Kullanıcı Kılavuzu İptal

Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Kitapçıklar hakkında

Kitapçıklar, kağıt üzerinde, katlandığında sayfalar doğru sırada olacak şekilde yerleştirilmiş, birden çok sayfalı belgelerdir. Üstte 2 sayfalı tel dikişli kitapçıklar oluşturabilirsiniz. Bunlarda her iki yüze yazdırılan yan yana ikişer sayfa bir kez katlanır ve kat yerinden bağlanır. İlk sayfa, aynı baskı sayfasına son sayfa olarak yazdırılır. İkinci sayfa, aynı yaprağa ikinci sayfadan son sayfaya kadar olmak üzere yazdırılır ve işlem bu şekilde devam eder. Her sayfa kağıtta otomatik olarak ortalanır, büyük sayfalar yazdırılabilir alana sığacak şekilde ölçeklenir (küçültülür). Çift taraflı sayfaları harmanlayıp katladığınızda ve zımbaladığınızda, ortaya doğru sayfa sırasına konmuş tek bir kitapçık çıkar.

Kitapçık yazdırmak için, yazıcınızın ya otomatik ya da elle çift yüzlü yazdırmayı (kağıdın iki tarafına birden yazdırmayı) desteklemesi gerekir. Elle çift yüzlü yazdırma işlemi, iki ayrı yazdırma geçişi gerektirir: birinde ön yüz, diğerinde arka yüz yazdırılır. Yazıcınızın çift taraflı baskıyı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, yazıcı kılavuzuna bakın veya yazıcı üreticisiyle görüşün.

Acrobat'ta çok sayfalı belgeler
Çok sayfalı belge (solda), kitaplık mizanpajında ayarlanan sayfalar (ortada) ve yeni kitapçık olarak basılan ve katlanan sayfalar (sağda)

 1. Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin ve yazıcıyı seçin.

 2. Hangi sayfaların yazdırılacağını belirtin:
  • Sayfaları önden arkaya doğru yazdırmak için Tümü'nü seçin.
  • Büyük bir kitapçığı daha küçük gruplara bölmek için Sayfalar'ı seçin ve ilk grup için bir sayfa aralığı belirleyin. Her sayfa aralığını ayrı ayrı yazdırın.
 3. Kitapçık'ı tıklatın.

 4. Belirli sayfaları farklı bir kağıda veya farklı bir kağıt kaynağından yazdırmak için, Sayfa Kaynağı / Hedefi seçeneğini kullanarak ilgili sayfaları belirleyin. Özellikler düğmesini tıklatın ve gerektiği şekilde doğru kağıt tepsisini seçip diğer seçenekleri belirleyin.

 5. Ek sayfa işleme seçeneklerini belirleyin. Siz seçenekleri belirledikçe, Önizleme görüntüsü değişir.

  Kitapçık Altkümesi

  Kağıdın hangi yüzlerine yazdırılacağını belirler. Otomatik olarak kağıdın her iki yüzüne birden yazdırmak için Her İki Yüze'yi seçin (yazıcınızın otomatik çift taraflı yazdırmayı desteklemesi gerekir). Sadece kağıdın ön yüzünde görünen bütün sayfaları yazdırmak için Sadece Ön Taraf'ı seçin. Bu sayfaları yazdırıldıktan sonra ters çevirin, tekrar Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin ve Sadece Arka Taraf'ı seçin. Yazıcı modeline bağlı olarak, arka yüzlerini yazdırmak için kağıtları döndürüp yeniden harmanlamanız gerekebilir.

  Dikkat:

  Yazıcınız otomatik çift taraflı yazdırmayı desteklemiyorsa sayfaları döndürmeniz veya çevirmeniz ve yeniden besleme bölmesine yerleştirmeniz gerekir. Uygulanması gereken adımlar yazıcı modelinize bağlıdır. Yazdır iletişim kutusundaki yazıcı Özelliklerini kullanarak ayarları güncelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çift Taraflı Yazdırma.

  Her Yapraktaki Sayfaları Otomatik Döndür

  Her sayfayı, yazdırılabilir alana en uygun biçimde sığacak şekilde otomatik olarak döndürür.

  İlk Sayfa

  Yazdırılacak ilk ve son yaprağı belirler. Acrobat, yazdırma işine uyması için hangi yaprakların yazdırılması gerektiğini belirler. Örneğin, 16 sayfalık bir belgeniz varsa, 1'den 4'e kadar olan yapraklar yazdırılır.

  Ciltleme

  Ciltlemenin yönlendirmesini belirler. Soldan sağa okunan metin için Sol'u seçin; uzun kenarından katlanan kağıt için Sol (Uzun)'u seçin (yazdırılabilir alan dar ve uzun olur). Sağdan sola doğru veya Asya tipi dikey yönde okunan metinler için Sağ'ı seçin; uzun kenarından katlanan kağıt için Sağ (Uzun)'u seçin.

  Acrobat'ta ciltlemeler

  Acrobat'ta ciltlemeler
  Sağdan ciltlemeyi Sağ (Uzun) ile karşılaştırın.

  Not:

  Paylaşımlı yazıcı ortamlarında siz arka yüzü yazdırmadan önce başkalarının sizin kağıtlarınız üzerine başka şeyler yazdırmasını engellemek için, arka taraf sayfalarını farklı bir kağıt tepsisi kullanarak yazdırabilirsiniz.

PDF Portföyünde tek PDF'ye sarılı birden çok belge bulunur. Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri teker teker veya birlikte yazdırabilirsiniz. Belgeler, dosyaların sırasına bakılmaksızın, alfabetik sıraya göre yazdırılır.

Not:

Bir dosyanın adını değiştirmek veya bir PDF Portföyü'ndeki dosyaların sırasını değiştirmek için Ayrıntılar görünümünü kullanın. Bkz: PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma.

 1. PDF Portföyünü açın. Yalnızca belirli PDF'leri yazdırmak için bu PDF'leri seçin.
 2. Dosya > Yazdır'ı, sonra da aşağıdakilerden birini seçin:

  Tüm PDF Dosyaları

  PDF Portföyündeki tüm PDF'leri yazdırır.

  Seçili PDF dosyaları

  Seçili PDF'leri yazdırır. Bu seçenek sadece, bileşen belgeler listesinde birden çok dosya seçildiyse kullanılabilir.

 3. Gereken yazdırma seçeneklerini belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

Not:

PDF olmayan bileşen dosyaları yazdırmak için asıl uygulamayı kullanmanız gerekir. Bileşen dosyasını doğal uygulamasında açmak için dosyayı sağ tıklatıp Dosyayı Asıl Uygulamada Aç'ı seçin. (Dosyayı açmak için doğal uygulamanın yüklenmiş olması gerekir.)

Yer imleriyle ilişkilendirilmiş olan sayfaları, doğrudan Yer İmleri sekmesinden yazdırabilirsiniz. Yer imleri, ana yer imleri ve alt (bağımlı) yer imleri şeklinde bir hiyerarşi içinde görünür. Bir ana yer imini yazdırırsanız, bu yer iminin alt düzey yer imleriyle ilişkilendirilmiş olan bütün sayfalar da yazdırılır.

Her yer imi bir sayfa içeriğini görüntülemeyebilir, bu yüzden de yazdırılamayabilir. Örneğin, bazı yer imleri bir dosyayı açar veya bir ses çalar. Yazdırılabilir ve yazdırılamaz yer imlerinden oluşan bir grup seçerseniz, yazdırılamaz nitelikteki yer imleri yoksayılır.

Not:

Etiketli yer imleri, başlıklar veya şekiller gibi, belge yapısında yer alan yazdırılabilir öğeleri temsil ettiği için, etiketli içerikten oluşturulan yer imleri her zaman sayfa içeriğini görüntüler.

 1. Yer imleri içeren bir PDF açın. Gerekirse, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Yer İmleri'ni seçerek, yer imlerinin gezinme bölmesinde görünmesini sağlayın.

 2. Bir veya birden çok yer imini seçin ve seçimi sağ tıklatın.
 3. Menüden, Sayfa Yazdır'ı seçin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın