Düğme oluşturma

Belge sabit mizanpajlı EPUB, PDF ya da SWF formatına dışa aktarıldığında eylem gerçekleştiren düğmeler oluşturabilirsiniz. Örneğin, farklı sayfalara atlayan ya da web sitesini açan bir düğme oluşturabilirsiniz.

Dışa aktarılan PDF'de film oynatmak için düğme ayarlama

Düğme oluşturduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

Not:

Düğmelerle çalışırken ve dinamik belgeler tasarlarken Etkileşim çalışma alanını seçin.

Düğme oluşturma

 1. Düğme şeklini çizmek için Kalem aracını ya da Dikdörtgen Aracı veya Elips Aracı gibi bir çizim aracını kullanın. Gerekiyorsa, düğmeye “İleri” veya “Satın Al” gibi metinler eklemek için Yazım aracını kullanın.

  Not:

  Birden çok sayfada görünen gezinme düğmeleri (Sonraki Sayfa veya Önceki Sayfa gibi)oluşturuyorsanız, belgedeki her sayfada yeniden oluşturmaya gerek kalmaması için bu düğmeleri bir Kalıp Sayfa'ya ekleyin. Kalıp sayfanın uygulandığı tüm belge sayfalarında bu düğmeler görüntülenir.

 2. Dönüştürmek istediğiniz görüntüyü, şekli ya da metin çerçevesini seçmek için Seçim aracını  kullanın.

  Film, ses ya da posterleri düğmeye dönüştüremezsiniz.

 3. Düğmeler panelinde Nesneyi Düğmeye Dönüştür  simgesini tıklatın (Pencere > Etkileşimli > Düğmeler'i seçin). İsterseniz de, Nesne > Etkileşimli > Düğmeye Dönüştür'ü seçin.
 4. Düğmeler panelinde şunlardan istediğinizi yapın:
  • Ad metin kutusunda oluşturduğunuz diğer düğmelerden ayırmak için düğme için bir ad belirtin.
  • Dışa aktarılan sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF dosyasında düğme tıklatıldığında ne olacağını saptamak için düğmeyle ilgili bir veya daha fazla eylem belirtin. Bkz. Düğmeleri etkileşimli yapma.
  • Fareyi düğmenin üzerinde getirdiğinizde ya da dışa aktarılan sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF dosyasında düğmeyi tıklattığınızda, düğmenin nasıl görüneceğini saptamak için ek görünüm durumlarını etkinleştirin ve görünümlerini değiştirin. Bkz. Rollover ve tıklatma için düğme görüntülerini değiştirme.
 5. Belgeyi etkileşimli sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF olarak dışa aktarmadan önce düğmeyi test etmek için Önizleme panelini (Pencere > EPUB Etkileşimli Önizleme > SWF Önizleme) kullanın.

Örnek Düğmeler panelinden düğme ekleme

Örnek Düğmeler panelinde belgenize sürükleyebildiğiniz önceden oluşturulmuş çok sayıda düğme vardır. Bu örnek düğmelerde, Rollover görünümüne göre çok farklı olmayan degrade geçiş yumuşatma ve alt gölge gibi efektler bulunur. Örnek düğmelere eylem de atanmıştır. Örneğin, örnek ok düğmeleri Sonraki Sayfaya Git ya da Önceki Sayfaya Git hazır ayarı atanmıştır. Gereksinimlerinize uygun olarak bu düğmeleri düzenleyebilirsiniz.

Örnek Düğmeler paneli nesne kitaplığıdır. Herhangi bir nesne kitaplığında olduğu gibi panele düğme ekleyip kullanmak istemediklerinizi de kaldırabilirsiniz. (Bkz. Nesne kitaplıklarını kullanma.) Örnek düğmeler, InDesign uygulama klasöründeki Presets > Button Library klasöründe bulunan ButtonLibrary.indl dosyasındadır.

 1. Örnek Düğmeler panelini açmak için Düğmeler paneli menüsünden Örnek Düğmeler'i seçin.
 2. Örnek Düğmeler panelinden belgeye düğme sürükleme Gezinme düğmelerinin her sayfada görünmesini istiyorsanız, bu düğmeleri bir kalıp sayfaya ekleyin.
 3. Seçim aracını kullanarak düğmeyi seçip Düğmeler panelini kullanarak düğmeyi gerektiği gibi düzenleyin.

Örnek düğmeleri düzenlerken aşağıdakileri unutmayın:

 • Düğmeye metin ekliyorsanız metni Normal düğme durumundan Rollover düğme durumuna kopyalayıp yapıştırmayı unutmayın. Aksi halde, eklediğiniz metin fare sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF dosyasındaki düğme üzerinde getirildiğinde görüntülenmez.

 • Düğmeleri yeniden boyutlandırabilirsiniz. Sonraki Sayfa/Önceki Sayfa ok düğmeleri çiftini sürüklerseniz ilk düğmeyi boyutlandırıp ikinci düğmeyi seçin ve Nesne > Tekrar Dönüştür > Tekrar Dönüştür'ü belirleyin.

Not:

Düğmeyi test etmek için Önizleme panelini kullanın.

Düğmeyi nesneye dönüştürme

Düğmeyi nesneye dönüştürdüğünüzde düğmenin içeriği düğme özellikleri olmadan sayfada kalır. Düğmenin diğer durumlarıyla ilişkili içerik de kaldırılır.

 1. Düğmeyi seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Nesne > Etkileşimli > Nesneye Dönüştür'ü seçin.

Düğmeleri etkileşimli hale getirme

InDesign'da etkileşimli efektler oluşturabilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Belge sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF olarak dışa aktarıldığında bu etkileşimli eylemler etkinleşebilir.

Örneğin PDF belgesinde ses yürütülmesine neden olan bir düğme oluşturmak istediğinizi varsayın. Ses dosyasını bir InDesign belgesine yerleştirebilir ve sonra PDF belgesinde düğmeyi tıklattığınızda ses çalınmasına neden olacak bir düğme oluşturabilirsiniz.

Bu örnekte, fare düğmesini tıklatmak olay, sesin yürütülmesi de eylemdir.

Bu düğme, fare düğmesi serbest bırakıldığında sesin yürütüleceği şekilde ayarlanmıştır.

Not:

Bazı eylemler PDF ve SWF/EPUB dosyalarında desteklenir, bazılarıysa yalnızca PDF veya SWF/EPUB dosyalarında desteklenir. Bir eylem seçerken, SWF veya sabit mizanpajlı EPUB olarak dışa aktarıyorsanız yalnızca PDF için geçerli olan bir eylem seçmekten kaçının. Ayrıca, PDF olarak dışa aktarıyorsanız yalnızca SWF/EPUB için geçerli olan bir eylem seçmekten de kaçının.

Düğmelere eylem ekleme

Farklı olaylara eylem atayabilirsiniz. Örneğin, dışa aktarılan PDF dosyasında fare işaretçisi düğme alanına girdiğinde ses verilmesini ve fare düğmesi tıkatılıp serbest bırakıldığında film oynatılmasını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, aynı olaya birden fazla eylem ekleyebilirsiniz. Örneğin film oynatan ve görüntü yakınlaştırmayı Gerçek Boyut olarak ayarlayan bir eylem oluşturabilirsiniz.

 1. Oluşturduğunuz düğmeyi seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Düğmeler panelinde Serbest Bırakıldığında gibi, eylemin nasıl etkinleşeceğini saptayan bir olay seçin.
 3. Eylemler'in yanındaki artı işareti düğmesini tıklatıp olaya atanacak eylemi seçin.
 4. Eylem ayarlarını belirtin.

  Örneğin, İlk Sayfaya Git'i seçerseniz yakınlaştırma belirtin. URL'ye Git'i seçerseniz web sayfası adresini belirtin. Sonraki Görünüme Git gibi bazı eylemlerde ek ayarlar yoktur.

 5. Gerekirse olaya gerektiği kadar eylem eklemeye devam edin.

Not:

Düğmeyi test etmek için belgeyi sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF olarak dışa aktarıp dışa aktarılan dosyayı görüntüleyin. PDF'ye dışa aktarıyorsanız Etkileşimli Öğeler seçeneğinin belirlendiğinden emin olun. SWF'ye dışa aktarıyorsanız Düğmeleri Ekle seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

Olay türleri

Olaylar, belge EPUB, PDF veya SWF olarak dışa aktarıldığında eylemlerin düğmelerde nasıl etkinleştirileceğini saptar. (Acrobat'ta olaylara tetikleyiciler adı verilir.)

Serbest Bırakıldığında

Tıklatmadan sonra fare düğmesi bırakıldığında. Bu en yaygın kullanılan olaydır, çünkü kullanıcıya, imleci düğmenin üstünden çekip eylemi etkinleştirmemek için son bir şans tanır.

Tıklatıldığında

Fare düğmesine basıldığında (bırakılmadan). Tıklatıldığında seçeneğini kullanmak için özel bir nedeniniz yoksa, kullanıcılara eylemi iptal etme şansı vermek için Bırakıldığında seçeneğini kullanmanız önerilir.

Üzerindeyken

Fare işaretçisi düğmenin sınırlayıcı kutusu tarafından tanımlanan düğme alanına girdiğinde.

Uzağındayken

Fare işaretçisi düğme alanından çıktığında.

Odakta

Bir fare eylemiyle ya da sekme tuşuna basılarak PDF dosyasındaki bir düğme odak haline geldiğinde.

Bulanıklaştığında

Odak, PDF dosyasındaki farklı bir düğmeye veya form alanına gittiğinde.

Eylem türleri

Eylem oluşturduğunuzda belirtilen olay oluştuğunda ne olduğunu belirtirsiniz; çoğunlukla da birileri düğmeyi tıklattığında. Olay türü etkinleştirildiğinde oluşacak aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz:

Hedefe Git

Yer İşaretleri veya Köprüler paneli kullanılarak oluşturulmuş belirli bir metin bağlantısına atlar. Bkz. Metin bağlantılarına atlamalar oluşturma.

İlk/Son/Sonraki/Önceki Sayfaya Git

Sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF dosyasındaki ilk, son, bir önceki ya da bir sonraki sayfaya atlar. Sayfanın nasıl görüntüleneceğini belirlemek için Yakınlaştırma menüsünden bir seçenek belirleyin.

URL’ye Git

Belirtilen URL'nin web sayfasını açar.

Düğmeleri Göster/Gizle

Dışa aktarılan sabit mizanpajlı EPUB, PDF ya da SWF dosyasında belirtilen düğmelerin gizlenmesini veya gösterilmesini sağlar. Örneğin, bir düğmenin başka bir düğmenin üzerine gelindiğinde görünmesini istiyorsanız, hedef düğmeyi tetiklenene kadar saklayabilir ve rollover durumunda gizli düğmeyi gösteren bir eylem oluşturabilirsiniz. Bkz. Rollover'da farklı bir düğme gösterme.

Video

Seçilen filmi oynatmanızı, duraklatmanızı, durdurmanızı ya da devam ettirmenizi sağlar. Video menüsünde yalnızca belgeye eklenen filmler görünür.

Ses

Seçilen ses klibini çalmanızı, duraklatmanızı, durdurmanızı ya da devam ettirmenizi sağlar. Ses menüsünde yalnızca belgeye eklenen ses klipleri görünür.

Animasyon (SWF/EPUB)

Seçilen animasyonu oynatmanızı, duraklatmanızı, durdurmanızı veya devam ettirmenizi sağlar. Animasyon menüsünde yalnızca belgeye eklenen animasyonlar görünür.

Sayfaya Git (SWF/EPUB)

SWF dosyasında belirttiğiniz sayfaya atlar.

Duruma Git (SWF/EPUB)

Bir çoklu durum nesnesindeki belirli bir duruma atlar. Örneğin, bir çoklu durum nesnesi, birden fazla görüntüyü durum olarak içeriyorsa, bu eylemi belirli bir görüntüyü göstermek için kullanabilirsiniz.

Sonraki/Önceki Duruma Git (SWF/EPUB)

Çoklu durum nesnesindeki sonraki veya önceki duruma atlar. Bu seçenekler, özellikle slayt gösterisindeki tıklatarak geçişlerde yararlıdır. Bkz. Çok durumlu nesneler oluşturma.

Sonraki Görünüme Git (PDF)

Önceki görünüme gittikten sonra bir sayfaya atlar. Web tarayıcısında İleri düğmesinin yalnızca kullanıcı Geri düğmesini tıklattıktan sonra kullanılabilir olmasıyla aynı şekilde, bu seçenek de yalnızca kullanıcı önceki bir görünüme atlamışsa kullanılabilir.

Önceki Görünüme Git (PDF)

PDF belgesinde en son görüntülenen sayfaya gider ya da son kullanılan yakınlaştırma boyutuna döner.

Dosya Aç (PDF)

Belirttiğiniz dosyayı başlatır ve açar. PDF olmayan bir dosya belirtirseniz okuyucunun dosyayı başarıyla açabilmesi için yerel uygulamaya gereksinimi vardır. Mutlak bir yol adı belirtin (örneğin c:\belgeler\deneme.pdf).

Görünüm Yakınlaştır (PDF)

Sayfayı belirttiğiniz yakınlaştırma seçeneğine göre görüntüler. Sayfa yakınlaştırma düzeyini (örneğin Gerçek Boyut), sayfa mizanpajını (örneğin Devamlı - Karşılıklı) ya da dönüş yönünü değiştirebilirsiniz.

Düğme eylemlerini düzenleme ya da silme

 1. Düğmeyi seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Düğmeler panelinde şunlardan istediğinizi yapın:
  • Eylemlerin etkinleştirmesini geri almak için öğenin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın. Olay ve eylemlerin etkinleştirmesini geri almak test etmek amacıyla kullanışlı olabilir.
  • Sıra değiştirmek için eylemleri sürükleyip bırakın.
  • Eylem silmek için liste kutusunda eylemi seçip Seçili Eylemi Sil düğmesini tıklatın.
  • Eylem düzenlemek için eylemin atandığı olayı, liste kutusunda eylemi seçip ayarları değiştirin. Varolan bir olayla ilgili eylemi değiştirmeniz gerekiyorsa eylemi silip yeni eylemi olaya ekleyin.

Metin bağlantılarına atlamalar oluşturma

InDesign belgesinde bir metin bağlantısı oluşturursanız, bağlantı başka bir InDesign belgesinde olsa bile bir düğmenin o bağlantıya atlamasını sağlayabilirsiniz. Metin bağlantıları eklemek için Yer İmleri panelini ve Köprüler panelini kullanın. Düğmelerden, metin bağlantısı olmayan köprülere atlama oluşturamazsınız.

Not:

Düğmeye köprü hedefi ayarlarsanız dışa aktarılan sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF belgesinde köprünün hiçbir etkisi olmaz.

 1. Düğmeyi seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Düğmeler panelinde Serbest Bırakıldığında gibi atlamayı tetikleyen bir olay seçin.
 3. Eylemler'in yanındaki artı işareti düğmesini tıklatıp Hedefe Git'i seçin.
 4. Belgeler menüsünden açık InDesign belgelerinden birini seçin ya da menünün sağındaki klasör simgesini tıklatıp dosyayı belirtin.
 5. Yer İmleri paneli ya da Köprüler paneli kullanılarak oluşturulmuş bir bağlantı belirtin.
 6. Sayfanın nasıl görüntüleneceğini belirlemek için Yakınlaştırma menüsünden bir seçenek belirleyin.

Not:

Farklı bir belgede bir bağlantı belirtirseniz o hedef belgeyi PDF'ye dışarı aktarmayı unutmayın ve INDD uzantısını PDF ile değiştirerek InDesign belgesiyle aynı adı kullanın. Ayrıca bağlantıların Acrobat ve Reader'da geçerli kalmasını sağlamak için PDF belgelerini aynı klasörde saklayın.

Rollover ve tıklatma için düğme görüntülerini değiştirme

Düğmeler, her biri bir düğme görünümünü temsil eden nesneler grubundan oluşur. Her düğmenin en fazla üç görünümü olabilir: Normal, Rollover ve Tıklat. Dışa aktarılan dosyada, fare işaretçisi alanın içine getirilmedikçe (Rollover) veya düğme alanında fare düğmesi tıklatılmadıkça (Tıklat) Normal görünüm kullanılır. Görsel geri bildirim sağlamak için her bir durumu farklı yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz her düğme, varsayılan olarak düğmenin metnini ya da görüntüsünü içeren Normal görünümüyle tanımlanır. Yeni bir görünüm etkinleştirdiğinizde, Normal görünüm kopyalanır. Bir görünümü diğerlerinden ayırmak için rengi değiştirebilir ya da metin veya görüntü ekleyebilirsiniz.

Düğme durumları

A. İşaretçi düğme alanının üzerinde değilken (Normal) B. İşaretçi düğme alanına girmişken (Rollover) C. İşaretçi tıklamaları (Tıklat) 

Not:

Düğmenin tıklatılabilir alanı ya da etkin noktası düğmedeki en geniş durumun kareyle sınırlı kutusudur. Örneğin yuvarlak düğmede kare etkin nokta vardır.

Düğme görünümlerini değiştirme

Birden fazla görünümü (Normal, Rollover ve Tıklat) olan bir düğme oluşturuyorsanız, diğer görünümleri etkinleştirmeden önce düğmeyi tasarlamayı bitirmek iyi bir yöntemdir. Rollover veya Tıklat görünümünü etkinleştirdiğinizde, Normal görünüm kopyalanır.

Bazı durumlar yalnızca seçili durumu etkilerken diğer değişiklikler tüm etkin görünümleri etkiler. Bir görünüm seçip farklı arka plan rengi uygular veya metni düzenlerseniz, değişiklik yalnızca seçili görünümü etkiler. Düğmeyi taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için Seçim aracı kullanırsanız, değişiklik tüm görünümleri etkiler.

 1. Düğmeler panelini görüntülemek için Pencere > Etkileşimli > Düğmeler'i seçin.
 2. Seçim aracını kullanarak , mizanpajda düzenlemek istediğiniz düğmeyi seçin.
 3. Rollover görünümünü etkinleştirmek için [Rollover] seçeneğini tıklatın.

  Normal görünüm Rollover'a kopyalanır.

 4. Rollover seçili olarak düğme görünümünü değiştirin.
  • Rengi değiştirmek için, Kontrol panelindeki Kontur veya Dolgu menüsünden bir renk örneği seçin.
  • Görünüme bir görüntü yerleştirmek için, doğrudan seçim aracını kullanarak varolan resmi seçin veya varolan düğme görüntüsünü çift tıklatın ve ardından Dosya > Yerleştir'i seçerek bir dosyayı çift tıklatın.
  • Görüntüyü metin çerçevesine yapıştırmak için bunu önce Pano'ya kopyalayın, Düğmeler panelinde görünümü seçip Düzen > Buraya Yapıştır'ı seçin.
  • Metin yazmak için Yazım aracını seçin, düğmeyi tıklatın ve metni yazın. Yapıştırılan metin çerçevesini kopyalamak için Düzen > Şunun İçine Yapıştır'ı da seçebilirsiniz.
 5. Tıklatma görünümünü eklemek için etkinleştirmek amacıyla [Tıklat] öğesini tıklatıp görünümünü değiştirmek için aynı yöntemi uygulayın.
 6. Farklı düğme görünümlerini test etmek için Önizleme panelini kullanın.

Not:

Düğmeler panelindeki Durum Görünümü minik resimlerinin boyutunu değiştirmek için Düğmeler paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçip bir seçenek belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Görünümleri silme ve devre dışı bırakma

 1. Düğmeler panelinde görünümü seçin.
 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Rollover veya Tıklat görünümünü silmek için panelin altındaki Sil simgesini tıklatın. Görünümün silinmesi özellikle Normal görünümü geniş olarak düzenler ve yeni Normal görünümde Rollover veya Tıklat'ı temel almaya karar verirseniz yararlıdır.
  • Görünümü silmeden devre dışı bırakmak için görünümün yanındaki Göz simgesini tıklatarak işaretini kaldırın. Devre dışı bırakılan durumlar sabit mizanpajlı EPUB, PDF veya SWF dosyasına dışa aktarılmaz.

Not:

Normal durumunu silemez ve devre dışı bırakamazsınız.

Çoklu durum nesneler oluşturma

Nesne Durumları paneli, bir nesnenin birden çok sürümünü oluşturmanıza olanak sağlar. Durum, bir sayfa öğesinin sürümüdür. Birden çok durum içeren bir nesne , çoklu durum nesnesi olarak adlandırılır.

Nesne Durumları paneliyle, bir nesne için oluşturabileceğiniz durum sayısı sınırsızdır. Her bir durum oluşturduğunuzda, sayfa öğenizin bir başka sürümünü oluşturursunuz. Aynı anda yalnızca bir durum görünür olur. Baskı ve PDF çıktısı için son baskınızda yalnızca etkin durum görünür.

Çoklu durum nesnesi slayt gösterisi oluşturma

SWF dosyasını görüntüleyenlerin bir dizi görüntüyü tıklatarak dolaşmasına olanak sağlayan bir slayt gösterisi, çoklu durum nesnesinin en yaygın kullanımlarından biridir. Örneğin, 20 farklı sayfada görüntüleri yerleştirmeden 20 görüntülü bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

 1. Slayt gösterisinde gösterilecek görüntüleri yerleştirin.

  En iyi sonucu almak için görüntü çerçevelerinin aynı boyutta olmasına dikkat edin.

  Durumun tek bir öğeden oluşması gerekmez, bir öğe koleksiyonu da olabilir.

 2. Yığınlanacak görüntüleri seçin ve Kontrol panelinden Yatay Merkezleri Hizala  ve Dikey Merkezleri Hizala  seçeneklerini tıklatın.

 3. Görüntüler seçiliyken Durumlar panelini (Pencere > Etkileşimli > Nesne Durumları) açın ve Seçimi Çoklu Durum Nesnesine Dönüştür düğmesini  tıklatın.

  Görüntüler Nesne Durumları panelinde durumlar olarak görünür ve kesik çizgili çerçeveler seçili görüntüleri sınırlar.

 4. Fare düğmesi bırakıldığında Sonraki Duruma Git ve Önceki Duruma Git eylemlerini tetikleyen gezinme düğmeleri oluşturun. Bkz. Düğme oluşturma.

 5. Gezinme düğmelerini test etmek için Önizleme panelini (Pencere > Etkileşimli > EPUB Etkileşimli Önizleme / SWF Önizleme) kullanın.

 6. Belgeyi SWF formatına dışa aktarın. Bkz. Etkileşimli belgeler.

Çoklu durum nesnesi düzenleme

 1. Bir çoklu durum nesnesi seçin.

 2. Nesne Durumları panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir durumu düzenlemek için Nesne Durumları panelinde durumu seçin ve nesneyi düzenleyin. Örneğin, bir kontur veya dolgu ekleyebilirsiniz veya nesneyi yeniden boyutlandırabilirsiniz.

  • Varolan bir duruma bir nesne eklemek için hem nesne hem de çoklu durum nesnesini seçin ve ardından Nesneleri Görünür Duruma Ekle düğmesini  tıklatın.

  • Bir nesneyi mevcut bir çoklu durum nesnesine eklemek için hem nesne hem de çoklu durum nesnesini seçin ve ardından Seçimi Çoklu Durum Nesnesine Dönüştür düğmesini  tıklatın.

  • Bir durumu çoğaltmak için yeni duruma bağlı olacak bir durum seçin ve panel menüsünden Yeni Durum'u seçin. Bu duruma içerik ekleyin, içeriğini kaldırın veya düzenleyin.

  • Varolan bir durumun içine nesne yapıştırmak için bir veya daha fazla nesneyi kesin veya yapıştırın, çoklu durum nesnesini seçin, Nesne Durumları panelinden durumu seçin ve Nesne Durumları paneli menüsünden Durumun İçine Yapıştır'ı seçin.

  • Bir çoklu durum nesnesini bağımsız nesneler kümesine dönüştürmek için Nesne Durumları panelinden durumu seçin ve panel menüsünden Durumu Nesnelere Bırak'ı seçin. Çoklu durum nesnesindeki tüm durumları nesneye dönüştürmek için Tüm Durumları Nesnelere Bırak'ı seçin.

  • Bir durumu silmek ve içeriklerini kaldırmak için panel menüsünden durumu seçin Durumu Sil'i seçin.

  • Dışa aktarılan dosyadaki çoklu durum nesnesini tetiklenene kadar gizlemek için panel menüsünden Tetiklenene Kadar Gizli'yi seçin.

  • Belgelerdeki çoklu durum nesnelerini ilk duruma sıfırlamak için panel menüsünden Tüm Çoklu Durum Nesnelerini İlk Duruma Sıfırla'yı seçin. Bir durumu seçtiğinizde, belgeyi kapatıp yeniden açsanız da nesne bu durumda kalır. Bu seçenek tüm çoklu durum nesnelerini sıfırlamanın hızlı bir yoludur.

Düğme etkin noktaları oluşturma

Bazı durumlarda fare işaretçisi üzerine gelene kadar düğme alanının ("sıcak nokta" veya "sıcak bağlantı" olarak da bilinir) görünmez olmasını isteyebilirsiniz. Örneğin işaretçiyi bir haritada düğme üzerine getirdiğinizde bir bölgeyi gösteren bir görüntü ekrana gelebilir ve işaretçi bölgeden uzaklaştırıldığında görüntü kaybolabilir.

Dışa aktarılan PDF dosyasında işaretçiyi sıcak noktanın üstünde tutmak, bir görüntü gösterilmesine neden olur.

Rollover'da gizli bir görüntü gösterme

"Sıcak nokta" etkisini elde etmenin bir yolu, Durumlar panelinde Rollover durumuna görüntü uygulamaktır. Bunu yapmak için, [Rollover] durumunda bir görüntünün gösterildiği, [Normal] durumunda da bu görünümün gösterilmediği bir düğme oluşturun.

 1. Sıcak nokta olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin. Görüntü çerçevesinde kenarlık veya arka plan olmadığından emin olun.

 2. Seçili görüntüyü düğmeye dönüştürmek için Düğmeler panelinde (Pencere > Etkileşimli > Düğmeler'i seçin) [Normal] görünümü seçin.

 3. Etkinleştirmek için Düğmeler panelindeki [Rollover] görünümünü tıklatın.

 4. [Normal] görünümü tekrar tıklatın. Sonra da Doğrudan Seçim aracını kullanarak görüntüyü seçin ve silin.

  Çerçeve ve içeriğini değil, görüntüyü (çerçevenin içeriğini) sildiğinizden emin olun. Çerçeveyi silmek düğmenin tamamının silinmesine neden olur.

 5. Sıcak nokta efektini önizlemek için Önizleme panelini kullanın.

Rollover'da farklı bir düğme gösterme

Bir nesneyi tıklatınca veya fare imlecini nesnenin üzerine getirince başka bir nesnenin görünmesini sağlayacak bir sıcak nokta oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, iki düğme oluşturun, düğmelerden birini gizleyin ve hedef düğmeyi göstermek ve gizlemek için Düğmeyi Göster/Gizle eylemini kullanın.

 1. Kaynak düğme olarak kullanılacak bir nesne oluşturun. Düğmeler panelinde, Nesneyi Düğmeye Dönüştür simgesini tıklatın.
 2. Hedef düğme olarak kullanılmasını istediğiniz görüntüyü yerleştirin ve düğmeye dönüştürün.
 3. Hedef görüntüyü seçin ve Düğmeler panelinin altındaki Tetiklenene Kadar Gizli'yi seçin.

  Kaynak düğmenin üzerine gelindiğinde veya bu düğme tıklatıldığında gösterilebilmesi için görüntünün dışa aktarılan belgede gizli olması gereklidir.

 4. Kaynak düğmeyi seçin ve biri hedef görüntünün gösterilmesi, diğeri de hedef görüntünün gizlenmesi için kullanılacak iki farklı eylem oluşturun.

  Görüntünün, fare imleci kaynak düğmenin üzerine geldiğinde görünmesini istiyorsanız, Üzerine Gelindiğinde ve Üzerinden Kaldırıldığında eylemlerini kullanın. Görüntünün kaynak düğmeyi tıklattığınızda görünmesini ve bıraktığınızda görünmemesini istiyorsanız, Tıklatıldığında ve Serbest Bırakıldığında eylemlerini kullanın. Her iki durumda da hedef düğmeyi görüntülemek ve gizlemek için Düğmeleri Göster/Gizle eylemini kullanın. Bkz. Düğmeleri etkileşimli hale getirme.

 5. Düğmeleri test etmek için Önizleme panelini kullanın.

Düğmeler için PDF seçeneklerini değiştirme

 1. Düğmeyi seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Düğmeler paneli menüsünden, PDF Seçenekleri'ni seçin.
 3. Görme engelli kullanıcılar için de alternatif metin görevi yapan bir açıklama yazın.
 4. Düğmenin PDF dosyasında da yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Düğme sekme sırasını ayarlama

Sekme sırası, kullanıcı PDF veya SWF belgesinde Sekme (ya da Shift+Sekme) tuşuna bastığında odak durumuna gelecek bir sonraki (ya da bir önceki) alanı belirler. Sekme sırası gizli katmanlardaki düğmeleri içerir ancak kalıp sayfalardaki düğmeleri içermez.

 1. Düğmeleri içeren sayfaya gidin.
 2. Nesne > Etkileşimli > Sekme Sırasını Ayarla'yı seçin.
 3. Taşımak istediğiniz her düğmeyi seçin ve yeni konumuna sürükleyin ya da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmelerini tıklatın. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

PDF düzenlemek ve sayfaya daha fazla düğme ya da form alanı eklemek için Acrobat'ı kullanırsanız, Acrobat'ta yeni bir sekme sırası belirlemeniz gerekebilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi