PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama

Parola güvenliği temel bilgileri

Parolalar belirleyip yazdırma ve düzenleme gibi belirli özellikleri kısıtlayarak, bir PDF belgesine erişimi sınırlandırabilirsiniz. Ancak bir PDF kopyalarının kaydedilmesini engelleyemezsiniz. Kopyalar, orijinal PDF ile aynı sınırlamalara sahip olabilir. İki tür parola kullanılabilir:

Belge açma parolası

Belge Açma parolası (kullanıcı parolası olarak da bilinir) kullanıcının PDF açmak için bir parola girmesini gerektirir.

İzin parolası

İzin parolası (ana parola olarak da bilinir) izin ayarlarının değiştirilebilmesi için bir parola gerektirir. İzin parolasını kullanarak PDF'deki içeriklerin yazdırılmasını, düzenlenmesini ve kopyalanmasını kısıtlayabilirsiniz. Alıcıların belgeyi Reader veya Acrobat'ta açmaları için parola girmelerine gerek yoktur. Alıcıların yalnızca belirlediğiniz sınırlamaları değiştirmek için bir parola girmesi gerekir.

PDF güvenliği her iki türden parolayla de sağlanmışsa istenilen parolayla açılabilir. Ancak, yalnızca izin parolası kullanıcının kısıtlı özellikleri değiştirmesine izin verir. Eklenen güvenlik nedeniyle her iki türden parolanın ayarlanması çoğunlukla yararlıdır.

Not:

İmzalı veya sertifikalı bir belgeye parola ekleyemezsiniz.

PDF'ye parola ekleme

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın.

 2. Dosya > Parola Kullanarak Korumaya Al seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, Araçlar > Koruma > Parola Kullanarak Korumaya Al'ı seçebilirsiniz.

 3. PDF'yi Görüntüleme veya Düzenleme için parola ayarlamak istiyorsanız seçin.

  Parola kullanarak korumaya al

 4. Parolanızı yazın ve doğrulamak için yeniden yazın. Parolanız en az altı karakterden oluşmalıdır. Parola gücü; seçilen parolanın zayıf, orta veya güçlü olup olmadığını belirtmek için parolanızın yanında görüntülenir.

 5. Uygula'yı tıklatın. Acrobat, dosyanın parola kullanılarak başarıyla korumaya alındığına dair bir onay mesajı gösterir.

  Koruma onay mesajı

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Koruma > Diğer Seçenekler > Şifreyle Şifrele öğesini seçin.
  • Dosya > Parola Kullanarak Korumaya Al'ı seçin ve Diğer Seçenekler'den Gelişmiş Parola Koruması seçeneğini belirleyin.
 2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

 3. Belgeyi Açmak İçin Parola Gerekiyor'u seçin ve ilgili alana parolayı girin. Parolanız en az altı karakterden oluşmalıdır. Parola güvenliği ölçer, girdiğiniz her bir karakter için girmiş olduğunuz parolayı değerlendirir ve parola güvenlik düzeyini gösterir.

  Belgeyi Açmak İçin Parola İste'yi seçin
  Parola Güvenliği - Ayarlar seçeneğini kullanarak PDF'yi açmak için bir parola belirleyebilirsiniz

 4. Uyumluluk menüsünden Acrobat sürümünü seçin. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya Reader sürümlerinin aynısını veya daha önceki sürümleri tercih edin.

  Seçenekler, önceki sürümlerle olan uyumluluğu ve şifreleme türünü denetler
  Seçenekler, önceki sürümlerle olan uyumluluğu ve şifreleme türünü denetler

  Belirlediğiniz Uyumluluk seçeneği kullanılan şifreleme türünü belirler. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya Reader sürümleriyle uyumlu bir sürüm seçmeniz önemlidir. Örneğin, Acrobat 7 Acrobat X ve sonraki sürümlere göre şifrelenmiş bir PDF'yi açamaz.

  • Acrobat 6.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.5) belgeyi 128 bit RC4 kullanarak şifreler.
  • Acrobat 7.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.6), belgeyi 128 bit anahtar boyutlu AES şifreleme algoritmasını kullanarak şifreler.
  • Acrobat X ve Sonraki Sürümler (PDF 1.7), belgeyi 256 bit AES kullanarak şifreler. Acrobat 8 ve 9'da oluşturulan belgelere 256 bit AES şifrelemesi uygulamak için Acrobat X Sonraki Sürümleri seçin.
 5. Bir şifreleme seçeneği belirleyin:

  Tüm Belge İçeriğini Şifrele

  Belgeyi ve belge meta verilerini şifreler. Bu seçenek belirlenmişse arama motorları belge meta verilerine erişemez.

  Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele

  Bir belgenin içeriğini şifreler ancak arama motorlarının belgenin meta verilerine erişmesine izin verir.

  Not:

  iFilter ve Acrobat'ın Bul ve Gelişmiş Arama komutları Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele seçeneği belirlendiğinde dahi PDF'in meta verilerinde arama yapmaz. XMP meta verilerinden yararlanan bir arama aracı kullanabilirsiniz.

  Sadece Dosya Eklerini Şifrele

  Dosya eklerini açmak için parola gerektirir. Kullanıcılar belgeyi parola olmadan açabilir. Güvenlik zarfları oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

 6. Tamam'ı tıklatın. Sorulduğunda, her parolayı doğrulamak için uygun parolayı kutuya yeniden yazıp Tamam'ı tıklatın.

PDF düzenleme işlemini kısıtlama

Kullanıcıların PDF'leri değiştirmelerini önleyebilirsiniz. Düzenlemeyi kısıtla seçeneği, kullanıcıların metinleri düzenlemesini, nesneleri taşımasını veya form alanları eklemesini önler. Ancak kullanıcılar form alanlarını doldurabilir, imzalayabilir veya yorum ekleyebilir.

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya > Parola Kullanarak Korumaya Al seçeneğini belirleyin.
  • Araçlar > Koruma > Parola Kullanarak Korumaya Al öğesini seçin.
 2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

 3. Düzenleme seçeneğini belirleyin ve ardından parolanızı yazıp doğrulamak için yeniden yazın. Parolanız en az altı karakterden oluşmalıdır. Parola kuvveti; seçilen parolanın zayıf, orta veya güçlü olup olmadığını belirtmek için parolanızın yanında görüntülenir.

  Düzenlemeyi sınırla

 4. Uygula'yı tıklatın. Acrobat, dosyanın parola kullanılarak başarıyla korumaya alındığına dair bir onay mesajı gösterir.

  Düzenleme onay mesajını kısıtlama

Yazdırma, düzenleme ve kopyalama işlemlerini kısıtlama

Kullanıcıların bir PDF'deki içerikleri yazdırmasını, düzenlemesini veya kopyalamasını kısıtlayabilirsiniz. PDF'ye uygulamak istediğiniz kısıtlamaları ayarlayabilirsiniz. Parolayı kendilerine vermediğiniz sürece kullanıcılar bu kısıtlamaları değiştiremez.

Illustrator, Photoshop veya InDesign'da yalnızca görünüm modu yoktur. Kısıtlı bir PDF'yi bu uygulamalarda açmak için kullanıcının izin parolasını girmesi gerekir.

Not:

Parolayı unutursanız PDF'den geri yükleyemezsiniz. PDF'nin parolayla korunmayan bir kopyasını saklamaya dikkat edin.

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Koruma > Diğer Seçenekler > Şifreyle Şifrele öğesini seçin.
  • Dosya > Parola Kullanarak Korumaya Al'ı seçin ve Diğer Seçenekler'den Gelişmiş Parola Koruması seçeneğini belirleyin.
 2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

 3. Belgenin Düzenlenmesini ve Yazdırılmasını Kısıtla'yı seçin.

  Tüm Adobe ürünleri izinler parolası tarafından belirlenen kısıtlamaları uygular. Ancak, üçüncü taraf ürünleri bu ayarları desteklemiyorsa belge alıcıları belirlediğiniz kısıtlamaların tümünü ya da bazılarını atlayabilir.

 4. İlgili alana parolayı yazın. Parolanız en az altı karakterden oluşmalıdır. Parola güvenliği ölçer, girdiğiniz her bir karakter için girmiş olduğunuz parolayı değerlendirir ve parola güvenlik düzeyini gösterir.

  Parola Güvenliği seçenekleri
  Parola Güvenliği - Ayarlar bölümünü kullanarak yazdırma, düzenleme ve kopyalama işlemlerini kısıtlayabilirsiniz

 5. İzin Verilen Yazdırma menüsünden kullanıcının neler yazdırabileceğine dair seçenekleri belirleyin:

  Yok

  Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını engeller.

  Düşük Çözünürlük (150 dpi)

  Kullanıcıların, 150 dpi çözünürlükten daha yüksek çözünürlükte yazdırmasına izin vermez. Her sayfa bir bitmap görüntü olarak yazdırılacağından, yazdırma işlemi daha yavaş olabilir. Bu seçenek yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 5 (PDF 1.4) ve üstü olarak ayarlandıysa kullanılabilir.

  Yüksek Çözünürlük

  Kullanıcıların, PostScript ve gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma özelliklerini destekleyen diğer yazıcılara yüksek kalitede vektör çıktısı yönlendirerek istedikleri çözünürlükte yazdırmalarına izin verir.

 6. İzin Verilen Değişiklikler menüsünden kullanıcının değiştirebileceği seçenekleri belirleyin:

  Yok

  Kullanıcıların dosya üzerinde, İzin Verilen Değişiklikler menüsünde listelenen form alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi değişiklikleri yapmasını engeller.

  Sayfa Ekleme, Silme ve Döndürme

  Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine ve döndürmesine ve yer imleriyle minik resimler eklemesine izin verir. Bu seçenek yalnızca yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

  Form Alanlarını Doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama

  Kullanıcıların formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek, yorum eklemelerine veya form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek yalnızca yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

  Yorum Oluşturma, Form Alanlarını Doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama

  Kullanıcıların yorum ve dijital imza eklemesine ve formları doldurmasına izin verir. Bu seçenek kullanıcıların sayfadaki nesneleri taşımasına veya form alanları oluşturmasına izin vermez.

  Sayfaların Ayıklanması Hariç Tümü

  Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları oluşturmasına ve doldurmasına, yorum ve dijital imza eklemesine izin verir.

 7. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

  Metin, Görüntü ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

  Kullanıcıların PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

  Görme Engelliler İçin Ekran Okuma Aygıtlarının Metin Erişimini Etkinleştir

  Görme engelli kullanıcıların belgeyi ekran okuyucularla okumasına izin verir, ama kullanıcıların belgenin içeriğini kopyalamasına veya çıkartmasına izin vermez. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemeyle kullanılabilir.

 8. Uyumluluk menüsünden Acrobat sürümünü seçin. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya Reader sürümlerinin aynısını veya daha önceki sürümleri tercih edin. Belirlediğiniz Uyumluluk seçeneği kullanılan şifreleme türünü belirler. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya Reader sürümleriyle uyumlu bir sürüm seçmeniz önemlidir. Örneğin, Acrobat 7 Acrobat X ve sonraki sürümlere göre şifrelenmiş bir PDF'yi açamaz.

  PDF Uyumluluk seçenekleri

  • Acrobat 6.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.5) belgeyi 128 bit RC4 kullanarak şifreler.
  • Acrobat 7.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.6), belgeyi 128 bit anahtar boyutlu AES şifreleme algoritmasını kullanarak şifreler.
  • Acrobat X ve Sonraki Sürümler (PDF 1.7), belgeyi 256 bit AES kullanarak şifreler. Acrobat 8 ve 9'da oluşturulan belgelere 256 bit AES şifrelemesi uygulamak için Acrobat X Sonraki Sürümleri seçin.
 9. Şifrelemek istediğiniz öğeyi seçin:

  Tüm Belge İçeriğini Şifrele

  Belgeyi ve belge meta verilerini şifreler. Bu seçenek belirlenmişse arama motorları belge meta verilerine erişemez.

  Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele

  Bir belgenin içeriğini şifreler ancak arama motorlarının belgenin meta verilerine erişmesine izin verir.

  Not:

  iFilter ve Acrobat'ın Bul ve Gelişmiş Arama komutları Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele seçeneği belirlendiğinde dahi PDF'in meta verilerinde arama yapmaz. XMP meta verilerinden yararlanan bir arama aracı kullanabilirsiniz.

  Sadece Dosya Eklerini Şifrele

  Dosya eklerini açmak için parola gerektirir. Kullanıcılar belgeyi parola olmadan açabilir. Güvenlik zarfları oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

 10. Tamam'ı tıklatın. Sorulduğunda, her parolayı doğrulamak için uygun parolayı kutuya yeniden yazıp Tamam'ı tıklatın.

Parola güvenliğini kaldırma

Güvenliği kaldırma izniniz varsa açık PDF'den bunu yapabilirsiniz. PDF güvenliği sunucu tabanlı güvenlikle sağlanmışsa yalnızca ilkeyi yazan veya sunucu yöneticisi bunu değiştirebilir.

 1. PDF'yi açın ve ardından Araçlar > Koruma > Diğer Seçenekler > Güvenliği Kaldır öğesini seçin.

 2. Seçenekleriniz belgeye eklenen parola güvenliği türünüze göre değişir:

  • Belgede yalnızca Belge Açma parolası varsa belgeden kaldırmak için Tamam'ı tıklatın.
  • Belgede izin parolası varsa Parola Gir kutusuna bu parolayı yazıp Tamam'ı tıklatın. Eylemi onaylamak için Tamam'ı bir kez daha tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın