PDF'lere yorum eklemek için açıklama ve çizim işaretleme araçlarını kullanma

Vurgular, yapışkan notlar, serbest elle çizim aracı ve işaretleme araçlarıyla PDF dosyalarına yorumlar ekleyin.

Bir PDF belgesini görüntülerken yorum ekleme

Acrobat DC'nin 2019 Mayıs sürümünden itibaren bir PDF'yi görüntülerken yorum eklemek için kayan araç çubuğundaki hızlı işlemleri kullanabilirsiniz. Bu işlemlere erişmek için yorum ekleme aracını açmak zorunda kalmazsınız. Bir PDF'de yaptığınız seçimlere bağlı olarak yorum eklemeyle ilişkili aşağıdaki hızlı işlemleri kullanabilirsiniz:

Not:

Bu seçenekleri göremiyorsanız Acrobat DC'yi son sürüme güncelleyin.

 • Metin seçimindeki eylemler: Metni Vurgulayabilir, Metnin Altını Çizebilir, Metnin Üstünü Çizebilir, Metni Kopyalayabilir, Metin ve Görüntüleri Düzenleyebilirsiniz.
Metin seçimine yönelik işlemler

 • Görüntü seçimine yönelik işlemler: Bir görüntüyü seçtiğinizde Yapışkan Not Ekleme, Metni Vurgulama, Metin ve Resimleri Düzenleme ve Resmi Kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Görüntü seçimine yönelik işlemler

 • Vurgulama seçimine yönelik işlemler: Bir PDF'deki mevcut bir vurgulama yorumunu seçtiğinizde Not Ekle, Renk Değiştir veya Yorumu Sil hızlı işlemlerini görürsünüz.
Vurgulama seçimine yönelik işlemler

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçlarına genel bakış

Not: Acrobat Reader'da tüm yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir.

Yorum eklemek için ek açıklama ve çizim işaretleme araçları kullanılır. Yorum ekleme araçlarına Yorum özelliğinin ikincil araç çubuğundan erişilebilir. Yorumlar, düşünceleri aktaran veya PDF'ler için geri bildirim sağlayan notlar ve çizimlerdir. Yapışkan Not aracını kullanarak metin mesajı yazabilirsiniz. Alternatif olarak, çizim araçlarını kullanarak bir çizgi, daire veya farklı bir şekil ekleyip, ilgili açılır nota mesaj yazabilirsiniz. Metin düzenleme araçları, kaynak belgede olmasını istediğiniz değişiklikleri göstermek için düzenleme işaretleri ekleyebilmenizi sağlar. Yorum ekleme özelliğini etkinleştirene kadar çoğu yorum ekleme ve çizim işaretleme aracı araç çubuğunda görünmez.

Not:

Acrobat Pro'da hareket veya görme engelleri olan okuyucuların yardımcı teknolojiler kullanarak bunları okuyabilmesi için yorumlarınıza etiketler ekleyebilirsiniz.

Ek açıklamaları ve çizim işaretleme araçlarını gösterme

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçları, bir PDF'yi yönetilen inceleme iş akışında açmanız dışındaki durumlarda varsayılan olarak görüntülenmez.

 1. Yorum araç çubuğunu açmak için Araçlar > Yorum Ekle öğesini seçin. Belgeye eklediğiniz yorumlar sağdaki bölmede görüntülenir.

  Acrobat'ta yorum araç çubuğu
  Yorum araç çubuğu

  Not:

  Araç simgeleriyle birlikte etiketleri de görmek için Yorum araç çubuğunu sağ tıklatarak Tüm Etiketleri Göster öğesini seçin.

 2. Çizim işaretleme araçları Çizim Araçları menüsünün altında gruplanır. Çizim araçlarını ikincil araç çubuğuna eklemek için araç çubuğunda Çizim Araçları simgesini tıklatın ve ardından Çizim Araçlarını Genişlet öğesini seçin.

  Acrobat'ta çizim araçları menüsü
  Çizim Araçları menüsü

Ek açıklama veya çizim işaretleyicisi aracı seçme

 • Yorum araç çubuğunu açın ve istediğiniz ek açıklama aracını seçin.
 • Çizim işaretleme aracını seçmek için Yorum araç çubuğunu açın ve Çizim Araçları simgesini tıklatın. Çizim Araçları menüsünden istediğiniz aracı seçin.
Not:

İlk yorumu oluşturduktan sonra, araç tekrar Seçim aracına dönüşerek yorumunuzu taşımanızı, yeniden boyutlandırmanızı veya düzenlemenizi sağlar. (Kurşun Kalem ve Metni Vurgula araçları seçili kalır.)

Ek açıklama aracını seçili tutma

Aracı tekrar seçmeksizin birden çok yorum ekleyebilirsiniz.

 1. Yorum araç çubuğunda, kullanmak istediğiniz aracı seçin (Ancak henüz kullanmayın).

 2. Aracı Seçili Tut simgesini tıklatın

Yapışkan not ekleme

Not:

Acrobat Reader'da tüm yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

En genel yorum türü yapışkan nottur. Yapışkan not, sayfada görünen bir not simgesine ve metin mesajınız için açılır nota sahiptir. Sayfada veya belge alanında herhangi bir yere yapışkan not ekleyebilirsiniz.

Acrobat'ta yapışkan not yorumu
Açılır nota metin mesajı eklemek için Yapışkan Not aracını kullanın.

Yapışkan not yorumu ekleme

 1. Yorum araç çubuğunda Yapışkan Not aracını  seçin ve notu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Açılır nota metin yazın. Ayrıca, Seçim aracını kullanarak PDF'den metin kopyalayıp nota yapıştırabilirsiniz.

  Not:

  Açılır notu kapattığınızda metniniz kalır.

Yapışkan not yorumu düzenleme

 1. Not simgesini tıklatın veya çift tıklatın.
 2. Gereken değişiklikleri yapın:
  • Açılır notu yeniden boyutlandırmak için sol alt veya sağ alt köşeyi sürükleyin.

  • Metin formatını değiştirmek için Yorum araç çubuğundaki Metin Özellikleri simgesini tıklatıp metni seçin, ardından araç çubuğundan istediğiniz özelliği seçin.

  Not:

  Font boyutunu, varsayılan açılır pencere davranışını ve diğer yorum oluşturma ve görüntüleme seçeneklerini değiştirmek için Tercihler iletişim kutusundaki Yorum panelini kullanın

  İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra açılır notun sağ üst köşesindeki kapat (X) düğmesini veya açılır notun dışında bir yeri tıklatın.

Yapışkan not yorumundan kısmi metin kopyalama

 1. Not simgesini tıklatın veya çift tıklatın.
 2. Metni seçin ve ardından metni sağ tıklatıp kopyalayın.

Yapışkan not silme

 1. Yapışkan Not aracını , El aracını  veya Seçim aracını  seçin.

 2. Not simgesini seçin ve Delete (Sil) tuşuna basın.

  Bunun yerine not simgesini çift tıklatıp, açılır notun Seçenekler menüsünden Sil'i de seçebilirsiniz.

Yazılı yorum ekleme

PDF sayfasında herhangi bir yere metin yazmak için Yazılı Yorum Ekle aracını kullanın. Yazılı Yorum Ekle aracı, Metin Ekleme Kutusu aracına benzerdir.

 1. Yorum araç çubuğundan Yazılı Yorum Ekle aracını seçin.

 2. Sayfayı tıklatarak imleci yerleştirin

 3. Metin formatını değiştirmek için Yorum araç çubuğundaki Metin Özellikleri simgesini tıklatıp metni seçin, ardından araç çubuğundan istediğiniz özelliği seçin.

Yorumların yazar adını değiştirme

Bir PDF dosyasına yorum eklediğinizde, oturum açma adınız varsayılan olarak yorumun yazar adı olarak kullanılır. Yazar adını değiştirmek için bkz. Yorumların yazar adını değiştirme.

Çizgi, ok veya şekil ekleme

Not:

Acrobat Reader'da , çizim araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Çizim aracı seçerken elde etmek istediğiniz etkiyi dikkate alın.

 1. Araçlar > Yorum'u seçin. Yorum araç çubuğunda Çizim Araçları'nı tıklatın ve çizim işaretleme aracını seçin:

  • Dikdörtgen aracı , Oval aracı , Ok aracı  ve Çizgi aracı  basit şekiller oluşturmanızı sağlar.

  • Bulut aracı  ve Çokgen aracı , birçok parçaya sahip kapalı şekiller oluşturur. Çokgen Çizgi aracı , birden çok parçalı açık şekiller oluşturur.

  • Kurşun Kalem aracı serbest biçimli çizimler oluşturur; Kurşun Kalem Silgisi aracı ise kurşun kalem işaretlemelerini kaldırır.

  Not:

  Çizim yapmadan önce çizgi genişliğini, rengini ve diğer özellikleri belirtmek için istediğiniz aracı seçin ve Ctrl+E tuşlarına basarak özellikler araç çubuğunu açın. Özellikler araç çubuğunda istediğiniz seçenekleri ayarlayın.

 2. PDF'nin içine çizin:
  • Bulut veya çokgen şekli oluşturmak için başlangıç noktasını oluşturmak üzere tıklatın, işaretçiyi hareket ettirin ve her parçayı oluşturmak için tıklatın. Şekli çizmeyi tamamlamak için başlangıç noktasını tıklatın veya sağ tıklatıp menüden Tamamlandı'yı seçin. Çokgen çizgisini tamamlamak için çift tıklatın.

  • Çizgi, ok veya dikdörtgen çizmek için işaretlemenin görünmesini istediğiniz alan boyunca sürükleyin veya iki kez tıklatın: bir kez başlangıç noktasını, bir kez de bitiş noktasını oluşturmak için.

  • Kare veya daire çizmek ya da yatay, dikey veya 45 derecelik bir çizgi çizmek için çizim sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

  • Kurşun kalem aracını kullanarak serbest biçimli çizgiler çizmek için çizmeye başlamak istediğiniz konumda sürüklemeye başlayın. Fare düğmesini bırakabilir, işaretçiyi yeni konumuna hareket ettirebilir ve çizmeye devam edebilirsiniz. Çizimin bazı kısımlarını silmek için Kurşun Kalem Silgisi aracını seçin ve kaldırmak istediğiniz alanlar boyunca sürükleyin.

 3. İşaretlemeyi düzenlemek veya yeniden boyutlandırmak için işaretlemeyi seçin ve tutamaçlardan birini sürükleyerek düzeltmelerinizi yapın.
 4. İşaretlemeye açılır not eklemek için El aracını seçin ve işaretlemeyi çift tıklatın.
 5. (İsteğe bağlı) Açılır nottaki kapat düğmesini tıklatın. İşaretlemenin sağında bir not simgesi görünerek açılır not içinde metin olduğunu gösterir.

  Not:

  Çizim işaretlemesini silmek için işaretlemeyi seçip Delete tuşuna basın.

İşaretleyicileri gruplama ve grubu çözme

Yorumlarınız tek bir yorum olarak işlev görecek şekilde, iki veya daha çok işaretlemeyi gruplayabilirsiniz. İşaretlemeleri yeni bir konuma taşımak veya her birini tek tek düzenlemektense özelliklerini değiştirmek için geçici olarak gruplayabilirsiniz. Gruplama ayrıca belge incelemesinde işaretlemelerinizi diğer gözden geçirenlerin işaretlemelerinden ayırt etmenize yardımcı olur.

Not:

Metin düzenleme işaretlemelerinizi gruplayamazsınız.

İşaretleyicileri gruplama

 1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak bir işaretleme seçin.
 2. Gruplamak istediğiniz işaretlemeleri seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın veya ilgili Komutu tıklatın.
 3. Seçimin içini sağ tıklatın ve Grupla'yı seçin.

İşaretlemelerin grubunu çözme

 1. Gruplanmış seçimi sağ tıklatın ve Grubu Çöz'ü seçin.

Metin kutusuna veya belirtmeye yorumlar ekleme

Not:

Acrobat Reader'da yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Metin içeren bir kutu oluşturmak için Metin Kutusu aracını kullanabilirsiniz. Bunu sayfanın herhangi bir yerine yerleştirebilir ve istediğiniz boyuta ayarlayabilirsiniz. Metin kutusu belge sayfasında görünür kalır; açılır not gibi kapanmaz.

Metin ve fontu ve boyutunda, varsayılan sistem ayarları esas alınır.

Metin kutusuna veya belirtmeye yorum ekleme

Not:

Japonca, Çince ve Korece metinlere Metin Kutusu aracı ile yorumlar ekleyebilirsiniz ancak Asya dili kaynak dosyalarının yüklü olması gerekir. Metin kutuları yalnızca yatay metne izin verir.

Belirtme metin kutusu oluşturmak için Belirtme aracını kullanabilirsiniz. Belirtme metin kutuları özellikle belgenin belli bir alanını (belirsizleştirmeksizin) ön plana çıkarmak istediğinizde kullanışlıdır. Belirtme metin kutuları üç bölümden oluşur: metin kutusu, diz çizgisi ve son nokta çizgisi. Tutamacı sürükleyerek her parçayı yeniden boyutlandırabilirsiniz. Diz çizgisi yalnızca tek bir yönde yeniden boyutlandırılabilir; yatay diz çizgileri yalnızca yatay yönde; dikey eklemli çizgiler de yalnızca dikey yönde yeniden boyutlandırılabilir. Siz yazdıkça metin kutusu dikey olarak genişler ve böylece tüm metin görünür kalır.

Metin kutusunu yalnız başına veya bitiş noktası çizgisiyle birlikte taşıyabilirsiniz. Metin kutusu, PDF'yi ilk kez tıklattığınızda oluşan sabit bir bağlantı noktası (son nokta çizgisindeki ok) çevresinde hareket eder. Metin kutusunun rengini ve görünümünü değiştirebilir ve son nokta çizgisine oklar veya kılavuzlar ekleyebilirsiniz.

Metin kutusu ekleme

 1. Yorum araç çubuğundan Metin Kutusu Ekle aracını seçin.

 2. PDF'nin içini tıklatın.
 3. Yorum araç çubuğundan Metin Özellikleri simgesini seçip metin için renk, hiza ve font niteliklerini seçin.

 4. Metni yazın.

  Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

 5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:
  • Seçim aracını veya Metin Kutusu aracını kullanarak metin kutusunun bir kenarını tıklatıp seçin ve yeniden boyutlandırmak için bir köşeyi sürükleyin. Kenarlık ve dolgu seçeneklerini değiştirmek için Özellikler araç çubuğunu kullanın.

  • Metni düzenlemek veya metin özelliklerini değiştirmek için metin kutusunu çift tıklatın. İmlecinizi metnin üzerinde sürükleyerek metni seçin ve Özellikler araç çubuğundan seçenekleri belirleyin.

 6. Metin kutusunu silmek için kutuyu seçip Delete (Sil) tuşuna basın.

  Not:

  Bir metin bloğunu yapıştırmak için ayrıca, herhangi bir uygulamada metin seçip kopyalayabilir, Acrobat uygulamasında El aracını seçebilir ve Düzen > Yapıştır'ı seçebilirsiniz.

Belirtme ekleme

 1. Yorum araç çubuğunda Çizim Araçları'nı tıklatın ve Metin Belirtimi Ekle aracını seçin.

 2. Son noktanın konumunu ayarlamak için bir kez tıklatın ve metin kutusunun konumunu ayarlamak için tekrar tıklatın.
 3. Yorum araç çubuğundan Metin Özellikleri simgesini seçip metin için renk, hiza ve font niteliklerini seçin.

 4. Metni yazın.

  Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

 5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:
  • Belirtmeyi yeniden boyutlandırmak için seçip beliren tutamaçlarının birinden sürükleyin.

  • Metin kutusunu taşımak için kutunun içini tıklatın ve sürükleyin.

  • Belirtmenin tümünü taşımak için son nokta çizgisini veya metin kutusunun kenarını tıklatın ve sürükleyin.

  • Rengi, opaklığı ve çizgi özelliklerini değiştirmek için Seçim aracını kullanarak belirtmeyi sağ tıklatın, Özellikler'i seçin ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sesli yorum ekleme

Not:

Acrobat Reader'da yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Önceden kaydedilmiş bir WAV veya AIFF dosyasını yorum olarak eklemek veya belgeye sesli yorum yerleştirmek için Sesli Yorum Kaydet aracını kullanabilirsiniz. Sesli ekler Yorumlar listesinde görünür ve herhangi bir platformda dinlenebilir. Ancak, ses dosyaları çalmak için uygun donanım ve yazılım yüklü olmalıdır.

Önceden kaydedilmiş sesli yorum ekleme

 1. Yorum araç çubuğundan Ses Kaydı aracını seçin.

 2. PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

  Ses Kayıtları iletişim kutusu gösterilir.

  Acrobat'ta sesli yorum ekleme
  Kayıt düğmesi bulunmayan Ses Kaydedici iletişim kutusu.

  Not:

  Sisteminizde yapılandırılmış bir kayıt cihazı bulunmadığında yukarıdaki iletişim kutusu görünür.

 3. Gözat'ı (Windows) veya Seç'i (Mac OS) tıklatın ve eklemek istediğiniz ses dosyasını seçin.

 4. (İsteğe Bağlı) Sesli yorumu dinlemek için Oynat düğmesini  tıklatın. Kaydı tamamladığınızda Durdur düğmesini ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Ek Özelliklerini Belirtin iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Sesli yorum kaydetme

Not:

Sesli bir yorum kaydetmeden önce sisteminizde bir kayıt cihazının yüklü ve yapılandırılmış olduğundan emin olun.

 1. Yorum araç çubuğundan Ses Kaydı aracını seçin.

 2. PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

  Ses Kaydedici iletişim kutusu gösterilir.

  Ses kaydedici iletişim kutusu
  Kayıt düğmesi bulunan Ses Kaydedici iletişim kutusu.

  Not:

  Sisteminizde yapılandırılmış bir kayıt cihazı bulunduğunda yukarıdaki iletişim kutusu görünür.

 3. Gösterilen iletişim kutusunda Kayıt düğmesini tıklatın ve mikrofona doğru konuşun. Kaydı tamamladığınızda Durdur düğmesini ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Sesli Ek Özellikleri iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Dosya ekine yorumlar ekleme

Not:

Acrobat Reader'da yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Okuyucunun bir dosyayı görüntülemek üzere açabilmesi için Dosya Ekleme aracını kullanarak dosyayı PDF'de seçilen bir konuma gömün. Ekleri yorum olarak ekleyerek açılan nota veya metin kutusuna kolayca yapıştırılamayan daha uzun belgelere referansta bulunabilirsiniz. PDF'yi başka bir konuma taşırsanız gömülü dosya da otomatik olarak birlikte gider. Eki görüntülemek için okuyucunun eki açabilen yüklü bir uygulamaya sahip olması gerekir.

Not:

Belge incelemesi için dosya eklerken Ekle aracını kullandığınızdan emin olun. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla menüsünden Dosya Ekle aracını kullanarak eklediğiniz belge düzeyinde dosya ekleri, inceleme iş akışında diğer yorumlarla birlikte izlenmez ve eklediğiniz yorumların kaybolmasına neden olabilir.

 1. Yorum araç çubuğundan Dosya Ekle aracını seçin.

 2. PDF'de eki yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.
 3. Eklemek istediğiniz dosyayı seçin ve 'ı tıklatın. PDF ekliyorsanız yorumları kullanarak dosyadaki ilgili alanlarını vurgulayabilirsiniz.

 4. Dosya Eki Özellikleri iletişim kutusunda PDF'de gösterilen dosya simgesi ayarlarını seçin.

  Yorum eki, konumunu gösteren sayfa numarasıyla birlikte Ekler sekmesinde de görünür (soldaki gezinme bölmesinde).

  Not:

  Eki silmek için eklenmiş yorum simgesini sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Görüntüleri yorum olarak yapıştırma

Not:

Acrobat Reader'da yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

PDF'ye görüntü eklemek için Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracını kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi çoğu çizim ve görüntü düzenleme uygulamasındaki görüntü formatlarını kopyalayabilirsiniz. Görüntüyü PDF'lere sürekli olarak eklemek istiyorsanız görüntünün özel bir damgasını oluşturun.

Not:

Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracı, bir görüntü kopyalanmadan kullanılamaz.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak görüntü kopyalayın:
  • Acrobat'ta Düzenle > Anlık Görüntü Al öğesini belirleyerek, bir PDF'den görüntü seçin. 

  • Başka bir uygulamada bir görüntü seçin ve Düzenle > Kopyala'yı seçin.

 2. Bir PDF belgesi açın.
 3. Araçlar > Yorum'u seçin. Yorum araç çubuğunda Damga Ekle aracını tıklatın ve Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracı'nı seçin.

 4. PDF'de görüntünün görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntüyü taşımak için sürükleyin.

  • Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için seçip tutamaçlarından birinden sürükleyin. Orijinal orantıları korumak için görüntüyü yeniden boyutlandırırken Shift (ÜstKrkt) tuşuna basın.

  • Görüntü özelliklerini değiştirmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

  • Görüntüyü silmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Yorum ekleme tercihleri

Yorum oluşturma tercihleri PDF'lerdeki ek açıklamaların ve işaretlemelerin hem görünümünü hem de bunları görüntüleme biçiminizi etkiler.

Not:

İnceleyen, belge çerçevesi içinde herhangi bir yere yorum yerleştirebilir. Bunun bir sonucu olarak, bazen sayfanın dışında bulunan yorumları görmek için kaydırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Yorum Ekleme'yi seçin.

Yorumları görüntüleme

Font, Font Boyutu

Windows'da açılır notlardaki fontu ve metin boyutunu belirleyebilirsiniz. Mac OS'de font için yalnızca Büyük, Orta veya Küçük ayarlarını seçebilirsiniz. Bu ayar tüm yeni ve mevcut yorumlar için geçerlidir.

Opaklık Açılır Menüsü

Yorum açılır notlarının opaklığını (1-100 arası değerlerde) belirler. Açılır not açıldığında ancak seçilmediğinde, 100 opaklık değeri notu opak yapar; daha düşük değerlerse pencereyi daha saydam kılar.

Metin Göstergelerini ve Araç İpuçlarını Etkinleştir

İmleci açılır not içeren bir yorumun üzerine getirdiğinizde araç ipucunu gösterir. Araç ipucu; yazar adını, yorum durumunu ve metnin iki satırını içerir. Varsayılan olarak seçilidir.

Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır

Yorumlarla ilişkilendirilmiş açılır notların ve notlar için simgelerin, seslerin ve dosya eklerinin sayfada görüldüğü gibi yazdırılacağını belirtir.

Bu seçeneği belirlemek yerine Dosya > Yazdır'ı seçip Yorumları Özetle'yi tıklatarak yorum metnini çeşitli mizanpajlarda yazdırabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için yorumları yazdırma belgesine bakın.

Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Yorum İşaretlemelerini Kendi Açılır Pencerelerine Bağlayan Çizgileri Göster

Fare imlecini bir yorum işaretleyicisinin (vurgu veya not simgesi gibi) üzerine getirdiğinizde, gölgeli bağlantı satırı görünür. Varsayılan olarak seçilidir.

Belge Kaydırıldığında Açılır Menülerin Görünür Olmasını Sağla

PDF kaydırıldıkça, belirli bir sayfadaki açılır notlar da kayarak belge bölmesinin içinde görünür kalır. Varsayılan olarak seçilidir.

Açılır menü açılma davranışı

Notlar Dışındaki Yorumlar İçin Yorum Açılır Pencerelerini Otomatik Olarak Aç

Bir çizim aracı, Damga aracı veya Kurşun Kalem aracını kullanarak yorum oluşturduğunuzda bir açılır not görünür.

Yorumlar Listesi Açıkken Yorum Açılır Pencerelerini Gizle

Sayfada birçok yorum olduğunda ekrandaki kalabalık görüntüyü azaltmaya yardım eder. Varsayılan olarak seçilidir.

Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Açılır Pencereleri Otomatik Olarak Aç

İmleç herhangi türden bir yorumun (çizim işaretlemeleri ve damgalar dahil) üzerine getirildiğinde, açılır not açılır.

Yorum yapma

Yazar Adı Olarak Her Zaman Sisteme Giriş Adını Kullan

Oluşturduğunuz açılır notta hangi adın görüntüleneceğini belirler. Bu seçenek işaretlenirse Tercih iletişim kutusunun Kimlik panelindeki Oturum Açma Adı kullanılır. Bu seçenek seçilmezse Yazar için yorum özellikleri iletişim kutusunda belirttiğiniz varsayılan ad kullanılır. Varsayılan olarak seçilidir.

Belgenin Kenarına Hizalanmış Yeni Açılır Pencereler Oluştur

Açılır notlar, yorum işaretlemesinin (not simgesi veya vurgulama yorumu gibi) nereye eklendiğine bakılmaksızın, belge penceresinin sağ tarafına hizalanır. Bu seçenek işaretli değilse açılır not yorum işaretlemesinin yanında görünür. Varsayılan olarak seçilidir.

Yapışkan notlara iç içe yanıtlar eklemeye izin ver (Yeniden başlatma gerektirir)

Yapışkan Notların tek konu başlığı altında yanıtlanmasına izin verir. Bu seçenek belirlenirse tüm ek açıklamalar, diyalog şeklinde ve tüm yanıtlar tek konu başlığı altında görünür.

Vurgulama, Üstünü Çizme ve Altını Çizme Özellikleri için Metin Seçimini Etkinleştirme

Vurgulama, metnin üstünü çizme ve metnin altını çizme yorumları için metni seçmenizi ve kopyalamanızı sağlar

Onay kutusunu göster

Tüm yorumlar için onay kutusunu tutarlı şekilde görüntüler.

Yorum yapma (Acrobat'a özel)

Daire İçine Alınmış Metni Çizim Yorumu Açılır Pencerelerine Kopyala

Çizim işaretlemesi ile ilgili açılır notta bulunan çizim araçlarını kullanarak, daire içine aldığınız metni kopyalar.

Seçilen Metni Vurgulamaya Kopyala, Üzerini Çiz ve Yorum Açılır Pencerelerinin Altını Çiz

Seçili metni, Metni Vurgula aracı ile oluşturulanlar gibi düzenleme yorumlarıyla ilişkili açılır nota kopyalar.

Yorumlarınızın görünümünü değiştirme

Not:

Acrobat Reader'da tüm yorum ekleme araçları yalnızca yorum ekleme özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum ekleme haklarına sahiptir.

Yorumlarınızın veya işaretlemelerinizin rengini veya görünümünü bunları oluşturmadan önce ya da oluşturduktan sonra değiştirebilirsiniz. Yeni görünümü o aracın varsayılan görünümü olarak ayarlayabilirsiniz.

Not:

Yorumlarda adınızın görünümünü değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Yorum Ekleme'yi seçin ve Yazar Adı İçin Daima Sisteme Giriş Adını Kullan seçimini kaldırın.

Seçilen araç için Yorum araç çubuğunda bulunan Renk Seçici ve Metin Özellikleri simgelerini kullanabilirsiniz.

Renk Seçici
Yorum araç çubuğundaki Renk Seçici

Metin formatlandırma aracı
Yorum araç çubuğundaki Metin formatlama aracı

Alternatif olarak sağ tıklatma içerik menüsünden Özellikler'i seçip uygun seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Özellikler
Not simgesi seçili Özellikler

Açılır metin ve formatlandırma seçenekleriyle
Açılır metin ve formatlandırma seçenekleriyle

Yorumun görünümünü değiştirme ve varsayılan olarak ayarlama

 1. Yorum oluşturduktan sonra yoruma veya yorum simgesini tıklatarak sağ tıklatma içerik menüsünden Özellikler'i seçin.

 2. Özellikler iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapıp Tamam'ı tıklatın:

  • Kullanılan simgenin rengi ve türü gibi seçenekleri değiştirmek için Görünüm sekmesini tıklatın. Seçilen yorum türü hangi seçeneklerin kullanılabildiğini belirler.

  • Yazarın adını ve yorumun konusunu değiştirmek için Genel sekmesini tıklatın.

  • Kişilerin inceleme sırasında bir yorumun durumu için yaptıkları değişiklikleri görmek üzere İnceleme Geçmişi Sekmesini tıklatın.

  • Yorumun düzenlenmesini veya silinmesini önlemek için Özellikler iletişim kutusunun altındaki Kilitli'yi seçin.

  • Bu özellikleri bu türden yorumların tümüne uygulamak için Özellikler iletişim kutusunun alt tarafındaki Özellikleri Varsayılan Yap'ı seçin.

Bir aracın varsayılan görünümünü ayarlama

 1. Bir yorum oluşturduktan sonra yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 2. Özellikleri istediğiniz şekilde ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

 3. Yorumu sağ tıklatın ve Geçerli Özellikleri Varsayılan Yap'ı seçin.

  Bu aracı kullanarak oluşturduğunuz tüm yorumlar, belirlediğiniz özellikleri görüntüler. Mevcut yorumlar veya açılır notlardaki metnin görünümü bundan etkilenmez.

İnceleyenin dikkatini yorumunuza çekme

İnceleyenin dikkatini çekmek için @bahsetme özelliğini kullanın.

Not:

PDF dosyasındaki kişisel yorum notlarınızda @bahsetme özelliğini kullandığınızda, inceleme modu sizin için etkinleştirilir. İnceleyenler, Document Cloud paylaşılan inceleme dosyasına bağlantı içeren bir davet e-postası alır.

 1. Yorum metninde, @ sembolünü tıklatın.

  Dikkat çekmek için @ sembolünü kullanarak inceleyenleri etiketleyin

 2. İnceleyenlerin listesinden oluşan bir açılır menü görünür. Bahsetmek istediğiniz inceleyeni seçin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın