Kullanıcı Kılavuzu İptal

Sayfa geçişleri

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

 InDesign; .FLV, .F4V ve .SWF gibi Flash dosyalarının yerleştirilmesini, içe aktarılmasını, dışa aktarılmasını ve bağlanmasını artık desteklememektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Flash Player kullanım ömrünü doldurdu | InDesign'a etkisi.

Sayfa geçişleri, Etkileşimli PDF formatında dışa aktarılan belgede sayfaları çevirdiğinizde erime veya sıyırma gibi dekoratif efektleri görüntüler. Farklı sayfalara farklı geçişler uygulayabilir veya tüm sayfalara tek geçiş uygulayabilirsiniz. Sayfa geçişleri, Etkileşimli PDF formatında bir slayt gösterisi oluşturmak istediğinizde özellikle yararlıdır.

Sayfa geçişleri uygulama

Tek tek formalara veya belgedeki tüm formalara sayfa geçişleri uygulayabilirsiniz. Sayfa geçişleri, InDesign belgesini Etkileşimli PDF formatında dışa aktardığınızda görünür. Aynı formadaki farklı sayfalara veya ana sayfalara geçiş uygulayamazsınız.

 1. Sayfalar panelinde sayfa geçişi uygulamak istediğiniz formaları seçin.

  Formanın yalnızca hedeflenmediğinden, aynı zamanda seçili olduğundan da emin olun. Sayfalar panelinde sayfaların altındaki numaraların vurgulanmış olması gerekir.

 2. Sayfa Geçişleri panelini görüntülemek için Pencere > Etkileşimli > Sayfa Geçişleri'ni seçin.

 3. Geçiş menüsünden bir Geçiş seçin.

 4. Yön ve Hız menülerinden seçenekleri belirleyerek istediğiniz geçişi özelleştirin.

 5. (İsteğe bağlı) Geçerli olarak belgede bulunan tüm formalara seçili geçişi uygulamak için Tüm Formalara Uygula simgesini  tıklatın veya Sayfa Geçişleri paneli menüsünden Tüm Formalara Uygula'yı seçin.

 6. (İsteğe bağlı) Sayfalar panelinden farklı bir forma seçip farklı bir sayfa geçişi uygulayın.

Formaya sayfa geçişi uyguladığınızda Sayfa Geçişi simgesi Sayfalar panelinde formanın yanında görüntülenir. Panel Seçenekleri iletişim kutusunda Sayfa Geçişleri seçeneğinin seçimini kaldırarak Sayfalar panelinde bu simgeleri gizleyebilirsiniz.

Not:

Sayfa geçişlerini önizlemek için belgeyi Etkileşimli PDF formatında dışa aktarın.

Geçişleri temizleme

 • Sayfalar panelinde geçişi temizlemek istediğiniz formayı seçip Sayfa Geçişleri panelindeki Geçiş menüsünden Yok'u seçin.

 • Tüm formalardan geçişleri kaldırmak için Sayfa Geçişleri paneli menüsünden Tümünü Temizle'yi seçin.

PDF'de sayfa geçişlerini görüntüleme

PDF belgesini dışa aktarırken sayfa geçişlerini dahil etmek için Etkileşimli PDF'ye Dışa Aktar iletişim kutusundaki Sayfa Geçişleri menüsünden bir sayfa geçişi seçin.

Dışa aktarılan PDF'de sayfa geçişlerini görmek için Adobe Acrobat veya Adobe Reader'da Ctrl (Windows) ya da Command (macOS) tuşu basılı olarak L tuşuna basarak PDF'yi Tam Ekran Modu'na geçirin. Tam Ekran Modu'ndan çıkmak için Esc tuşuna basın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?