Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Neden hassas içeriklerde redaksiyon yapmalıyım veya bu içerikleri kaldırmalıyım?

PDF'yi dağıtmadan önce size ulaşılmasına neden olabilecek hassas içerikler veya özel bilgiler için belgeyi incelemek isteyebilirsiniz. PDF'de görünür olan hassas görüntüleri veya metinleri kaldırmak veya üzerlerinde redaksiyon yapmak için Redaksiyon araçlarını kullanın.

Bir PDF'de gizli içerik bulmak ve bu içeriği kaldırmak için Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanın. Örneğin PDF'yi siz oluşturduysanız belge meta verileri normal olarak adınızı belgenin yazarı olarak listeler. İstemeden belgenin görünümünün değiştirebilecek içeriği de kaldırmak isteyebilirsiniz. JavaScript, eylemler ve form alanları değişebilecek içerik türleridir.

Hassas içerikler üzerinde redaksiyon yapma (Acrobat Pro)

Redaksiyon, bir belgede görünür olan metin ve grafikleri kalıcı olarak kaldırma işlemidir. İçerikleri kaldırmak için Redaksiyon araçlarını kullanabilirsiniz. Kaldırılan öğelerin yerine renkli kutular olarak görünen redaksiyon işaretleri olabilir veya alanı boş bırakabilirsiniz. Redaksiyon işaretlerinin üzerinde görüntülenen özel metin veya redaksiyon kodları belirleyebilirsiniz.

Not:

Belirli sözcükleri, karakterleri veya tümcecikleri bulmak ve kaldırmak isterseniz bunun yerine Metin Bul aracını  kullanın.

Hassas içeriği düzeltme
Redaksiyon için işaretlenen (sol) ve redaksiyonu yapılmış (sağ) metin

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • AraçlarRedaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.
  • PDF'deki metni veya görüntüyü seçin, sağ tıklatın ve Redaksiyon öğesini seçin.
  • PDF'deki metni veya görüntüyü seçin, ardından yüzen bağlam menüsünden Redaksiyon öğesini seçin.
  Düzenle menüsünden redaksiyon
  Düzenle menüsünden redaksiyon

  Sağ tıklanarak erişilen bağlam menüsünden redaksiyon
  Sağ tıklanarak erişilen bağlam menüsünden redaksiyon

  Yüzen menüden redaksiyon
  Yüzen menüden redaksiyon

 2. (İsteğe bağlı) Redaksiyon işaretlerinin görünümünü ayarlamak için ikincil araç çubuğunda Redaksiyon araç setindeki açılır menüyü tıklatın ve Özellikler'i seçin. (Bkz. Redaksiyon işaretleyicilerinin görünümünü değiştirme.)

  Redaksiyon özellikleri

 3. Aşağıdakilerden birini yaparak kaldırmak istediğiniz öğeleri işaretleyin:
  • Sözcük veya görüntü seçmek için çift tıklatın.
  • Çizgi, metin bloğu, nesne veya alan seçmek için sürükleyin.
  Not:

  Redaksiyon işaretlerinizin nasıl göründüğünü önizlemek için işaretçiyi işaretli alanın üzerinde tutun.

 4. Tek bir redaksiyona birden çok giriş uygulamak için bir redaksiyon işaretini sağ tıklayın ve bir seçenek belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Bir redaksiyona birden çok kod girişi uygulama.

 5. (İsteğe bağlı) Bir redaksiyon işaretini tekrarlamak için sağ tıklatın ve İşareti Tüm Sayfalarda Tekrarla'yı seçin. Bu özellik, birden fazla sayfada aynı konumda belirli bir üstbilgi, altbilgi ya da filigran bulunuyorsa yararlı olabilir.

 6. Redakte istediğiniz öğeleri işaretleme işlemini tamamladığınızda, öğeleri kaldırmak için ikincil araç çubuğunda Uygula'yı tıklatın. Alternatif olarak belgeyi kaydedebilir ve ardından Uygula ve Kaydet öğesini seçebilirsiniz.

 7. Redaksiyonları Uygula iletişim kutusunda, geçiş düğmesini tıklatarak Temizle ve Gizli Bilgileri Kaldır işlemini gerçekleştirmek isteyip istemediğinizi seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Kaydedene kadar öğeler belgeden kalıcı olarak kaldırılmaz.

 8. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Dosya adı ve konum belirtin. Dosya adına "_Redaksiyon" soneki ilave edilir. Orijinal dosyanın üzerine yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı adla veya farklı bir konuma (ya da her ikisiyle) kaydedin.

Metin arama ve kaldırma (Acrobat Pro)

Aranabilir metinlerin bulunduğu bir veya daha fazla PDF'de sözcükleri ya da tümcecikleri bulup kaldırmak için Metin Bul aracını kullanın.

Not:

Metin Bul aracı, güvenli (şifrelenmiş) PDF'lerde arama yapmaz.

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Metni Bul ve Redakte Et öğesini seçin.

  Metni bul ve redakte et
  Metni Bul ve Redakte Et

 3. Arama iletişim kutusunda, mevcut PDF'de mi yoksa başka bir konumdaki tüm PDF'lerde mi arama yapmak istediğinizi belirtin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yalnızca bir sözcük ya da ifade aramak için Tek Sözcük veya Tümcecik seçeneğini belirleyin, ardından sözcüğü veya ifadeyi metin alanına girin.
  • Birden çok sözcük aramak için Birden Fazla Sözcük veya Tümcecik'i seçip Sözcük Seç'i tıklatın. Her bir sözcüğü Yeni Sözcük veya Tümcecik metin alanına girin ve Ekle'yi tıklatın. Aranan sözcüklerin ve tümceciklerin listesi bulunan bir metin dosyasını da içe aktarabilirsiniz.
  • Telefon numarası, kredi kartı numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası ya da tarih gibi bir öğe aramak için Desenler'i tıklatın. Kullanılabilir desenlerden birini seçin. Desenlerin dil sürümünü değiştirebilirsiniz. (Bkz. Desenler için farklı bir dil sürümü seçme.)
 5. Metin Ara ve Kaldır'ı tıklatın.

 6. Arama sonuçlarında, sözcüğün ya da tümceciğin geçtiği her yeri görmek için belge adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın. Ardından, redaksiyon için işaretlemek istediğiniz örnekleri seçin:
  • Listedekilerin tümünü seçmek için Tümünü İşaretle'yi seçin.
  • Tek başına örnekleri seçmek için redaksiyon yapmak istediğiniz her birinin onay kutusunu tıklatın. Sayfadaki örneğini görmek için onay kutusunun yanındaki metni tıklatın.
  • Örneklerden hiçbirini işaretlememek için Arama iletişim kutusunu kapatın veya yeniden başlamak üzere Yeni Arama'yı tıklatın.
  • Redaksiyon için tam sözcükleri veya kısmi sözcükleri (karakterleri) işaretlemek istiyorsanız Redaksiyon İşaretleme Seçenekleri'nin altındaki seçeneği belirleyin. Kısmı sözcükler için Kısmı Sözcükleri Redaksiyon için İşaretle'yi seçin; Ayarlar iletişim kutusu görüntülenir. Ayarlar iletişim kutusunda, redaksiyonu yapılacak karakterlerin sayısını ve konumunu belirtin. Karakter redaksiyonu, kredi kartı numarası gibi bir desen arıyorsanız ve numaranın bir bölümünü tanıma amacıyla görünür şekilde bırakmak istiyorsanız faydalıdır.
 7. Redaksiyon için işaretlemek istediğiniz örnekleri işaretlediyseniz Onaylı Sonuçları Redaksiyon için İşaretle'yi tıklatın.

  Listede seçtiğiniz öğeler redaksiyon için işaretli olarak gösterilir.

  Not:

  Dosyayı kaydetmediyseniz belgedeki redaksiyon işaretlerini seçebilir ve Delete tuşuna basarak redaksiyon işaretini kaldırabilirsiniz. Dosyayı kaydettikten sonra redaksiyon işaretleri kalıcı olur.

 8. İşaretli öğeleri kaldırmak için ikincil araç çubuğunda Uygula'yı tıklatın.

 9. Redaksiyonları Uygula iletişim kutusunda, geçiş düğmesini tıklatarak Temizle ve Gizli Bilgileri Kaldır işlemini gerçekleştirmek isteyip istemediğinizi seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Redaksiyonları uygula

  Kaydedene kadar öğeler belgeden kalıcı olarak kaldırılmaz.

 10. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Dosya adı ve konum belirtin. Dosya adına "_Redaksiyon" soneki ilave edilir. Orijinal dosyanın üzerine yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı adla veya farklı bir konuma (ya da her ikisiyle) kaydedin.

Gizli içeriği bulma ve kaldırma (Acrobat Pro)

Belgedeki gizli metin, meta veriler, yorumlar ve ekler gibi istemediğiniz içerikleri bulmak ve belgeden kaldırmak için Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanın. Öğeleri kaldırdığınızda, ek öğeler belgeden otomatik olarak kaldırılır. Kaldırılan öğeler arasında dijital imzalar, üçüncü taraf eklentileri ve uygulamaları tarafından eklenen belge bilgileri ve Adobe Reader kullanıcılarına PDF belgelerini inceleme, imzalama ve doldurma olanağı tanıyan belirli özellikler yer alır.

Not:

Kapatmadan ya da e-posta içerisinde göndermeden önce her PDF'de gizli içerik aratmak için Tercihler iletişim kutusunu kullanarak Belge tercihlerinde bu seçeneği belirleyin.

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. Belgeyi Temizle'yi tıklatın. Gizli bilgileri kaldırmak için Belgeyi Temizle iletişim kutusunda Burayı Tıklatın'ı tıklatın.

  Gizli bilgileri kaldırmak için buraya tıklayın

  Öğeleri bulabiliyorsanız bu öğeler yanlarında işaretli birer onay kutusuyla birlikte Gizli Bilgileri Kaldır panelinde listelenir.

 3. Onay kutularının yalnızca belgeden kaldırmak istediğiniz öğeler için seçili olduğundan emin olun. (Bkz. Gizli Bilgileri Kaldır seçenekleri.)
 4. Seçilen öğeleri dosyalardan silmek için Kaldır'ı, ardından da Tamam'ı tıklatın.

 5. Dosya > Kaydet'i tıklatıp dosya adı ve konumunu belirtin. Orijinal dosyanın üzerine yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı adla veya farklı bir konuma (ya da her ikisiyle) kaydedin.

Dosyayı kaydettiğinizde seçili içerik kalıcı olarak kaldırılır. Dosyayı kaydetmeden kapatırsanız bu işlemi tekrarlayarak dosyayı kaydettiğinizden emin olun.

Gizli Bilgileri Kaldır seçenekleri

Meta Veriler

Meta veriler yazarın adı, anahtar sözcükler ve telif hakkı bilgileri gibi belge ve içerikleri hakkında bilgiler barındırır. Meta verileri görmek için Dosya > Özellikler'i seçin.

Dosya Ekleri

Herhangi bir biçimdeki dosyalar PDF'ye ek olarak dahil edilebilir. Ekleri görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Ekler'i seçin.

Yer İmleri

Yer imleri, PDF'de belirli sayfaları açan temsili metinler içeren bağlantılardır. Yer imlerini görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Yer İmleri'ni seçin.

Yorumlar ve İşaretlemeler

Bu öğe, yorum olarak eklenen dosyalar da olmak üzere yorum ve işaretleme aracı kullanılarak PDF'ye eklenen tüm yorumları içerir. Yorumları görmek için Araçlar > Yorumlar'ı seçin.

Form Alanları

Bu öğe, Form Alanları'nı (İmza alanları da olmak üzere) ve form alanlarıyla ilgili tüm Eylemler ve hesaplamaları içerir. Bu öğeyi kaldırırsanız tüm form alanları düzleştirilir ve artık doldurulamaz, düzenlenemez veya imzalanamaz.

Gizli Metin

Bu öğe, PDF'deki metnin saydam olduğunu, diğer içerik tarafından kapsandığını veya arka planla aynı renkte olduğunu belirtir.

Gizli Katmanlar

PDF'ler görünür veya gizli çok sayıda katman içerebilir. Gizli katmanları kaldırma, bunları PDF'den kaldırır ve diğer katmanları tek bir katmana düzleştirir. Katmanları görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.

Gömülü Arama Dizini

Gömülü arama dizini, PDF dosyası içindeki aramaları hızlandırır. PDF'nin bir arama dizini içerip içermediğini belirlemek için Araçlar > Dizin'i seçin ve ikincil araç çubuğunda Gömülü Dizini Yönet'i tıklatın. Dizinleri kaldırma dosya boyutunu küçültür ancak PDF'de arama süresini arttırır.

Silinmiş Veya Kırpılmış İçerik

PDF'ler bazen kırpılmış veya silinmiş sayfalar ya da silinmiş görseller gibi daha önce kaldırılmış ve artık görünmeyen içerikleri korur.

Bağlantılar, Eylemler ve JavaScript'ler

Bu öğe; web bağlantılarını, Eylem sihirbazı tarafından eklenen eylemleri ve belge genelindeki JavaScript'leri içerir.

Üst Üste Binen Nesneler

Bu öğe, üst üste binen nesneler içerir. Bu nesneler, görüntüler (piksellerden oluşan), vektörel grafikler (yollardan oluşan), degradeler veya desenler olabilir.

Belgeyi temizleme (Acrobat Pro)

Belgeleri temizleme özelliği, belgelerinizde gizli olan veya olmayan tüm hassas bilgileri kaldırır, böylece PDF'nizi yayınladığınızda bilgiler başkaları tarafından görüntülenemez.

Şunları kaldırır:

 • Meta Veriler
 • Gömülü içerikler ve ekli dosyalar
 • Komut Dosyaları
 • Gizli katmanlar
 • Gömülü arama dizinleri
 • Saklanan form verileri
 • İnceleme ve yorum verileri
 • PDF dosyasının gövdesinde gizli olan yorumlar
 • Daha önceki belge kaydetme işlemlerinden gelen gizli veriler
 • Gizli metin ve resimler
 • Referansı bulunmayan veriler
 • Bağlantılar, eylemler ve javascript'ler
 • Üst üste binen nesneler
 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. Belgeyi Temizle'yi tıklatın. Belgeyi Temizle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Tamam'ı tıklatın. Dosya adı ve konum belirtin. Orijinal dosyanın üzerine yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı adla veya farklı bir konuma (ya da her ikisiyle) kaydedin.

 4. Belgeyi kaydetmek ve temizleme işlemini otomatik olarak bitirmek için Kaydet'i tıklatın.

Dosyayı kaydettiğinizde hassas bilgiler kalıcı olarak kaldırılır. Dosyayı kaydetmeden kapatırsanız bu işlemi tekrarlayarak dosyayı kaydettiğinizden emin olun.

Desenler için farklı bir dil sürümü seçme (Acrobat Pro)

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Soldaki Kategoriler bölümünden Belgeler seçeneğini belirleyin.

 3. Redaksiyon alanında, Metin Deseni Ara ve Kaldır İçin Yerelleştirme Seç menüsünden bir dil seçin. Ardından Tamam'ı tıklatın.

Redaksiyon işaretlerinin görünümünü değiştirme (Acrobat Pro)

Varsayılan olarak, redaksiyon için işaretlediğiniz görüntü ve metinlerin çevresinde ince kırmızı dış çizgiler, redaksiyonu yapılan görüntü ve metinlerin yerine de siyah kutular görünür. Öğeleri redaksiyon için işaretlemeden önce, redaksiyon işaretlerinin varsayılan görünümünü belirleyebilirsiniz. Redaksiyon işaretlerinin görünümünü redaksiyonları uygulamadan önce de değiştirebilirsiniz.

Tüm işaretlerin varsayılan görünümünü ayarlama

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Özellikler'i seçin. Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Redaksiyon özellikleri

 3. Görünüm sekmesinde değiştirmek istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın:

  • Redaksiyon Alanı Dolgu Rengi simgesini tıklatın ve kaldırılan öğelerin yerini alan kutular için Renk paletinden dolgu rengini seçin. Redaksiyonu yapılmış alanı boş bırakmak için Renk Yok'u seçin.
  • Özel metin seçmek veya redaksiyon kodu seçeneklerini belirlemek istiyorsanız Kaplama Metni Kullan'ı seçin. Fontu, boyutu ve metin hizalamasını seçin.
  • Özel Metin'i seçin ve redaksiyonu yapılmış alanda görünmesini istediğiniz metni yazın.
  • Redaksiyon Kodu'nu seçin, ardından mevcut bir setin içinden kod seçin ya da yeni kod seti veya yeni kod tanımlamak için Kodu Düzenle'yi tıklatın. (Bkz. Redaksiyon kodları ve kod kümeleri oluşturma.)
  • Redaksiyon İşareti Görünümü alanında, Anahat Rengi simgesini, Dolgu Rengi simgesini veya her ikisini birden tıklatın. Renk paletinden redaksiyon için işaretlediğiniz görüntüler ve metinler için bir renk seçin. Rengin opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin. Seçilen alanı boş bırakmak için Renk Yok'u seçin.

Redaksiyon metni özellikleri (Acrobat Pro)

Özel Metin

Redaksiyon işaretinin üzerinde Özel Metin seçeneğine yazdığınız metni görüntüler.

Font

Seçili fontla özel metni görüntüler.

Font Boyutu

Özel metni, seçili punto boyutunda görüntüler.

Redaksiyon Alanına Sığdırmak İçin Metni Otomatik Boyutlandır

Redaksiyonu yapılmış alana sığdırmak için özel metni yeniden boyutlandırır. Bu seçenek belirlendiğinde, kaplama metni için Font Boyutu ayarını geçersiz kılar.

Font Rengi

Renk örneğini tıklatarak değiştirebileceğiniz, seçili renkte özel metni görüntüler.

Kaplama Metnini Yinele

Redaksiyonu yapılmış alanı, font boyutunu değiştirmeden istediğiniz kadar sayıda özel metinle doldurur. Örneğin, özel metin olarak x veya kısa çizgi (-) belirlediyseniz bu karakterler redaksiyonu yapılan tüm alanlarda yinelenir.

Metin Hizalama

Metni sola, sağa veya ortaya hizalar.

Redaksiyon kodları (Acrobat Pro)

Acrobat, redaksiyon için seçilen alanlara üst baskı yapmak için kaplama metin kullanır. Kaplama metnine örnek olarak, kod setinden elde edilen bir veya daha fazla kod girişinden oluşan redaksiyon kodu gösterilebilir. Acrobat, kullanmanız için ABD Bilgi Erişimi Özgürlüğü Yasası ve ABD Gizlilik Yasası kod gruplarını içermektedir. Kaplama metin oluşturmak için kodları veya özel metinleri kullanabilirsiniz. Fark, redaksiyon kodları kaydedebileceğiniz, dışa aktarabileceğiniz ve içe aktarabileceğiniz metin girişleridir. Bir kod kümesinden birden fazla kod bulunabilir.

Not:

Kodlar, üst baskı metinlerinin renkler, font karakteristikleri ve metnin boyutu veya yinelemesi gibi geçerli niteliklerini kod açıklamasının bir parçası olarak kaydetmez. Kodlar üst baskı metinlerini yalnızca ileriki oturumlarda ve kod setlerini paylaştığınız diğer kullanıcılar için yeniden kullanılabilir yapar. Kodla ilgili diğer nitelikleri Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusundan ayarlayabilirsiniz.

Redaksiyon kodları ve kod kümeleri oluşturma

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Özellikler'i seçin. Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Acrobat'ta Redaksiyon Aracı Özellikleri
  Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak redaksiyon kodları oluşturun.

 3. Kaplama Metni Kullan'ı seçin.

 4. Redaksiyon Kodu'nu seçin.

  • Bir redaksiyon koduna birden fazla kod girişi eklemek için Kod Girişleri listesinden bir giriş seçin ve Seçilen Girişi Ekle'yi tıklatın. İstediğiniz şekilde tekrarlayın. Redaksiyon Kodu listesinde bulunan bir kod girişini silmek için Seçilen Girişi Kaldır'ı seçin.
  • Ek değişiklikler yapmak için Kodları Düzenle seçeneğini tıklatın.
 5. Redaksiyon Kodu Düzenleyicisi iletişim kutusunda Küme Ekle'yi tıklatın.

 6. (İsteğe Bağlı) Kod kümeleri listesinin altındaki metin alanındaki küme için yeni bir ad girin, ardından Küme Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 7. Kod Ekle'yi tıklatın, kaplama metin olarak görüntülenmesini istediğiniz metni kod girişleri listesinin altındaki metin alanına girin, ardından Kodu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 8. Kod kümesine başka kod girişi eklemek için önceki adımı yineleyin veya ek kod kümeleri ve kodlar oluşturmak için önceki üç adımı yineleyin.

Redaksiyon kodlarını ve kod kümelerini düzenleme (Acrobat Pro)

 1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Redaksiyon'u seçin.
  • Düzenle menüsünde, Metnin ve Görüntülerin Redaksiyonunu Yap öğesini seçin.

  Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

   

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Özellikler'i seçin. Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Kaplama Metni Kullan ve Redaksiyon Kodu seçeneklerini belirleyin.

 4. Soldaki listeden bir Kod Seti seçin ve Kodları Düzenle'yi tıklatın.

 5. Redaksiyon Kodu Düzenleyicisi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir kod setini ve bu set içindeki tüm kod girişlerini kaldırmak için Kod Seti'ni seçin ve Seti Kaldır'ı tıklatın.
  • Bir kod kümesini farklı PDF'lerde yeniden kullanabileceğiniz ya da başkalarıyla paylaşabileceğiniz bağımsız bir XML dosyasına dışa aktarmak için kod kümesini seçin. Ardından Küme Dışa Aktar'ı tıklatın, bir dosya adı ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.
  • Önceden kaydedilmiş bir kod kümesini içe aktarmak için Küme İçe Aktar'ı tıklatın, dosyayı bulup seçin ve 'ı tıklatın.
  • Bir kod setini yeniden adlandırmak için Kod Seti'nden bir giriş seçin, listenin altındaki kutuya yeni bir ad yazın ve Seti Yeniden Adlandır'ı tıklatın.
 6. Kod Kümesi işaretliyken düzenlemek istediğiniz kod girişini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kod girişini kaldırmak için Kod Kaldır'ı tıklatın.
  • Kod girişini yeniden adlandırmak için listesinin altındaki kutuya yeni bir ad yazın ve Kodu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

Tek bir redaksiyona birden fazla kod girişi uygulama

 1. Redaksiyon işaretçisini sağ tıklatın.

 2. Bağlam menüsünün en alt kısmındaki listeden bir Kod Kümesi seçin, ardından açılır menüden bir kod girişi seçin. Kod uygulandığında, kod girişinin yanında bir onay işareti görünür.

 3. Redaksiyona başka bir kod girişi eklemek için önceki adımları tekrarlayın.

Birbirinden virgülle ayrılan kod girişlerini görmek için işaretçinizi redaksiyon işaretinin üzerinde tutun.

Not:

Aynı kodu birden fazla redaksiyona uygulamak için içeriği işaretlemeden önce redaksiyon özelliklerini ayarlayın. İkincil araç çubuğunda, Özellikler'i tıklatın. Kaplama Metni Kullan ve Redaksiyon Kodu seçeneklerini belirleyin. Bir Kod Seti ve kod girişi seçip Seçilen Girişi Ekle'yi tıklatın.


 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın