Nesnelerin çevresine metin sarma

Metin çerçeveleri, içe aktarılan görüntüler ve InDesign uygulamasında çizdiğiniz nesneler dahil tüm nesnelerin çevresine metin sarabilirsiniz. Nesneye metin sarması uyguladığınızda, InDesign uygulaması nesnenin çevresinde metni geri çeviren bir sınır oluşturur. Metnin çevresine sarıldığı nesneye sarma nesne denir. Metin sarma, çevreleyen metin olarak da bilinir.

Sarma seçeneklerinin metnin kendisine değil, sarılan nesneye uygulandığını unutmayın. Sarma sınırındaki her türlü değişiklik, sarma nesnesini farklı bir metin çerçevesine hareket ettirdiğinizde kalır.

Basit nesnelerin çevresine metin sarma

 1. Metin Sarma panelini görüntülemek için Pencere > Metin Sarma'yı seçin.
 2. Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanarak çevresine metin sarmak istediğiniz nesneyi seçin.
 3. Metin Sarma panelinde istediğiniz sarma şeklini tıklatın:

  Sınırlama Kutusunu Çevrele 

  Belirttiğiniz kenardan uzaklıklar da dahil, seçili nesnenin sınırlayıcı kutusuyla saptanan genişlik ve yüksekliğe sahip dikdörtgen bir sarma oluşturur.

  Nesne Şeklini Çevrele 

  Kontura sarma olarak da bilinen bu seçenek, seçtiğiniz çerçeveyle aynı şekilde olan (artı ve eksi belirlediğiniz kenar boşluğu uzaklıkları) bir metin sarma sınırı oluşturur.

  Sınırlama Kutusunu Çevrele
  Sınırlama Kutusunu Çevrele ayarını (sol) Nesne Şeklini Çevrele ayarı (sağ) ile karşılaştırma

  Nesneye Atla 

  Nesnenin çerçevenin solundaki veya sağındaki herhangi bir kullanılabilir alanda görünmesini engeller.

  Sonraki Sütuna Atla  

  Çevreleyen paragrafı sonraki sütunun veya metin çerçevesinin üstüne gelmeye zorlar.

 4. Sarma Hedefi menüsünden sarmanın belirli bir tarafa mı (sağ taraf veya en büyük alan gibi) veya sırta doğru ya da sırttan uzağa mı uygulanacağını belirleyin. (Sarma Hedefi menüsünü görmüyorsanız Metin Sarma panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.)

  Bu seçenek sadece Sınırlama Kutusunu Çevrele veya Nesne Şeklini Çevrele ayarını seçtiğinizde kullanılabilir.

  Sarma Hedefi seçenekleri
  Sarma Hedefi seçenekleri

  A. Hem sağ hem sol yan B. Sırt tarafındaki yan C. Sırttan uzaktaki yan 
 5. Kenar boşluğu değerlerini belirleyin. Pozitif değerler sarmayı çerçeveden uzağa hareket ettirir; negatif değerler sarmayı çerçevenin içine hareket ettirir.

Metnin görüntünün çevresine sarılmasını sağlayamıyorsanız, sarılmayan metin çerçevesi için Metin Sarmayı Yoksay'ın seçilmediğinden emin olun. Ayrıca, Kompozisyon seçeneklerinde Metin Sarma Yalnızca Altındaki Metni Etkiler seçiliyse, metin çerçevesinin sarma nesnesinin altında olduğundan emin olun.

Grup içindeki metin çerçeveleri gruba uyguladığınız metin sarmasından etkilenmez.

Not:

Tüm yeni nesneler için varsayılan metin sarma seçenekleri ayarlamak için tüm seçeneklerin işaretini kaldırın ve ardından metin sarma seçeneklerini belirleyin.

İçe aktarılan görüntülerin çevresine metin sarma

İçe aktarılan bir görüntünün çevresine metin sarmak için mümkünse görüntüyü oluşturduğunuz uygulamada kırpma yolunu kaydedin. Görüntüyü InDesign uygulamasına yerleştirdiğinizde, Görüntü İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda Photoshop Kırpma Yolunu Uygula seçeneğini işaretleyin.

 1. Metin Sarma panelini görüntülemek için Pencere > Metin Sarma'yı seçin.
 2. İçe aktarılan bir görüntü seçin ve Metin Sarma panelinde Nesne Şeklinin Çevresine Sar  seçeneğini belirleyin.
 3. Kenar boşluğu değerlerini belirleyin. Pozitif değerler sarmayı çerçeveden uzağa hareket ettirir; negatif değerler sarmayı çerçevenin içine hareket ettirir.
 4. Ek seçenekleri görüntülemek için Metin Sarma paneli menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.
 5. Tür menüsünden bir kontur seçeneği belirleyin:

  Sınırlayıcı Kutu

  Metni görüntünün yüksekliği ve genişliğiyle oluşturulan dikdörtgene sarar.

  Kenarları Algıla

  Otomatik kenar algılamayı kullanarak sınırı oluşturur. (Kenar algılamayı ayarlamak için nesneyi seçin ve Nesne > Kırpma Yolu > Seçenekler'i seçin.)

  Alfa Kanalı

  Görüntüyle kaydedilen alfa kanalından sınırı oluşturur. Bu seçenek kullanılamıyorsa, görüntüyle birlikte alfa kanalı kaydedilmemiştir. InDesign uygulaması varsayılan asetatı Adobe Photoshop (dama deseni) uygulamasında alfa kanalı olarak tanır; aksi takdirde arka planı silmek veya görüntüyle birlikte bir veya daha çok alfa kanalı oluşturmak ve kaydetmek için Photoshop uygulamasını kullanmanız gerekir.

  Photoshop Yolu

  Görüntüyle kaydedilen bir yoldan sınırı oluşturur. Photoshop Yolu'nu seçin ve ardından Yol menüsünden bir yol seçin. Photoshop Yolu seçeneği kullanılamıyorsa, görüntüyle birlikte adlandırılmış yol kaydedilmemiştir.

  Grafik Çerçeve

  Sınırı kap çerçevesinden oluşturur.

  Kırpmayla Aynı

  Sınırı içe aktarılan görüntünün kırpma yolundan oluşturur.

 6. Metnin lastik görüntüsünün içi gibi bir görüntünün “deliklerinde” görünmesine izin vermek için, İç Kenarları Dahil Et'i seçin.
İç Kenarları Dahil Et kapalı (sol) ve açık (sağ)
İç Kenarları Dahil Et kapalı (sol) ve açık (sağ)

Ters çevrilmiş metin sarması oluşturma

 1. Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanarak, metnin içine sarılmasına izin verecek bileşik yol gibi bir nesne seçin.
 2. Metin Sarma panelini görüntülemek için Pencere > Metin Sarma'yı seçin.
 3. Nesnenin çevresine bir metin sarması uygulayın ve Ters Çevir seçeneğini belirleyin. Ters çevrime genellikle Nesne Şekli metin sarmasıyla kullanılır.
Nesne Şekli metin sarması (sol) ve Ters Çevir seçeneği seçili (sağ)
Nesne Şekli metin sarması (sol) ve Ters Çevir seçeneği seçili (sağ)

Metin sarmanın şeklini değiştirme

 1. Doğrudan Seçim aracını  kullanarak metin sarma uygulanan bir nesne seçin. Metin sarma sınırı nesnenin kendisiyle aynı şekildeyse, sınırlar nesnenin üzerine uygulanır.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metin ve sarma nesnesi arasındaki uzaklığı eşit bir şekilde değiştirmek için Metin Sarma panelinde kenar boşluğu değerleri belirleyin.
  • Metin sarma sınırını düzenlemek için Kalem aracını  ve Doğrudan Seçim aracını kullanın.
Metin sarma sınırını düzenleme
Metin sarma sınırını düzenleme

Metin sarma yolunun şeklini elle değiştirirseniz, Tür menüsünde Kullanıcı Tarafından Değiştirilmiş Yol seçili ve menüde seçilemeyen gri seçenek olarak kalır. Bu, şeklin yolunun değiştiğini gösterir.

Not:

Düzenlenen metin sarma sınırı yerine orijinal kırpma yolunu kullanmak isterseniz Metin Sarma panelindeki Tür menüsünden Kırpmayla Aynı'yı seçin.

Kalıp sayfa öğelerine metin sarma uygulama

Sadece Kalıp Sayfaya Uygula seçeneği işaretliyse, çevresine metin sarmak için belge sayfasındaki bir kalıp sayfa öğesini geçersiz kılmanız gerekir. Bu seçenek işaretli değilse, hem kalıp sayfalardaki hem de belge sayfalarındaki metin, kalıp sayfa öğeleri geçersiz kılınmadan kalıp sayfa öğelerinin çevresine sarılabilir.

 1. Kalıp sayfadaki nesneyi seçin.
 2. Metin Sarma panel menüsünde Sadece Kalıp Sayfaya Uygula seçeneğini işaretleyin veya işareti kaldırın.

Bu seçenek sadece kalıp sayfada nesne seçildiğinde ve nesneye sarma uygulandığında seçilebilir.

Bağlantılı nesnelerin çevresine metin sarma

Bağlantılı nesneye metin sarma uygularsanız, sarma bağlantı işaretçisini izleyen öyküdeki metin satırlarını etkiler. Ancak, sarma bağlantı işaretçisi bulunan ya da önünde satır bulunan metin satırlarını etkilemez.

Nesneyi satırla hizalı nesne olarak yapıştırdığınızda metin sarma sınırları korunur.

Gizli katmanlarda metin sarmayı önleme

Sarma nesnesi içeren bir katmanı gizlediğinizde, Katman Seçenekleri iletişim kutusundaki Katman Gizliyken Metin Sarmayı Önle seçeneğini işaretlemediğiniz sürece diğer katmanlardaki metin çerçeveleri nesnenin çevresine sarılır. Bu seçenek işaretliyse, katman gizlemek diğer katmanlardaki metnin yeniden oluşturulmasına neden olabilir.

 1. Katmanlar panelinde sarma nesnesini içeren katmanı çift tıklatın.
 2. Katman Gizliyken Metin Sarmayı Önle seçeneğini işaretleyin.

Sarma nesnelerinin yanındaki metni bloklama

Sarma nesnelerinin yanındaki metnin nasıl yaslandığını belirlediğinizde, değişiklik tüm belgeye uygulanır.

 1. Düzen > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kompozisyon'u (Mac OS) seçin.
 2. Aşağıdakilerden seçeneklerden birini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın:

  Metni Bir Nesnenin Yanına Yasla

  Metni, metin sütununu ayıran sarma nesnelerinin yanına yaslar. Bu ayar yalnızca metin sarma, metin satırlarını tamamen kesintiye uğratır ve her satır iki veya daha fazla parçaya bölündüğünde etkin olur.

  Not:

  Bir nesneye bitişik olan metin, Sola Hizala seçeneği belirlendiğinde nesnenin soluna veya üstüne, Sağa Hizala seçeneği belirlendiğinde sağına veya altına, İki Yana Yasla seçeneği belirlendiğinde ise iki kenara birden hizalanır.

  Metni Bir Nesnenin Yanına Yasla
  Metni Bir Nesnenin Yanına Yasla

  Satır Aralığını Atla

  Sarılan metni, metinle sarılan nesnenin altındaki bir sonraki kullanılabilen satır aralığı artımına hareket ettirir. Bu seçenek işaretli değilse, metin satırları metnin komşu sütunlardaki veya metin çerçevelerindeki metinle hizalanmasını önleyecek şekilde bir nesnenin altına atlayabilir. Bu seçeneğin belirlenmesi özellikle metnin satır taban çizgisi ızgarasına hizalandığından emin olmak istediğinizde yararlıdır.

  Metin Sarma Yalnızca Altındaki Metni Etkiler

  Sarılan metnin üstüne yığınlanan metin, metin sarmadan etkilenmez. Yığınlama sırası Katmanlar panelindeki katman konumuna ve katmandaki nesnelerin yığınlanma sırasına göre belirlenir.

Metin çerçevesindeki metin sarmayı yoksayma

Bazı durumlarda metin çerçevesindeki metin sarmayı kapatmak istersiniz. Örneğin, bir metin çerçevesinin görüntünün etrafına sarılmasını, başka bir metin çerçevesinin ise görüntünün içinde görünmesini isteyebilirsiniz.

 1. Metin çerçevesini seçin ve Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 2. Metin Sarmayı Yoksay'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi