Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF barkod form alanları

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Barkodlar hakkında

Formlardaki barkod alanları, kullanıcı girişlerini yorumlanabilen ve bir veritabanında saklanabilen taranabilir desenlere dönüştürür. Kullanıcılar formları kağıt veya faks yoluyla gönderdiklerinde oldukça kullanışlı olurlar.

Barkod kullanmanın faydaları arasında zamandan tasarruf etmek, yanıtların manuel olarak okunmasını ve kaydedilmesini önlemek ve veri girişi hatalarını azaltmak yer alır.

İşte tipik bir barkod iş akışı:

 1. Form oluşturma: Form yazarı, form tercihlerinde "Alan Değerlerini Otomatik Olarak Hesapla"nın seçili olduğundan emin olur ve formu her zamanki gibi diğer alanlarla birlikte Acrobat'ta oluşturur.

 2. Barkod ekleme: Form yazarı, gerekli verileri yakalamak için barkod alanını ekler.

 3. Form dağıtımı: Yazar, Acrobat Reader kullanıcılarının formun doldurulmuş bir kopyasını kaydetmesine veya barkod alanları içermesi durumunda formu diğer kullanıcılara dağıtmasına olanak tanır.

 4. Kullanıcı gönderimi: Kullanıcılar formu elektronik olarak veya kağıt üzerinde doldurur ve gönderir.

Alınan barkod verileri aşağıdaki şekillerde yorumlanabilir:

 • Faks sunucusuna fakslanan formlar: Formun alıcısı, ilgili ürünlere sahipse Adobe Acrobat Capture® uygulamasını kullanarak TIFF görüntülerini faks sunucusundan alabilir ve Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder izlenen klasörüne yerleştirebilir.

 • Kağıt üzerinde teslim edilen formlar: Form alıcısı kağıt formları tarar ve bu formlardaki barkodları çözmek için LiveCycle Barcoded Forms Decoder gibi bir uygulama kullanır.

Barkod kullanmak, veri işlemeyi kolaylaştırır ve form işlemede verimliliği artırır.

Not:

Acrobat Capture ve LiveCycle Barcoded Forms Decoder, şirket iş akışları için uygun, bağımsız ürünlerdir ve Acrobat'tan ayrı olarak satılır.

Barkodlar için tasarım ipuçları

Barkodları tasarlamak ve yerleştirmek, kullanılabilirliği ve kullanılabilir alanı göz önünde bulundurmayı gerektirir. En iyi sonucu almak için bu yönergeleri izleyin:

 • Konumlandırma: Barkodu zarf içinde katlanmayacağı bir yere yerleştirin ve yazdırma veya faks sırasında kırpılmayı önlemek için sayfa kenarlarından yeterince uzakta olduğundan emin olun.

 • Görünürlük ve Tarama: Kolay görünürlük ve tarama için barkodu konumlandırın. El tipi tarayıcı kullanıyorsanız 4 inçten (10,3 cm) daha geniş barkodlardan kaçının. Uzun, dar barkodlar bu durumda en iyi sonucu verir. El tipi tarayıcı kullanırken barkod içeriğini sıkıştırmaktan kaçının.

 • Barkod Boyutu: Barkod boyutunun kodlanacak verilere uygun olduğundan emin olun. Barkod alanı çok küçükse gri renge dönüşebilir. Barkod alanının yeterince büyük olduğundan emin olmak için doldurulmuş formu dağıtımdan önce test edin.

Bu yönergeleri izleyerek, etkili barkod kullanımı sağlayabilir ve form işleme sırasında olası sorunları önleyebilirsiniz.

 

Barkod alanları oluşturma, test etme ve düzenleme

Bir PDF form barkodunu geliştirmek için JavaScript kullanarak özel komut dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu görev için temel JavaScript bilgisi ve Acrobat'a özgü JavaScript bilgisi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamaları Geliştirme hakkında bilgi edinin. Ek olarak, anlayışınızı daha da geliştirmek için temel JavaScript'te bulunan çeşitli kaynakları keşfedebilirsiniz.

Not:

Maksimum boyutta bir barkod ekledikten sonra, hücre boyutunu veya kod çözme koşulunu değiştirmek barkodun sayfa kenarlıklarından taşmasına neden olabilir. Barkod için uygun hücre boyutunu ve kod çözme koşullarını seçerek bu durumu önleyin.

Barkod alanı ekleme

 1. Formu Acrobat'ta açın ve ardından  > Tercihler > Formlar'a gidin. Daha sonra, Alan değerlerini otomatik hesapla onay kutusunu ve ardından Tamam'ı seçin.

 2. Tüm araçlar menüsünden Form hazırla'yı seçin.

 3. Sol panelden  Barkod'u seçin.

 4. Barkod alanını tanımlamak için dikdörtgeni sürükleyin ve barkod alanını çift tıklatın.

  Ardından Barkod alanı özellikleri iletişim kutusu açılır.

 5. Değer sekmesini seçtikten sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bunla kodla'yi seçin ve bir format bekleyin (XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış). Sonra Seç'i ve barkod alanına kodlanmasını istediğiniz alanları seçin. Alan adlarını barkod verilerine dahil etmek istemiyorsanız Alan Adlarını İçer'in seçimini kaldırın.

  • Özel hesaplama komut dosyası'nı ve ardından Düzenle öğesini seçin. Daha sonra JavaScript Düzenleyicisi iletişim kutusunda özel JavaScript kodunuzu girin.

 6. Seçenekler sekmesinin altında:

  1. PDF417, QR Kodu veya Veri Matrisi gibi bir Semboloji seçeneği belirleyin.
  2. Bu sıkıştırmayı uygulamak istiyorsanız Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır seçeneğini belirleyin.
   Geri gönderilen formlardan veri almak için taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa bu seçeneği işaretlemeyin.
  3. Kodlama Koşulu alanında, Taşınabilir Barkod Tarayıcısı, Faks Sunucusu, Belge Tarayıcısı veya Özel seçenekleri arasından geri gönderilen formları işleyecek donanım türünü seçin.
  4. Gerekiyorsa Özel'i seçin ve X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi için değerler girin.
 7. Genel ve Eylemler sekmelerinde diğer değişiklikleri yapın. Ardından Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

  JavaScript kodu, seçili alanları XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış formatında kodlamak için otomatik olarak oluşturulur. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusu kapatılır ve kendisi için değerler belirttiğiniz barkod formda görünür.

  Not:

  Barkodu oluşturduktan sonra forma yeni bir alan eklerseniz, varolan barkodlar için verilere otomatik olarak dahil edilmez. Ancak barkoda ek veri alanlarını elle ekleyebilirsiniz.

Barkod alanını test etme

 1. Araç çubuğundan Önizleme düğmesini tıklatın.

 2. Formu doldurun. Her alan için maksimum bilgi miktarını temsil eden veya kullanıcıların giriş yapmasını beklediğiniz örnek verileri kullanın.
 3. Barkod alanı soluklaşırsa barkod alanını yeniden boyutlandırma veya içerik verilerini ayarlama işlemini uygulayın. 

  Barkod alanının gelen verilerin tümünü alacak kadar büyüklükte olduğundan emin olun. 

 4. Örnek verileri kaldırmak için sağdaki panelden Daha Fazla > Formu temizle'yi seçin.

 5.  > Kaydet'i seçin.

Barkod form alanı şimdi dağıtma için hazırdır.

Barkoda daha fazla veri alanı ekleme

 1. Tüm araçlar menüsünden Form hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın.
 3. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bununla Kodla işaretliyse Seç öğesini seçin ve kodlanacak ek form alanlarını belirleyin.

  • Özel Hesaplama Komut Dosyası seçiliyse Düzenle'yi seçin ve ek alanları dahil etmek için ek JavaScript yazın.

Yeni alanları barkoda ekledikten sonra örnek verileri test ederek barkod alanının yeterli büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı gri görünüyorsa barkod alanını veya metin alanı özelliklerini, içeriği barkod alanına sığacak şekilde ayarlayın.

Veri içeriğini barkod alanına sığacak şekilde ayarlama

 1. Tüm araçlar menüsünden Form hazırla'yı seçin.

 2. Barkod alanını çift tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenekler sekmesinde Özel'i seçin ve Hata Düzeltme Düzeyi ve Y/X Oranı için alt değerleri girin.

  • Bir Adobe yazılım kod çözücüsü (ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız Seçenekler sekmesine gidin ve Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin.

  • Değer sekmesinde veri kodlama formatı olarak XML yerine Sekmeyle Sınırlandırılmış'ı seçin. XML, bilgileri kodlamak için Sekmeyle Sınırlandırılmış seçeneğinden daha fazla barkod alanı gerektirir.

  • Seçenekler sekmesinde farklı bir Semboloji seçeneği belirleyin.

  • Değer sekmesinde Seç düğmesini tıklatın ve kodlama gerekmeyen tüm alanların seçimini kaldırın. Örneğin gereksiz bilgi içeren alanları dahil etmeyin.

  • Değer sekmesinde, kullanıcı tarafından girilen metni kodlama işlemi sırasında tümü küçük harfli veya tümü büyük harfli karakterlere dönüştüren özel bir komut dosyası girin.

  Not:

  United States Internal Revenue Service ve vergi kurumları tarafından kullanılan National Association of Computerized Tax Processors (NACTP), 2D barkod verileri için tümü büyük harfli karakterler kullanılmasını önermektedir.

 3. Verilerin kapsanmasında barkod alanı miktarını küçültmek için barkod alanını çift tıklatıp Değer sekmesinde verileri alfasayısal karakterlerle ve tek örnekle kısıtlayan özel bir komut istemi yazın. (Tümü büyük veya tümü küçük harften oluşan metin, aynı metnin büyük ve küçük karakterler karışık halde yazılmış şeklinden daha az barkod alanı gerektirir.)
Not:

Formda ekstra barkod alanları oluşturmayı ve her barkod alanıyla farklı veriler eşleştirmeyi göz önünde bulundurun.

Form alanı gezinmesini ayarlama

PDF belgesinde belirtilmiş bir sekme sırası yoksa, kullanıcı Erişilebilirlik tercihlerinde Sekme Sırası seçeneğinin işaretini kaldırmadıkça, varsayılan sekme sırası belge yapısına dayanır.

Alanları oluşturduktan sonra sekme sırasını değiştirebilirsiniz. Form düzenleme modundaysanız sekmeleri belge yapısı (varsayılan), satır veya sütuna göre sıralayabilirsiniz. Alanlar panelinde alanları sürükleyerek sırayı elle de seçebilirsiniz. Düzenleme modunda değilseniz sekmeleri satır veya sütuna göre sıralamak için sayfa özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ancak sekme sırasını elle özelleştiremezsiniz.

Sekme sırasını düzenleme modunda ayarlama

 1. Tüm araçlar menüsünden Form hazırla'yı seçin.

 2. Sağdaki Alanlar panelinde Sırala > Sekme sırası'nı seçin.

 3. Alanların sekme sıralamasını görmek için Alanlar panelinde > Sekme numaralarını göster'i seçin.

 4. Aşağıdaki Sekme Sırası seçeneklerden birini belirleyin:

  • Sekmeleri yapıya göre sıralaSekmeler belge yapısına dayanır ve etiketlemede ayarlanan sırayı izler.
  • Sekmeleri satıra göre sıralaSol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.
  • Sekmeleri sütuna göre sıralaSol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukarıdan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.
  • Sekmeleri manuel olarak sıralaAlanlar panelinin içinde olmasını istediğiniz yere alanı sürükleyip bırakmanızı sağlar. Alanı farklı bir sayfaya, radyo düğmesini başka bir gruba veya alanı radyo düğmesine taşıyamazsınız.
  • Tanımlanmamış sekmeleri sıralaSekme sırasının belirtilmediğini belirtir. Sayfa özellikleri sekme sırasını belirler.

Sekme sırasını Sayfa Özellikleri'nde ayarlama

 1. Form düzenleme modundaysanız bu moddan çıkmak için araç çubuğunun sağ tarafındaki çarpı düğmesini seçin.

 2. Sayfa minik resimlerini  seçin.

  Alternatif olarak,  > Görünüm > Göster/Gizle > Yan paneller > Sayfalar'a gidin.

  Sayfa minik resimleri panelini açılır. 

 3. Bir sayfa simgesini sağ tıklatın ve ardından Sayfa özellikleri'ni seçin.

 4. Sekme Sırası'nın altında aşağıdakilerden birini seçin:

  • Satır Düzenini Kullan: Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket eder.
  • Sütün Sırasını KullanSol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan sağa hareket eder.
  • Belge Yapısını KullanEtiketli alanlara sahip formlar için etiketlemede belirlenen sırayı izler.
  • TanımlanmamışMevcut sırayı kullanır.
 5. Tamam'ı seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?