Kullanıcı Kılavuzu İptal

InDesign'da düzenleme notları ekleme

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

InDesign'daki Notlar özelliği, bir notun veya izlenen bir değişikliğin yazarını tanımlamak için iş akışı kullanıcı adlarını kullanır. Notlar ve izlenen değişiklikler InDesign'daki Notlar tercihlerinde ya da InCopy'deki Kullanıcı iletişim kutusunda (Dosya > Kullanıcı) tanımlandığı şekilde, her kullanıcı için renkle kodlanır.

Notlar yalnızca metinde görünebilir. InDesign'da, yalnızca Öykü Düzenleyici'den yazdırılabilir ve PDF'ye dışa aktarılamazlar.

Düzenleme notları ekleme

InDesign'da yönetilen içeriğe düzenleme notları eklediğinizde, bu notlar iş akışındaki diğer kullanıcılar için kullanılabilir olur. Öncelikle InCopy iş akışı için kullanılması düşünülmüş notlardır; ancak bu, InDesign ile avantajlarından yararlanabilirsiniz. Örneğin, öyküde daha sonra koymayı isteyebileceğiniz notlara metin koyabilirsiniz. InCopy'de Adobe PDF'yi dışa aktardığınızda notlar PDF yorumlarına dönüşebilir.

 1. Yazım aracını kullanarak notu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın ve Yazım > Yeni Not'u seçin.

  Öykü Düzenleyicide düzenlerken kitap sonları görüntülenir. Mizanpaj görünümünde Notlar paneli görüntülenir.

 2. Notunuzu not kitap sonları arasına ya da Notlar paneline yazın.

Herhangi bir yere istediğiniz kadar not ekleyebilirsiniz. Ancak bir notun içinde not oluşturamazsınız.

Notları göstermek ya da gizlemek için Görünüm > Ekler > Notları Göster veya Notları Gizle'yi seçin.

Notlar modunu kullanma

Notlar Modu not eklemenin, bölmenin ve silmenin, ekleme noktasının nerede olduğuna veya hangi metnin seçildiğine bağlı olarak kolay bir yoludur.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir not oluşturmak için ekleme noktasını metnin içine yerleştirin.

  • Metni bir nota dönüştürmek için metni seçin.

  • Notu bölmek için ekleme noktasını notun içine yerleştirin.

  • Notu metne dönüştürmek için not yer işaretlerini (Öykü Düzenleyici'de) seçin.

  • Ekleme noktasını notun dışına çıkarmak için notun başına veya sonuna yerleştirin.

 2. Yazım > Notlar > Notlar Modu'nu seçin.

Notları yönetme

Notun yerini bir not bağlantısı işaretler. Notlar paneli notun içeriğiyle not hakkında belirli bilgileri gösterir.

 • Metni bir nota dönüştürmek için metni seçip Yazım > Notlar > Nota Dönüştür'ü seçin. Yeni bir not oluşturulur. Seçili metin öykünün gövdesinden çıkarılır ve yeni nota yapıştırılır. Not bağlayıcısı veya yer işareti seçtiğiniz metnin kesildiği yerde durur.

 • Notu metne dönüştürmek için Notlar panelinde, belgedeki metne eklemek istediğiniz metni seçin. Bunun yerine, Öykü Düzenleyici görünümünde satıriçi nottaki metni de seçebilirsiniz. Ardından, Yazım > Notlar > Metne Dönüştür'ü seçin.

 • Notu bölmek için ekleme noktasını notta bölünmesini istediğini yere getirip Yazım > Notlar > Notu Böl'ü seçin.

 • Notlar arasında gezinmek için ekleme noktasını öyküde tıklatıp Yazım > Notlar > Önceki Not ya da Notlar > Sonraki Not'u seçin.

Notlar tercihlerini düzenleme

Tercihler ayarları not bağlayıcıların, yer işaretlerinin ve arka planların rengini; bunlar Öykü Düzenleyici'de satıriçi olduklarında değiştirmenize izin verir. Not bilgilerini araç ipucu olarak gösterebileceğiniz gibi, Öykü Düzenleyici'de not içeriğini Bul/Değiştir işlemlerine ve yazım denetimine dahil edip etmeyeceğinizi de belirleyebilirsiniz.

 1. Düzen > Tercihler > Notlar (Windows) veya InDesign > Tercihler> Notlar (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Not bağlayıcılar ve not yer işaretleri için Not Rengi menüsünden bir not seçin. Kullanıcı iletişim kutusunda belirlenen rengi kullanmak için [Kullanıcı Rengi] şıkkını seçin. Bu, dosyada birden fazla kişi çalışıyorsa özellikle yararlıdır.

 3. Not bilgilerini ve not içeriğinin bir kısmını veya tamamını, fare Mizanpaj görünümünde bir not bağlayıcının veya Öykü Düzenleyici'de not yer işaretlerinin üzerinde gezdirildiğinde araç ipucu olarak göstermek için Not Araç İpuçlarını Göster'i seçin.

 4. Bul/Değiştir ve Yazım Denetimi komutlarını kullanırken (yalnızca Öykü Düzenleyici'de) satıriçi not içeriğini dahil etmek isteyip istemediğinizi belirtin.

  Not:

  Mizanpaj görünümünde Bul/Değiştir ve Yazım Denetimi komutlarını, Tercihler iletişim kutusundaki ayarlar ne olursa olsun notların içeriğini kullanamazsınız. Ancak Tümünü Değiştir notların da içeriğini değiştirir.

 5. Satıriçi bir notun arka plan rengini kullanmak için [Hiçbiri] veya [Not Rengi] (2. adımda seçtiğiniz renk) şıklarından birini seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın