Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'ye damga ekleme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Belge damgalama

Tıpkı kağıt üzerine lastik ıstampa bastığınız gibi, bir PDF'yi de damgalayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir damgalar listesinden seçim yapabilir veya kendi damgalarınızı oluşturabilirsiniz. Dinamik damgalar bilgisayarınızdan ve Tercihler iletişim kutusunun Kimlik panelinden bilgiler alarak, damganın üzerindeki ad, tarih ve saat bilgilerini belirtebilmenizi sağlar.

Damga aracı, Yorum aracının ikincil araç çubuğunda görüntülenir.  

Acrobat'ta damga aracı kategorileri
Damga aracı kategorileri

A. Dinamik damgalar B. Burayı İmzalayın damgası C. Standart iş damgası D. Özelleştirilmiş damga 

Dinamik damga oluşturma ile ilgili eğitim için Dynamic Stamp Secrets (Dinamik Damganın Sırları) başlıklı konuya bakın (http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets).

Damgalar paletini açma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Damga > Damgalar Paleti'ni seçin.
  • Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster'i seçin.

Damga uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak bir damga seçin:
  • Damga aracını tıklatın. En son kullanılan damga seçilidir.

  • Damgalar Paleti'nde menüden bir kategori seçin, ardından damgayı seçin.

 2. Damgayı yerleştirmek istediğiniz belge sayfasını seçin veya damganın boyutunu ve yerleşimini tanımlamak için bir dikdörtgeni sürükleyin.
 3. Kimlik tercihlerinde bir ad belirtmediyseniz, Kimlik Kurulumu iletişim kutusunda sizden bunu yapmanız istenir.

Damganın konumunu veya görünümünü değiştirme

 1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Damgayı taşımak için yeni bir konuma sürükleyin.

  • Damgayı yeniden boyutlandırmak için damgayı tıklatın ve bir köşe tutamacını sürükleyin.

  • Bir damgayı döndürmek için, damgayı tıklatın, işaretçiyi damganın üst kısmındaki tutamağa götürün ve damgayı döndürme simgesi  belirdiğinde sürükleyin.

  • Damgayı silmek için damgayı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

  • Damganın opaklığını veya açılır notun rengini değiştirmek için, damgayı sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın. Görünüm sekmesinde opaklığı veya rengi değiştirin.

Damgayı sık kullanılanlar listesine taşıma

 1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak, sayfada bir damga işareti seçin.
 2. Yorum aracının ikincil araç çubuğunda, Damga aracını tıklatın ve Geçerli Damgayı Sık Kullanılanlara Ekle'yi seçin.

Özel damga oluşturma

PDF, JPEG, bit eşlem, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) ve Autodesk AutoCAD (DWT, DWG) dosyaları dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bir dizi farklı formattan özel damga oluşturabilirsiniz. Acrobat Reader 'de, Özel Damga Oluştur yalnızca PDF formatına izin verir.

Not:

PDF'ye yalnızca bir kez görüntü eklemek için görüntüyü belgeye yapıştırmanız yeterli olur. Yapıştırılan görüntüler diğer damga yorumlarıyla aynı özelliklere sahip olur; her biri bir açılır not ve düzenlenebilir özellikler içerir.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak Damgalar Paleti'ni açın:

  • Araçlar > Damga > Damgalar Paleti'ni seçin.
  • Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster'i seçin.
 2. İçe Aktar'ı tıklatıp dosyayı seçin.

 3. Dosyada birden çok sayfa varsa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidin ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Menüden bir kategori seçin veya yeni kategori adını yazın, özel damgayı adlandırın ve Tamam'ı tıklatın.

Özel damganın adını veya kategorisini değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak Damgalar Paleti'ni açın:

  • Araçlar > Damga > Damgalar Paleti'ni seçin.
  • Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster'i seçin.
 2. Damga kategorisini seçin, damgayı sağ tıklatın ve Düzenle'yi seçin.

 3. Damganın kategorisini veya adını düzenleyin veya görüntüyü değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Özel damgayı silme

Yalnızca oluşturduğunuz özel damgaları silebilirsiniz; önceden tanımlanmış damgalar silinemez. Damgayı sildiğinizde, damga Damga aracı menüsünden kaldırılır ancak damga dosyası silinmez.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak Damgalar Paleti'ni açın:

  • Araçlar > Damga > Damgalar Paleti'ni seçin.
  • Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster'i seçin.
 2. Menüden damga kategorisini seçin, özelleştirilmiş damgayı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Özel damga kategorisi silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Damga > Özel Damgalar'ı seçin.
  • Araçlar > Yorum> Damga > Özel Damgalar > Damgaları Yönet'i seçin.
 2. Silmek istediğiniz kategoriyi seçin ve Sil'i tıklatın.

  Not:

  Özel damga kategorisindeki tüm damgaların silinmesi, özel damga kategorisini de siler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın