Kullanıcı Kılavuzu İptal

Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler | Acrobat

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
Not:

Bu belge Acrobat ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat 2017 veya Acrobat Classic 2015 kullanıyorsanız bkz. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler | Acrobat 2017, Acrobat Classic (2015).

Çalışma alanına genel bakış

Adobe Acrobat kullanıcı arabiriminde Ana Sayfa, Araçlar ve Belge olmak üzere üç görünüm bulunur.

Ayrıca, Belge görünümünde Tek Belge Arabirimi (bir seferde bir belge görüntülenir) veya Çoklu Belge Arabirimi (birkaç PDF'yi görüntülemek için sekmelere ayrılmış arabirim) olmak üzere iki arabirimden biri olabilir.

Ana Sayfa

Burası, Acrobat'ta açık PDF olmadığında görüntülenen giriş veya açılış sayfasıdır.

Araçlar

Burası,  Acrobat'taki  araçları  keşfedebileceğiniz  yerdir. Tüm Acrobat araçları bu görünümde gösterilir.

Belge

Bu görünüm, Acrobat'ta belge açıldığında kullanılan varsayılan görünümdür. Birkaç belge açtığınızda her belge aynı uygulama penceresinde birer sekme olarak açılır.

Ana Sayfa görünümü

Burası, Acrobat'ta açık PDF olmadığında görüntülenen giriş veya açılış sayfasıdır. Ana Sayfa görünümü ile son dosyalarınıza, paylaşılan dosyalarınıza, sık kullanılan araçlarınıza, yapılacak işlerinize ve depolama hesaplarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ortak Ana Sayfa görünümü

A. Son dosyalar B. Yıldızlı kartlar C. Başlangıç kartları D. Dosyaları arama E. Bildirimler F. Bağlam Bölmesi G. Siz ve başkaları tarafından paylaşılan dosyalar H. İmza için paylaşılan sözleşmeler 

Görüntülenmek üzere bilgisayarınızda, Document Cloud depolama alanında veya OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint ve Google Drive gibi üçüncü taraf depolama alanlarında açılan dosyalara ek olarak görüntülenmek, incelenmek ya da imzalanmak üzere sizinle veya sizin tarafınızdan paylaşılan dosyaların ortak bir listesidir. Üzerinde yapılan eylemlere bağlı olarak dosyalar; sizin Tarafınızdan Paylaşılan, Paylaşılmamış veya Başkaları Tarafından Paylaşılan olarak etiketlenir. Paylaşılan bir dosyanın adının yanındaki yorum simgesi () bunun bir inceleme dosyası olduğunu gösterir. Paylaşılan bir dosyanın yanında yorum simgesi () yoksa dosya yalnızca görüntülenmek üzere paylaşılmıştır.

Bir dosya seçildiğinde sağ tarafta görüntülenen ayrıntılar panelinde dosyanın küçük resimli önizlemesi ve sık kullanılan araçların listesi verilir. Paneldeki Son Kullanılanlardan Kaldır seçeneğini kullanarak Son kullanılan dosyalar listesinden seçtiğiniz dosyaları kaldırabilirsiniz. Acrobat'den çıkış yaptığınızda son kullanılan dosyalar listesi temizlenir.

 

Not:

Acrobat Reader mobil uygulamasında, imzalanmak üzere gönderdiğiniz Sign sözleşmeleri Son dosyalar listesinde görünmez. Bununla birlikte, imzalanmak üzere gönderilen ve üzerinde işlem yapmanız beklenen sözleşmelerle ilgili bildirimleri ve Yapılacaklar kartlarını görebilirsiniz.

Kolay erişim için yıldızlı dosyalarınızı kart olarak görüntüler. Tüm yıldızlı dosyalarınızı görüntülemek için sol bölmedeki Yıldızlı sekmesini tıklatın. Bir dosyayı yıldızladığınızda bu dosyayı, daha sonra aygıtlarınızdan erişebilmek için önemli olarak işaretlemiş olursunuz. Yıldızlı dosyalar Document Cloud'a kopyalanır. Yıldızlı dosya kartlarını Acrobat Ana Sayfasından gizlemek için Düzenle> Tercihler seçeneğini belirleyin. Genel sekmesinde, Yıldızlı Dosyaları Son Kullanılanlar Sekmesinde Göster seçeneğinin işaretini kaldırın.

Daha fazla bilgi için bkz. Önemli dosyalarınızı yıldızlayın ve aygıtlarınızdan bunlara erişin.

Bu bölümde; PDF Oluştur, Sayfaları Organize Et, Dosyaları Birleştir vb. Acrobat'ta sık kullanılan araçlar listelenmektedir. Ayrıca Acrobat'ı PDF'ler için varsayılan uygulama olarak ayarlayabileceğiniz bir seçenek de sunulur. Hızlı araçları gizlemek için seçenekler menüsünden () Tümünü Daralt öğesini seçin.

Yukarıda ortada yer alan ortak Arama kutusu; tüm son kullanılan dosyalarınız, Document Cloud dosyalarınız ve sizin tarafınızdan ya da başkaları tarafından paylaşılan dosyalar genelinde arama yapmanızı sağlar.

Dosyaları arama

Bildirim zili, sizi paylaşılan belgelerdeki herhangi bir durum değişikliğinden haberdar eder. Görüntülenmek, incelenmek ve imzalanmak üzere paylaşılan belgelere ilişkin gelen ve giden tüm istekleri gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. Document Cloud bildirimleri.

Bağlam duyarlı menüler bulunan tüm Ana Sayfa görünümü sekmelerinde dosyalar üzerinde eylemler gerçekleştirmenizi sağlar. Bir dosya seçildiğinde sağ tarafta görüntülenen ayrıntılar panelinde dosyanın minik resimli önizleme görüntüsü ve sık kullanılan araçların listesi verilir. Dosya üzerinde istediğiniz eylemi gerçekleştirmek için bir araç seçin.

Paylaşılan görünümünde, paylaştığınız dosyaları takip edip yönetebilirsiniz. Paylaşılan dosyaların tümü, erişim kolaylığı için iş akışına bağlı olarak gruplanır. Sizin tarafınızdan paylaşılan dosyalar Sizin Tarafınızdan Paylaşılan listesinde, başkaları tarafından sizinle paylaşılan dosyalar da Başkaları Tarafından Paylaşılan listesinde gösterilir. Kullanılabilir seçenekler, dosyayı seçtiğinizde sağ bölmede görüntülenir.

Not:

Acrobat Reader mobil uygulamasında, imzalanmak üzere gönderdiğiniz Sign sözleşmeleri Son dosyalar listesinde görünmez. Bununla birlikte, imzalanmak üzere gönderilen ve üzerinde işlem yapmanız beklenen sözleşmelerle ilgili bildirimleri ve Yapılacaklar kartlarını görebilirsiniz.

Görüntülenmek, incelenmek veya imzalanmak üzere paylaşılan dosyalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Bu, imza için sizinle paylaşılan veya sizin tarafınızdan paylaşılan sözleşmelerin ortak bir listesidir. İmza için gönderilen, imzalanan veya imzalamanızı bekleyen sözleşmeleri izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. İmza için gönderilen sözleşmeleri izleme

Çevrimiçi depolama hesabı

Depolama listesinde dosyalarınıza erişebileceğiniz çevrimdışı ve çevrimiçi yerler belirtilir. Yerel bilgisayarınız dışında erişebileceğiniz dosyalar ve konumları şunlardır:

 • Sol bölmedeki Document Cloud bağlantısını kullanarak Adobe Document Cloud'da güvenle depolanan dosyalar.
 • Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive ve Microsoft SharePoint gibi çevrimiçi hesaplarınızdan. Sol bölmedeki Hesap Ekle bağlantısını kullanarak hesapları ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çevrimiçi hesaplarla çalışma.

Araçlar merkezi

Acrobat veya Reader'da bulunan araçlara gitmek ve bu araçları bulmak için kullanılan yerdir. Tüm araçlar kategorilerine göre listelenir. Bir araç seçtiğinizde bir dosya açıksa belge görünümünde araca özgü komutlar veya araç çubuğu görünür.

Bazı araçları bir belge açmadan da açabilirsiniz. Araç, bir belgenin açılmasını gerektiriyorsa araç seçimi yapıldığında bir belge seçmeniz istenir.

Acrobat'ta araçlar merkezi
Araçlar merkezinde tüm araçlar kategorilere göre listelenir. Araçların kısayolları sağdaki bölmede görünür.

Sağ bölmede araç kısayolu ekleme veya kaldırma

Sağ bölmede bir araç kısayolu eklemek için araç adının altındaki Ekle düğmesini tıklatın. 

Sağ bölmeye ekleme

Dilerseniz aracı eklemek için aracı sağ bölmeye sürükleyebilirsiniz.

Sağ bölmede bir araç kısayolunu kaldırmak için araç adının altındaki Aç öğesinin yanındaki Aşağı Ok düğmesini tıklatın ve ardından Kısayolu Kaldır'ı seçin.

Sağ bölmeden kısayolu kaldırma

Alternatif olarak kısayolu kaldırmak için sağ bölmede ilgili kısayolun çarpı düğmesini tıklatın.

Dosyaları birleştir kısayolu

Belge görünümü

Birkaç PDF'yi görüntülemek için varsayılan olarak sekmelere ayrılmış bir arabirim görülür. Birkaç PDF açtığınızda her PDF aynı uygulama penceresinde birer sekme olarak açılır. Üst kısımdan başlayarak sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sekme adı, sekmede açılan dosyanın adını gösterir. Belge sayısı fazla olduğunda ve belge görünümüne sığmadığında belge sekmeleri arasında geçiş yapabilmeniz için sağa doğru önceki ve sonraki düğmeleri görüntülenir.

Menü çubuğu ve araç çubuğu, çalışma alanının üst kısmında görünür. Bağımsız uygulamanın çalışma alanının ortasında belge bölmesi, solunda gezinme bölmesi ve sağında araçlar veya görev bölmesi bulunur. Belge bölmesinde PDF'ler görüntülenir. Sol taraftaki gezinme bölmesi, PDF'ye göz atmanıza ve PDF dosyalarındaki diğer seçenekleri yürütmenize yardımcı olur. Pencerenin üst tarafına yakın araç çubukları PDF'lerle çalışmak için kullanabileceğiniz diğer kontrolleri içerir.

Birden çok PDF için sekmelere ayrılmış belge görünümü
Birden çok PDF için sekmelere ayrılmış belge görünümü

Not:

Sekmelere ayrılmış görünümden vazgeçip tek belge görünümüne geri dönmek istediğinizde Düzenle > Tercihler > Genel alanında Belgeleri aynı pencerede yeni sekmeler olarak aç tercihinin işaretini kaldırın (uygulamanın yeniden başlatılması gerekir). Acrobat'ı yeniden başlatın.

Acrobat'ta görünüm temaları

Görüntüleme temalarını ayarlayarak Acrobat'ın genel görünümünü ve hissini değiştirebilirsiniz. Temayı seçmek için Görünüm > Görünüm Teması'na gidin ve ardından aşağıdaki temalardan birini seçin:

 • Sistem Teması: Sistem Teması'nı seçtiğinizde Acrobat, kullanıcı arabirimini işletim sistemi temasına göre değiştirir. Acrobat çalışırken işletim sistemi teması değiştirilirse Acrobat'ın teması da güncellenir.
 • Açık Gri: Acrobat'ın kullandığı varsayılan tema Açık Gri'dir. Tüm kullanıcı arabirimi öğeleri ve belge arka planı açık gri görünür.
 • Koyu Gri: Temayı Koyu Gri olarak ayarlamak, göz yorgunluğunu azaltarak görsel ergonomiyi geliştirir, karanlık ortamlarda ekran kullanımını kolaylaştırır ve dolayısıyla pil gücü tasarrufu sağlar. Koyu tema şimdi üst menü, sayfa içi bağlam menüsü, kaydırma çubuğu ve yorum bölmesini içerecek şekilde genişletildi.
Görüntüleme temaları

Çalışırken kullanabilmeniz için Acrobat menülerini görünür olarak tutmak yararlı olacaktır. Görünüm > Göster/Gizle > Menü Çubuğu komutunu kullanarak bu menüleri gizleyebilirsiniz. Ancak bunları tekrar görüntülemenin ve kullanmanın tek yolu, F9 (Windows) ya da Shift+Command+M (Mac OS) tuşlarına basmaktır.

Ekranınızın en üst kısmında görüntülenen menülerin aksine içeriğe duyarlı menüler, etkin araç ya da seçime ilişkin komutları görüntüler. İçerik menülerini, sık kullanılan komutları seçmenin hızlı bir yolu olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, araç çubuğu alanını sağ tıklattığınızda bu içerik menüsü, Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri menüsündeki komutları görüntüler.

 1. İşaretçiyi belge, nesne ya da panelin üzerine getirin.

 2. Sağ fare düğmesini tıklatın.

Not:

(Mac OS) İki düğmeli bir fareniz yoksa içerik menüsünü görüntülemek için Control tuşuna basarak farenizin düğmesini tıklatabilirsiniz.

Araç çubukları

Başlangıçta araç çubuğunda çeşitli araçlar görmeyebilirsiniz. Kolay erişim için araç çubuğuna araç ekleyebilirsiniz.

Araç çubuğuna araç eklemek için araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve araç çubuğunda görünmesini istediğiniz araçları seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz araçları seçin

Hızlı araçlar

Araçlar bölmesinden Hızlı Araçlar araç çubuğuna sık kullandığınız araçları ekleyebilirsiniz.

 1. Araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve Hızlı Araçları Özelleştir'i seçin.

 2. Hızlı Araçları Özelleştir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir araç eklemek için sol bölmeden ilgili aracı seçin ve Yukarı Ok simgesini tıklatın.

  • Bir aracı kaldırmak için aracın simgesini seçin ve Sil simgesini tıklatın.

  • Bir aracın araç çubuğundaki konumunu değiştirmek için aracın simgesini seçin ve ya da öğelerinden birini tıklatın.

  • Araç çubuğundaki araç gruplarını birbirinden ayırmak üzere dikey bir çizgi eklemek için öğesini tıklatın.

Hızlı araçlar kümesinin konumunu ayarlama

Araç çubuğundaki konumunu ayarlamak için hızlı araçlar kümesini sürükleyin ve bırakın. Sürükleme (dört yönlü) okunu görüntülemek için imleci araçlar kümesinin üzerine getirin. Ardından hızlı araçlar kümesini araç çubuğunun soluna doğru yeniden konumlandırmak için tıklatıp sürükleyin. Hızlı araçlar kümesinin konumu, oturumlar genelinde korunur.

Sürükleme okunu görüntülemek için imleci hızlı araçlar kümesinin üzerine getirin
Hızlı araç çubuğunun sağındaki hızlı araçlar kümesi

Hızlı araç çubuğunun soluna sürüklenen hızlı araçlar kümesi
Hızlı araç çubuğunun soluna sürüklenen hızlı araçlar kümesi

Ortak Araçlar

Ortak Araçlar araç çubuğuna araç ekleyebilirsiniz.

 1. Araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın.

 2. Menüden bir araç seçin.

 3. Bir aracı araç çubuğundan kaldırmak için aracı sağ tıklatın ve menüden seçimini kaldırın.

Araç çubuklarını gizleme ve gösterme

Yaptığınız iş bir araç çubuğundaki araçların kullanılmasını gerektirmiyorsa çalışma alanını daha düzenli hale getirmek için o araç çubuğunu kapatabilirsiniz. Birden çok PDF açıksa araç çubuklarını her PDF için bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. PDF'ler arasında geçiş yaparken farklı özelleştirilmiş durumlar korunur.

 • Tüm araç çubuklarını gizlemek için Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Araç Çubuklarını Gizle'yi seçin.
 • Araç çubuklarını yeniden varsayılan yapılandırmalarına çevirmek için Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Araç Çubuklarını Sıfırla'yı seçin.
Not:

Tüm araç çubuklarını gizlediyseniz F8'e basarak tekrar gösterebilirsiniz.

Araç seçme

Seçim aracı en fazla çeşitlilik içeren araç olduğundan, Acrobat açıldığında varsayılan olarak etkindir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Araç çubuğundan araç seçin.

  • Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > [araç çubuğu adı] > [araç] seçeneğini belirleyin.

Özel araç oluşturma

Kendi özelleştirilmiş Acrobat özellikleri koleksiyonunuzu oluşturabilir, kaydedebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu, en çok kullandığınız araçlara ve komutlara hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır. 

 1. Araçlar > Özel Araç Oluştur'u seçin.

 2. Araç çubuğunu özelleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araç çubuğuna araç eklemek için soldaki paneli tıklatın, aracı seçin ve Araç Çubuğuna Ekle  simgesini tıklatın.

  • Araç çubuğu setinden bir araç kaldırmak için aracın simgesini seçip Sil simgesini tıklatın.

  • Bir aracın araç çubuğundaki konumunu değiştirmek için aracın simgesini seçin ve sola taşıma veya sağa taşıma simgesini tıklatın.

  • Araç çubuğundaki farklı araç gruplarına dikey bir çizgi eklemek için Dikey Çizgi Ekle  simgesini tıklatın.

  Özel Araç Oluştur iletişim kutusu
  Özel Araç Oluştur iletişim kutusu

  A. Aracın Araç Çubuğunda araçları düzenleme veya silme B. Özel paneller, talimatlar veya araçlar arasına ayırıcı çizgi ekleme C. Araçları yeniden adlandırma, düzenleme veya silme D. Yukarıdaki Aracın Araç Çubuğuna veya sağdaki Özel Araçlar setine ekleme 

 3. Özel setteki araçları özelleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Özel sete araç eklemek için soldaki paneli ve ardından Özel Sete Ekle simgesini tıklatın.

  • Kendi panelinizi oluşturmak için sağ taraftaki Bölüm Ekle simgesini tıklatın. Paneli adlandırıp Kaydet'i tıklatın.

  • Panele araç eklemek için sağdaki paneli seçin, soldaki aracı seçin ve Özel Sete Ekle simgesini tıklatın.

  • Setten bir araç kaldırmak için aracın simgesini seçin ve Sil simgesini tıklatın.

  • Bir aracın konumunu değiştirmek için sağ taraftan seçip Yukarı veya Aşağı Ok simgelerini tıklatın.

  • Farklı araç gruplarına yatay bir çizgi eklemek için Ayırıcı Ekle simgesini tıklatın.

  • Talimatları veya bölüm adını düzenlemek için ilgili öğeyi seçip Düzenle simgesini tıklatın.

 4. Araç setinizi tamamladığınızda Kaydet'i tıklatın, setin adını yazın ve tekrar Kaydet'i tıklatın.

  Oluşturulan özel araç, Araçlar merkezine eklenir. Aracı açmak için Araçlar > [özel araç adı] seçimini yapın.

Özel araçları düzenleme, silme, yeniden adlandırma veya paylaşma

Araç setlerini düzenleyebilir, yeniden adlandırabilir, kopyalayabilir, silebilir, yeniden yerleştirebilir veya paylaşabilirsiniz. Araç setlerini listede yukarı veya aşağı taşıyarak Özelleştir menüsünde görünecekleri sırayı belirleyebilirsiniz. İçe Aktar ve Dışa Aktar seçeneklerini kullanarak araç setlerini çalışma grubunuzla paylaşabilirsiniz.

 • Araçlar > [özel araç adı] seçimini yapın > Aşağı Ok düğmesini tıklatın ve uygun bir seçenek belirleyin.
Özel araçları yönetme seçenekleri
Özel araçları yönetme seçenekleri

Gezinme bölmesi, farklı gezinme panellerini görüntüleyebilen bir çalışma alanı bölgesidir. Gezinme bölmesinde farklı işlevsel araçlar görünebilir. Örneğin, Sayfa Minik Resimleri panelinde her sayfa için bir minik resim bulunur ve bu minik resimleri tıklattığınızda belgenin ilgili sayfası açılır.

Bir PDF'yi açtığınızda, gezinme paneli varsayılan olarak kapalıdır. Çalışma alanının sol kenarında bulunan Sayfa Minik Resimleri düğmesi ve Yer İmleri paneli düğmesi gibi düğmeler sayesinde, çeşitli panellere kolaylıkla erişim sağlanabilir. Acrobat açık ancak boşken (bir PDF dosyası açık değilken) gezinme bölmesi kullanılamaz.

Gezinme bölmesini gösterme veya gizleme

 1. Gezinme bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paneli açmak için çalışma alanının sol tarafındaki panel düğmelerinden birini tıklatın.

  • Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Gezinme Bölmesini Göster'i seçin.

 2. Gezinme bölmesini kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Gezinme bölmesinde açık olan panelin düğmesini tıklatın.

  • Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Gezinme Bölmesini Gizle'yi seçin.

Not:

PDF belgesinin oluşturucusu bazı gezinme panellerinin içeriğini kontrol edebilir ve bunları boş yapabilir.

Gezinme panellerinin görüntü alanını değiştirme

Yer İmleri gibi tüm gezinme panelleri, çalışma alanının sol kısmındaki bir sütunda görüntülenir.

 • Gezinme bölmesinin genişliğini değiştirmek için sağ kenarlığını sürükleyin.

 • Farklı bir paneli görüntülemek için gezinme panelinin sol kısmından ilgili panelin düğmesini seçin

Gezinme paneline ilişkin seçenekler

Tüm gezinme panellerinde, sol üst köşede seçenekler menüsü bulunur. Bu menülerdeki komutların kullanılabilirliği değişir.

Bazı paneller paneldeki öğeleri etkileyen başka düğmeler de içerir. Bu düğmeler farklı panellere göre değişir ve bazı panellerde hiç düğme bulunmaz.

Tercihleri ayarlama

Görüntü, araçlar, dönüştürme, imzalar ve performans gibi birçok program ayarı Tercihler iletişim kutusunda belirtilir. Tercihler, ayarladıktan sonra değiştirilene kadar etkin kalırlar.

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Kategoriler alanında değiştirmek istediğiniz tercih türünü seçin.

Tercihleri geri yükleme (yeniden oluşturma)

Acrobat Tercihleri klasörünü geri yükleme (Windows)

Hasarlı tercihlerin neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için Acrobat Tercihler klasörünü geri yükleyin. Acrobat tercihlerinin çoğu kayıt defterinde saklansa da, tercih sorunlarının çoğu bu dosya tabanlı tercihlerden kaynaklanır.

Not:

Bu çözüm, Birlikte Çalışma, JavaScript'ler, Güvenlik, Damgalar, Renk Yönetimi, Otomatik Doldurma, Web Yakalama ve Güncelleyici için özel ayarları kaldırır.

 1. Acrobat'tan çıkın.

 2. Windows Gezgini'nde Tercihler klasörüne gidin:

  • (Windows 10, 8 veya 7) C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[sürüm]

  Not:

  Windows 10'da veya 8'de AppData klasörünü göremiyorsanız Windows Gezgini'ndeki şerit üzerinde bulunan Görünüm menüsünü tıklatın ve Göster/Gizle altındaki Gizli öğeler onay kutusunu işaretleyin.

 3. Tercihler klasörünü başka bir konuma taşıyın (örneğin, C:\Temp).

 4. Acrobat'ı yeniden başlatın.

Sorun Acrobat Tercihler klasörünü geri yükledikten sonra da devam ederse Tercihler klasörüyle ilgili bir sorun değildir. Özel ayarları geri yüklemek için 2. adımda taşıdığınız klasörü asıl konumuna geri sürükleyin. Ardından yeni Tercihler klasörünü değiştirmek için Tümüne Evet'i tıklatın.

Acrobat tercihler dosyalarını geri yükleme (Mac OS)

Hasarlı bir tercihler dosyasının neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için Acrobat Tercihler klasörünü geri yükleyin.

Not:

Acrobat tercihler dosyalarının yeniden oluşturulması, ayarları varsayılana geri yükler.

 1. Acrobat'tan çıkın.

 2. Aşağıdaki dosyaları Users/[Kullanıcıadı]/Library/Preferences klasöründen Masaüstü'ne taşıyın:

  • Acrobat WebCapture Tanımlama Bilgileri

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist veya com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs ve com.adobe.Acrobat.Pro.plist (Distiller'daki bir sorun için sorun giderme uyguluyorsanız)

  • Formlar için (MRUFormsList), birlikte çalışma için (OfflineDocs) ve renk ayarları için (AcrobatColor Settings.csf) tercihler barındıran Acrobat klasörü

 3. Acrobat'ı yeniden başlatın

Acrobat tercihler dosyalarını geri yükledikten sonra tekrarlarsa sorun tercihler dosyalarıyla ilgili değildir. Özel ayarları geri yüklemek için adım 2'de taşıdığınız dosyaları asıl konumlarına geri sürükleyin. Ardından şu uyarı görüntülendiğinde Tamam'ı tıklatın: "Bu konumda '[dosyaadı]' adına sahip daha yeni bir öğe zaten bulunuyor. Bunu taşımakta olduğunuz daha eski öğeyle değiştirmek mi istiyorsunuz?"

Kategoriler alanında değiştirmek istediğiniz tercih türünü seçin.

Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?