Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF barkod form alanları

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Bu belgede, Acrobat'taki PDF barkod form alanları açıklanmaktadır. (Form alanları özellikleri hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız yukarıdaki ilgili bağlantıyı tıklatın.)

 

Barkodlar hakkında

Barkod alanları kullanıcının form girişlerini taranabilir, yorumlanabilir ve veritabanına eklenebilir görsel bir desene çevirir. Kullanıcılar formu basılı halde veya faksla gönderdiklerinde barkodlar kullanışlıdır.

Barkod kullanmanın yararları zamandan tasarruf, okunacak ve kaydedilecek yanıtları eleme gerekliliği, oluşabilecek veri girişi hataları atlama şeklinde sıralanabilir.

Normal bir barkod iş akışı aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Formun yazarı form tercihlerinde Alan Değerlerini Otomatik Hesapla seçeneğinin işaretlendiğinden emin olur ve sonra tüm diğer alanları he zaman olduğu gibi ayarlayarak formu Acrobat'ta oluşturur.

 • Formun yazarı barkodu gerekli verileri kaydedecek şekilde ayarlayarak barkod alanını forma ekler.

 • Form yazarı formu Acrobat Reader kullanıcıları için etkinleştirir (yazar, kullanıcıların doldurulmuş formun bir kopyasını kaydetmelerine izin vermek istiyorsa veya form belirli barkod alanları içeriyorsa).

 • Form yazarı formu diğer kullanıcılara dağıtır.

 • Kullanıcılar formu kendi bilgisayarlarında doldurup elektronik olarak gönderir veya bir kopyasını yazdırır ve kopyayı formu dağıtan kişiye gönderir.

 • Alınan barkod verileri aşağıdaki yollardan biriyle yorumlanır ve sonra incelenebilir, sıralanabilir ve formun alıcısı tarafından kullanılabilir:

  Faks sunucusuna fakslanan formlar

  Formun alıcısı, bu ürünlerde birine sahipse Adobe Acrobat Capture® uygulamasını kullanarak TIFF görüntülerini faks sunucusundan alabilir ve Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder izlenen klasörüne yerleştirebilir.

  Basılı olarak gönderilen formlar

  Formun alıcısı basılı formları tarayabilir ve bu formlardaki barkodların kodunu çözmek için LiveCycle Barcoded Forms Decoder gibi bir uygulama kullanabilir.

Not:

Acrobat Capture ve LiveCycle Barcoded Forms Decoder, şirket iş akışları için uygun, bağımsız ürünlerdir ve Acrobat'tan ayrı olarak satılır.

Barkodlar için tasarım ipuçları

Barkodları nasıl tasarlayacağınızı ve yerleştireceğinizi etkileyen noktalar kullanılabilirlik ve alanı içerir. Örnek olarak barkod boyutu kodlanacak veri miktarını da sınırlayabilir. En iyi sonucu almak için bu yönergeleri izleyin.

 • Barkodları form zarfa konulduğunda katlanmayacak şekilde ve yazdırma ya da fakslama sırasında kırpılmamaları için sayfanın kenarlarından yeterli uzaklıkta yerleştirin.

 • Kolayca görünebilecek ve taranabilecek şekilde yerleştirin. Taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa 4 inçten (10,3 cm) daha geniş barkod kullanmayın. Uzun ve dar barkodlar taşınabilir tarayıcılar için en uygunudur. Ayrıca taşınabilir tarayıcı kullanırken barkodun içeriğini sıkıştırmamaya dikkat edin.

 • Barkodun boyutunun kodlanacak veri miktarını alabilecek büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı çok küçükse gri renge dönüşür. Tamamlanmış bir formu, barkod alanının yeterli genişlikte olduğundan emin olmak için dağıtmadan önce test edin.

Barkod alanları oluşturma, test etme ve düzenleme

PDF form barkodunu geliştirebileceğiniz yollardan biri özel komut dosyaları oluşturmaktır. Bu tür komut dosyaları yazmak JavaScript hakkında temel bilgi ve Acrobat'a özel JavaScript'i tanımayı gerektirir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr adresindeki Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ (JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamalarını Geliştirme) belgesine (PDF, yalnızca İngilizce) bakın. Temel JavaScript bilgileri için bu konuda bulunabilecek çok sayıda kaynaktan birine bakın.

Not:

Maksimum boyutta bir barkod ekledikten sonra, hücre boyutunu veya kod çözme koşulunu değiştirmek barkodun sayfa kenarlıklarından taşmasına neden olabilir. Barkod için uygun hücre boyutunu ve kod çözme koşullarını seçerek bu durumu önleyin.

Barkod alanı ekleme

 1. Formu Acrobat'ta açın. Tercihler iletişim kutusunu açın (Düzenle > Tercihler) ve sol taraftan Formlar'ı seçin. Ardından Alan Değerlerini Otomatik Hesapla'yı seçin.

 2. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 3. Araç çubuğundaki Barkod simgesini tıklatın.

 4. Barkod alanını tanımlamak için dikdörtgeni sürükleyip, Özellikler iletişim kutusunu açmak için barkod alanını çift tıklatın.
 5. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bununla Kodla seçeneğini belirleyin, ardından da XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış gibi bir format seçin. Seç düğmesini tıklatın ve barkod alanına kodlanmasını istediğiniz alanları seçin. Alan adlarını barkod verilerine dahil etmek istemiyorsanız Alan Adlarını İçer'in seçimini kaldırın.

  • Özel Hesaplama Komut Dosyası öğesini seçin, Düzenle'yi tıklatın ve JavaScript Editörü iletişim kutusuna özel JavaScript kodunuzu girin.

 6. Seçenekler sekmesinde aşağıdakilerin tümünü yapın:
  • PDF417, QR Kodu veya Veri Matrisi gibi bir Semboloji seçeneği belirleyin.

  • Bu sıkıştırmayı uygulamak istiyorsanız Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin. Geri gönderilen formlardan veri almak için taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa bu seçeneği işaretlemeyin.

  • Kodlama Koşulu alanında, Taşınabilir Barkod Tarayıcısı, Faks Sunucusu, Belge Tarayıcısı veya Özel seçenekleri arasından geri gönderilen formları işleyecek donanım türünü seçin.

  • Gerekiyorsa Özel'i tıklatın ve X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi için değerler girin.

 7. Genel ve Eylemler sekmelerinde diğer değişiklikleri yapın. Ardından Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

  JavaScript kodu, seçili alanları XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış formatında kodlamak için otomatik olarak oluşturulur. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusu kapatılır ve kendisi için değerler belirttiğiniz barkod formda görünür.

  Not:

  Barkodu oluşturduktan sonra forma yeni bir alan eklerseniz, varolan barkodlar için verilere otomatik olarak dahil edilmez. Ancak barkoda ek veri alanlarını elle ekleyebilirsiniz.

Barkod alanını test etme

 1. Araç çubuğundan Önizleme düğmesini tıklatın.

 2. Formu doldurun. Her alan için maksimum bilgi miktarını temsil eden veya kullanıcıların giriş yapmasını beklediğiniz örnek verileri kullanın.
 3. Barkod alanı soluklaşırsa barkod alanını yeniden boyutlandırma veya içerik verilerini ayarlama işlemini uygulayın. (Aşağıdaki görevlere bakın.)
 4. Barkod alanının gelen verilerin tümünü alacak kadar büyüklükte olduğundan emin olun. Örnek verileri kaldırmak için sağdaki bölmeden Daha Fazla > Formu Temizle'yi seçin.

 5. Dosya > Kaydet'i seçin.

Barkod form alanı şimdi dağıtma için hazırdır.

Barkoda ek veri alanları ekleme

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın.
 3. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bununla Kodla işaretliyse Seç öğesini seçin ve kodlanacak ek form alanlarını belirleyin.

  • Özel Hesaplama Komut Dosyası seçiliyse Düzenle'yi tıklatın ve ek alanları dahil etmek için ek JavaScript yazın.

Yeni alanları barkoda ekledikten sonra örnek verileri test ederek barkod alanının yeterli büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı soluksa barkod alanını veya metin alanı özelliklerini, veri içeriği barkod alanına sığacak şekilde ayarlayın.

Veri içeriğini barkod alanına sığacak şekilde ayarlama

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenekler sekmesinde Özel düğmesini tıklatın ve Hata Düzeltme Düzeyi ve Y/X Oranı için alt değerleri girin.

  • Seçenekler sekmesinde Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin ancak bunu yalnızca bir Adobe yazılım kodu çözücüsü (ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız yapın.

  • Değer sekmesinde veri kodlama formatı olarak XML yerine Sekmeyle Sınırlandırılmış'ı seçin. XML, bilgileri kodlamak için Sekmeyle Sınırlandırılmış seçeneğinden daha fazla barkod alanı gerektirir.

  • Seçenekler sekmesinde farklı bir Semboloji seçeneği belirleyin.

  • Değer sekmesinde Seç düğmesini tıklatın ve kodlama gerekmeyen tüm alanların işaretini kaldırın. Örneğin gereksiz bilgi içeren alanları dahil etmeyin.

  • Değer sekmesinde, kullanıcı tarafından girilen metni kodlama işlemi sırasında tümü küçük harfli veya tümü büyük harfli karakterlere dönüştüren özel bir komut dosyası girin.

  Not:

  United States Internal Revenue Service ve vergi kurumları tarafından kullanılan National Association of Computerized Tax Processors (NACTP), 2B barkod verileri için tümü büyük harfli karakterler kullanılmasını önermektedir.

 3. Verilerin kapsanmasında barkod alanı miktarını küçültmek için barkod alanını çift tıklatıp Değer sekmesinde verileri alfasayısal karakterlerle ve tek örnekle kısıtlayan özel bir komut istemi yazın. (Tümü büyük veya tümü küçük harften oluşan metin, aynı metnin büyük ve küçük karakterler karışık halde yazılmış şeklinden daha az barkod alanı gerektirir.)
Not:

Formda ek barkod alanları oluşturmayı ve her barkod alanıyla farklı veriler eşleştirmeyi göz önünde bulundurun.

Form alanı gezinmesini ayarlama

PDF belgesinde belirtilmiş bir sekme sırası yoksa, kullanıcı Erişilebilirlik tercihlerinde Sekme Sırası seçeneğinin seçimini kaldırmadıkça, varsayılan sekme sırası belge yapısına dayanır.

Alanları oluşturduktan sonra sekme sırasını değiştirebilirsiniz. Form düzenleme modundaysanız sekmeleri belge yapısı (varsayılan), satır veya sütuna göre sıralayabilirsiniz. Alanlar panelinde alanları sürükleyip bırakarak sırayı elle de seçebilirsiniz. Düzenleme modunda değilseniz sekmeleri satır veya sütuna göre sıralamak için sayfa özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ancak, sekme sırasını elle özelleştiremezsiniz.

Sekme sırasını düzenleme modunda ayarlama

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Sağdaki Alanlar panelinde Sıralama Ölçütü > Sekme Sırası'nın seçili olduğundan emin olun.

 3. (İsteğe Bağlı) Alanların sekme sıralamasını görmek için Alanlar panelinde Sekme Sıraları > Sekme Numaralarını Göster'i seçin.

 4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:

  Sekmeleri Yapıya Göre Sırala

  Sekmeler belge yapısına dayandırılır ve etiketlemede ayarlanan sırayı izler.

  Sekmeleri Satıra Göre Sırala

  Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.

  Sekmeleri Sütuna Göre Sırala

  Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.

  Sekmeleri Elle Sırala

  Alanlar panelinin içinde olmasını istediğiniz yere alanı sürükleyip bırakmanızı sağlar. Alanı farklı bir sayfaya, radyo düğmesini başka bir gruba veya alanı radyo düğmesine taşıyamazsınız.

  Tanımlanmamış Sekmeleri Sırala

  Sekme sırasının belirtilmemiş olduğunu belirtir. Sekme sırası, sayfa özelliklerindeki ayarlar tarafından belirlenir.

Sekme sırasını Sayfa Özellikleri'nde ayarlama

 1. Form düzenleme modundaysanız bu moddan çıkmak için araç çubuğunun sağ tarafındaki çarpı düğmesini tıklatın.

 2. Sayfa Minik Resimleri düğmesini  tıklatarak veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni seçerek Sayfa Minik Resimleri panelini açın.

 3. Bir ya da daha fazla sayfa simgesi seçin, ardından Sayfa Minik Resimleri panelindeki Seçenekler menüsünde Sayfa Özellikleri seçeneğini belirleyin. İsterseniz sağ tıklatarak Sayfa Özellikleri'ni de seçebilirsiniz.

 4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:

  Satır Sırasını Kullan

  Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.

  Sütun Sırasını Kullan

  Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.

  Belge Yapısını Kullan

  Etiketli alanlara sahip formlar için etiketlemede belirlenen sırayı izler.

  Tanımlanmadı

  Varolan sırayı kullanır.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın