Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dijital imzaları doğrulama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Dijital imza nedir?

Dijital imzalar, doğruluklarını ve bütünlüklerini koruyarak belgeleri elektronik olarak imzalamanın ve kimlik denetimi gerçekleştirmenin güvenli ve etkili bir yoludur. Dijital imzaları kullanarak belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde imzalayabilir ve belgelerin üzerinde oynanamayacağından veya taklit edilemeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Dijital imzayı neden doğrulamak gerekir?

İmzalı bir belge aldığınızda imza sahibini ve imzalanan içeriği doğrulamak için bu belgeye ait imzayı doğrulamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak doğrulama otomatik olarak yürütülebilir. İmza geçerliliği, imzaya ait dijital kimlik sertifika durumunun ve belge bütünlüğünün gerçekliği kontrol edilerek belirlenir.

Doğrulama aracı, doğruluğunu teyit etmek için imza sahibinin sertifikasının veya ana sertifikalarının güvenilir olup olmadığını denetler. İmzalama sertifikasının geçerliliği, kullanıcının Acrobat veya Acrobat Reader ayarlarına göre de denetlenir.

Doğrulama aracı, belgenin bütünlüğünü doğrulamak amacıyla imzalanan içeriğin imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini denetler. Değişiklik yapıldıysa doğrulama işleminde imza sahibinin bu değişikliklere izin verdiğinden emin olunur.

imza-tercihlerini-ayarla

Dijital imzaları doğrulama tercihlerini ayarlama

PDF'yi açtığınızda dijital imzaların geçerli olması ve doğrulama ayrıntılarının imzayla birlikte görünmesi için doğrulama tercihlerinizi önceden ayarlayabilirsiniz. Dijital İmzalar doğrulandığında imza durumunu belirtmek için belge mesaj çubuğunda bir simge görüntülenir.

 1. Hamburger menüsünü   seçin (Windows®) veya Acrobat (macOS)> Tercihler'e gidin.

 2. Tercihler iletişim kutusunda kategoriler altından İmzalar'ı seçin.

 3. Dijital İmzalar panelinde Doğrulama kutusundan Diğer... öğesini seçin

  set-digital-sign

 4. Açılan "İmza Doğrulama Tercihleri" iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları kontrol edebilirsiniz:

  • İmzalar için otomatik doğrulama ayarlama: Belge açıldığında imzaları denetle onay kutusu seçiliyse Acrobat, bir belge açtığınızda PDF'deki tüm imzaları otomatik olarak doğrular.
  • Doğrulama yöntemi ayarlama: Seçenekler, bir imzayı doğrularken hangi eklentinin seçileceğini belirleyen yöntemleri belirtir. Uygun eklenti genellikle otomatik olarak seçilir. İmzaları doğrulama için gereken özel eklentiler hakkında sistem yöneticinize danışın.
  • Sertifikaların iptal durumunu kontrol etme: İmza doğrulamasında her zaman başarılı olacak... onay kutusu seçildiğinde Acrobat, hariç tutulan sertifikalar listesini kullanarak doğrulama sırasında sertifikaları denetler. Bu onay kutusunun seçimini kaldırırsanız Acrobat Onay imzalarının iptal durumu yok sayılır. iptal etme durumu her zaman imzalara sertifika eklemek için denetlenir.
  • Süresi dolmuş zaman damgaları kullan: Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. İmzaya ait sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiş bile olsa zaman damgasında belirtilen veya imzaya gömülü olan zamanı kullanır. Acrobat, onay kutusunun seçimini kaldırırsanız süresi dolan zaman damgalarını kaldırır.
  • Saat için doğrulama ayarlama: "Doğrulama zamanı"' altından uygun seçeneği belirleyerek imzanın oluşturulduğu saati denetleyebilir, imzaya gömülü olan zaman damgasını denetleyebilir veya geçerli saati denetleyebilirsiniz. 
  • Doğrulama bilgileri ekleme: İmzalanan PDF'ye doğrulama bilgileri eklemek veya doğrulama bilgileri çok büyük olduğunda kullanıcıyı uyarmak için "Doğrulama bilgileri" altından uygun seçenekleri belirleyin.
  • Windows® sertifika mağazasında kök sertifikalara güvenecek şekilde yapılandırma: Şunlar için Windows® Sertifikalarındaki tüm kök sertifikaların güvenilir olup olmadığını belirleyebilirsiniz:
   • İmzalar doğrulanıyor: Sertifikalar, Acrobat Onay imzası doğrulaması için güvenilirdir.
   • Onaylı belgeler doğrulanıyor: Sertifikalar, sertifika imzası doğrulaması için güvenilirdir.

  Not: Bu seçeneklerin belirlenmesi güvenliği tehlikeye atabilir.

Sertifikanın güven düzeyini ayarlama

Acrobat veya Acrobat Reader'da sertifikalı ya da imzalı belgenin imzası siz ve imza sahibi arasında güvenli ilişki varsa geçerlidir. Sertifikaya ait güven düzeyi, imzalayan kişiye güvendiğiniz eylemleri temsil eder.

Sertifikaların güven ayarlarını, belirli eylemlere izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, dinamik içeriği ve sertifikalı belgeye gömülü JavaScript™'i etkinleştirmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

 1. Hamburger menüsüne   (Windows) veya Acrobat menüsü (macOS) > Tercihler > İmzalar'a gidin.

 2. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar için Diğer... öğesini seçin.

 3. Sol panelden Güvenilir Sertifikalar öğesini seçin.

  set-digital-id-certificates

 4. Listeden bir sertifika belirleyin ve ardından Güveni Düzenle öğesini seçin.

 5. Açılan Sertifika Güvenini Düzenle iletişim kutusunda sertifikaya güvenmek için aşağıdaki öğelerden birini seçin:

  • Bu sertifikayı güvenilir kök olarak kullanSertifikayı çıkaran sertifika yetkileri zincirinde, yetkinin ilk çıkış noktası kök sertifikadır. Kök sertifikaya güvenerek bu sertifika yetkilisi tarafından yayınlanan tüm sertifikalara güvenirsiniz.
  • İmzalanan belgeler veya veriler: İmza sahibinin kimliğini teyit eder.
  • Onaylı belgeler: Yazarın imzayla belgeye sertifika verdiği belgelere güvenir. Belgelerin sertifika alması için imzalayana güvenir, sertifikalı belgelerin gerçekleştirdiği eylemleri kabul edersiniz.
   "Onaylı belgeler" seçeneği belirlenmiş olduğunda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
   • Dinamik içerik: Onaylı belgede yürütülmesi amacıyla film, ses ve diğer dinamik öğelere izin verir.
   • İliştirilmiş yüksek imtiyazlı JavaScript™: PDF dosyalarına iliştirilmiş olan imtiyazlı JavaScript™ dosyalarının çalışmasına izin verir. JavaScript™ dosyaları kötü niyetle kullanılabilir. Bu seçeneği yalnızca güvendiğiniz sertifikalarda gerekli olduğunda seçmek ihtiyatlı bir yaklaşımdır.
   • Ayrıcalıklı sistem işlemleri: Onaylı belgelerde İnternet bağlantılarına, etki alanları arası komut dosyası yazmaya, sessiz yazdırmaya, dış nesne referanslarına ve içe aktarma/dışa aktarma metodolojisi işlemlerine izin verir.
  Not:

  Sadece güvendiğiniz ve sık sık çalıştığınız kaynaklarda İliştirilmiş yüksek imtiyazlı JavaScript™ ve Ayrıcalıklı sistem işlemleri seçeneklerine izin verin. Örneğin bu seçenekleri işvereniniz ya da servis sağlayıcınız için kullanın.

 6. Tamam'ı seçin. 

Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/acrodigsig adresindeki Dijital İmza Kılavuzu'na bakın.

Not:

İmzaları ekleme, silme ve onaylama gibi imzalarla ilgili en sık gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için İmzalar panelinde bir imza alanını sağ tıklatabilirsiniz. Bununla birlikte kimi durumlarda, imza alanı siz imzaladıktan sonra kilitlenir.

Belge bütünlüğü için önizleme modunda imzalama

İmza iş akışınız için belge bütünlüğü kritik olduğunda "Belgeleri Önizleme Modunda görüntüle" öğesini etkinleştirebilir ve ardından belgeyi imzalayabilirsiniz. Bu özellik, belgeyi görünümünü ve hissini değiştirebilecek içerik açısından analiz eder ve belgeyi statik ve güvenli bir durumda görüntülemenize ve imzalamanıza olanak tanımak için bu içeriği gizler.

Önizleme modunda oturum açtığınızda belge aşağıdakileri içeriyorsa bulabilirsiniz:

 • Herhangi bir dinamik içerik veya dış bağımlılıklar.
 • Form alanları, multimedya veya JavaScript™ gibi görünümünü ve hissini etkileyebilecek tüm yapılar. 

Raporu inceledikten sonra, raporda listelenen sorunlar hakkında belge yazarıyla görüşebilirsiniz.

 1. Hamburger menüsü   (Windows) veya Acrobat menüsü (macOS) > Tercihler > İmzalar'a gidin.

 2. Oluşturma ile görünüm ve his için Diğer... öğesini seçin

  set-sign-appearance

 3. Belgeleri Önizleme Modunda görüntüle onay kutusunu seçin.

 4. PDF'de imza alanını seçip Belgeyi İmzala öğesini belirleyin.

  Belge mesaj çubuğu uyumluluk durumu ve seçenekleriyle görüntülenir.

 5. İsteğe bağlı olarak belge mesaj çubuğundan Raporu Görüntüle (varsa) öğesini seçin ve listedeki öğeleri teker teker seçerek ayrıntıları görüntüleyin. İşlemi tamamladığınızda PDF İmza Raporu iletişim kutusunu kapatın.

 6. Belgenin uyumluluk durumu sizin için yeterliyse belge mesaj çubuğundan Belgeyi İmzala öğesini seçin ve dijital imzanızı ekleyin.

 7. Orijinal adından farklı bir ad kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın.

PDF'ye sertifika ekleme

Bir PDF'ye sertifika eklenmesi, içeriğini onaylamak ve belgenin sertifikalı kalması için hangi değişikliklere izin verildiğini belirlemek demektir. Örneğin, bir devlet kurumu imza alanları içeren bir form oluşturup bunu sertifikalandırarak kullanıcıların yalnızca form alanlarını değiştirmesine ve belgeyi imzalamasına izin verir. Sayfaları kaldırmak veya yorum eklemek sertifikalı durumunun kaybedilmesine neden olur.

Sertifikalandırma imzası yalnızca PDF'de başka imza yoksa uygulanabilir. Bu imzalar görünür veya görünmez olabilir ve İmzalar panelindeki mavi bir şerit simgesi , sertifikalandırma imzasının geçerli olduğunu teyit eder. Dijital sertifikalandırma imzası eklemek için dijital kimlik gerekir.

 1. Belgenin güvenliğini tehlikeye atacak JavaScript'ler, eylemler veya gömülü medya gibi içerikleri kaldırın.

 2. Tüm araçlar menüsünden Sertifika kullan öğesini seçin. 

 3. Soldaki Sertifika kullan menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Onayla (görünür imzalar): Var olan bir dijital imza alanına (varsa) ya da sizin belirlediğiniz bir konuma onaylı bir imza yerleştirir.
  • Onayla (görünmez imzalar): Belgeyi onaylar ancak imza yalnızca imzalar panelinde görünür.
 4. İmza yerleştirmek (varsa), bir dijital kimlik belirlemek ve gerekirse Sertifika Alındıktan Sonra İzin Verilen Eylemler seçeneğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

  Not:

  Önizleme modunda imzalama etkinse belge mesaj çubuğunda Belgeyi İmzala öğesini seçin.

 5. Orijinal adından farklı bir dosya adı kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın. Orijinal imzasız belgeyi saklayabilmek için belgeyi farklı bir dosya olarak kaydetmek doğru olacaktır.

Belgeyi zaman damgalama

Acrobat, kimlik tanımlı bir imza gerekmeden kullanıcıların PDF'ye belge zaman damgası eklemesine izin verir. PDF'ye zaman damgası eklemek için bir zaman damgası sunucusu gerekir. Bir zaman damgası sunucusunun nasıl yapılandırılacağını öğrenin.
Zaman damgası, belgenin doğruluğunu ve belirli bir zamanda var olduğunu garanti eder ve ETSI 102 778 PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar (PAdES) standardına uygundur. 

 1. Zaman damgası uygulamak istediğiniz belgeyi açın.

 2. Tüm araçlar menüsünden Sertifika kullan öğesini seçin. 

 3. Soldaki Sertifika kullan menüsünden Zaman damgası öğesini seçin.

 4. Açılan Varsayılan Zaman Damgası Sunucusu iletişim kutusundaki listeden varsayılan bir zaman damgası sunucusu seçin veya yeni bir zaman damgası sunucusu ekleyin.

 5. İleri öğesini seçin ve ardından belgeyi zaman damgası ile kaydedin.

Dijital imzayı doğrulama

İmza durumu bilinmiyorsa veya doğrulanmamışsa sorunu tanımlamak ve olası bir çözüm bulmak için durumu manuel olarak doğrulayın. İmza durumunun geçersiz olması halinde sorunu çözmek için imza sahibiyle iletişime geçmeniz gerekir.

İmza uyarıları ile geçerli ve geçersiz imzalar hakkında daha fazla bilgi için Dijital İmza Kılavuzu'na bakın.

İmza özelliklerini denetleyerek dijital imzanın ve zaman damgasının geçerliliğini değerlendirebilirsiniz.

 1. İmzayı içeren PDF'yi açıp ardından imzayı seçin.

  İmza geçerlilik durumu iletişim kutusu imzanın geçerliliğini belirtir.

 2. İmza ve Zaman Damgası hakkında daha fazla bilgi için İmza Özellikleri öğesini seçin.

 3. İmza özellikleri iletişim kutusunda aşağıdaki mesajlardan birini görüntüleyebilecek Geçerlilik Özetini inceleyin:

  • İmza tarihi/zamanı imzalayanın bilgisayarının saatine göre ayarlanırSaat, imza sahibinin bilgisayarındaki yerel saati esas alır.
  • İmza zaman damgalıİmza sahibi bir Zaman Damgası Sunucusu kullanmıştır ve ayarlarınız zaman damgası sunucusuyla bir güven ilişkiniz olduğunu belirtir.
  • İmza zaman damgalı ancak zaman damgası doğrulanamadıZaman damgası doğrulaması için zaman damgası sunucusunun sertifikasının güvenli kimlikler listenize alınması gerekir. Sistem yöneticinizle kontrol edin.
  • İmza zaman damgalı ancak zaman damgasının süresi dolduAcrobat, geçerli zamana göre zaman damgasını doğrular. Zaman damgası imzalayana ait sertifikanın geçerlilik süresi mevcut saatten önce dolmuşsa bu mesaj görüntülenir. Süresi dolan bir zaman damgasını kabul etmek için hamburger menüsü   (Windows) veya Acrobat menüsü (macOS) > Tercihler > İmzalar > Doğrulama: Diğer... öğesine gidin ve ardından İmza Doğrulama Tercihleri iletişim kutusunda Süresi dolmuş zaman damgaları kullan öğesini seçin. İmzaları süresi dolan bir zaman damgası ile doğrularken bir uyarı mesajı görüntüler.
 4. İmza sahibinin sertifika bilgileri ile ilgili olarak imzanın güven ayarları veya yasal sınırlamaları gibi ayrıntılar için İmza özellikleri iletişim kutusunda
  İmza sahibinin sertifikasını göster öğesini seçin.

  Belge imzalandıktan sonra değiştirilmişse belgenin imzalı sürümünü denetleyin ve geçerli sürümle karşılaştırın.

Dijital imzayı kaldırma

Sizin tarafınızdan yerleştirilmediği ve imza için yüklü bir dijital kimliğe sahip olmadığınız sürece dijital bir imzayı kaldıramazsınız.

 • Dijital bir imzayı kaldırmak için imza alanını sağ tıklatın ve İmzayı Temizle öğesini seçin.
 • Bir PDF'deki tüm dijital imzaları kaldırmak için İmzalar panelinden  > Tüm İmzaları Temizle öğesini seçin. 

Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme

Bir belgeyi imzalamak için sertifika kullanıldığında PDF'nin imzalı bir sürümü orijinal PDF ile birlikte oluşturulur ve kaydedilir. Kaydedilen sürümler "yalnızca iliştir" formatındadır, yani orijinal PDF değiştirilemez. İmzalar paneli, tüm dijital imzalara ve bunlara karşılık gelen sürümlere erişim sağlar.

Önceki sürümleri görüntülemek için İmza panelini açın ve ardından  > İmzalı Sürümü Görüntüle öğesini seçin. 

Önceki sürüm, sürüm bilgileri ve imza sahibinin adı başlık çubuğunda olacak biçimde yeni bir PDF dosyası olarak açılır. Orijinal belgeye dönmek için Windows® menüsünden belge adını seçin.

İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma

Belge imzalandıktan sonra en son sürümün ardından belgede yapılan değişikliklerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

Önceki sürümleri karşılaştırmak için İmzalar panelini açın ve ardından imzayı seçin. Ardından   > İmzalanmış Sürümü Geçerli Sürümle Karşılaştır öğesini seçin.

İşlemi bitirdiğinizde geçici belgeyi kapatın.

İmzalayanın sertifikasına güvenme

Bir sertifikanın güvenilir olması için kullanıcının Güvenli Kimlikler Yöneticisi'ndeki kimlik listesine eklenmesi gerekir. Ayrıca, güven düzeyi manuel olarak ayarlanmalıdır. Son kullanıcılar sertifikaları birbirleriyle değiştirebilir veya doğrudan imzalı belgelerden ekleyebilir ve güven düzeylerini ayarlayabilir. Ancak işletmeler, çalışanların herhangi bir manuel müdahale olmadan imzaları doğrulamasını isteyebilir. Acrobat bir güven bağlantısıyla imzalanan ve onaylanan tüm sertifikalara güvenir. Bu nedenle yöneticiler, istemci yüklemelerini önceden yapılandırabilir veya son kullanıcıların bir güven bağlantısı eklemesine izin verebilir. Sertifikalara güvenme hakkında daha fazla bilgi için Sertifika tabanlı imzalar bölümüne bakın.

Kendinden imzalı bir sertifika kullanılarak eklenen dijital imzalar, Adobe'nin imzaları doğrulamak için kullandığı Güvenli Kimlikler listesinde yer almaması nedeniyle Adobe tarafından otomatik olarak doğrulanamaz. Kendinden imzalı bir sertifika, bir üçüncü taraf uygulamasını kullanarak oluşturduğunuz bir sertifikadır. Sertifika Adobe tarafından onaylanana kadar imzayı manuel olarak doğrulayamazsınız. Böyle bir PDF açarsanız bir uyarı görürsünüz: En az bir imzada sorun var.

İmza geçerliliği uyarı mesajı

Dikkat:

Adobe, güvenlik nedeniyle Adobe'nin Güvenli Kimlikler listesine kendinden imzalı bir sertifika veya rastgele herhangi bir sertifika eklenmesini önermemektedir.

Dijital imzayı uygulamak için kullanılan sertifikayı Adobe'nin Güvenilir Kimlikler listesine eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. İmza panelini açın.

 2. İmzayı sağ tıklatın ve ardından İmza Özelliklerini Göster öğesini seçin.

 3. İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmza Sahibinin Sertifikasını Göster öğesini seçin.

  digital-signature-properties

 4. Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusunda Güven > Güvenilir Sertifikalara Ekle öğesini seçin.

  add-to-trusted-certificates

 5. Tamam'ı seçin.

Bileşen PDF'lerini ve PDF Portföylerini İmzalama 

Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'lerini veya bütün olarak PDF Portföyünü imzalayabilirsiniz. Bir bileşen PDF'si imzalandığında PDF düzenlemeye karşı kilitlenir ve içeriği koruma altına alınır. Tüm bileşen PDF'leri imzalandıktan sonra PDF Portföyünün tamamını imzalayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak PDF Portföyünü bir bütün olarak imzalayıp tüm bileşen PDF'lerinin içeriğini aynı anda kilitleyebilirsiniz.

 • Bir bileşen PDF'sini imzalamak için PDF'leri İmzalama bölümüne bakın. İmzalanan PDF otomatik olarak PDF Portföyüne kaydedilir.

 • Bir PDF Portföyünü bütün olarak imzalamak için kapak sayfasını (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası) imzalayın. PDF Portföyünü bütün olarak imzaladıktan sonra bileşen belgelere imza ekleyemezsiniz. Ancak, kapak sayfasına daha fazla imza ekleyebilirsiniz.

Bileşen PDF'lerin eklerini dijital olarak imzalama

Kapak sayfasını imzalamadan önce eklentilere imza ekleyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için:

 1. PDF'yi ayrı bir pencerede açın.
 2. Eki sağ tıklatın ve Dosya aç öğesini seçin. 
 3. PDF Portföyündeki imzaları görüntülemek için kapak sayfasına giderek belge mesaj çubuğu ve imza bölmesini görüntüleyin.

İmzalı ve sertifikalı PDF Portföylerini görüntüleme

Doğru bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış bir PDF Portföyü, PDF Portföyünü onaylayan veya tasdik eden bir veya daha fazla imza içerir. En önemli imza, araç çubuğundaki İmza rozeti alanında görünür. Tüm imzaların ayrıntıları kapak sayfasında görünür.

 • PDF Portföyünü imzalayan kuruluş veya kişinin adını görüntülemek için işaretçiyi İmza Rozetinin üzerine getirin.

 • İmza Rozetinde görünen imzaya ilişkin ayrıntıları görüntülemek için İmza Rozetini tıklatın. Kapak sayfası ve soldaki İmzalar bölmesi ayrıntılarla birlikte açılır.

PDF Portföyündeki onay veya sertifika geçersiz veya sorunluysa İmza Rozetinde bir uyarı simgesi gösterilir. Sorunun açıklamasını görüntülemek için işaretçiyi bir uyarı simgesi içeren İmza Rozetinin üzerine getirin. Farklı durumlarda farklı uyarı simgeleri görünür.

Her bir uyarının listesi ve açıklaması için DigSig Yönetici Kılavuzuna bakın.

XML veri imzaları

Acrobat ve Acrobat Reader, XML Form Mimarisi (XFA) formlarındaki verileri imzalamak için kullanılan XML veri imzalarını destekler. Form yazarı form etkinlikleri için, düğme tıklatma, dosya kaydetme ya da gönderme gibi XML imzalama, doğrulama ya da kaldırma talimatları sunar.

XML veri imzaları W3C XML İmza standardıyla uyumludur. PDF dijital imzaları gibi XML dijital imzaları da belgeler dahilinde bütünlük, özgünlük ve kabul edilebilirlik sağlar.

Ancak PDF imzaları birden fazla veri doğrulama durumuna sahiptir. Bazı durumlar, kullanıcı PDF imzalı içerik üzerinde değişiklik yaptığı zaman çağrılır. Buna karşın XML imzaları yalnızca iki adet veri doğrulama durumuna sahiptir: geçerli ve geçersiz. Kullanıcı XML imzalı belge üzerinde bir değişiklik yaptığında geçersiz durum çağrılır.

Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Uzun süreli imza doğrulama işlemi, belge imzalandıktan uzun süre sonra bile imzanın geçerliliğini doğrulamanızı sağlar. Bunun için imza doğrulamasında gerekli olan tüm öğelerin imzalı PDF'ye gömülü olması gerekir. Bu öğeler belge imzalama işlemi sırasında gömülebilir veya daha sonra eklenebilir.

PDF'de belirli bilgiler yer almıyorsa imzayla ilgili sertifikaların süresi dolacağından veya bu sertifikalar iptal edileceğinden imza yalnızca sınırlı bir süre boyunca doğrulanabilir. Bir sertifikanın süresi dolduğunda sertifikayı veren yetkili artık sertifikanın iptal etme durumunu sağlamaktan sorumlu değildir, bu nedenle imza doğrulanamaz.

İmza doğrulama için gereken öğeler arasında imzalama sertifika zinciri, sertifika iptal etme durumu ve zaman damgası gibi öğeler yer alır. Bu öğeler imzalama sırasında gömülürse imza dış kaynağa ihtiyaç duymadan doğrulanabilir.

Acrobat ve Acrobat Reader geçerliyse gerekli öğeleri gömebilir ve PDF oluşturucu, Acrobat Reader kullanıcıları için hamburger menüsü   (Windows) veya Acrobat menüsü (macOS) > Farklı formatta kaydet > Acrobat Reader genişletilmiş PDF'ye giderek kullanım haklarını etkinleştirmelidir.

Not:

Zaman damgası bilgilerinin gömülmesi için uygun şekilde yapılandırılmış bir zaman damgası sunucusu gereklidir. Ayrıca imza doğrulama saati, Tercihler > Güvenlik > Gelişmiş Tercihler > Doğrulama sekmesine giderek Güvenli Saat olarak ayarlanmalıdır.

CDS sertifikaları, imzalayan kişiden herhangi bir yapılandırma gerektirmeksizin, belgeye iptal ve zaman damgası durumu gibi doğrulama bilgileri ekleyebilir. Ancak imzalayan, uygun bilgileri edinebilmek için çevrimiçi olmalıdır.

Doğrulama bilgisini imzalarken ekleme

Doğrulama bilgisini imzalarken eklemek için:

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlandığından emin olun.
 2. Tercihler > İmzalar > Oluşturma ve GörünümlerDaha öğesine gidin ve İmzanın iptal durumunu dahil et seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.
 3. PDF'yi imzalayın.

Sertifika zincirinin öğeleri mevcutsa bilgi PDF'ye otomatik olarak eklenir. Zaman damgası sunucusu yapılandırıldıysa zaman damgası da eklenir.

Doğrulama bilgisini imzaladıktan sonra ekleme

Bazı iş akışlarında imza doğrulama bilgileri imzalama sırasında olmayabilir ancak daha sonra alınabilir. Örneğin bir şirket yetkilisi internet erişiminin olmadığı bir yolculuk sırasında dizüstü bilgisayarını kullanarak bir sözleşme imzalayabilir. Daha sonra internet erişimi olduğunda imzayı doğrulayan herkes PDF'ye zaman damgası ve iptal bilgileri ekleyebilir. İzleyen imza doğrulamaları da bu bilgiyi kullanabilir.

Doğrulama bilgilerini imzaladıktan sonra eklemek için:

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabilir durumda olduğundan emin olun ve sonra PDF'deki imzayı sağ tıklatın.
 2. Doğrulama Bilgileri Ekle öğesini seçin.

Bu LTV (uzun vadeli doğrulama) bilgilerini PDF'ye eklemek için kullanılan bilgi ve yöntemler, ETSI 102 778 PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar) standardı Kısım 4 ile uyumludur.

İmza geçersizse ya da kendinden imzalı bir sertifikayla imzalanmışsa komut kullanılamaz. Ayrıca doğrulama saati içinde bulunulan saatle aynıysa da komut kullanılamaz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi