Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe PDF seçenekleri

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Nesne stilleri
   3. Gömme ve iç içe stiller
   4. Stillerle çalışma
   5. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  2. İnceleme için Paylaş
  3. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  4. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   3. Adobe PDF seçenekleri
   4. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   5. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   6. JPEG formatında dışa aktarma
   7. HTML olarak dışa aktarma
   8. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Adobe PDF seçenek kategorileri

PDF'ye dışa aktarırken veya PDF hazır ayarları oluştururken ya da düzenlerken PDF seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Adobe PDF seçenekleri iki kategoriye ayrılmıştır. Kategoriler, iletişim kutusunun en üstünde bulunan Standart ve Uyumluluk seçenekleri dışında, Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun sol tarafında listelenir. PDF'ye dışa aktarırken, seçeneklerden herhangi birini değiştirmek hazır ayar adının yanında “değiştirildi” yazısının görüntülemesine neden olur.

Standart

Dosya için bir PDF/X formatı belirtir.

Uyumluluk

Dosya için bir PDF sürümü belirtir.

Genel

Temel dosya seçeneklerini belirtir.

Sıkıştırma

Görüntüler için sıkıştırma ve altörnekleme yapılıp yapılmayacağını ve yapılacaksa hangi yöntemin ve ayarların kullanılacağını belirtir.

İşaretler ve Taşmalar

Yazıcının işaretlerini ve taşma payı ve bilgi alanlarını belirtir. Seçenekler Yazdır iletişim kutusundakilerle aynı olsa da, bilinen bir dosya boyutunda PDF çıktısı alınmayacağı için hesaplamalar farklıdır.

Çıktı

Renklerin ve PDF/X çıktı hedefi profillerinin PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

Gelişmiş

Fontların, OPI özelliklerinin, saydamlık düzleştirmenin ve JDF yönergelerinin PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

Güvenlik

PDF dosyasına güvenlik ekler. PDF hazır ayarı oluştururken ya da düzenlerken güvenlik seçenekleri kullanılamaz.

Özet

Geçerli PDF ayarlarının özetini görüntüler. Ayarları ayrı ayrı görüntülemek için bir kategorinin (örneğin Genel) yanındaki oku tıklatabilirsiniz. Özeti ASCII metin dosyası olarak kaydetmek için Özeti Kaydet'i tıklatın. Seçilen bir hazır ayardaki ayar kabul edilmez ve yeniden eşlenmesi gerekirse açıklayıcı bir metinle birlikte bir uyarı simgesi  görünür. Örneğin, bir hazır ayar geçerli renk ayarları dosyasıyla eşleşmeyen kaynak profiller belirtiyorsa renk ayarları dosyası tarafından belirtilen profiller kullanılır.

PDF/X standartları hakkında

PDF/X standartları, ISO (International Organization for Standardization; Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından tanımlanmıştır. PDF/X standartları grafik içeriği değiş tokuşu için geçerlidir. PDF dönüştürme sırasında, işlem görmekte olan dosya, belirlenen standarda göre denetlenir. PDF, seçilen ISO standardına uymadığında, dönüştürmenin iptal edilmesiyle, uyumsuz bir dosya oluşturmak üzere devam edilmesi arasında seçim yapmanızı isteyen bir mesaj çıkar. Baskı yayıncılık iş akışı için yaygın kullanılan bir standart PDF/X formatıdır (PDF/X‑1a gibi).

PDF/X-4 formatı, canlı saydamlık ve renk yönetimi için güvenilirdir. Bu format RIP işleme, Adobe PDF Print Engine kullanan yazıcılar ve Acrobat'ta yazdırılacak tüm PDF dosyaları için idealdir.

Not:

PDF/X hakkında daha fazla bilgi için bkz. ISO web sitesi ve Adobe web sitesi.

PDF uyumluluğu düzeyleri

PDF oluşturduğunuzda, hangi PDF sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir. PDF olarak kaydederken veya PDF hazır ayarını düzenlerken, farklı bir hazır ayara geçerek veya uyumluluk seçeneğini değiştirerek PDF sürümünü değiştirebilirsiniz.

Genelde, geriye dönük uyumluluk gerektiren özel bir ihtiyaç yoksa, en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanmalısınız. En son sürüm, en yeni özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ancak, geniş bir kitleye dağıtılacak belgeler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görüntüleyebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için Acrobat 5.0 (PDF 1.4) veya Acrobat 6.0 (PDF 1.5) sürümünü seçmeyi düşünün.

Aşağıdaki tabloda, farklı uyumluluk ayarları kullanılarak oluşturulmuş PDF'lerdeki işlevlerden bazıları karşılaştırılmaktadır.

Not:

Acrobat 8.0 ve 9.0'da da PDF 1.7 kullanılır.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ve Acrobat X (PDF 1.7)

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir.

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak, sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Canlı saydamlık efektleri kullanan resimler içeremez. PDF 1.3'e dönüştürmeden önce tüm saydamlıkların düzleştirilmesi gerekir.

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Katmanlar desteklenmez.

Katmanlar desteklenmez.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir. (Distiller gömme sırasında fontları dönüştürür.)

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

40 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 ve 128 bitlik AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) güvenliği desteklenir.

PDF'ler için genel seçenekler

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusundaki Genel kategorisini tıklatın:

Açıklama

Seçili hazır ayardaki açıklamayı görüntüler ve size açıklamayı düzenleyebileceğiniz bir yer sağlar. Panodan açıklama yapıştırabilirsiniz.

Sayfalar

Tümü

Geçerli belge ya da kitaptaki tüm sayfaları dışa aktarır.

Aralık

Geçerli belgedeki dışa aktarılacak sayfa aralığını belirler. Aralığı tire kullanarak yazabilir, birden çok sayfayı veya aralığıysa virgülle birbirinden ayırabilirsiniz. Kitap dışa aktarırken ya da hazır ayar oluştururken bu seçenek kullanılamaz.

Formalar

Sayfaları, aynı yaprağa yazdırılmış gibi dışa aktarır.

Not: Ticari baskılar için Formalar'ı seçmeyin; seçerseniz servis sağlayıcınız sayfaları montajlayamaz.

Görüntüleme

Görünüm

PDF açıldığında kullanılan görünüm ayarları

Bu açılır liste yalnızca PDF Standardı - Yok seçeneğini işaretlediğinizde etkinleştirilir.

Mizanpaj

PDF açıldığında kullanılan mizanpaj ayarları

Uyumluluk açılır listesinde Acrobat 4 (PDF 1.3) veya Acrobat 5 (PDF 1.4) seçildiğinde Mizanpaj açılır listesindeki şu ayarlar devre dışı bırakılır:

 • İkili (Karşılıklı)
 • İkili (Kapak Sayfası)

Seçenekler

Sayfa Küçük Resimlerini Göm

PDF'deki her bir sayfanın minik resim önizlemesini, dosya boyutunu büyüterek gömer. Acrobat 5.0 ve sonraki sürüm kullanıcılarının PDF'yi görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu seçeneğin işaretini kaldırın; bu sürümler, bir PDF'deki Sayfalar panelini her tıklattığınızda dinamik olarak minik resimler oluşturur.

Hızlı Web İzleme İçin En İyileştir

PDF dosya boyutunu küçültür ve dosyayı bir defada bir sayfa yükleme (bayt hizmeti) için yeniden yapılandırarak PDF dosyasını web tarayıcısında daha hızlı görüntülenecek şekilde en iyi duruma getirir. Bu seçenek, Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Sıkıştırma kategorisinde seçtiğiniz ayarlardan bağımsız olarak, metin ve çizgi görüntüleri sıkıştırır.

Etiketli PDF Oluştur

Dışa aktarma sırasında öyküdeki öğeleri, InDesign'ın desteklediği bir Acrobat etiketleri altkümesini temel alarak otomatik şekilde etiketler. Buna paragrafların, temel metin biçimlendirmesinin, listelerin ve tabloların tanınması da dahildir. (Ayrıca PDF'ye dışa aktarmadan da belgeye etiket ekleyebilir ve etiketleri ayarlayabilirsiniz. Bkz. PDF'lere yapı ekleme.)

Not: Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ya da sonraki bir sürümüne ayarlanırsa etiketler daha küçük dosya boyutu elde etmek için sıkıştırılır. PDF daha sonra Acrobat 4.0 ya da Acrobat 5.0'da açılırsa Acrobat'ın bu sürümlerinde sıkıştırılmış etiketler açılamayacağı için etiketler görünmez.

Dışa Aktardıktan Sonra PDF'yi Görüntüle

Yeni oluşturulan PDF dosyasını varsayılan PDF görüntüleme uygulamasında açar.

Acrobat Katmanları Oluştur

Her InDesign katmanını PDF'de Acrobat katmanı olarak kaydeder. Ayrıca, ayrı bir işaretler ve taşmalar katmanına dahil ettiğiniz tüm yazıcı işaretlerini dışa aktarır. Katmanlar tam olarak gezilebilir özelliktedir, böylece Acrobat 6.0 ve sonraki sürümleri tek bir PDF'den dosyanın birden çok sürümünü oluşturabilir. Örneğin belge birden çok dilde yayınlanacaksa her dilin metnini farklı bir katmana yerleştirebilirsiniz. Baskı öncesi servis sağlayıcısı belgenin farklı sürümlerini oluşturmak için katmanları gizleyebilir ve gösterebilir.

PDF'ye kitap dışa aktarırken Acrobat Katmanları Oluştur seçeneğini kullanırsanız adları aynı olan katmanlar varsayılan olarak birleştirilir.

Not: Acrobat Katmanları yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ya da sonraki sürümüne ayarlandığında kullanılabilir.

Katmanları Dışa Aktar

Görünür katmanların ve yazdırılmayan katmanların PDF'ye dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Her katmanın gizli olup olmayacağını ya da yazdırılmayan olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını belirlemek için Katman Seçenekleri ayarlarını kullanabilirsiniz. PDF'ye dışa aktarırken, Tüm Katmanları (gizli ve yazdırılmayan katmanlar dahil), Görünür Katmanları (yazdırılmayan katmanlar dahil) ya da Görünür ve Yazdırılabilir Katmanları dışa aktarmayı seçin.

Ekle

Yer İmleri

İçindekiler katmanlarını koruyarak, içindekiler girişleri için yer imleri oluşturun. Yer imleri, Yer İmleri panelinde belirtilen bilgilerden oluşturulur.

Köprüler

InDesign köprüleri, içindekiler girişleri ve dizin girişleri için PDF köprü ek açıklamaları oluşturur.

Görünür Kılavuzlar ve Izgaralar

Kenar boşluğu kılavuzlarını, cetvel kılavuzlarını, sütun kılavuzlarını ve belgede görünür olan satır taban çizgisi ızgaralarını dışa aktarır. Izgaralar ve kılavuzlar belgede kullanılan renkte dışarı aktarılır.

Yazdırılmayan Nesneler

Nitelikler panelinde Yazdırılmayan seçeneğini uyguladığınız nesneleri dışa aktarır.

Etkileşimli Öğeler

PDF'ye düğmeler ve film posterleri gibi öğeleri dahil etmek için Görünümü Ekle'yi seçin. Etkileşimli öğeleri olan bir PDF oluşturmak için, Adobe PDF (Baskı) seçeneği yerine Adobe PDF (Etkileşimli) seçeneğini belirleyin. Bkz. Etkileşimli PDF'ye dışa aktarma seçenekleri.

PDF'ler için sıkıştırma ve altörnekleme

Belgeleri Adobe PDF'ye dışa aktarırken, metin ve çizgi resimleri sıkıştırabilir ve bit eşlem görüntüleri sıkıştırabilir ve altörnekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, sıkıştırma ve altörnekleme PDF dosyasının boyutunu, ayrıntılarda ve doğruluğunda az bir kayıpla ya da hiçbir kayıp olmadan belirgin oranda küçültebilir.

Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Sıkıştırma alanı üç bölüme ayrılmıştır. Her bölüm, resminizdeki renkli, gri tonlamalı ya da tek renkli görüntüleri sıkıştırmak ve yeniden örneklemek için aşağıdaki seçenekleri sağlar.

Altörnekleme

PDF dosyasını web'de kullanmayı planlıyorsanız, daha yüksek oranda sıkıştırma için altörnekleme kullanın. PDF dosyasını yüksek çözünürlükle yazdırmayı planlıyorsanız, sıkıştırma ve altörnekleme seçeneklerini ayarlamadan baskı öncesi servis sağlayıcınızla görüşün.

Kullanıcıların sayfayı büyütmeleri gerekip gerekmediğini de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin bir haritanın PDF belgesini oluşturuyorsanız, kullanıcıların haritayı yakınlaştırabilmeleri için daha yüksek görüntü çözünürlüğü kullanabilirsiniz.

Altörnekleme bir görüntüdeki piksel sayısını azaltmaktır. Renkli, gri tonlamalı ya da tek renkli görüntüleri altörneklemek için bir enterpolasyon yöntemi seçin (ortalama altörnekleme, çift küplü altörnekleme ya da aşağı örnekleme) ve istediğiniz çözünürlüğü girin (inç başına piksel olarak). Sonra, Yukarıdaki Görüntüler İçin metin kutusuna bir çözünürlük girin. Bu eşiğin üstünde bir çözünürlüğe sahip tüm görüntüler altörneklenir.

Seçtiğiniz enterpolasyon yöntemi piksellerin nasıl silineceğini belirler:

Ortalama Altörnekleme

Örnek alandaki piksellerin ortalamasını alır ve ortalama piksel rengiyle tüm alanı belirtilen çözünürlükte değiştirir.

Altörnekleme

Örnek alanın merkezinde bir piksel seçer ve tüm alanı o piksel rengiyle değiştirir. Alt örnekleme aşağı örneklemeyle karşılaştırıldığında dönüştürme süresini belirgin şekilde kısaltır ancak yumuşaklığı ve sürekliliği daha az görüntüler sağlar.

Bikübik Altörnekleme

Piksel rengini belirlemek için genellikle aşağı örneklemenin basit ortalama yönteminden daha iyi sonuçlar veren ağırlıklı ortalama kullanır. Bikübik en yavaş ancak en doğru yöntemdir ve en yumuşak ton geçişlerini sağlar.

Sıkıştırma

Kullanılan sıkıştırmanın tipini belirler:

Otomatik (JPEG)

Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için en iyi kaliteyi otomatik olarak belirler. Çoğu dosya için bu seçenek tatmin edici sonuçlar verir.

JPEG

Gri tonlu ve renkli görüntüler için uygundur. JPEG sıkıştırması kayıplıdır, diğer bir deyişle görüntü verilerini siler ve görüntü kalitesini düşürebilir ancak dosya boyutunu en az bilgi kaybıyla küçültmeyi dener. JPEG sıkıştırması verileri attığından, ZIP sıkıştırmasından çok daha küçük dosya boyutları elde edebilir.

ZIP

Tek renkli geniş alanlar ya da yinelenen desenler içeren görüntülerde ve yinelenen desenler içeren siyah beyaz görüntülerde en iyi sonucu verir. ZIP sıkıştırması Görüntü Kalitesi ayarına bağlı olarak kayıpsız ya da kayıplı olabilir.

JPEG 2000

Görüntü verilerinin sıkıştırılması ve paketlenmesi için uluslararası standarttır. JPEG sıkıştırması gibi JPEG 2000 sıkıştırması da gri tonlu ve renkli görüntüler için uygundur. Ayrıca kademeli görüntüleme gibi ek avantajlar da sağlar. JPEG 2000 seçeneği ancak Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Otomatik (JPEG 2000)

Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için en iyi kaliteyi otomatik olarak belirler. Otomatik (JPEG 2000) seçeneği ancak Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir.

CCITT ve Çalışma Uzunluğu

Yalnızca tek renkli bit eşlem görüntüler için kullanılabilir. CCITT (Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) sıkıştırması, 1 bitlik görüntü derinliği olan siyah beyaz görüntüler için uygundur. Grup 4, birçok tek renkli görüntü için iyi bir sıkıştırma sağlayan genel amaçlı yöntemdir. Birçok faks makinesi tarafından kullanılan Grup 3, bir seferde bir satır olmak üzere tek renkli bit eşlem görüntülerini sıkıştırır. Çalışma Uzunluğu sıkıştırması, düz siyah ya da beyaz renkte geniş alanlar içeren görüntüler için en iyi sonuçları verir.

Not:

InDesign'da renklendirilen gri tonlamalı görüntüler Renkli Görüntüler'e ilişkin sıkıştırma ayarlarına tabidir. Ancak bir spot renkle renklendirilen (ve çerçevelerine [Yok] uygulanmış) gri tonlamalı görüntüler gri tonlamaya ilişkin sıkıştırma ayarlarını kullanırlar.

Görüntü Kalitesi

Uygulanan sıkıştırmanın miktarını belirler. JPEG ya da JPEG 2000 sıkıştırması için Minimum, Düşük, Orta, Yüksek ya da Maksimum kaliteyi seçebilirsiniz. ZIP sıkıştırması için yalnızca 8-bit kullanılabilir. InDesign kayıpsız ZIP yöntemini kullandığı için dosya boyutunu küçültmek üzere veri kaldırılmaz, bu nedenle görüntü kalitesi etkilenmez.

Döşeme Boyutu

Kademeli görüntüleme için döşemelerin boyutunu belirler. Bu seçenek ancak Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ve Sıkıştırma JPEG 2000'e ayarlandığında kullanılabilir.

Metni ve Çizgiyi Sıkıştır

Belgedeki tüm metin ve çizgi görüntülerine, ayrıntı ya da kalite kaybı olmadan Flate sıkıştırması uygular (görüntüler için ZIP sıkıştırmasına benzer).

Görüntü Verisini Çerçevelere Kırp

Yalnızca çerçevenin görülür kısmında bulunan görüntü verilerini dışa aktararak dosya boyutunu küçültebilir. Daha sonra işlem yapacak olanlar için ek bilgi gerekiyorsa (örneğin görüntüyü yeniden konumlandırmak ya da taşırmak için) bu seçeneği kullanmayın.

PDF'ler için İşaretler ve Taşmalar seçenekleri

Taşma, resmin yazdırma sınırı kutusunun dışında ya da kırpma işaretlerinin veya kesim işaretlerinin dışında kalan miktarıdır. Sayfa kesildikten sonra mürekkebin sayfanın kenarına kadar yayılmasını ya da grafiğin belgedeki bir anahtar satıra taşınmasını sağlamak için resimlerinize hata payı olarak taşmayı dahil edebilirsiniz.

Taşma miktarını belirleyebilir ve dosyaya çeşitli yazıcı işaretleri ekleyebilirsiniz.

PDF'ler için renk yönetimi ve PDF/X çıktısı seçenekleri

Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Çıktı alanında aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz: Çıktı seçenekleri arasındaki etkileşimler renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına, belgenin renk profilleriyle etiketlenmiş olup olmadığına ve seçilen PDF standardına bağlı olarak değişir.

Not:

Çıktı alanındaki seçeneklerin hızlı tanımları için işaretçiyi bir seçenek üzerine getirin ve iletişim kutusunun alt tarafındaki Açıklama metin kutusunu okuyun.

Renk Dönüşümü

Adobe PDF dosyasında renk bilgilerinin nasıl temsil edileceğini belirler. Renk dönüşümü sırasında tüm spot renk bilgileri korunur, yalnızca proses renk eşdeğerleri belirlenen renk uzayına dönüşür.

Renk Dönüşümü Yok

Renk verilerini olduğu gibi korur. PDF/X-3 seçildiğinde bu varsayılandır.

Hedefe Dönüştür

Tüm renkleri Hedef için seçili profile dönüştürür. Profilin dahil edilip edilmeyeceği Profil Kapsama İlkesi tarafından belirlenir.

Hedefe Dönüştür (Numaraları Koru)

Renkleri yalnızca hedef profilden farklı olan gömülmüş profillere sahiplerse (ya da RGB renkleriyse ve hedef profil CMYK ise ve bunun tam tersi de geçerli olmak üzere) hedef profil alanına dönüştürür. Etiketlenmemiş renk nesneleri (gömülü profilleri olmayanlar) ve yerel nesneler (örneğin çizgi resimler ya da yazım) dönüştürülmez. Renk yönetimi kapalıysa bu seçenek kullanılamaz. Profilin dahil edilip edilmeyeceği Profil Kapsama İlkesi tarafından belirlenir.

Hedef

Monitörünüz veya SWOP standardı gibi son RGB veya CMYK çıktı aygıtının gamutunu tanımlar. InDesign bu profili kullanarak belgenin (Renk Ayarları iletişim kutusunun Çalışma Alanları bölümündeki kaynak profili tarafından tanımlanan) renk bilgilerini hedef çıktı aygıtının renk uzayına dönüştürür.

Profil Kapsama İlkesi

Dosyaya bir renk profilinin dahil edilip edilmediğini belirler. Seçenekler Renk Dönüşümü menüsündeki ayara, PDF/X standartlarından birinin seçilip seçilmediğine ve renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına göre değişir.

Profilleri İçerme

Renk yönetimi yapılan, gömülü renk profillerine sahip bir belge oluşturmaz.

Tüm Profilleri İçer

Renk yönetimi yapılan bir belge oluşturur. Adobe PDF dosyasını kullanan uygulama ya da çıktı aygıtının renkleri başka bir çalışma alanına çevirmesi gerekiyorsa, profildeki gömülü renk alanını kullanır. Bu seçeneği seçmeden önce renk yönetimini açın ve profil bilgilerini ayarlayın.

Etiketli Kaynak Profilleri İçer

Aygıta bağlı renkleri değiştirmez ve aygıttan bağımsız renkleri PDF'deki en yakın olası eşdeğer olarak korur. Bu, tüm aygıtlarını kalibre eden, dosyadaki rengi belirlemek üzere bu bilgileri kullanan ve yalnızca bu aygıtlardan çıktı alan baskı ofisleri için kullanışlı bir seçenektir.

Tüm RGB ve Etiketli Kaynak CMYK Profillerini İçer

Etiketli RGB nesnelerine ve gömülü profillere sahip yerleştirilmiş nesneler gibi etiketli CMYK nesnelerine ilişkin tüm profilleri içerir. Bu seçenek etiketsiz RGB nesneleri için Belge RGB profilini içerir.

Hedef Profili İçer

Hedef profili tüm nesnelere atar. Hedefe Dönüştür (Renk Numaralarını Koru) seçilirse, aynı renk alanındaki etiketsiz nesnelere hedef profil atanarak renk numaralarının değişmemesi sağlanır.

Üst Baskıyı Benzet

Bileşik çıktıdaki üst baskı görünümünü koruyarak yazdırma renk ayrımlarının görünümünü korur. Üst Baskıyı Benzet seçili değilken, çakışan renk efektlerini görmek için Üst Baskı Önizleme Acrobat'ta seçili olmalıdır. Üst Baskıyı Benzet seçildiğinde, spot renkler proses renk eşdeğerlerine değiştirilir ve çakışan renkler Acrobat'ta Üst Baskı Önizleme seçilmeden doğru şekilde görüntülenir ve çıktı sağlar. Üst Baskıyı Benzet seçiliyken ve Uyumluluk (iletişim kutusunun Genel alanında) Acrobat 4 (PDF 1.3) olarak ayarlandığında, belgelerinizin çıktısını belli bir çıktı aygıtından almadan önce belgenin renklerini doğrudan monitörde kontrol edebilirsiniz.

Mürekkep Yöneticisi

Spot renklerin proses renk eşdeğerlerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini kontrol eder ve diğer mürekkep ayarlarını belirler. Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak belgelerinizde değişiklik yaparsanız (örneğin tüm spot renkleri proses renk eşdeğerlerine değiştirirseniz) bu değişiklikler dışa aktarılan dosyada ve kaydedilen belgede yansıtılır ancak ayarlar Adobe PDF hazır ayarıyla kaydedilmez.

Çıktı Hedefi Profil Adı

Belge için karakterize edilen yazdırma koşulunu belirler. Çıktı hedefi profili, PDF/X uyumlu dosyalar oluşturmak için gereklidir. Bu menü yalnızca Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Genel alanında bir PDF/X standardı (ya da hazır ayar) seçilirse kullanılabilir. Kullanılabilecek seçenekler renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına göre değişir. Örneğin renk yönetimi kapalıysa menü yalnızca hedef profilin renk uzayıyla eşleşen çıktı profillerini listeler. Renk yönetimi açıksa çıktı hedefi profili Hedef için seçilen profiller aynıdır (bir CMYK çıktı aygıtı olması koşuluyla).

Çıktı Durumu Adı

Hedeflenen yazdırma durumunu açıklar. Bu giriş PDF belgesinin hedeflenen alıcısı için kullanışlı olabilir.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Hedeflenen yazdırma durumu hakkında daha fazla bilgi için bir işaretçiyi belirtir. Tanımlayıcı ICC kaydında içerilen yazdırma durumları için otomatik olarak girilir. PDF/X-3 hazır ayarlarından ya da standartlarından herhangi birini kullanırken bu seçenek kullanılamaz çünkü dosya Acrobat 7.0 Professional ve sonraki sürümlerindeki Ön-kontrol özelliği tarafından ya da Enfocus PitStop uygulaması tarafından (Acrobat 6.0 için bir eklentidir) denetlendiğinde uyum hatası verir.

Kayıt Adı

Kayıt hakkında daha fazla bilgi bulunan web adresini belirtir. ICC kayıt adları için URL otomatik olarak girilir. PDF/X-3 hazır ayarlarından ya da standartlarından herhangi birini kullanırken bu seçenek kullanılamaz çünkü dosya Acrobat 7.0 Professional ve sonraki sürümlerindeki Ön-kontrol özelliği tarafından ya da Enfocus PitStop uygulaması tarafından (Acrobat 6.0 için bir eklentidir) denetlendiğinde uyum hatası verir.

PDF'ler için font, OPI ve düzleştirme seçenekleri

Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Gelişmiş alanında aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Kullanılan Karakterlerin Yüzdesi Bu Değerden Düşükse Fonları Alt Kümele

Belgede fontun karakterlerinden kaç tanesinin kullanıldığına bağlı olarak tam fontları gömme eşiğini ayarlar. Herhangi bir font için belgede kullanılan karakterlerin yüzdesi aşılırsa o font tam olarak gömülür. Aksi durumda font altkümelenir. Tam fontları gömmek dosya boyutunu artırır ancak tüm fontları tam olarak gömdüğünüzden emin olmak için 0 (sıfır) girin. Fontun içerdiği glif sayısına bağlı olarak font altkümesi oluşturmayı tetiklemek için Genel Tercihler iletişim kutusunda da bir eşik ayarlayabilirsiniz.

OPI

Yazıcıya ya da dosyaya görüntü verisi gönderirken, daha sonra bir OPI sunucusu tarafından işlenmesi için yalnızca OPI bağlarını (yorumlarını) bırakarak, içe aktarılan farklı grafik türlerini seçim yaparak hariç bırakmanızı sağlar.

Hazır Ayar

Uyumluluk seçeneği (iletişim kutusunun Genel alanında) Acrobat 4 (PDF 1.3) olarak ayarlanmışsa, saydamlığı düzleştirmek için bir hazır ayar (ya da seçenek kümesi) belirleyebilirsiniz. Bu seçenekler yalnızca resimlerinde saydamlık bulunan formaları dışa aktarırken kullanılır.

Not:

Acrobat 5 (PDF 1.4) ve sonraki sürümleri resimlerdeki saydamlığı otomatik olarak korur. Sonuç olarak Hazır Ayar ve Özel seçenekleri bu düzeylerdeki uyumluluk için kullanılamaz.  

Forma Geçersiz Kılmalarını Yoksay

Tek formadaki düzleştirici hazır ayarını geçersiz kılarak düzleştirici ayarlarını belge ya da kitaptaki tüm formalara uygular.

Acrobat Kullanarak JDF Dosyası Oluştur

Bir JDF (Job Definition Format) dosyası oluşturur ve JDF dosyasını işlemek için Acrobat Professional uygulamasını başlatır. Acrobat'taki bir iş tanımı, üretim yerindeki baskı öncesi servis sağlayıcıları için yönergelerin ve bilgilerin yanı sıra yazdırılacak dosyalara referanslar da içerir. Bu seçenek yalnızca bilgisayarınızda Acrobat 7.0 Professional ya da sonraki bir sürümü yüklüyse kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat Yardım.

PDF dosyalarına güvenlik ekleme

PDF olarak kaydederken şifre koruması ve güvenlik sınırlamaları ekleyebilir, böylece sadece dosyayı kimin açabileceğini değil, aynı zamanda kimin içerik kopyalayabileceği veya ayıklayabileceği, belgeyi kimin yazdırabileceği gibi özellikleri de sınırlandırmış olursunuz.

PDF dosyası için, belgenin açılması (belge açma şifresi) ve güvenlik ayarlarının değiştirilmesi amacıyla (izin şifresi) şifre gerekebilir. Dosyanızda herhangi bir güvenlik sınırlaması ayarlarsanız, her iki şifreyi de belirlemeniz gerekir; aksi halde dosyayı açan herhangi biri sınırlamaları kaldırabilir. Dosya izin şifresiyle açılmışsa, güvenlik sınırlamaları geçici olarak devre dışı kalır.

PDF dosyalarına şifre koruması uygulamak için RSA Corporation şirketinin RC4 yöntemi kullanılır. Güvenlik ayarına (Genel kategorisinde) bağlı olarak, şifreleme düzeyi yüksek veya düşük olur.

Not:

Adobe PDF hazır ayarları şifre veya güvenlik ayarlarını desteklemez. Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda şifreler ve güvenlik ayarları seçip Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatırsanız, şifreler ve güvenlik ayarları korunmaz.

PDF'ler için güvenlik seçenekleri

Bir PDF oluştururken veya bir PDF'ye şifre koruması uygularken, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz. Seçenekler, Uyumluluk ayarına göre değişir. PDF/X standartlarında veya hazır ayarlarında güvenlik seçenekleri yoktur.

Uyumluluk

Şifreyle korunan belgenin açılması için gereken şifreleme türünü ayarlar. Acrobat 4 (PDF 1.3) seçeneği düşük şifreleme düzeyi (40 bitlik RC4) kullanır, diğer seçeneklerse yüksek şifreleme düzeyi (128 bitlik RC4 veya AES) kullanır.

Acrobat'ın daha önceki sürümlerini kullanan kişilerin, daha yüksek uyumluluk ayarına sahip bir PDF belgesini açamayacağını unutmayın. Örneğin, Acrobat 7 (PDF 1.6) seçeneğini belirlerseniz belge Acrobat 6.0 veya önceki sürümlerinde açılamaz.

Belgeyi Açmak İçin Şifre İste

Belgeyi açmak için kullanıcılardan şifre yazmalarının istenmesi için bu seçeneği belirleyin.

Belge Açma Şifresi

PDF dosyasını açmak için kullanıcıların yazmak zorunda olduğu şifreyi belirleyin.

Not:

Şifreyi unutursanız, belgeden geri yüklemeniz için herhangi bir yöntem yoktur. Unutursanız diye şifreleri güvenli, ayrı bir konumda saklamak iyi bir fikirdir.

Yazdırma, Düzenleme ve Diğer Görevleri Sınırlandırmak İçin Şifre Kullan

PDF dosyasının güvenlik ayarlarına erişimi sınırlandırır. Dosya Adobe Acrobat uygulamasında açılırsa, kullanıcı dosyayı görüntüleyebilir, ama dosyanın Güvenlik ve İzin ayarlarını değiştirmek için, belirlenmiş olan İzin şifresini girmesi gerekir. Dosya Illustrator, Adobe Photoshop ya da Adobe InDesign'da açılırsa dosyayı salt görünür modda açmak mümkün olmadığından, kullanıcının İzin şifresini girmesi gerekir.

İzin Şifresi

İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifreyi belirleyin. Bu seçenek sadece önceki seçenek işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yazdırma İzni

PDF belgesinde kullanıcılara izin verilen yazdırma düzeyini belirler.

Yok

Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını engeller.

Düşük Çözünürlük (150 dpi)

Kullanıcıların en fazla 150 dpi çözünürlükle yazdırmasına izin verir. Her sayfa bit eşlem görüntüsü olarak yazdırılacağından yazdırma uzun sürebilir. Bu seçenek yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 5 (PDF 1.4) ve üstü olarak ayarlandıysa kullanılabilir.

Yüksek Çözünürlük

Yüksek kaliteli vektör çıktısını, gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma özelliklerine sahip Adobe PostScript ve diğer yazıcılara yönlendirerek kullanıcıların herhangi bir çözünürlükte yazdırmasına olanak sağlar.

Değiştirme İzni

PDF belgesinde izin verilen düzenleme eylemlerini tanımlar.

Yok

Kullanıcının, form alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi, Değiştirme İzni menüsünde listelenen değişiklikleri belgede uygulamasını engeller.

Sayfa Ekleme, Silme ve Döndürme

Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine ve döndürmesine ve yer imleriyle minik resimler eklemesine izin verir. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

Form Alanlarını Doldurma ve İmzalama

Kullanıcıların formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek, yorum eklemelerine veya form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

Yorum Oluşturma, Form Alanlarını Doldurma ve İmzalama

Kullanıcıların yorum ve dijital imza eklemesine ve formları doldurmasına izin verir. Bu seçenek kullanıcıların sayfadaki nesneleri taşımasına veya form alanları oluşturmasına izin vermez.

Sayfa Mizanpajı, Form Alanlarını Doldurma ve İmzalama

Kullanıcıların sayfa eklemesine, döndürmesine veya silmesine ve yer imleriyle minik resimler eklemesine, formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek sadece düşük (40 bitlik RC4) şifrelemede kullanılabilir.

Sayfaların Çıkarılması Hariç Tümü

Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları oluşturmasına ve doldurmasına, yorum ve dijital imza eklemesine izin verir.

Metin, Görüntü ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

Kullanıcıların PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

Görme Engelliler İçin İçeriğe Erişime ve İçeriği Kopyalamaya İzin Ver

Görme özürlü kullanıcıların belgeyi okumak ve kopyalamak için ekran okuyucu kullanmasını sağlar. Bu seçenek sadece düşük (40 bitlik RC4) şifrelemede kullanılabilir.

Görme Engelliler İçin Ekran Okuyucu Aygıtlarının Metin Erişimine İzin Ver

Görme engelli kullanıcıların belge içeriğini ekran okuyucularla okumasına izin verir ama kullanıcıların belge içeriğini kopyalamasına veya çıkartmasına izin vermez. Bu seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

Düz Metin Meta Verilerine İzin Ver

Kullanıcılar PDF'den içerik kopyalamasına ve çıkartmasına izin verir. Bu seçenek yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir. Bu seçeneğin belirlenmesi, depolama/arama sistemlerinin ve arama motorlarının belgede saklanan meta verilere erişmesine izin verir.

Font gömme ve eşleştirme

Font ancak, font satıcısı tarafından oluşturulan ve gömülmesine izin veren bir ayara sahipse gömülebilir. Gömme, okuyucular dosyayı görüntülediğinde veya yazdırdığında fontların yerine başka fontlar konmasını önler ve okuyucular metni orijinal fontunda görür. Dosyada CID fontları (çoğunlukla Asya dillerinde kullanılan bir font formatı) kullanılmamışsa, gömme işlemi dosya boyutunu sadece biraz büyütür. Fontları Acrobat uygulamasında veya InDesign belgesini PDF'ye aktarırken gömebilir veya yerine başka font koyabilirsiniz.

Fontun tamamını veya sadece dosyada kullanılan karakterlerden oluşan bir alt kümesini gömebilirsiniz.

Bir font, font satıcısı ayarlarından dolayı gömülemiyorsa ve bir PDF'yi açan veya yazdıran birinin orijinal fonta erişimi yoksa, başka bir font geçici olarak bu fontun yerini alır. Sorunların önüne geçmek için yalnızca fontların gömülebildiği PDF dosyalarını yazdırın.

Birden Çok Kalıplı yazı tipi, orijinal belgedeki satır ve sayfa sonlarının korunmasını sağlamak için yayılabilir ve sıkıştırılabilir. Ancak yerine geçme her zaman orijinal karakterlerin, özellikle de el yazısı gibi standart olmayan karakterlerin yazı tipini tutturamaz.

Alışılmadık karakterlerde (solda) yerine konan font aslına benzemez (sağda).

Belgeyi ekranda görüntülemek için hazırlama

Küçük dosya boyutları, platformdan bağımsız oluşu ve çevrimiçi gezinme özelliğiyle Adobe PDF, belgeleri elektronik olarak dağıtmak ve ekranda görüntülemek için ideal bir formattır. Adobe PDF belgelerini diğer kullanıcılara e-posta ekleri olarak gönderebilir ya da belgeleri web'de ya da intranet'te dağıtabilirsiniz.

Erişilebilir PDF belgeleri oluşturma hakkında bilgi için bkz. Adobe InDesign CS4 erişilebilirliği.

Elektronik olarak dağıtılan Adobe PDF dosyalarına aşağıdakileri uygulayın:

 • Adobe PDF belgelerini web sitesine yerleştirmeden önce belgelerdeki metin, resim ve mizanpajın tam ve doğru olup olmadığını kontrol edin.

 • İçindekiler girişlerinin, köprülerin ve yer imlerinin doğru şekilde oluşturulduğundan emin olun. İçindekiler girişleri Yer İmleri panelindeki bilgilerden otomatik olarak oluşturulur.

 • Şifreleri ve diğer güvenlik seçeneklerini ayarlayın.

 • Sekiz karakterden kısa ve sonrasında en fazla üç karakter uzunluğunda bir uzantıya sahip dosya adları kullanın. Çoğu ağlar ve e-posta programları uzun dosya adlarını kısaltır.

 • Kullanıcılar dosyayı Windows'ta ya da Internet'te görüntüleyeceklerse dosya adında PDF uzantısı olduğundan emin olun.

 • Ekranda görüntüleme için önceden tanımlı Adobe PDF dışarı aktarma ayarları uygulamak için En Küçük Dosya Boyutu'nu seçin.

Not:

InDesign belgelerinden içe aktarılan, üst baskı veya saydamlık efektleri içeren Adobe PDF dosyaları, en iyi şekilde Acrobat 5.0 ve sonraki sürümlerinde ya da Üst Baskı Önizleme seçili olarak Adobe Reader 7.0 ve sonraki sürümlerinde görüntülenir.  

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın