Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dijital imzaları doğrulama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Doğrulama tercihlerinizi önceden ayarlayın. Bu işlem, bir PDF açtığınızda ve imzayla birlikte doğrulama ayrıntıları görüntülendiğinde Dijital İmzaların geçerli kaldığından emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıntılar için İmza doğrulama tercihlerini ayarlama kısmına bakın.

Dijital İmzalar doğrulandığında, imza durumunu belirtmek için belge mesaj çubuğunda bir simge görüntülenir. Diğer durum ayrıntıları İmza panelinde ve İmza Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenir.

Dijital imza doğrulamayı ayarlama

İmzalı bir belge aldığınızda, imzalayan kişi ve imzalanan içeriği doğrulamak için bu belgeye ait imzayı/imzaları doğrulamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, doğrulama otomatik olarak yürütülebilir. İmza geçerliliği, imzaya ait dijital kimlik sertifika durumunun ve belge bütünlüğünün gerçekliği kontrol edilerek belirlenir:

 • Gerçeklik doğrulaması, imzalayan kişiye ait sertifikanın veya bu sertifikanın bağlı olduğu ana sertifikanın, doğrulayıcıya ait güvenilen kimlikler listesinde bulunduğunu onaylar. Ayrıca imzalama sertifikasının, kullanıcıya ait Acrobat ya da Reader yapılandırmasına göre geçerli olup olmadığını da doğrular.

 • Belge bütünlüğü doğrulaması, imzalanan içeriğin imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini doğrular. İçerik değişirse belge bütünlüğü doğrulaması, içeriğin imzalayan kişinin izin verdiği bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrular.

İmza doğrulama tercihlerini ayarlama

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
 3. Doğrulama içinDaha Fazla'yı tıklatın.

 4. Belgeyi açtığınızda PDF'deki tüm imzaları otomatik olarak doğrulamak için Belge Açıldığında İmzaları Doğrula'yı seçin. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.

 5. Doğrulama seçeneklerini gereken şekilde belirtip Tamam'ı tıklatın.

  Doğrulama Davranışı

  Doğrularken

  Bu seçenekler, imzayı doğrularken hangi eklentinin seçileceğini belirleyen yöntemleri belirtir. Uygun eklenti genellikle otomatik olarak seçilir. İmzaları doğrulama için gereken özel eklentiler hakkında sistem yöneticinize danışın.

  İmza Doğrulamasında Her Zaman Başarılı Olacak Onay İptal Denetimi İste...

  Doğrulama sırasında hariç tutulan sertifikalar listesiyle sertifikaları denetler. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırırsanız, onay imzaları için kaldırma durumu yok sayılır. Kaldırma durumu her zaman imzalara sertifika eklemek için denetlenir.

  Süresi Dolan Zaman Damgaları Kullan

  İmzaya ait sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiş bile olsa zaman damgası tarafından sağlanan ya da imzada gömülü bulunan güvenli süreyi kullanır. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırmak süresi dolan zaman damgalarının atılmasına olanak sağlar.

  Doğrulama Zamanı

  İmzaları Doğrularken Şunu Kullan

  Dijital imzanın doğruluğunun nasıl kontrol edileceğini belirtmek için seçenek belirleyin. Varsayılan olarak, imzanın ne zaman oluşturulduğunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu kontrol, belge imzalandığında zaman damgası sunucusu tarafından ayarlanan zamana veya güncel zamana dayalı olarak yapılır.

  Doğrulama Bilgileri

  İmzalanan PDF belgesine doğrulama bilgileri eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan seçenek, doğrulama bilgileri çok uzun olduğunda kullanıcıyı uyarmaktır.

  Windows Entegrasyonu

  Şunlar için Windows Sertifika Deposu'ndaki Tüm kök sertifikalara güvenin:

  Aşağıdakiler için Windows Sertifika Deposu'ndaki tüm kök sertifikalara güvenilip güvenmeyeceğini belirtin:

  • İmzaları doğrulama: Onay imzası doğrulaması için sertifikalara güvenilir.
  • Sertifikalı belgeleri doğrulama: Sertifika imzası doğrulaması için sertifikalara güvenilir.

  Bu seçeneklerin belirlenmesi güvenliği tehlikeye atabilir.

  Dikkat:

  Windows Sertifika Deposu'ndaki tüm kök sertifikalara güvenmeniz önerilmez. Windows ile dağıtılan birçok sertifika güvenilir kimlikler oluşturma dışında amaçlar için tasarlanmıştır.

Sertifikanın güven düzeyini ayarlama

Acrobat veya Reader'da sertifikalı ya da imzalı belgenin imzası siz ve imzalayan arasında güvenli ilişki varsa geçerlidir. Sertifikaya ait güven düzeyi, imzalayan kişiye güvendiğiniz eylemleri temsil eder.

Sertifikaların güven ayarlarını, belirli eylemlere izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, dinamik içeriği ve sertifikalı belgeye gömülü JavaScript'i etkinleştirmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla'yı tıklatın.
 4. Sol taraftan Güvenilen Sertifikalar'ı seçin.
 5. Listeden bir sertifika seçin ve Güveni Düzenle'yi seçin.
 6. Güven sekmesinde bu sertifikaya güvenmek için aşağıdaki öğelerden birini seçin:

  Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan

  Sertifikayı çıkaran sertifika yetkileri zincirinde, yetkinin ilk çıkış noktası kök sertifikadır. Kök sertifikaya güvenerek bu sertifika yetkilisi tarafından yayınlanan tüm sertifikalara güvenirsiniz.

  İmzalı Belgeler Veya Veriler

  İmzalayanın kimliğini değerlendirir.

  Onaylı Belgeler

  Yazanın imzayla belgeye sertifika verdiği belgelere güvenir. Belgelerin sertifika alması için imzalayana güvenir, sertifikalı belgelerin gerçekleştirdiği eylemleri kabul edersiniz.

  Bu seçenek seçili durumdayken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

  Dinamik içerik

  Sertifikalı belgede yürütülmesi amacıyla film, ses ve diğer dinamik öğelere izin verir.

  Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

  Çalışması amacıyla PDF dosyalarına gömülü ayrıcalıklı JavaScript'e izin verir. JavaScript dosyaları kötü niyetle kullanılabilir. Bu seçeneği yalnızca gerekli olduğunda, güvendiğiniz sertifikalardan seçmek bir tedbirdir.

  Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

  Onaylı belgelerde Internet bağlantılarına, etki alanları arası komut dosyası yazmaya, sessiz yazdırmaya, dış nesne referanslarına ve sertifikalı belgelerde içe aktarma/dışa aktarma metodoloji işlemlerine izin verir.

  Not:

  Sadece güvendiğiniz ve yakın çalıştığınız kaynaklar için Gömülü Yüksek Ayrıcalıklı JavaScript ve Ayrıcalıklı Sistem Operasyonları'na izin verin. Örneğin bu seçenekleri işvereniniz ya da servis sağlayıcınız için kullanın.

 7. Tamam'ı tıklatın, Dijital Kimlik ve Güvenilen Sertifika Ayarları iletişim kutusunu kapatın ve Tercihler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/acrodigsig adresindeki Digital Signature Guide'a (Dijital İmza Kılavuzu) bakın.

Dijital imzalar için imzalar paneli

İmzalar panelinde, geçerli belgedeki her dijital imza ile ilgili bilgileri ve ilk dijital imzadan bu yana belgede yapılan değişikliklerin geçmişi görüntülenir. Her dijital imzanın doğrulama durumunu belirten bir simgesi vardır. Doğrulama ayrıntıları her imzanın altında listelenir ve imza genişletildiğinde görüntülenebilir. İmzalar paneli, belgenin imzalanma zamanı, güvenlik ve imzalayan ayrıntıları hakkında da bilgiler sağlar.

Acrobat'ta İmzalar paneli
İmzalar panelindeki imzaları doğrulama

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin veya belge mesaj çubuğunda İmza Paneli düğmesini tıklatın.

Not:

İmzaları ekleme, silme ve onaylama gibi imzalarla ilgili en sık gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için İmzalar panelinde bir imza alanını sağ tıklatabilirsiniz. Bununla birlikte kimi durumlarda, imza alanı siz imzaladıktan sonra kilitlenir.

Belge Önizleme modunda PDF'yi imzalama

İmza iş akışınız için belge bütünlüğü kritik önem taşıdığında, belgeleri imzalamak için Belge Önizleme özelliğini kullanın. Bu özellik, belgenin görünümünü değiştirebilecek içerikle ilgili olarak belgeyi analiz eder. Sabit ve güvenli bir durumda belgeyi görüntüleyip imzalamanıza izin verirken içeriği de engeller.

Belge Önizleme özelliği, belgede herhangi bir dinamik içerik ya da dışa bağımlı öğe bulunup bulunmadığını tespit etmenizi sağlar. Aynı zamanda belgede form alanları, multimedya ya da görünümü etkileyebilecek JavaScript bulunup bulunmadığını tespit etmenize de izin verir. Raporu inceledikten sonra, raporda listelenen sorunlar hakkında belge yazarıyla görüşebilirsiniz.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

 3. Oluşturma ve Görünüm için, Daha Fazla'yı tıklatın.

 4. İmzalarken seçeneği için Belgeleri Önizleme Modunda Görüntüle'yi seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. PDF'de imza alanını tıklatın ve Belgeyi İmzala'yı seçin.

  Belge mesaj çubuğu uyumluluk durumu ve seçenekleriyle görüntülenir.

 6. (İsteğe bağlı) Belge mesajı çubuğunda (varsa) Raporu Görüntüle'yi tıklatın ve ayrıntılarını görüntülemek üzere listedeki öğeleri teker teker seçin. İşlemi tamamladığınızda PDF İmza Raporu iletişim kutusunu kapatın.

 7. Belgenin uyumluluk durumu sizin için yeterliyse belge mesaj çubuğundaki Belgeyi İmzala'yı tıklatıp dijital imzanızı ekleyin.

 8. Orijinal adından farklı bir ad kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın.

PDF'ye sertifika ekleme

PDF'ye sertifika eklediğinizde ayladığınızı belirtirsiniz. Belgenin sertifikalı olarak kalmasına izin vermek için izin verilen değişiklik türlerini de belirtirsiniz. Örneğin, bir devlet kurumunun imza alanları olan form oluşturduğunu düşünün. Form tamamlandığında kurum, kullanıcıların yalnızca form alanlarını değiştirmesine ve belgeyi imzalamasına izin vererek belgeye sertifika ekler. Kullanıcılar form doldurabilir ve belgeyi imzalayabilirler. Ancak sayfa kaldırıldığında veya yorum eklendiğinde belge, sertifikalı durumunu korumaz.

PDF'de zaten başka imza yoksa sertifika imzası uygulayabilirsiniz. İmzaların sertifikası görünür veya gizli olabilir. İmzalar panelindeki mavi şerit simgesi geçerli sertifika imzasını belirtir. Dijital kimlik için sertifikalı dijital imzanın eklenmesi gerekir.

 1. Belgenin güvenliğini tehlikeye atacak JavaScript'ler, eylemler veya gömülü medya gibi içerikleri kaldırın.

 2. Araçlar > Sertifikalar'ı seçerek paneli açın.

 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Onayla (Görünür İmza)

  Mevcut dijital imza alanına (varsa) ya da sizin belirlediğiniz bir konuma onaylı bir imza yerleştirir.

  Onayla (Görünmez İmza)

  Belgeyi onaylar ancak imza yalnızca İmzalar panelinde görünür.

 4. İmza yerleştirmek (varsa), bir dijital kimlik belirlemek ve Onaylamadan Sonra İzin Verilen Eylemler için bir seçenek belirlemek üzere ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

  Not:

  İmza Tercihleri alanında, İmzalarken: Belgeleri Önizleme Modunda Göster'i seçerseniz, belge mesaj çubuğunda Belgeyi İmzala'yı tıklatın.

 5. Orijinal adından farklı bir dosya adı kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın. Orijinal imzasız belgeyi saklayabilmek için belgeyi farklı bir dosya olarak kaydetmek doğru olacaktır.

Belgeyi zaman damgalama

Acrobat, kullanıcılara ayrıca kimlik tanımlı bir imza gerekmeden belge zaman damgasını PDF'ye ekleme özelliği sunar. PDF'ye zaman damgası eklemek için bir zaman damgası sunucusu gerekir. (Bkz. Zaman damgası sunucusu yapılandırma.) Zaman damgası, bir belgenin orijinalliğini ve belirli bir dönemde varolduğunu gösterir. Bu zaman damgaları, ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) standardının 4. Bölümü'nde açıklanan zaman damgası ve iptal etme özellikleriyle uyumludur. Belge uygun Reader Etkinleştirme özellikleri içeriyorsa, Reader X (ve üzeri) kullanıcıları belgeye bir zaman damgası da ekleyebilir.

PAdES hakkında daha fazla bilgi için bkz. blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html.

 1. Zaman damgası uygulamak istediğiniz belgeyi açın.

 2. Araçlar > Sertifikalar > Zaman Damgası'nı seçin.

 3. Varsayılan Zaman Damgası Sunucusunu Seç iletişim kutusunda, listedeki varsayılan bir zaman damgası sunucusu seçin ya da yeni bir varsayılan zaman damgası sunucusu ekleyin.

 4. İleri'yi tıklatın ve belgeyi zaman damgasıyla kaydedin.

Dijital imzayı doğrulama

İmza durumu bilinmiyor veya doğrulanmamışsa, sorunu ve olası çözümlerini saptamak için imzayı elle doğrulayın. İmza durumu geçersizse sorun hakkında imza sahibiyle görüşün.

İmza uyarıları ile geçerli ve geçersiz imzalar hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/acrodigsig adresindeki Digital Signature Guide'a (Dijital İmza Kılavuzu) bakın.

Dijital İmza ve Zaman Damgası'nın geçerliliğini, İmza Özellikleri'ni kontrol ederek değerlendirebilirsiniz.

 1. İmza doğrulama tercihlerinizi ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. İmza doğrulama tercihlerini ayarlama.

 2. İmzayı içeren PDF'yi açıp imzayı tıklatın. İmza Geçerlilik Durumu iletişim kutusu imzanın geçerliliğini belirtir.

 3. İmza ve Zaman Damgası hakkında daha fazla bilgi için, İmza Özellikleri'ni tıklatın.

 4. İmza Özellikleri iletişim kutusunda Geçerlilik Özeti'ni inceleyin. Özet aşağıdaki mesajlardan birini görüntüleyebilir:

  İmza tarihi/saati imza sahibinin bilgisayarındaki saati esas alır

  Saat imza sahibinin bilgisayarındaki yerel saati esas alır.

  İmza zaman damgalıdır

  İmza sahibi Zaman Damgası Sunucusu kullanmıştır ve ayarlarınız zaman damgası sunucusuyla güvenli bir ilişkiniz olduğunu belirtmektedir.

  İmza zaman damgalıdır; ancak zaman damgası doğrulanamamıştır

  Zaman damgası doğrulama, güvenilen kimlikler listenize eklemek için zaman damgası sunucusuna ait sertifikayı edinmenizi gerektirir. Sistem yöneticinizle kontrol edin.

  İmza zaman damgalı ama zaman damgasının geçerlilik süresi dolmuş

  Acrobat ve Reader, mevcut saate göre zaman damgasını doğrular. Zaman damgası imzalayana ait sertifikanın geçerlilik süresi mevcut saatten önce dolmuşsa bu mesaj görüntülenir. Acrobat veya Reader'ın süresi geçmiş bir zaman damgasını kabul etmesini sağlamak için, İmza Doğrulama Tercihleri iletişim kutusunda (Tercihler > İmzalar > Doğrulama: Daha Fazla) Süresi Dolmuş Zaman Damgaları Kullan'ı seçin. Acrobat ve Reader, imzaları süresi dolan bir zaman damgası ile doğrularken bir uyarı mesajı görüntüler.

 5. İmzalayan kişinin sertifika bilgileri ile ilgili, imzanın güven ayarları veya yasal sınırlamaları gibi ayrıntılar için İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmzalayanın Sertifikasını Göster'i tıklatın.

  Belge imzalandıktan sonra değiştirilmişse belgenin imzalı sürümünü denetleyin ve geçerli sürümle karşılaştırın.

Dijital imzayı kaldırma

Sizin tarafınızdan yerleştirilmediği ve imza için yüklü bir dijital kimliğe sahip olmadığınız sürece dijital bir imzayı kaldıramazsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dijital bir imzayı kaldırmak için imza alanını sağ tıklatın İmzayı Temizle'yi seçin.
  • Bir PDF'deki tüm imzaları kaldırmak için İmzalar panelindeki seçenekler menüsünden Tüm İmzaları Kaldır'ı seçin. (İmzalar panelini açmak için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin.)

Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme

Bir belge sertifika kullanılarak her imzalandığında, PDF'nin o sırada imzalanan versiyonu PDF ile birlikte kaydedilir. Her sürüm "yalnızca iliştir" olarak kaydedilir ve orijinali değiştirilemez. Tüm dijital imzalara ve ilgili versiyonlarına İmzalar panelinden erişilebilir.

 1. İmzalar panelinde imzayı seçip genişletin ve Seçenekler menüsünden İmzalı Sürümü Görüntüle'yi belirleyin.

  Önceki sürüm yeni bir PDF dosyasında, sürüm bilgileri ve imzalayan kişinin adı başlık çubuğunda olacak biçimde açılır.

 2. Orijinal belgeye dönmek için Pencere menüsünden belgenin adını seçin.

İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma

Belge imzalandıktan sonra en son sürümün ardından belgede yapılan değişikliklerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

 1. İmzalar panelinde imzayı seçin.

 2. Seçenekler menüsünden İmzalanmış Sürümü Geçerli Sürümle Karşılaştır'ı seçin.

 3. İşlemi bitirdiğinizde geçici belgeyi kapatın.

İmzalayanın sertifikasına güvenme

Bir sertifikaya güvenmek, sertifikayı Güvenilen Kimlik Yöneticisi'nde kullanıcıya ait güvenilen kimlik listesine eklemek ve güven düzeyini el ile ayarlamak anlamına gelir. Son kullanıcılar sertifika güvenliği kullanılırken gerektiğinde sık aralıklarda sertifika değiştirirler. Alternatif olarak, doğrudan imzalanan belgelerdeki imzalardan sertifika eklerler ve güven düzeylerini bundan sonra ayarlarlar. Ancak kurumlar genellikle çalışanlarından, başkalarının imzalarını herhangi bir görevi elle yürütmeden doğrulamalarını istemektedir. Acrobat, imzalama ve onaylama için bir güven bağlantısına dahil olan tüm sertifikalara güvenir. Bu nedenle yöneticiler, istemci kurulumları için ön yapılandırma yapmalı ve son kullanıcılarının bir güven bağlantısı veya bağlantıları eklemelerine izin vermelidir. Sertifikalara güvenme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika tabanlı imzalar hakkında.

Kendinden imzalı bir sertifika kullanılarak eklenen dijital imzalar, Adobe'nin imzaları doğrulamak için kullandığı Güvenilir Kimlikler listesinde yer almaması nedeniyle Adobe tarafından otomatik olarak doğrulanamaz. Kendinden imzalı bir sertifika, bir üçüncü taraf uygulamasını kullanarak oluşturduğunuz bir sertifikadır. Sertifika Adobe tarafından onaylanana kadar imzayı manuel olarak doğrulayamazsınız. Böyle bir PDF açarsanız bir uyarı görürsünüz En az bir imzada sorun vardır.

İmza geçerliliği uyarı mesajı

Dikkat:

Adobe güvenlik nedeniyle, Adobe'nin Güvenilir Kimlikler listesine kendinden imzalı bir sertifika veya rastgele herhangi bir sertifika eklemeyi önermemektedir.

Dijital imzayı uygulamak için kullanılan sertifikayı Adobe'nin Güvenilir Kimlikler listesine eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Sol bölmedeki İmzalar düğmesini tıklatın.

 2. İmzaya sağ tıklayın ve ardından İmza Özelliklerini Göster'i tıklatın.

  İmza özellikleri

 3. İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmzalayanın Sertifikasını Göster'i tıklatın.

  İmzalayanın sertifikasını göster

 4. Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusunda, Güven sekmesini tıklatın ve ardından Güvenilir Sertifikalara Ekle'yi tıklatın.

  Güvenilir sertifikalara ekle

 5. Güven ayarları açılır iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

PDF Portföyleri ve dijital imzalar

Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri veya bütün olarak PDF Portföyünü imzalayabilirsiniz. Bir bileşen PDF'si imzalandığında, PDF düzenlemeye karşı kilitlenir ve içeriği koruma altına alınır. Tüm bileşen PDF'ler imzalandıktan sonra, PDF Portföyünün tamamını imzalayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak, PDF Portföyünü bir bütün olarak imzalayıp tüm bileşen PDF'lerinin içeriğini aynı anda kilitleyebilirsiniz.

 • Bir bileşen PDF'sini imzalamak için bkz. PDF'leri imzalama. İmzalanan PDF otomatik olarak PDF Portföyüne kaydedilir.

 • Bir PDF Portföyünü bütün olarak imzalamak için, kapak sayfasını (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası) imzalayın. PDF Portföyünü bütün olarak imzaladıktan sonra, bileşen belgelere imza ekleyemezsiniz. Ancak, kapak sayfasına daha fazla imza ekleyebilirsiniz.

Bileşen PDF'lerin eklerindeki dijital imzalar

Kapak sayfasını imzalamadan önce eklentilere imza ekleyebilirsiniz. İliştirilmiş PDF'lere imza eklemek için, PDF'yi ayrı bir pencerede açın. Eki sağ tıklatıp bağlam menüsünden Dosya Aç'ı seçin. PDF Portföyündeki imzaları görüntülemek için, kapak sayfasına giderek belge mesaj çubuğu ve imza bölmesini görüntüleyin.

İmzalanmış ve onaylanmış PDF Portföyleri

Doğru bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış bir PDF Portföyü, PDF Portföyünü onaylayan veya tasdik eden bir veya daha fazla imza içerir. En önemli imza, araç çubuğundaki İmza Rozeti alanında görünür. Tüm imzaların ayrıntıları kapak sayfasında görünür.

Acrobat'ta İmza Rozeti
İmza Rozeti, PDF Portföyünün onayını veya sertifikasını doğrulamak için hızlı bir yöntem sunar.

 • PDF Portföyünü imzalayan kuruluş veya kişinin adını görüntülemek için işaretçiyi İmza Rozeti'nin üzerine getirin.

 • İmza Rozeti'nde görünen imzaya ilişkin ayrıntıları görüntülemek için İmza Rozeti'ni tıklatın. Kapak sayfası ve soldaki İmzalar bölmesi ayrıntılarla birlikte açılır.

PDF Portföyündeki onay veya tasdik geçersiz veya sorunluysa, İmza Rozeti'nde bir uyarı simgesi gösterilir. Sorunun açıklamasını görüntülemek için işaretçiyi bir uyarı simgesi içeren İmza Rozeti'nin üzerine getirin. Farklı durumlarda farklı uyarı simgeleri görünür.

Her bir uyarının listesi ve açıklaması için www.adobe.com/go/acrodigsig adresindeki DigSig Admin Guide'a (DigSig Yönetici Kılavuzu) bakın.

XML veri imzaları

Acrobat ve Reader, XFA (XML Form Mimarisi) formlarındaki verileri imzalamak için kullanılan XML veri imzalarını destekler. Form yazarı form etkinlikleri için, düğme tıklatma, dosya kaydetme ya da gönderme gibi XML imzalama, doğrulama ya da kaldırma talimatları sunar.

XML veri imzaları W3C XML İmza standardıyla uyumludur. PDF dijital imzaları gibi XML dijital imzaları da belgeler dahilinde bütünlük, özgünlük ve kabul edilebilirlik sağlar.

Ancak PDF imzaları birden fazla veri doğrulama durumuna sahiptir. Bazı durumlar, kullanıcı PDF imzalı içerik üzerinde değişiklik yaptığı zaman çağrılır. Buna karşın XML imzaları yalnızca iki adet veri doğrulama durumuna sahiptir: geçerli ve geçersiz. Kullanıcı XML imzalı belge üzerinde bir değişiklik yaptığında geçersiz durum çağrılır.

Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Uzun süreli imza doğrulama, belge imzalandıktan uzun süre sonra bile imzanın geçerliliğini kontrol etmenizi sağlar. Uzun süreli doğrulama için imza doğrulamada gerekli olan tüm öğelerin imzalanmış PDF'de gömülü olması gerekir. Bu öğeler, belge imzalandığında veya imza oluşturulduktan sonra gömülebilir.

PDF'ye bazı bilgiler eklenmediyse, imza yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olur. Bu sınırlama imzayla ilişkili sertifikaların süresi dolacağı veya iptal edileceği için gerçekleşir. Sertifikanın süresi dolduğunda, yayınlayan yetkili, artık sertifikanın iptal etme durumunu sunmakla sorumlu değildir. İptal etme durumuna uymadan imza doğrulanamaz.

Bir imzayı doğrulamak için sertifika zinciri imzalama, sertifika iptal etme durumu ve zaman damgası gibi öğeler gerekir. Gerekli öğeler kullanılabiliyorsa ve imzalama esnasında gömülü durumdaysa, doğrulama sürecinde imza, dış kaynaklara gereksinim duyularak doğrulanabilir. Bu öğeler kullanılabilir durumdaysa, Acrobat ve Reader gerekli öğeleri gömebilir. PDF'yi oluşturan kişi, Reader kullanıcıları için kullanım haklarını etkinleştirmelidir (Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF).

Not:

Zaman damgası bilgilerinin gömülmesi için uygun şekilde yapılandırılmış bir zaman damgası sunucusu gereklidir. Ayrıca imza doğrulama zamanı Güvenli Saat olarak ayarlanmalıdır (Tercihler > Güvenlik > Gelişmiş Tercihler > Doğrulama sekmesi). CDS sertifikaları, imzalayan kişiden herhangi bir yapılandırma gerektirmeksizin, belgeye iptal ve zaman damgası durumu gibi doğrulama bilgileri ekleyebilir. Ancak imzalayan, uygun bilgileri edinebilmek için çevrimiçi olmalıdır.

Doğrulama bilgisini imzalarken ekleme

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabildiğinden emin olun.

 2. İmzanın İptal Durumunu Ekle tercihi halen işaretli olduğundan emin olun (Tercihler > İmzalar > Oluşturma ve Görünüm: Daha Fazla). Bu tercih varsayılan olarak seçilidir.

 3. PDF'yi imzalayın.

Sertifika zincirinin öğeleri mevcutsa bilgi PDF'ye otomatik olarak eklenir. Zaman damgası sunucusu yapılandırıldıysa zaman damgası da eklenir.

Doğrulama bilgisini imzaladıktan sonra ekleme

Bazı iş akışlarında, imza doğrulama bilgisi, imzalarken kullanılamayabilir ancak daha sonra alınabilir. Örneğin bir firma yetkilisi uçak yolculuğu sırasında dizüstü bilgisayarını kullanarak bir sözleşme imzalayabilir. Bilgisayar, imzaya eklemek için zaman damgası ve kaldırma bilgisi almak üzere Internet'le iletişim kuramaz. Daha sonra İnternet erişimi kullanılabilir olduğunda, imzayı doğrulayan kişi bu bilgiyi PDF'ye ekleyebilir. İzleyen tüm imza doğrulamaları da bu bilgiyi kullanabilir.

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabilir durumda olduğundan emin olun ve sonra PDF'deki imzayı sağ tıklatın.

 2. Doğrulama Bilgisi Ekle'yi seçin.

Bu LTV (uzun vadeli doğrulama) bilgilerini PDF'ye eklemek için kullanılan bilgi ve yöntemler, ETSI 102 778 PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar) standardı Kısım 4 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. İmza geçersizse ya da kendinden imzalı bir sertifikayla imzalanmışsa komut kullanılamaz. Ayrıca doğrulama saati içinde bulunulan saatle aynıysa da komut kullanılamaz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın