Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe PDF seçenekleri

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Adobe PDF'nin çeşitli seçenek kategorileri hakkında bilgi edinin.

PDF olarak dışa aktarırken veya PDF hazır ayarları oluştururken ya da düzenlerken PDF seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Adobe PDF seçenekleri iki kategoriye ayrılmıştır. 

Adobe PDF seçenek kategorileri

Kategoriler, iletişim kutusunun en üstünde bulunan Standart ve Uyumluluk seçenekleri dışında, Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun sol tarafında listelenir. PDF'ye dışa aktarırken, seçeneklerden herhangi birini değiştirmek hazır ayar adının yanında “değiştirildi” yazısının görüntülemesine neden olur.

Standart

Dosya için bir PDF/X formatı belirtir.

Uyumluluk

Dosya için bir PDF sürümü belirtir.

Temel dosya seçeneklerini belirtir.

Resimler için sıkıştırma ve altörnekleme yapılıp yapılmayacağını ve yapılacaksa hangi yöntemin ve ayarların kullanılacağını belirtir.

Yazıcının işaretleri ile taşma payı ve bilgi alanlarını belirtir. Seçenekler Yazdır iletişim kutusundakilerle aynı olsa da bilinen bir dosya boyutunda PDF çıktısı alınmayacağı için hesaplamalar farklıdır.

Renklerin ve PDF/X çıktı hedefi profillerinin PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

Fontların, OPI özelliklerinin, saydamlık düzleştirmenin ve JDF yönergelerinin PDF dosyasına nasıl kaydedileceğini denetler.

PDF dosyasına güvenlik ekler. PDF hazır ayarı oluştururken ya da düzenlerken güvenlik seçenekleri kullanılamaz.

Özet

Geçerli PDF ayarlarının özetini görüntüler. Ayarları ayrı ayrı görüntülemek için bir kategorinin (örneğin Genel) yanındaki oku seçebilirsiniz. Özeti ASCII metin dosyası olarak kaydetmek için Özeti Kaydet düğmesini seçin. Seçili hazır ayardaki bir ayar kabul edilemiyor ve yeniden eşlenmesi gerekiyorsa, açıklayıcı metin içeren bir uyarı simgesi  görünür. Örneğin bir hazır ayar geçerli renk ayarları dosyasıyla eşleşmeyen kaynak profiller belirtiyorsa, renk ayarları dosyası tarafından belirtilen profiller kullanılır.

PDF/X standartları hakkında

PDF/X standartları, ISO (International Organization for Standardization; Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından tanımlanmıştır. PDF/X standartları grafik içeriği değiş tokuşu için geçerlidir. PDF dönüştürme sırasında, işlem görmekte olan dosya, belirlenen standarda göre denetlenir. PDF dosyası, seçilen ISO standardına uygun değilse dönüştürme işlemini iptal etmek veya uyumsuz bir dosya oluşturmak arasında seçim yapmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. Baskı yayıncılık iş akışı için yaygın kullanılan bir standart PDF/X formatıdır (PDF/X-1a gibi).

PDF/X-4 formatı, canlı saydamlık ve renk yönetimi için güvenilirdir. Bu format; RIP işleme, Adobe PDF Print Engine kullanan yazıcılar ve Acrobat'ta yazdırılacak tüm PDF dosyaları için idealdir.

PDF uyumluluğu düzeyleri

PDF oluşturduğunuzda, hangi PDF sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir. PDF olarak kaydederken veya PDF hazır ayarını düzenlerken, farklı bir hazır ayara geçerek veya uyumluluk seçeneğini değiştirerek PDF sürümünü değiştirebilirsiniz.

Genel olarak, geriye dönük uyumluluk gerektiren özel bir ihtiyaç yoksa en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanmalısınız. En son sürüm, en yeni özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ancak geniş bir kitleye dağıtılacak belgeler oluşturuyorsanız tüm kullanıcıların belgeyi görüntüleyebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için Acrobat 5.0 (PDF 1.4) veya Acrobat 6.0 (PDF 1.5) sürümünü seçebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, farklı uyumluluk ayarları kullanılarak oluşturulmuş PDF'lerdeki işlevlerden bazıları karşılaştırılmaktadır.

Not:

Acrobat 8.0 ve 9.0'da da PDF 1.7 kullanılır.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ve Acrobat X (PDF 1.7)

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir.

PDF'ler Acrobat 3.0 ve Acrobat Reader 3.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümleriyle açılabilir. Ancak sonraki sürümlere özgü belirli özellikler kaybolabilir veya görüntülenemeyebilir.

Canlı saydamlık efektleri kullanan çizimler içeremez. PDF 1.3'e dönüştürmeden önce tüm saydamlıkların düzleştirilmesi gerekir.

Çizimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Çizimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Çizimde canlı saydamlık kullanılmasını destekler. (Acrobat Distiller özelliği saydamlığı düzleştirir.)

Katmanlar desteklenmez.

Katmanlar desteklenmez.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

Illustrator CS veya sonraki sürümleri ya da InDesign CS veya sonraki sürümleri gibi, katmanlı PDF belgeleri oluşturulmasını destekleyen uygulamalardan PDF oluşturulduğunda katmanları korur.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

8 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili DeviceN renk uzayı desteklenir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir. (Distiller, gömme sırasında fontları dönüştürür.)

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir.

40 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği desteklenir.

128 bitlik RC4 ve 128 bitlik AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) güvenliği desteklenir.

PDF'ler için genel seçenekler

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusundaki Genel kategorisini seçin:

Açıklama

Seçili hazır ayardaki açıklamayı görüntüler ve size açıklamayı düzenleyebileceğiniz bir yer sağlar. Panodan açıklama yapıştırabilirsiniz.

Sayfalar

Sayfalar

 • Geçerli belge veya kitaptaki tüm sayfaları dışa aktarmak için Tümü seçeneğini belirleyin.
 • Geçerli belgedeki dışa aktarılacak sayfa aralığını belirlemek için Aralık seçeneğini belirleyin. Aralığı tire kullanarak yazabilir, birden çok sayfayı veya aralığı virgülle birbirinden ayırabilirsiniz. Kitap dışa aktarırken ya da hazır ayar oluştururken bu seçenek kullanılamaz.

Farklı Dışa Aktar

Belgeyi sayfa olarak mı yoksa forma olarak mı dışa aktarmak istediğinizi belirtir. Servis sağlayıcısı sayfaları bu formatta montajlayamayacağından dolayı ticari baskı için Formalar seçeneğini belirlemeyin.

Ayrı PDF Dosyaları Oluştur

Her bir sayfa veya forma için ayrı PDF'ler oluşturmak amacıyla bu seçeneği kullanın.

Sonek

Artan Sayılar (^#), Sayfa Numarası (^P), Sayfa Boyutu (^S) veya tanımlama için özelleştirilmiş bir ad gibi dosya adı soneki ekleyin.

Not:

Dosyaların macOS ve Windows arasında sorunsuz bir şekilde paylaşılabilmesini sağlamak için, dosya/klasör adlarında veya dinamik dizelerde geçersiz veya ayrılmış karakterlerin kullanılmasını öneririz. InDesign bu karakterlerin üst kümesini almıştır: " \ / : * ? " < > |  " (Windows ve macOS) ve PNG, JPEG ve PDF dışa aktarma işlemlerinde atlanacaklardır.

Görüntüleme

Görünüm

PDF açıldığında kullanılan ilk görünüm ayarlarını gösterir. Bu açılır menü, yalnızca PDF Standardı: Yok seçeneğini belirlerseniz etkinleştirilir.

Mizanpaj

PDF açıldığında kullanılan ilk mizanpaj ayarlarını gösterir. Acrobat 4 (PDF 1.3) veya Acrobat 5 (PDF 1.4) Uyumluluk açılır menüsünü seçtiğinizde Mizanpaj açılır listesinde aşağıdaki seçenekler devre dışı bırakılır:

 • İkili (Karşılıklı)
 • İkili (Kapak Sayfası)

Tam Ekran Modunda Aç

PDF'yi Adobe Acrobat veya Adobe Reader'de menüler veya paneller gösterilmeden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. 

Dışa Aktardıktan Sonra PDF'yi Görüntüle

Yeni oluşturulan PDF dosyasını varsayılan PDF görüntüleme uygulamasında açmak için bunu seçin.

Seçenekler

Sayfa Küçük Resimlerini Göm

PDF'deki her sayfanın küçük resim önizlemesini gömerek dosya boyutunu artırmak için bu seçeneği belirleyin. Acrobat 5.0 ve üstü kullanıcılar PDF'yi görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu ayarı devre dışı bırakın; bu sürümler, PDF'nin Sayfalar panelini her seçtiğinizde küçük resimleri dinamik olarak üretir.

Hızlı Web Görünümü için En İyileştir

PDF dosya boyutunu küçültmek ve PDF dosyasını tek seferde bir sayfa indirme (bayt sunumu) için yeniden yapılandırarak web tarayıcısında daha hızlı görüntülemek üzere optimize etmek için bunu seçin. Bu seçenek, Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Sıkıştırma kategorisinde seçtiğiniz ayarlardan bağımsız olarak metin ve çizgi resimleri sıkıştırır.

Etiketli PDF Oluştur

Dışa aktarma sırasında öyküdeki öğeleri, InDesign'ın desteklediği bir Acrobat etiketleri altkümesini temel alarak otomatik şekilde etiketlemek için bu seçeneği belirleyin. Paragrafların, temel metin formatının, listelerin ve tabloların tanınması da buna dahildir. Ayrıca PDF olarak dışa aktarmadan önce de belgeye etiket ekleyebilir ve etiketleri ayarlayabilirsiniz.

Acrobat Katmanları Oluştur

Her katmanı PDF'de Acrobat katmanı olarak ve yazıcının işaretlerini ayrı bir işaret ve taşma payı katmanına kaydetmek için bu seçeneği belirleyin. Bu, Acrobat 6.0 ve sonraki sürüm kullanıcılarının tek bir PDF'den tam gezinme ile birden fazla dosya sürümü oluşturmasını sağlar.

Katmanları Dışa Aktar

Görünür katmanların ve yazdırılmayan katmanların PDF'ye dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Her katmanın gizli olup olmayacağını ya da yazdırılmayan olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını belirlemek için bunu kullanın. PDF olarak dışa aktarırken Tüm Katmanları mı (gizli ve yazdırılmayan katmanlar dahil), Görünür Katmanları mı (yazdırılmayan katmanlar dahil) yoksa Görünür ve Yazdırılabilir Katmanları mı dışa aktarmak istediğinizi seçin.

Gizli Formaları Dahil Et

Gizli formaları diğer belge formalarıyla birlikte dışa aktarmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

İpucu:

Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ya da sonraki bir sürümüne ayarlanırsa daha küçük dosya boyutu için etiketler sıkıştırılır. PDF daha sonra Acrobat 4.0 ya da Acrobat 5.0'da açılırsa Acrobat'ın bu sürümlerinde sıkıştırılmış etiketler açılamayacağı için etiketler görünmez.

Ekle

Yer imleri

İçindekiler girişleri için yer imleri oluşturarak içindekiler katmanlarını korur. Yer imleri, Yer İmleri panelinde belirtilen bilgilerden oluşturulur.

Köprüler

InDesign köprüleri, içindekiler girişleri ve dizin girişleri için PDF köprü ek açıklamaları oluşturur.

Yazdırılmayan Nesneler

Nitelikler panelinde Yazdırılmayan seçeneğini uyguladığınız nesneleri dışa aktarır.

Görünür Kılavuzlar ve Satır Taban Çizgisi Izgaraları

Kenar boşluğu kılavuzlarını, cetvel kılavuzlarını, sütun kılavuzlarını ve belgede görünür olan satır taban çizgisi ızgaralarını dışa aktarır. Izgaralar ve kılavuzlar belgede kullanılan renkte dışarı aktarılır.

Etkileşimli Öğeler

 • PDF'ye düğmeler ve film posterleri gibi öğeleri dahil etmek için Görünümü Ekle'yi seçin. 
 • Etkileşimli öğeler içeren bir PDF oluşturmak için Adobe PDF (Yazdır) seçeneği yerine Adobe PDF (Etkileşimli) seçeneğini belirleyin.

PDF'ler için sıkıştırma ve altörnekleme seçenekleri

Adobe PDF olarak dışa aktarırken metinleri, çizgi resimleri sıkıştırarak ve görüntüleri altörnekleyerek kaliteden ödün vermeden dosya boyutunu verimli bir şekilde azaltabilirsiniz. Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunda renkli, gri tonlamalı veya tek renkli görüntüler için sıkıştırma ve yeniden örnekleme seçeneklerini ayarlamak üzere üç bölüm bulunur. PDF çevrimiçi olarak kullanılacaksa daha yüksek sıkıştırma için altörnekleme yapmayı düşünebilirsiniz ancak yüksek çözünürlüklü yazdırmayı planlıyorsanız en uygun ayarlar için yazdırma hizmeti sağlayıcınıza danışın.

Özellikle harita PDF'leri gibi yüksek görüntü çözünürlüğünün yakınlaştırmaya olanak sağladığı durumlarda kullanıcıların sayfayı büyütme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Altörnekleme, bir görüntüdeki piksel sayısını azaltmaktır. Bir enterpolasyon yöntemi seçin, inç başına piksel cinsinden istediğiniz çözünürlüğü ayarlayın ve bu çözünürlüğü aşan görüntüleri altörneklemek üzere şu değer üzerindeki görüntüler için kutusunda bir eşik belirleyin.

Seçtiğiniz enterpolasyon yöntemi, piksellerin silinme şeklini belirler:

Ortalama Altörnekleme

Örnek alandaki piksellerin ortalamasını alır ve ortalama piksel rengiyle tüm alanı belirtilen çözünürlükte değiştirir.

Aşağı Örnekleme

Örnek alanın ortasındaki bir pikseli seçer ve bütün alanı o piksel rengiyle değiştirir. Aşağı örnekleme, altörneklemeye kıyasla dönüştürme süresini önemli ölçüde azaltır ama daha az düzgün ve kesintili görüntülere neden olur.

Bikübik Altörnekleme

Piksel rengini belirlemek için genellikle aşağı örneklemenin basit ortalama yönteminden daha iyi sonuçlar veren ağırlıklı ortalama kullanır. Bikübik en yavaş ancak en doğru yöntemdir ve en yumuşak ton geçişlerini sağlar.

Sıkıştırma

Otomatik (JPEG)

En iyi renkli ve gri tonlamalı görüntü kalitesini otomatik olarak belirlemek için bu seçeneği belirleyin. Çoğu dosya için bu seçenek tatmin edici sonuçlar verir.

JPEG

Gri tonlamalı veya renkli görüntüler için bu seçeneği belirleyin. JPEG sıkıştırması verileri atar, dolayısıyla ZIP sıkıştırmasından çok daha küçük dosya boyutları elde edebilir.

 

ZIP

Tek renkli veya yineleyen desenler içeren geniş alanlı görüntüler ile yineleyen desenler içeren siyah beyaz görüntüler için bu seçeneği belirleyin. ZIP sıkıştırması, Görüntü Kalitesi ayarına bağlı olarak kayıpsız ya da kayıplı olabilir.

JPEG 2000

Görüntü verilerinin sıkıştırılması ve paketlenmesi için uluslararası standarttır. JPEG sıkıştırması gibi JPEG 2000 sıkıştırması da gri tonlu ve renkli görüntüler için uygundur. Ayrıca kademeli görüntüleme gibi ek avantajlar da sağlar. JPEG 2000 seçeneği, yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Otomatik (JPEG 2000)

Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için en iyi kaliteyi otomatik olarak belirlemek üzere bu seçeneği belirleyin. Otomatik (JPEG 2000) seçeneği, yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir.

CCITT

Sadece tek renkli bitmap görüntülerinde kullanılabilir. CCITT (Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) sıkıştırması, 1 bitlik görüntü derinliği olan siyah beyaz görüntüler için uygundur. 

 • Çoğu faks makinesi tarafından kullanılan CCITT Grup 3, tek renkli bitmap görüntülerini satır satır sıkıştırır. 
 • CCITT Grup 4, birçok tek renkli görüntü için iyi bir sıkıştırma sağlayan genel amaçlı yöntemdir.

Çalışma Uzunluğu

Sadece tek renkli bitmap görüntülerinde kullanılabilir. Düz siyah veya beyaz renkte geniş alanlar içeren görüntülerde en iyi sonuçları almak için bu seçeneği belirleyin.

Görüntü Kalitesi

Uygulanan sıkıştırma miktarını belirler. JPEG sıkıştırması için Minimum, Düşük, Orta, Yüksek veya Maksimum kaliteyi seçebilirsiniz. InDesign kayıpsız ZIP yöntemini kullandığından ZIP sıkıştırması için yalnızca 8 bit kullanılabilir, dosya boyutunu küçültmek için veriler kaldırılmaz, bu nedenle görüntü kalitesi etkilenmez.

Döşeme Boyutu

Kademeli görüntüleme için döşemelerin boyutunu belirler. Bu seçenek yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ve Sıkıştırma seçeneği JPEG 2000 olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Not:

InDesign'da renklendirilen gri tonlamalı görüntüler Renkli Görüntüler'e ilişkin sıkıştırma ayarlarına tabidir. Ancak bir spot renkle renklendirilen (ve çerçevelerine [Yok] uygulanmış) gri tonlamalı görüntüler gri tonlamaya ilişkin sıkıştırma ayarlarını kullanırlar.

Metni ve Çizgi Resmi Sıkıştır

Belgedeki tüm metin ve çizgi resimlere, ayrıntı ya da kalite kaybı olmadan Flate sıkıştırması uygular (görüntüler için ZIP sıkıştırmasına benzer).

Görüntü Verisini Çerçevelere Kırp

Yalnızca çerçevenin görülür kısmında bulunan görüntü verilerini dışa aktararak dosya boyutunu küçültür. Daha sonra işlem yapacak olanlar için ek bilgi gerekiyorsa (örneğin görüntüyü yeniden konumlandırmak ya da taşırmak için) bu seçeneğin işaretini kaldırmayın.

PDF'ler için İşaretler ve Taşmalar seçenekleri

Taşma, yazdırma sınırlayıcı kutusunun veya kırpma işaretlerinin ve kesim işaretlerinin dışında kalan resim miktarıdır. Sayfa kesildikten sonra mürekkebin sayfanın kenarına kadar yayılmasını ya da grafiğin belgedeki bir anahtar satıra taşınmasını sağlamak için resimlerinize hata payı olarak taşmayı dahil edebilirsiniz.

Taşma miktarını belirleyebilir ve dosyaya çeşitli yazıcı işaretleri ekleyebilirsiniz.

PDF'ler için renk yönetimi ve PDF/X Çıktısı seçenekleri

Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Çıktı alanında aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz. Çıktı seçenekleri arasındaki etkileşimler renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına, belgenin renk profilleriyle etiketlenmiş olup olmadığına ve seçilen PDF standardına bağlı olarak değişir.

İpucu:

Çıktı alanındaki seçeneklerin hızlı tanımları için işaretçiyi bir seçenek üzerine getirin ve iletişim kutusunun alt tarafındaki Açıklama metin kutusunu okuyun.

Renk

Renk Dönüşümü

Adobe PDF dosyasında renk bilgilerinin nasıl temsil edileceğini belirler. Renk dönüşümü sırasında tüm spot renk bilgileri korunur, yalnızca proses renk eşdeğerleri belirlenen renk uzayına dönüşür.

 • Renk Dönüşümü Yok: Renk verilerini olduğu gibi korur. PDF/X-3 seçildiğinde bu varsayılandır.
 • Hedefe Dönüştür: Bütün renkleri Hedef olarak seçilen profile dönüştürür. Profilin dahil edilip edilmeyeceği, Profil İçerme İlkesi ile belirlenir.
 • Hedefe Dönüştür (Numaraları Koru): Renkleri yalnızca hedef profilden farklı olan gömülmüş profillere sahiplerse (ya da RGB renkleriyse ve hedef profil CMYK ise veya bunun tam tersi geçerli olmak üzere) hedef profil alanına dönüştürür. Etiketlenmemiş renk nesneleri (gömülü profilleri olmayanlar) ve yerel nesneler (örneğin çizgi resimler ya da yazım) dönüştürülmez. Renk yönetimi kapalıysa bu seçenek kullanılamaz. Profilin dahil edilip edilmeyeceği, Profil İçerme İlkesi ile belirlenir.

 

Hedef

Monitörünüz veya SWOP standardı gibi son RGB veya CMYK çıktı aygıtının gamutunu tanımlar. InDesign, bu profili kullanarak belgenin (Renk Ayarları iletişim kutusunun Çalışma Alanları bölümü tarafından tanımlanan) renk bilgilerini hedef çıktı aygıtının renk alanına dönüştürür.

Profil İçerme İlkesi

Dosyaya bir renk profilinin dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Seçenekler, Renk Dönüşümü menüsündeki ayara, PDF/X standartlarından birinin seçilip seçilmediğine ve renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına göre değişir.

 • Profilleri İçerme: Gömülü renk profilleriyle renk yönetimi yapılan bir belge oluşturmaz.
 • Tüm Profilleri İçer: Renk yönetimi yapılan bir belge oluşturur. Bu seçeneği belirlemeden önce renk yönetimini açın ve profil bilgilerini ayarlayın.
 • Etiketli Kaynak Profilleri İçer: Aygıta bağlı renkleri değiştirmez ve aygıttan bağımsız renkleri PDF'deki en yakın olası eşdeğer olarak korur. 
 • Tüm RGB ve Etiketli Kaynak CMYK Profillerini İçer: Etiketli RGB nesnelerine ve gömülü profillere sahip yerleştirilmiş nesneler gibi etiketli CMYK nesnelerine ilişkin tüm profilleri içerir. Bu seçenek, etiketsiz RGB nesneleri için Belge RGB profilini de içerir.
 • Hedef Profili İçer: Hedef profili tüm nesnelere atar. Hedefe Dönüştür (Renk Numaralarını Koru) seçilirse aynı renk alanındaki etiketsiz nesneler hedef profile atanarak renk numaralarının değişmemesi sağlanır.

 

Üst Baskıyı Benzet

Bileşik çıktıdaki üst baskı görünümünü koruyarak yazdırma renk ayrımlarının görünümünü simüle eder. Üst Baskıyı Benzet seçildiğinde spot renkler, proses renk eşdeğerlerine değiştirilir ve çakışan renkler, Acrobat'ta Üst Baskı Önizleme seçilmeden doğru şekilde görüntülenir ve çıktı sağlar.

Mürekkep Yöneticisi

Spot renklerin proses renk eşdeğerlerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini kontrol eder ve diğer mürekkep ayarlarını belirler. Mürekkep Yöneticisi kullanılarak belgelerinize yapılan tüm değişiklikler (örneğin tüm spot renkleri proses renk eşdeğerlerine değiştirirseniz), dışa aktarılan dosyada ve kaydedilen belgede yansıtılır ancak ayarlar Adobe PDF hazır ayarıyla kaydedilmez.

PDF/X

Çıktı Hedefi Profil Adı

Belge için karakterize edilen yazdırma koşulunu belirler. Çıktı hedefi profili, PDF/X uyumlu dosyalar oluşturmak için gereklidir. Bu menü, yalnızca Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Genel alanında bir PDF/X standardı (ya da hazır ayar) seçilirse kullanılabilir. Kullanılabilecek seçenekler, renk yönetiminin açık ya da kapalı olmasına göre değişir.

Çıktı Durumu Adı

Hedeflenen yazdırma durumunu açıklar. Bu giriş, PDF belgesinin hedeflenen alıcısı için kullanışlı olabilir.

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Hedeflenen yazdırma durumu hakkında daha fazla bilgi için bir işaretçiyi gösterir. Tanımlayıcı, ICC kaydında içerilen yazdırma durumları için otomatik olarak girilir. 

Kayıt Adı

Kayıt hakkında daha fazla bilgi bulunan web adresini belirtir. ICC kayıt adları için URL otomatik olarak girilir.

Not:

Acrobat 7.0 Professional ve sonraki sürümlerin Ön Kontrol özelliği veya Acrobat 6.0 için Enfocus PitStop eklentisi tarafından incelendiğinde uyumlu olmayan dosyalara neden olacağından, PDF/X-3 hazır ayarları veya standartları kullanılırken Çıktı Durumu Tanımlayıcısı ve Kayıt Adı kullanılamaz.

PDF'ler için gelişmiş seçenekler

Font, OPI ve düzleştirme seçeneklerini Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesinde ayarlayabilirsiniz.

Kullanılan karakterlerin yüzdesi bu değerden düşükse fontları alt kümele

Belgede fontun karakterlerinden kaç tanesinin kullanıldığına bağlı olarak tam fontları gömme eşiğini ayarlar. Herhangi bir font için belgede kullanılan karakterlerin yüzdesi aşılırsa o font tam olarak gömülür. Aksi durumda font altkümelenir. Tam fontları gömmek dosya boyutunu artırır ancak tüm fontları tam olarak gömdüğünüzden emin olmak için 0 (sıfır) girin. Fontun içerdiği glif sayısına bağlı olarak font altkümesi oluşturmayı tetiklemek için Genel Tercihler iletişim kutusunda da bir eşik ayarlayabilirsiniz.

OPI

Yazıcıya ya da dosyaya görüntü verisi gönderirken, daha sonra bir OPI sunucusu tarafından işlenmesi için yalnızca OPI bağlarını (yorumlarını) bırakarak içe aktarılan farklı grafik türlerini seçim yaparak hariç bırakmanızı sağlar.

Hazır Ayar

Uyumluluk seçeneği (iletişim kutusunun Genel alanında) Acrobat 4 (PDF 1.3) olarak ayarlanmışsa saydamlığı düzleştirmek için bir hazır ayar (ya da seçenek kümesi) belirleyebilirsiniz. Bu seçenekler, yalnızca resimlerinde saydamlık bulunan formaları dışa aktarırken kullanılır.

Forma Geçersiz Kılmalarını Yoksay

Tek formadaki düzleştirici hazır ayarını geçersiz kılarak düzleştirici ayarlarını belge ya da kitaptaki tüm formalara uygular.

Acrobat Kullanarak JDF Dosyası Oluştur

Bir JDF (Job Definition Format) dosyası oluşturur ve JDF dosyasını işlemek için Acrobat Professional uygulamasını başlatır. Acrobat'taki bir iş tanımı, üretim yerindeki baskı öncesi servis sağlayıcıları için yönergelerin ve bilgilerin yanı sıra yazdırılacak dosyalara referanslar da içerir. Bu seçenek, yalnızca bilgisayarınızda Acrobat 7.0 Professional ya da sonraki bir sürümü yüklüyse kullanılabilir. 

Not:

Acrobat 5 (PDF 1.4) ve sonraki sürümleri, resimlerdeki saydamlığı otomatik olarak korur. Sonuç olarak Hazır Ayar ve Özel seçenekleri, bu uyumluluk düzeylerinde kullanılamaz.  

PDF dosyalarına güvenlik ekleme

PDF olarak kaydederken şifre koruması ve güvenlik sınırlamaları ekleyebilir, böylece kimin dosyayı açabileceğini, içerik kopyalayabileceğini veya ayıklayabileceğini, belgeyi yazdırabileceğini vb. de sınırlandırmış olursunuz.

PDF dosyalarına şifre koruması uygulamak için RSA Corporation şirketinin RC4 yöntemi kullanılır. Şifreleme düzeyi, (Genel kategorisinde) Uyumluluk ayarına bağlı olarak yüksek veya düşük olur.

Not:

Adobe PDF hazır ayarları şifre veya güvenlik ayarlarını desteklemez. Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda şifreler ve güvenlik ayarları seçip Hazır Ayarı Kaydet öğesini tıklatırsanız şifreler ve güvenlik ayarları korunmaz.

PDF'ler için güvenlik seçenekleri

Bir PDF oluştururken veya bir PDF'ye şifre koruması uygularken aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz. PDF/X standartlarında veya hazır ayarlarında güvenlik seçenekleri yoktur.

Uyumluluk

Şifreyle korunan belgenin açılması için gereken şifreleme türünü ayarlar. Acrobat 4 (PDF 1.3) seçeneği düşük şifreleme düzeyi (40 bitlik RC4) kullanır, diğer seçeneklerse yüksek şifreleme düzeyi (128 bitlik RC4 veya AES) kullanır.

Belgeyi açmak için şifre iste

Belgeyi açmak için kullanıcılardan şifre yazmalarının istenmesi için bu seçeneği belirleyin.

Belge Açma Şifresi

PDF dosyasını açmak için kullanıcıların girmek zorunda olduğu şifreyi belirleyin.

Yazdırma, düzenleme ve diğer görevleri sınırlandırmak için şifre kullan

PDF dosyasının güvenlik ayarlarına erişimi kısıtlamak için bu seçeneği belirleyin. Dosya Adobe Acrobat uygulamasında açılırsa kullanıcı dosyayı görüntüleyebilir ancak dosyanın Güvenlik ve İzin ayarlarını değiştirmek için belirlenen İzin Şifresini girmesi gerekir. Dosya Illustrator, Photoshop veya InDesign'da açılırsa dosyayı salt görünür modda açmak mümkün olmadığından kullanıcının İzin Şifresini girmesi gerekir.

İzin Şifresi

İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifreyi belirleyin. Bu seçenek sadece önceki seçenek işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yazdırma İzni

Kullanıcılara PDF belgesi için izin verilen yazdırma düzeyini belirleyin.

 • Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını önlemek için Hiçbiri seçeneğini belirleyin.
 • Kullanıcıların 150 dpi'den daha yüksek çözünürlükte yazdırmasını önlemek için Düşük Çözünürlük (150 dpi) seçeneğini belirleyin. Her sayfa, bit eşlem görüntüsü olarak yazdırılacağından yazdırma uzun sürebilir.
 • Kullanıcıların, PostScript ve gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma özelliklerini destekleyen diğer yazıcılara yüksek kalitede vektör çıktısı yönlendirerek istedikleri çözünürlükte yazdırmalarına izin vermek için Yüksek Çözünürlük seçeneğini belirleyin.

Değiştirme İzni

PDF belgesinde izin verilen düzenleme eylemlerini tanımlar.

 • Kullanıcıların dosya üzerinde İzin Verilen Değişiklikler menüsünde listelenen form alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi değişiklikler yapmasını engellemek için Hiçbiri seçeneğini belirleyin.
 • Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine ve döndürmesine, yer işaretleri ve küçük resimler oluşturmasına izin vermek için Sayfa ekleme, silme ve döndürme seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.
 • Kullanıcıların formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin vermek için Form alanlarını doldurma ve imzalama seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, kullanıcıların yorum eklemesine veya form alanları oluşturmasına izin vermez ve yalnızca yüksek (128 bit RC4 veya AES) şifreleme söz konusuysa kullanılabilir.
 • Kullanıcıların yorum ve dijital imza eklemesine ve formları doldurmasına izin vermek için Yorum yapma, form alanlarını doldurma ve imzalama seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, kullanıcıların sayfadaki nesneleri taşımasına veya form alanları oluşturmasına izin vermez.
 • Kullanıcıların sayfa eklemesine, döndürmesine veya silmesine, yer işaretleri veya küçük resim görüntüleri oluşturmasına, formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin vermek için Sayfa mizanpajı, form alanlarını doldurma ve imzalama seçeneğini belirleyin. Bu seçenek form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek sadece düşük (40 bitlik RC4) şifrelemede kullanılabilir.
 • Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları oluşturmasına ve doldurmasına, yorum ve dijital imza eklemesine izin vermek için Sayfaları ayıklama hariç tümü seçeneğini belirleyin.

 

Metin, görüntüler ve diğer içeriklerin kopyalanmasını etkinleştir

Kullanıcıların PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

Görme engellilerin içeriğe erişmesine ve içeriği kopyalamasına izin ver

Görme özürlü kullanıcıların belgeyi okumak ve kopyalamak için ekran okuyucu kullanmasını sağlar. Bu seçenek sadece düşük (40 bitlik RC4) şifrelemede kullanılabilir.

Görme engelliler için ekran okuyucu aygıtların metin erişimini etkinleştir

Görme engelli kullanıcıların belge içeriğini ekran okuyucularla okumasına izin verir ama kullanıcıların belge içeriğini kopyalamasına veya ayıklamasına izin vermez.

Düz metin meta verilerini etkinleştir

Kullanıcıların PDF içeriğini kopyalamasına ve ayıklamasına izin verir. Depolama/arama sistemlerinin ve arama motorlarının, belgede kayıtlı meta verilere erişimine izin vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bu seçenek, yalnızca Uyumluluk seçeneği Acrobat 6 (PDF 1.5) ve üstü olarak ayarlandığında kullanılabilir. 

İpucu:
 • Acrobat'ın daha önceki sürümlerini kullanan kişiler, daha yüksek uyumluluk ayarına sahip bir PDF belgesini açamaz.
 • Şifreyi unutursanız, belgeden geri yüklemeniz için herhangi bir yöntem yoktur. Unutursanız diye şifreleri güvenli, ayrı bir konumda saklamak iyi bir fikirdir.

Font gömme ve ikame etme

Font, ancak font satıcısı tarafından oluşturulan ve gömülmesine izin veren bir ayara sahipse gömülebilir. Gömme, okuyucular dosyayı görüntülediğinde veya yazdırdığında fontların yerine başka fontlar konmasını önler ve okuyucular metni orijinal fontunda görür. Dosyada CID fontları (çoğunlukla Asya dillerinde kullanılan bir font formatı) kullanılmamışsa gömme işlemi dosya boyutunu sadece biraz büyütür. Fontları Acrobat uygulamasında veya InDesign belgesini PDF'ye aktarırken gömebilir veya yerine başka font koyabilirsiniz.

Fontun tamamını veya sadece dosyada kullanılan karakterlerden oluşan bir altkümesini gömebilirsiniz.

Bir font, font satıcısı ayarlarından dolayı gömülemiyorsa ve bir PDF'yi açan veya yazdıran kişinin orijinal fonta erişimi yoksa başka bir font geçici olarak bu fontun yerini alır. Sorunların önüne geçmek için yalnızca fontların gömülebildiği PDF dosyalarını yazdırın.

Birden Çok Kalıplı yazı tipi, orijinal belgedeki satır ve sayfa sonlarının korunmasını sağlamak için yayılabilir ve sıkıştırılabilir. Ancak yerine konan font, her zaman orijinal karakterlerin, özellikle de el yazısı gibi standart olmayan karakterlerin yazı tipini tutturamaz.

Alışılmadık karakterlerde (solda) yerine konan font aslına benzemez (sağda).

Belgeyi ekranda görüntülemek için hazırlama

Küçük dosya boyutları, platformdan bağımsız oluşu ve çevrimiçi gezinme özelliğiyle Adobe PDF, belgeleri elektronik olarak dağıtmak ve ekranda görüntülemek için ideal bir formattır. Adobe PDF belgelerini diğer kullanıcılara e-posta ekleri olarak gönderebilir ya da belgeleri web'de ya da intranet'te dağıtabilirsiniz.

Erişilebilir PDF belgeleri oluşturma hakkında bilgi için bkz. Adobe InDesign CS4 erişilebilirliği.

Elektronik olarak dağıtılan Adobe PDF dosyalarına aşağıdakileri uygulayın:

 • Adobe PDF belgelerini web sitesine koymadan önce belgelerdeki metin, resim ve mizanpajın tam ve doğru olup olmadığını kontrol edin.

 • İçindekiler girişlerinin, köprülerin ve yer imlerinin doğru şekilde oluşturulduğundan emin olun. İçindekiler girişleri Yer İmleri panelindeki bilgilerden otomatik olarak oluşturulur.

 • Şifreleri ve diğer güvenlik seçeneklerini ayarlayın.

 • Sekiz karakterden kısa ve sonrasında en fazla üç karakter uzunluğunda bir uzantıya sahip dosya adları kullanın. Çoğu ağlar ve e-posta programları uzun dosya adlarını kısaltır.

 • Kullanıcılar dosyayı Windows'da ya da Internet'te görüntüleyeceklerse dosya adında PDF uzantısı olduğundan emin olun.

 • Ekranda görüntüleme için önceden tanımlı Adobe PDF dışarı aktarma ayarları uygulamak için En Küçük Dosya Boyutu'nu seçin.

Not:

InDesign belgelerinden içe aktarılan, üst baskı ve saydamlık efektleri içeren Adobe PDF dosyaları, en iyi şekilde Acrobat 5.0 ve sonraki sürümlerinde ya da Adobe Reader 7.0 ve sonraki sürümlerinde, Üst Baskı Önizleme seçili olarak görüntülenir. 

Benzer konular

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa Sorun

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın