Kullanıcı Kılavuzu İptal

Metni düzenlemelerle işaretleme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Genel bakış

Metni formatlama veya belge yapılandırma önerileri ya da başka düzenleme önerileri vermek için işaretleme araçlarını kullanabilirsiniz. İşaretlemeler ve yorumlar PDF'deki gerçek metni değiştirmez.  Nasıl yapılacağını görmek için aşağıdaki konulara bakın:

Metni vurgulama, üstünü çizme veya altını çizme

Metninize işaretleme eklemek için aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

Metin seç aracından:

 1. İşaretlemek istediğiniz metni seçmek için Metin seç aracını kullanın. 
 2. Açılan işaretleme araç çubuğundan aşağıdaki istenen eylemlerden birini yapın:
  • Metni vurgulamak için seçin 
  • Metnin üstünü çizmek için seçin 
  • Metnin altını çizmek için seçin 
  • Metni redakte etmek için seçin 
  • Metni kopyalamak için seçin 
  • Seçili metni düzenlemek için seçin 
Adobe Acrobat masaüstündeki işaretleme araçları

İşaretleme araçlarından:

 1. Hızlı eylemler araç çubuğundan Metni vurgula aracını seçin ve ardından imleci vurgulamak istediğiniz metnin üzerine getirin. 
 2. Vurgulama aracı seçiliyken yalnızca metnin üzerine sürükleyerek metnin birden çok kısmını vurgulayabilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda aracın seçimini kaldırın.
 3. Başka işaretlemeler eklemek için Vurgulama aracı menüsünü genişletin ve diğer işaretlemeler için aracı seçin.
vurgulu-metin

İşaretlemenin rengini değiştirme

 1. İşaretleme öğesini tıklatın.
 2. Açılan mini araç çubuğundan simge rengini seçin.
 3. Renk paletinden istediğiniz rengi seçin.

İşaretleme seçilen renkte görünür.

İşaretlemeyi silme

İşaretlemeyi silmek için işaretlemeyi tıklatın ve ardından seçin

İşaretlemeye yorum ekleme

 1. İşaretlemeyi çift tıklatın. 

  Bir yorum kutusu açılır. 

 2. Alternatif olarak işaretlemeyi tıklatın (macOS için Control tuşuna basarak tıklatın) ve not simgesini seçin. 

  Bir yorum kutusu açılır.

 3. Mesajınızı yorum kutusuna yazın ve Yayınla öğesini seçin.

Metni değiştirme

 1. Hızlı eylemler araç çubuğundan Yorumlar araç menüsünü genişletin ve ardından Seçili metni değiştir öğesini seçin.

  Adobe Acrobat masaüstündeki araçlar

 2. Değiştirmek istediğiniz metni seçin.

  Seçili metnin üzeri çizilir.

 3. Seçili metni çift tıklatın ve ardından yerleştirilecek veya eklenecek metni yazın.

  Ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir. Yeni bir paragrafın eklenmesi gerektiğini belirtmek için Enter tuşuna basın ve açılır notu metin eklemeden kapatın. Paragraf ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir.

Metin ekleme

 1. Hızlı eylemler araç çubuğundan Yorumlar araç menüsünü genişletin ve ardından Metin ekle öğesini seçin.

 2. Araya metin eklemek istediğiniz sözcük veya karakterlerin arasını tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Araya eklemek istediğiniz metni yazın.

  • Yeni bir paragrafın eklenmesi gerektiğini belirtmek için Enter tuşuna basın ve açılır notu metin eklemeden kapatın. Paragraf ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir.

  • Boşluk eklenmesi gerektiğini belirtmek için boşluk tuşuna basın ve açılır notu metin eklemeden kapatın. Boşluk ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir.  

  Not:

  Metin seçmek için Seçim aracını kullanarak, seçili metni sağ tıklatarak ve bir metin düzenleme ek açıklaması seçerek de metin düzenlemelerini gösterebilirsiniz.

Metin düzenlemelerini dışa aktarma

Windows® için Acrobat'ta kaynak belgede düzenleme yapmak için metin düzenlemelerini doğrudan PDF'nin esas aldığı Microsoft® Word belgesine aktarabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız dosyanızı Word'den PDF'ye dönüştürmek için PDFMaker'ı kullanmanız gerekir. Metin düzenlemelerinizi dışa aktarmadan önce, ekleme yorumlarının eklemek istediğiniz metinle aynı metni (boşluklar ve paragraf sonları dahil) kullandığından emin olun. Ek yönerge sözcükleri ("Aşağıdakileri ekle:" gibi) eklerseniz bu sözcüklerin Word belgesinden elle silinmesi gerekir.

Windows®'ta Acrobat Pro uygulamasında düzenlemelerinizi birleştirmek için metin düzenleme yorumlarınızı doğrudan PDF'nin esas aldığı Autodesk AutoCAD belgesine aktarabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için PDF'yi oluşturmak üzere AutoCAD programında PDFMaker uygulamasını kullanmalısınız.

Metni Değiştir seçeneği
Metni Değiştir seçeneği: Seçili metnin üzeri çizilir ve yeni metin bağlı açılan nota eklenir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?