin. Taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa 4 inçten (10,3 cm) daha geniş barkod kullanmayın. Uzun ve dar barkodlar taşınabilir tarayıcılar için en uygunudur. Ayrıca taşınabilir tarayıcı kullanırken barkodun içeriğini sıkıştırmamaya dikkat edin.

 • Barkodun boyutunun kodlanacak veri miktarını alabilecek büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı çok küçükse gri renge dönüşür. Tamamlanmış bir formu, barkod alanının yeterli genişlikte olduğundan emin olmak için dağıtmadan önce test edin.

Barkod alanları oluşturma, test etme ve düzenleme

PDF form barkodunu geliştirebileceğiniz yollardan biri özel komut dosyaları oluşturmaktır. Bu tür komut dosyaları yazmak JavaScript hakkında temel bilgi ve Acrobat'a özel JavaScript'i tanımayı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ (JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamalarını Geliştirme), www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr (PDF, yalnızca İngilizce). Temel JavaScript bilgileri için bu konuyla ilgili olarak sunulan kaynaklardan birine bakın.

Not:

Maksimum boyutta bir barkod ekledikten sonra, hücre boyutunu veya kod çözme koşulunu değiştirmek barkodun sayfa kenarlıklarından taşmasına neden olabilir. Barkod için uygun hücre boyutunu ve kod çözme koşullarını seçerek bu durumu önleyin.

Barkod alanı ekleme

 1. Formu Acrobat'ta açın. Tercihler iletişim kutusunu açın (Düzenle > Tercihler) ve sol taraftan Formlar'ı seçin. Ardından Alan Değerlerini Otomatik Hesapla'yı seçin.

 2. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 3. Araç çubuğundaki Barkod simgesini tıklatın.

 4. Barkod alanını tanımlamak için dikdörtgeni sürükleyip, Özellikler iletişim kutusunu açmak için barkod alanını çift tıklatın.
 5. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bununla Kodla seçeneğini belirleyin, ardından da XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış gibi bir format seçin. Seç düğmesini tıklatın ve barkod alanına kodlanmasını istediğiniz alanları seçin. Alan adlarını barkod verilerine dahil etmek istemiyorsanız Alan Adlarını İçer seçimini kaldırın.

  • Özel Hesaplama Komut Dosyası öğesini seçin, Düzenle'yi tıklatın ve JavaScript Editörü iletişim kutusuna özel JavaScript kodunuzu girin.

 6. Seçenekler sekmesinde aşağıdakilerin tümünü yapın:
  • PDF417, QR Kodu veya Veri Matrisi gibi bir Semboloji seçeneği belirleyin.

  • Bu sıkıştırmayı uygulamak istiyorsanız Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin. Geri gönderilen formlardan veri almak için taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa bu seçeneği işaretlemeyin.

  • Kodlama Koşulu alanında, Taşınabilir Barkod Tarayıcısı, Faks Sunucusu, Belge Tarayıcısı veya Özel seçenekleri arasından geri gönderilen formları işleyecek donanım türünü seçin.

  • Gerekiyorsa Özel'i tıklatın ve X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi için değerler girin.

 7. Genel ve Eylemler sekmelerinde diğer değişiklikleri yapın. Ardından Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

  JavaScript kodu, seçili alanları XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış formatında kodlamak için otomatik olarak oluşturulur. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusu kapatılır ve kendisi için değerler belirttiğiniz barkod formda görünür.

  Not:

  Barkodu oluşturduktan sonra forma yeni bir alan eklerseniz, varolan barkodlar için verilere otomatik olarak dahil edilmez. Ancak barkoda ek veri alanlarını elle ekleyebilirsiniz.

Barkod alanını test etme

 1. Araç çubuğundan Önizleme düğmesini tıklatın.

 2. Formu doldurun. Her alan için maksimum bilgi miktarını temsil eden veya kullanıcıların giriş yapmasını beklediğiniz örnek verileri kullanın.
 3. Barkod alanı soluklaşırsa barkod alanını yeniden boyutlandırma veya içerik verilerini ayarlama işlemini uygulayın. (Aşağıdaki görevlere bakın.)
 4. Barkod alanının gelen verilerin tümünü alacak kadar büyüklükte olduğundan emin olun. Örnek verileri kaldırmak için sağdaki bölmeden Daha Fazla > Formu Temizle'yi seçin.

 5. Dosya > Kaydet'i seçin.

Barkod form alanı artık dağıtım için hazırdır.

Barkoda ek veri alanları ekleme

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın.
 3. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bununla Kodla işaretliyse Seç öğesini seçin ve kodlanacak ek form alanlarını belirleyin.

  • Özel Hesaplama Komut Dosyası seçiliyse Düzenle'yi tıklatın ve ek alanları dahil etmek için ek JavaScript yazın.

Yeni alanları barkoda ekledikten sonra örnek verileri test ederek barkod alanının yeterli büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı soluksa barkod alanını veya metin alanı özelliklerini, veri içeriği barkod alanına sığacak şekilde ayarlayın.

Veri içeriğini barkod alanına sığacak şekilde ayarlama

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenekler sekmesinde Özel düğmesini tıklatın ve Hata Düzeltme Düzeyi ve Y/X Oranı için alt değerleri girin.

  • Seçenekler sekmesinde Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin ancak bunu yalnızca bir Adobe yazılım kodu çözücüsü (ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız yapın.

  • Değer sekmesinde veri kodlama formatı olarak XML yerine Sekmeyle Sınırlandırılmış'ı seçin. XML, bilgileri kodlamak için Sekmeyle Sınırlandırılmış seçeneğinden daha fazla barkod alanı gerektirir.

  • Seçenekler sekmesinde farklı bir Semboloji seçeneği belirleyin.

  • Değer sekmesinde Seç düğmesini tıklatın ve kodlama gerekmeyen tüm alanların işaretini kaldırın. Örneğin, gereksiz bilgi içeren alanları dahil etmeyin.

  • Değer sekmesinde, kodlama işlemi sırasında kullanıcı tarafından girilen metni tümü küçük harfli veya tümü büyük harfli karakterlere dönüştüren özel bir komut dosyası girin.

  Not:

  United States Internal Revenue Service ve vergi kurumları tarafından kullanılan National Association of Computerized Tax Processors (NACTP), 2B barkod verileri için tümü büyük harfli karakterler kullanılmasını önermektedir.

 3. Verilerin kapsanmasında barkod alanı miktarını küçültmek için barkod alanını çift tıklatıp Değer sekmesinde verileri alfasayısal karakterlerle ve tek örnekle kısıtlayan özel bir komut istemi yazın. (Tümü büyük veya tümü küçük harften oluşan metin, aynı metnin büyük ve küçük karakterler karışık halde yazılmış şeklinden daha az barkod alanı gerektirir.)

Not:

Formda ek barkod alanları oluşturmayı ve her barkod alanıyla farklı veriler eşleştirmeyi göz önünde bulundurun.

Form alanı gezinmesini ayarlama

PDF belgesinde belirtilmiş bir sekme sırası yoksa, kullanıcı Erişilebilirlik tercihlerinde Sekme Sırası seçeneğinin seçimini kaldırmadıkça, varsayılan sekme sırası belge yapısına dayanır.

Alanları oluşturduktan sonra sekme sırasını değiştirebilirsiniz. Form düzenleme modundaysanız sekmeleri belge yapısı (varsayılan), satır veya sütuna göre sıralayabilirsiniz. Alanlar panelinde alanları sürükleyip bırakarak sırayı elle de seçebilirsiniz. Düzenleme modunda değilseniz sekmeleri satır veya sütuna göre sıralamak için sayfa özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ancak, sekme sırasını elle özelleştiremezsiniz.

Sekme sırasını düzenleme modunda ayarlama

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Sağdaki Alanlar panelinde Sıralama Ölçütü > Sekme Sırası'nın seçili olduğundan emin olun.

 3. (İsteğe Bağlı) Alanların sekme sıralamasını görmek için Alanlar panelinde Sekme Sıraları > Sekme Numaralarını Göster'i seçin.

 4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:

  Sekmeleri Yapıya Göre Sırala

  Sekmeler belge yapısına dayanır ve etiketlemede ayarlanan sırayı izler.

  Sekmeleri Satıra Göre Sırala

  Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.

  Sekmeleri Sütuna Göre Sırala

  Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.

  Sekmeleri Elle Sırala

  Alanlar panelinin içinde olmasını istediğiniz yere alanı sürükleyip bırakmanızı sağlar. Alanı farklı bir sayfaya, radyo düğmesini başka bir gruba veya alanı radyo düğmesine taşıyamazsınız.

  Tanımlanmamış Sekmeleri Sırala

  Sekme sırasının belirtilmemiş olduğunu belirtir. Sekme sırası, sayfa özelliklerindeki ayarlar tarafından belirlenir.

Sekme sırasını Sayfa Özellikleri'nde ayarlama

 1. Form düzenleme modundaysanız bu moddan çıkmak için araç çubuğunun sağ tarafındaki çarpı düğmesini tıklatın.

 2. Sayfa Minik Resimleri düğmesini  tıklatarak veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni seçerek Sayfa Minik Resimleri panelini açın.

 3. Bir ya da daha fazla sayfa simgesi seçin, ardından Sayfa Minik Resimleri panelindeki Seçenekler menüsünde Sayfa Özellikleri seçeneğini belirleyin. İsterseniz sağ tıklatarak Sayfa Özellikleri'ni de seçebilirsiniz.

 4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:

  Satır Sırasını Kullan

  Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.

  Sütun Sırasını Kullan

  Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.

  Belge Yapısını Kullan

  Etiketli alanlara sahip formlar için etiketlemede belirlenen sırayı izler.

  Tanımlanmadı

  Varolan sırayı kullanır.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi